...... ยินดีต้อนรับท่าน เข้าสู่เว็ปไซท์ของ  ส่วนการศึกษา โรงเรียนการกำลังสำรอง ศูนย์การกำลังสำรอง......ด้วยความยินดียิ่ง.......มาเรียนรู้ สร้างเสริมประสบการณ์ กับโรงเรียนการกำลังสำรองกันเถิดครับ.............
     
 
 

     
 
ขอพระองค์ทรงมีพระเกษมสำราญ ปราศจากโรคาพยาธิแผ้วพาน
ทรงมีพระชนมายุยั่งยืนนาน
เป็นมิ่งขวัญ ปวงชนชาวไทย ตลอดกาลเป็นนิจเทอญ
 
     
 
     

 

เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม

 
 

เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม

เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม
บุญของคนไทย ที่เกิดมามีพระมหากษัตริย์ที่สละเวลาทุ่มเทพระวรกาย ใจ ให้ประชาชนของพระองค์มีความสุข อยู่ดี กินดี แบบพอเพียงและยั่งยืน อย่างแท้จริงจนวันนี้
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

 

     
     
 
         

 

 

 

 
     
     
     

สนับสนุนระบบโดย
หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน

     

สิ่งจำเป็น ความต้องการในระบบ E-Learning รร.กสร.ศสร.
1. ต้องมีโปรแกรม Acrobate เพื่ออ่านไฟล์ Pdf.   เอกสาร    ตำรา    powerpoint 
   (ดาวโหลดติดตั้ง)
 
2. ถ้าเครื่องคอม ฯ เราติดตั้งโปรแกรม IDM อยู่ ก็ให้เข้าไปตั้งค่าแก้ไขที่ เมนู download - ตัวจัดการ browser - คลิกออกเพื่อไม่ให้โปรแกรมดาวโหลดโดยอัติโนมัติ เราก็จะสามารถดูสื่อต่าง ๆ ในบทเรียนได้ทันที ไม่ต้องรอการดาวโหลดอีกต่อไป
3. โปรดศึกษา VDO การแนะนำการเรียนในระบบ E-Learning และการส่งใบงาน (คลิก)
4. โหลดติดตั้งโปรแกรม VLC PLAYER จะสามารถดู VDO หน้าเว็ปได้หมด แต่ห้ามคลิก update นะครับ มันจะโดนบล็อกจาก Browser ทำให้จะดูไม่ได้ (คลิก)
 
   
   

บันทึกผลการจัดการเรียนการสอนในระบบ E-Learning รร.กสร.ศสร.
 
ปีงบประมาณ 2555 (ยอด 1,444 คน)
 
ลำดับ
วิชาที่เปิดสอน
หลักสูตร
รุ่นที่
ลงทะเบียน
ระยะเวลาศึกษา
จำนวน
บัญชีรายชื่อ
ผู้สำเร็จการศึกษา
 
1. วิชาการกำลังสำรอง กำลังพลของ รร.กสร.ศสร.   1 1-10 ต.ค.54
11-30 ต.ค.54
      78 คลิก  
        2 1-10 พ.ย.54 11-30 พ.ย.54       97 คลิก  
        3 1-7 ก.พ.55 8-28 ก.พ.55     130 คลิก  
        4 1-9 มิ.ย.55 10-30 มิ.ย.55     243 คลิก  
2. วิชาการกำลังสำรอง  นศท.ชั้นปีที่ 3 ทั่วประเทศ  1 23 มิ.ย. - 13 ก.ค.55 14 ก.ค. - 3 ส.ค.55         6 คลิก  
       2 14 ก.ค. - 3 ส.ค.55 4 - 24  ส.ค.55         8 คลิก  
       3 4 - 24 ส.ค.55 25 ส.ค. - 14 ก.ย.55       79 คลิก  
       4 25 ส.ค. - 14 ก.ย.55 15 ก.ย. - 5 ต.ค.55     175 คลิก  
       5 15 ก.ย. - 5 ต.ค.55  6 - 26 ต.ค.55       17 คลิก  
3. วิชาการระดมสรรพกำลังทหาร กำลังพลของ รร.กสร.ศสร.  1 20 ก.ค. - 10 ส.ค.55 11 ส.ค. - 10 ก.ย.55     238 คลิก  
       2 11 - 25 ส.ค.55 26 ส.ค.- 25 ก.ย.55    122 คลิก  
  4. วิชาการระดมสรรพกำลังทหาร กำลังพลของ ศสร.และ พล.ร.11   - 20 ก.ค. - 10 ส.ค.55 11 ส.ค. - 9 ก.ย.55      80 คลิก  
  5. วิชาการระดมสรรพกำลัง บุคคลทั่วไป  ไม่จำกัด   - 1 - 31 ต.ค.55 11 ส.ค.  -  9 ก.ย.55      14 คลิก  
  6. วิชาหลักสายงานสัสดี 5 วิชา คือ  1. วิชาการสัสดีและกฎหมายการรับราชการทหาร    2. วิชาการทะเบียนพล       3. วิชาการเรียกและส่งพล     4.วิชาการกำลังสำรอง
    และ 5. วิชาระเบียบงานสารบรรณ    ต้องลงทะเบียนและศึกษาในระบบ E-Learning ทั้ง 5 วิชา
 
   
    การอบรมนายทหารประทวนคุณวุฒิ ฯ   18 1 - 14 พ.ย.55 15 - 30 พ.ย.55     31 คลิก  
  7.   นายทหารสัสดีชั้นสูง   26 1 - 22 ม.ค.55 23 ม.ค. - 23 ก.พ.55     60 คลิก  
  8.   นายสิบสัสดีชั้นต้น   24 1 - 16 ม.ค.55 17 ม.ค. - 15 ก.พ.55     57 คลิก  
  9.   นายสิบสัสดีอาวุโส   23 1 - 15 มิ.ย.55 16 มิ.ย. - 15 ก.ค.55       9 คลิก  
                   
 
ปีงบประมาณ 2556 (ยอด 557 คน)
 
1. วิชาหลักสายงานสัสดี 5 วิชา คือ  1. วิชาการสัสดีและกฎหมายการรับราชการทหาร    2. วิชาการทะเบียนพล       3. วิชาการเรียกและส่งพล     4.วิชาการกำลังสำรอง
    และ 5. วิชาระเบียบงานสารบรรณ    ต้องลงทะเบียนและศึกษาในระบบ E-Learning ทั้ง 5 วิชา
 
    นายทหารสัสดีชั้นต้น 26 1 - 20 ก.พ.56 21 ก.พ. - 15 เม.ย.56   50 คลิก  
2.   นายสิบสัสดีอาวุโส 24 1 - 8 เม.ย.56 9 - 27 เม.ย.56   40 ลงทะเบียนไม่ทันเลยให้ลงใหม่
คลิก
 
3. วิชาระเบียบงานสารบรรณ กำลังพลของ รร.กสร.ศสร. 1 21 มิ.ย 22 ก.ค.56 23 ก.ค.- 20 ก.ย.56   138 คลิก  
      2 1 ก.ค.- 20 ก.ย.56 21 ก.ย. - 31 ต.ค.56   329 คลิก  
 
ปีงบประมาณ 2557 (ยอด 40 คน)
 
1. วิชาหลักสายงานสัสดี 5 วิชา คือ  1. วิชาการสัสดีและกฎหมายการรับราชการทหาร    2. วิชาการทะเบียนพล       3. วิชาการเรียกและส่งพล     4.วิชาการกำลังสำรอง
    และ 5. วิชาระเบียบงานสารบรรณ    ต้องลงทะเบียนและศึกษาในระบบ E-Learning ทั้ง 5 วิชา
 
    นายสิบสัสดีอาวุโส 25 20 ก.พ.- 7 มี.ค.57 8 มี.ค. - 20 เม.ย.57   40 คลิก  
    ปี 2557 มีหลักสูตรเดียว เนื่องจาก SERVER ที่ นรด.ล่ม  
 
ปีงบประมาณ 2558 (ยอด 581 คน)
 
1. วิชาการสัสดีเบื้องต้น กำลังพลของ รร.กสร.ศสร. 1 29 ก.ย.-15 ต.ค.57 16 ต.ค.-15 พ.ย.57   191 คลิก  
      2 1-15 พ.ย.57 16 พ.ย.-15 ธ.ค.57   229 คลิก  
      3 15 - 31 ม.ค.58 1 ก.พ.- 3 มี.ค.58    35 คลิก  
2. วิชาหลักสายงานสัสดี 5 วิชา คือ  1. วิชาการสัสดีและกฎหมายการรับราชการทหาร    2. วิชาการทะเบียนพล       3. วิชาการเรียกและส่งพล     4.วิชาการกำลังสำรอง
    และ 5. วิชาระเบียบงานสารบรรณ    ต้องลงทะเบียนและศึกษาในระบบ E-Learning ทั้ง 5 วิชา
 
    นายทหารสัสดีชั้นสูง 29 25 พ.ย.-4 ธ.ค.57 5 ธ.ค.57-25 ก.พ.58   40 คลิก  
3.   นายทหารสัสดีชั้นต้น 27 1 - 15 มี.ค.58 16 มี.ค. - 19 เม.ย.58   41 คลิก  
4.   นายสิบสัสดีอาวุโส 26 1 - 15 มี.ค.58 16 มี.ค. - 19 เม.ย.58   45 คลิก  
                   
 

 

ปีงบประมาณ 2559 นี้  รร.กสร.ศสร.กำลังเปิดเรียน 
วิชา ROAD MAP รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ของประเทศไทย

 
ขอให้กำลังพล รร.กสร.ศสร.และครอบครัว ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป
 ได้เริ่มลงทะเบียนเรียนได้แล้ว ตั้งแต่บัดนี้ - 27 พ.ย.57

และจะเริ่มศึกษา ตั้งแต่ 28 พ.ย.58 - 27 ธ.ค.58

(คลิก คำแนะนำการเรียน)
 
 

 

สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา รร.กสร.ศสร.


 
 


 

Free Web Counter
การนับจำนวนคน IP ที่เข้าชมเว็ปนี้
เริ่มบันทึกเมื่อ 4 มี.ค.57

 
ฝึกศึกษายอด  วินัยเยี่ยม  เปี่ยมคุณธรรม นำสู่การพัฒนา สร้างศรัทธาประชาชน
เว็ปไซท์นี้ จัดทำขึ้น เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนในระบบ E-Leaning
แก่สายงานสัสดี   ผู้บังคับสมาชิก อส.  กำลังพลสำรอง  และประชาชนผู้สนใจทั่วไป

เกียรติ คนอื่นมอบให้

ศักดิ์ศรี มีไว้เตือนตนเอง

ศักดิ์ศรีของทหาร ทหาร คือ ผู้ที่ได้รับเกียรติอย่างสูงจากประชาชนทั้งชาติ
ให้เป็นสุภาพบุรุษ ถืออาวุธ เพื่อป้องกันประเทศ
ทหาร    เป็นผู้เสียสละประโยชน์สุขส่วนตนเพื่อความผาสุข
ของประชาชน และความอยู่รอดของชาติ

ทหาร คือผู้ที่รักและบูชาเกียรติยศมากกว่าเงิน
พระบรมราโชวาท รัชกาลที่ ๕

 

มีวินัย และน้ำใจ ทำอะไรก็จะสำเร็จ
เขียนโดย >>>พ.ท.อดุลย์ ปานสกุล
ส.ท.กฤติเดช เศวตเศรณีกุล ผู้ช่วยเทคนิค


โปรแกรมที่ใช้ทำ >>> Dreamweaver 8

SERVER คือ ศูนย์เทคโนโลยีทางทหาร กองทัพบก

ส่่วนการศึกษา โรงเรียนการกำลังสำรอง  ศูนย์การกำลังสำรอง
ค่ายธนะรัชต์ ๑๒๕ หมู่ ๓ ต.เขาน้อย อ.ปราณบุรี จว.ประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๑๖๐

Webmaster :  i_of_thailand@hotmail.com

<<<
November 19, 2015 3:48 PM