<
 
    
 

 
พ.อ. บริบูรณ์ พ่วงอำภัย รอง ผบ.รร.กสร.ศสร.เป็นประธานในพิธี
ต้อนรับทหารใหม่ ผลัดที่ ๑/๕๑ ณ หน้าตึก บก.รร.กสร.ศสร.
และ
  พ.อ.ศิริพงษ์ รูปงาม ผอ.สกศ.รร.กสร.ศสร. เป็นประธานในพิธี
การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ณ หอประชุม รร.กสร.ศสร.
เมื่อ ๒๗ พ.ค.๕๑
 
 
 

โรงเรียนการกำลังสำรอง  ศูนย์การกำลังสำรอง
ค่ายธนะรัชต์ อ.ปราณบุรี จว.ประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๑๖๐
Webmaster E-mail : matulee.r@hotmail.com
 

 
 
 

 

 
 


พ.อ.ศิริพงษ์ รูปงาม
ผอ.สกศ.รร.กสร.ศสร.
ถวายเครื่องไทยธรรมแด่
พระครูปลัดวชิรานันท์ วชิราวุโธ
(ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนาห้วย)
ประธานในพิธีแสดงตน
เป็นพุทธมามกะ ของ ทหารใหม่ ผลัดที่ ๑/๕๑
ณ หอประชุม รร.กสร.ศสร.
เมื่อ ๒๗ พ.ค.๕๑