...... ยินดีต้อนรับท่าน เข้าสู่เว็ปไซท์ของ  ส่วนการศึกษา โรงเรียนการกำลังสำรอง ศูนย์การกำลังสำรอง......ด้วยความยินดียิ่ง.......มาเรียนรู้ สร้างเสริมประสบการณ์ กับโรงเรียนการกำลังสำรองกันเถิดครับ.............
     
 
 

     
 
ขอพระองค์ทรงมีพระเกษมสำราญ ปราศจากโรคาพยาธิแผ้วพาน
ทรงมีพระชนมายุยั่งยืนนาน
เป็นมิ่งขวัญ ปวงชนชาวไทย ตลอดกาลเป็นนิจเทอญ
 
     
 
     

 

เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม

 
 

เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม


เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม
บุญของคนไทย ที่เกิดมามีพระมหากษัตริย์ที่สละเวลาทุ่มเทพระวรกาย ใจ ให้ประชาชนของพระองค์มีความสุข อยู่ดี กินดี แบบพอเพียงและยั่งยืน อย่างแท้จริงจนวันนี้
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

โรงเรียนการกำลังสำรอง

     
พล.ท.ทลวงรณ วรชาติ
ผบ.นรด.
 
พล.ต.วิโรจน์ วิจิตรโท
ผบ.ศสร. และ
ผบ. รร.กสร.ศสร.
 
พันเอก สินไทย ฟักเหลือง
รอง ผบ.รร.กสร.ศสร.
 
           

 
     
     
     

สนับสนุนระบบโดย
หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน

     

สิ่งจำเป็น ความต้องการในระบบ E-Learning รร.กสร.ศสร.
1. ต้องมีโปรแกรม Acrobate เพื่ออ่านไฟล์ Pdf.   เอกสาร    ตำรา    powerpoint 
   (ดาวโหลดติดตั้ง)
2. ถ้าใช้ google chrome จะเปิดไฟล์ VDO หน้าเว็ปไม่ได้   ให้ลงโปรแกรม VLC media player เพิ่ม จะมีปลั๊กอินเปิดดู vdo ได้หมด (ดาวโหลดติดตั้ง)
3. ถ้าเครื่องคอม ฯ เราติดตั้งโปรแกรม IDM อยู่ ก็ให้เข้าไปตั้งค่าแก้ไขที่ เมนู download - ตัวจัดการ browser - คลิกออกเพื่อไม่ให้โปรแกรมดาวโหลดโดยอัติโนมัติ เราก็จะสามารถดูสื่อต่าง ๆ ในบทเรียนได้ทันที ไม่ต้องรอการดาวโหลดอีกต่อไป
4. โปรดชม VDO การแนะนำการเรียนในระบบ E-Learning และการส่งใบงาน
   

โปรดทราบ

          1. โรงเรียนการกำลังสำรอง ศูนย์การกำลังสำรอง กำลังเปิดการเรียนการสอนในระบบ E-Learning       ในรายวิชาการสัสดีเบื้องต้นสำหรับกำลังพลสังกัด รร.กสร.ศสร.และผู้สนใจทั่วไป    
      โดยยึดถือแนวทางตามนโยบายของกองทัพบก  จึงขอให้กำลังพลสังกัด รร.กสร.ศสร.ทุกนาย 
      และผู้สนใจได้ลงทะเบียนเรียนได้แล้วตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จะเปิด 3 รุ่น  คือ
                      
                      รุ่นที่ 1 เป็นกำลังพลใน สกศ.รร.กสร.ศสร. โดยกำหนดให้
                                          ลงทะเบียนเรียน   29 ก.ย.57   ถึง   15 ต.ค.57
                                          และเริ่มเรียนจริง   16 ต.ค.57  ถึง   15 พ.ย.57  
       
                      รุ่นที่ 2  เป็นกำลังพลที่เหลือทั้งหมด ของ รร.กสร.ศสร.
                                         เปิดลงทะเบียน  1 - 15 พ.ย.57
                                         เริ่มเรียน  16 พ.ย.57   ถึง  15 ธ.ค.57
                       รุ่นที่ 3 เป็นกำลังพล รร.กสร.ศสร.ที่ตกค้าง ลงทะเบียนไม่ทัน และสาเหตุอื่น
                                         เปิดลงทะเบียนเรียน  15 - 31 ม.ค.58
                                         เริ่มเรียน   1 ก.พ.58  ถึง  3 มี.ค.58

          2.  นายทหารสัสดีชั้นสูง รุ่นที่ 29 จำนวน 40 คน  เรียนในระบบ E-Learning  ใน 5 รายวิชาหลักคือ 
               1. วิชาการสัสดีและกฎหมายการรับราชการทหาร
               2. วิชาการทะเบียนพล
               3. วิชาการเรียกพลและส่งพล
               4. วิชาการกำลังสำรอง
               5. วิชาระเบียบงานสารบรรณ 
                                          กำหนดลงทะเบียน ใน 25 พ.ย.57   -  4 ธ.ค.57
                                         เริ่มเรียนจริง  ใน  5  ธ.ค.57   -  25 ก.พ.57
  
          3. นายสิบสัสดีอาวุโส รุ่นที่ 26  จำนวน 40 นาย และอะไหล่อีก 10 นาย รวม 50 นาย
             เรียนในระบบ E-Learning (PRETEST) ใน 5 รายวิชาหลัก คือ
                   1. วิชาการสัสดีและกฎหมายการรับราชการทหาร
                   2. วิชาการทะเบียนพล
                   3. วิชาการเรียกพลและส่งพล
                   4. วิชาการกำลังสำรอง
                   5. วิชาระเบียบงานสารบรรณ
                                          กำหนดลงทะเบียน ใน 1 - 15 มี.ค.58
                                          เริ่มเรียนจริง  ใน 16 มี.ค.58  -  19 เม.ย.58
            4. นายทหารสัสดีชั้นต้น รุ่นที่ 27  จำนวน 40 นาย และอะไหล่อีก 10 นาย รวม 50 นาย
             เรียนในระบบ E-Learning (PRETEST) ใน 5 รายวิชาหลัก คือ
                   1. วิชาการสัสดีและกฎหมายการรับราชการทหาร
                   2. วิชาการทะเบียนพล
                   3. วิชาการเรียกพลและส่งพล
                   4. วิชาการกำลังสำรอง
                   5. วิชาระเบียบงานสารบรรณ
                                          กำหนดลงทะเบียน ใน 1 - 15 มี.ค.58
                                          เริ่มเรียนจริง  ใน 16 มี.ค.58  -  19 เม.ย.58


ขอให้สนุก ได้สาระประโยชน์กับการเรียนรู้ใน
ระบบ E-Learning ของ โรงเรียนการกำลังสำรอง ทุกท่านนะครับ อย่าพลาดโอกาสดี
โปรดติดตามประกาศ การเปิดการเรียนการสอนวิชาต่อไป ด้วย

   
   

 

เชิญชม VDO ของ
ส่วนการศึกษา โรงเรียนการกำลังสำรอง
ศูนย์การกำลังสำรอง

1- การปลูกฝังและเสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติ  
2- การฝึกยิงปืนประจำปี 2554  
3- การฝึกการเรียกพล นายทหารสัสดีชั้นต้น รุ่น 24/2554  
4- ตัวอย่างการตรวจเลือกทหารกองเกิน  
5- การฝึกลูกเสือ เนตรนารี ค่ายฝึกมาตุลี  
6- สนามฝึกยิงปืน บี บี กัน  
7. ไทยเสียดินแดน    
หลักสูตรตามแนวทางรับราชการ สายงานสัสดี
ปี 2556
-หลักสูตรการปฐมนิเทศนายทหารประทวนสายงานสัสดี ซึ่งผ่านการสอบบรรจุ จากทหารกองหนุน ประเภทืั้ 1 รุ่นที่ 7   
-หลักสูตรนายทหารสัสดีชั้นต้น รุ่นที่ 26  
-หลักสูตรนายสิบสัสดีอาวุโส  รุ่นที่ 24  
     
ปี 2557
-หลักสูตรนายทหารสัสดีชั้นสูง รุ่นที่ 28  
     
     
การสัสดีสำหรับประชาชน
-ตอนที่ 1  การลงบัญชีทหารกองเกิน
-ตอนที่ 2  การตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการเป็น
               ทหารกองประจำการ  (การเกณฑ์ทหาร)

 

 

 
ศูนย์ปฎิบัติการพลังแผ่นดินเพื่อเอาชนะยาเสพติด
โรงเรียนการกำลังสำรอง   (ศปพส.รร.กสร.ศสร.)
ผลการดำเนินงาน เดือน ส.ค.56  
ผลการดำเนินงาน เดือน ก.ย.56  
ผลการดำเนินงาน เดือน ต.ค.56  
ผลการดำเนินงาน เดือน พ.ย.56  
ผลการดำเนินงาน เดือน ธ.ค.56  
ผลการดำเนินงาน เดือน ม.ค.57  
ผลการดำเนินงาน เดือน ก.พ.57  
ผลการดำเนินงาน เดือน มี.ค.57  
ผลการดำเนินงาน เดือน เม.ย.57  
ผลการดำเนินงาน เดือน พ.ค.57  
ผลการดำเนินงาน เดือน มิ.ย.57  
ผลการดำเนินงาน เดือน ก.ค.57  
ผลการดำเนินงาน เดือน ส.ค.57  
     
     
   
 

 

สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา รร.กสร.ศสร.


 
 


 


กรุณาเขียนข้อความสุภาพ ไม่กระทบผู้ใด ไม่เกี่ยวกับการเมือง

 

 

 

 

 

Free Web Counter
การนับจำนวนคน IP ที่เข้าชมเว็ปนี้
เริ่มบันทึกเมื่อ 4 มี.ค.57

 
ฝึกศึกษายอด  วินัยเยี่ยม  เปี่ยมคุณธรรม นำสู่การพัฒนา สร้างศรัทธาประชาชน
เว็ปไซท์นี้ จัดทำขึ้น เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนในระบบ E-Leaning
แก่สายงานสัสดี   ผู้บังคับสมาชิก อส.  กำลังพลสำรอง  และประชาชนผู้สนใจทั่วไป

เกียรติ คนอื่นมอบให้
.

ศักดิ์ศรี มีไว้เตือนตนเอง
.


ศักดิ์ศรีของทหาร ทหาร คือ ผู้ที่ได้รับเกียรติอย่างสูงจากประชาชนทั้งชาติ
ให้เป็นสุภาพบุรุษ ถืออาวุธ เพื่อป้องกันประเทศ
.
ทหาร    เป็นผู้เสียสละประโยชน์สุขส่วนตนเพื่อความผาสุข
ของประชาชน และความอยู่รอดของชาติ

ทหาร คือผู้ที่รักและบูชาเกียรติยศมากกว่าเงิน
พระบรมราโชวาท รัชกาลที่ ๕

 

มีวินัย และน้ำใจ ทำอะไรก็จะสำเร็จ
เขียนโดย >>>พ.ท.อดุลย์ ปานสกุล
ส.ท.กฤติเดช เศวตเศรณีกุล ผู้ช่วยเทคนิค
และ ส.ต.วรพงศ์ กิจพานิชย์ไพศาล ผู้ช่วยเทคนิค


โปรแกรมที่ใช้ทำ >>> Dreamweaver 8

SERVER คือ ศูนย์เทคโนโลยีทางทหาร กองทัพบก

ส่่วนการศึกษา โรงเรียนการกำลังสำรอง  ศูนย์การกำลังสำรอง
ค่ายธนะรัชต์ ๑๒๕ หมู่ ๓ ต.เขาน้อย อ.ปราณบุรี จว.ประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๑๖๐

Webmaster :  i_of_thailand@hotmail.com

<<<
March 10, 2015 3:19 PM