...... ยินดีต้อนรับท่าน เข้าสู่เว็ปไซท์ของ  ส่วนการศึกษา โรงเรียนการกำลังสำรอง ศูนย์การกำลังสำรอง......ด้วยความยินดียิ่ง.......มาเรียนรู้ สร้างเสริมประสบการณ์ กับโรงเรียนการกำลังสำรองกันเถิดครับ.............
     
 
 

     
 
ขอพระองค์ทรงมีพระเกษมสำราญ ปราศจากโรคาพยาธิแผ้วพาน
ทรงมีพระชนมายุยั่งยืนนาน
เป็นมิ่งขวัญ ปวงชนชาวไทย ตลอดกาลเป็นนิจเทอญ
 
     
 
     

 

เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม

 
 

เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม


เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม
บุญของคนไทย ที่เกิดมามีพระมหากษัตริย์ที่สละเวลาทุ่มเทพระวรกาย ใจ ให้ประชาชนของพระองค์มีความสุข อยู่ดี กินดี แบบพอเพียงและยั่งยืน อย่างแท้จริงจนวันนี้
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

โรงเรียนการกำลังสำรอง

     
พล.ท.ทลวงรณ วรชาติ
ผบ.นรด.
 
พล.ต.วิโรจน์ วิจิตรโท
ผบ.ศสร. และ
ผบ. รร.กสร.ศสร.
 
พันเอก สินไทย ฟักเหลือง
รอง ผบ.รร.กสร.ศสร.
 
           

 
     
     
     

สนับสนุนระบบโดย
หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน

     

สิ่งจำเป็น ความต้องการในระบบ E-Learning รร.กสร.ศสร.
1. ต้องมีโปรแกรม Acrobate เพื่ออ่านไฟล์ Pdf.   เอกสาร    ตำรา    powerpoint 
   (ดาวโหลดติดตั้ง)
2. ถ้าใช้ google chrome จะเปิดไฟล์ VDO หน้าเว็ปไม่ได้   ให้ลงโปรแกรม VLC media player เพิ่ม จะมีปลั๊กอินเปิดดู vdo ได้หมด (ดาวโหลดติดตั้ง)
3. ถ้าเครื่องคอม ฯ เราติดตั้งโปรแกรม IDM อยู่ ก็ให้เข้าไปตั้งค่าแก้ไขที่ เมนู download - ตัวจัดการ browser - คลิกออกเพื่อไม่ให้โปรแกรมดาวโหลดโดยอัติโนมัติ เราก็จะสามารถดูสื่อต่าง ๆ ในบทเรียนได้ทันที ไม่ต้องรอการดาวโหลดอีกต่อไป
4. โปรดชม VDO การแนะนำการเรียนในระบบ E-Learning และการส่งใบงาน
   

 

   
   

บันทึกผลการจัดการเรียนการสอนในระบบ E-Learning รร.กสร.ศสร.
 
ปีงบประมาณ 2555
 
ลำดับ
วิชาที่เปิดสอน
หลักสูตร
รุ่นที่
ลงทะเบียน
ระยะเวลาศึกษา
จำนวน
บัญชีรายชื่อ
ผู้สำเร็จการศึกษา
 
1. วิชาการกำลังสำรอง กำลังพลของ รร.กสร.ศสร.   1 1-10 ต.ค.54
11-30 ต.ค.54
      78 คลิก  
        2 1-10 พ.ย.54 11-30 พ.ย.54       97 คลิก  
        3 1-7 ก.พ.55 8-28 ก.พ.55     130 คลิก  
        4 1-9 มิ.ย.55 10-30 มิ.ย.55     243 คลิก  
2. วิชาการกำลังสำรอง  นศท.ชั้นปีที่ 3 ทั่วประเทศ  1 23 มิ.ย. - 13 ก.ค.55 14 ก.ค. - 3 ส.ค.55         6 คลิก  
       2 14 ก.ค. - 3 ส.ค.55 4 - 24  ส.ค.55         8 คลิก  
       3 4 - 24 ส.ค.55 25 ส.ค. - 14 ก.ย.55       79 คลิก  
       4 25 ส.ค. - 14 ก.ย.55 15 ก.ย. - 5 ต.ค.55     175 คลิก  
       5 15 ก.ย. - 5 ต.ค.55  6 - 26 ต.ค.55       17 คลิก  
3. วิชาการระดมสรรพกำลังทหาร กำลังพลของ รร.กสร.ศสร.  1 20 ก.ค. - 10 ส.ค.55 11 ส.ค. - 10 ก.ย.55     238 คลิก  
       2 11 - 25 ส.ค.55 26 ส.ค.- 25 ก.ย.55    122 คลิก  
  4. วิชาการระดมสรรพกำลังทหาร กำลังพลของ ศสร.และ พล.ร.11   - 20 ก.ค. - 10 ส.ค.55 11 ส.ค. - 9 ก.ย.55      80 คลิก  
  5. วิชาการระดมสรรพกำลัง บุคคลทั่วไป  ไม่จำกัด   - 1 - 31 ต.ค.55 11 ส.ค.  -  9 ก.ย.55      14 คลิก  
  6. วิชาหลักสายงานสัสดี 5 วิชา คือ  1. วิชาการสัสดีและกฎหมายการรับราชการทหาร    2. วิชาการทะเบียนพล       3. วิชาการเรียกและส่งพล     4.วิชาการกำลังสำรอง
    และ 5. วิชาระเบียบงานสารบรรณ    ต้องลงทะเบียนและศึกษาในระบบ E-Learning ทั้ง 5 วิชา
 
   
    การอบรมนายทหารประทวนคุณวุฒิ ฯ   18 1 - 14 พ.ย.55 15 - 30 พ.ย.55     31 คลิก  
  7.   นายทหารสัสดีชั้นสูง   26 1 - 22 ม.ค.55 23 ม.ค. - 23 ก.พ.55     60 คลิก  
  8.   นายสิบสัสดีชั้นต้น   24 1 - 16 ม.ค.55 17 ม.ค. - 15 ก.พ.55     57 คลิก  
  9.   นายสิบสัสดีอาวุโส   23 1 - 15 มิ.ย.55 16 มิ.ย. - 15 ก.ค.55       9 คลิก  
                   
 
ปีงบประมาณ 2556
 
1. วิชาหลักสายงานสัสดี 5 วิชา คือ  1. วิชาการสัสดีและกฎหมายการรับราชการทหาร    2. วิชาการทะเบียนพล       3. วิชาการเรียกและส่งพล     4.วิชาการกำลังสำรอง
    และ 5. วิชาระเบียบงานสารบรรณ    ต้องลงทะเบียนและศึกษาในระบบ E-Learning ทั้ง 5 วิชา
 
    นายทหารสัสดีชั้นต้น 26 1 - 20 ก.พ.56 21 ก.พ. - 15 เม.ย.56   50 คลิก  
2.   นายสิบสัสดีอาวุโส 24 1 - 8 เม.ย.56 9 - 27 เม.ย.56   40 ลงทะเบียนไม่ทันเลยให้ลงใหม่
คลิก
 
3. วิชาระเบียบงานสารบรรณ กำลังพลของ รร.กสร.ศสร. 1 21 มิ.ย 22 ก.ค.56 23 ก.ค.- 20 ก.ย.56   138 คลิก  
      2 1 ก.ค.- 20 ก.ย.56 21 ก.ย. - 31 ต.ค.56   329 คลิก  
 
ปีงบประมาณ 2557
 
1. วิชาหลักสายงานสัสดี 5 วิชา คือ  1. วิชาการสัสดีและกฎหมายการรับราชการทหาร    2. วิชาการทะเบียนพล       3. วิชาการเรียกและส่งพล     4.วิชาการกำลังสำรอง
    และ 5. วิชาระเบียบงานสารบรรณ    ต้องลงทะเบียนและศึกษาในระบบ E-Learning ทั้ง 5 วิชา
 
    นายสิบสัสดีอาวุโส 25 20 ก.พ.- 7 มี.ค.57 8 มี.ค. - 20 เม.ย.57   40 คลิก  
    ปี 2557 มีหลักสูตรเดียว เนื่องจาก SERVER ที่ นรด.ล่ม  
 
ปีงบประมาณ 2558
 
1. วิชาการสัสดีเบื้องต้น กำลังพลของ รร.กสร.ศสร. 1 29 ก.ย.-15 ต.ค.57 16 ต.ค.-15 พ.ย.57   191 คลิก  
      2 1-15 พ.ย.57 16 พ.ย.-15 ธ.ค.57   229 คลิก  
      3 15 - 31 ม.ค.58 1 ก.พ.- 3 มี.ค.58    35 คลิก  
2. วิชาหลักสายงานสัสดี 5 วิชา คือ  1. วิชาการสัสดีและกฎหมายการรับราชการทหาร    2. วิชาการทะเบียนพล       3. วิชาการเรียกและส่งพล     4.วิชาการกำลังสำรอง
    และ 5. วิชาระเบียบงานสารบรรณ    ต้องลงทะเบียนและศึกษาในระบบ E-Learning ทั้ง 5 วิชา
 
    นายทหารสัสดีชั้นสูง 29 25 พ.ย.-4 ธ.ค.57 5 ธ.ค.57-25 ก.พ.58   40 คลิก  
3.   นายทหารสัสดีชั้นต้น 27 1 - 15 มี.ค.58 16 มี.ค. - 19 เม.ย.58     8 ลงทะเบียนไม่ครบ  
4.   นายสิบสัสดีอาวุโส 26 1 - 15 มี.ค.58 16 มี.ค. - 19 เม.ย.58   19 ลงทะเบียนไม่ครบ  
                   
 

 

 

 

สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา รร.กสร.ศสร.


 
 


 


กรุณาเขียนข้อความสุภาพ ไม่กระทบผู้ใด ไม่เกี่ยวกับการเมือง

 

 

 

 

 

Free Web Counter
การนับจำนวนคน IP ที่เข้าชมเว็ปนี้
เริ่มบันทึกเมื่อ 4 มี.ค.57

 
ฝึกศึกษายอด  วินัยเยี่ยม  เปี่ยมคุณธรรม นำสู่การพัฒนา สร้างศรัทธาประชาชน
เว็ปไซท์นี้ จัดทำขึ้น เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนในระบบ E-Leaning
แก่สายงานสัสดี   ผู้บังคับสมาชิก อส.  กำลังพลสำรอง  และประชาชนผู้สนใจทั่วไป

เกียรติ คนอื่นมอบให้
.

ศักดิ์ศรี มีไว้เตือนตนเอง
.


ศักดิ์ศรีของทหาร ทหาร คือ ผู้ที่ได้รับเกียรติอย่างสูงจากประชาชนทั้งชาติ
ให้เป็นสุภาพบุรุษ ถืออาวุธ เพื่อป้องกันประเทศ
.
ทหาร    เป็นผู้เสียสละประโยชน์สุขส่วนตนเพื่อความผาสุข
ของประชาชน และความอยู่รอดของชาติ

ทหาร คือผู้ที่รักและบูชาเกียรติยศมากกว่าเงิน
พระบรมราโชวาท รัชกาลที่ ๕

 

มีวินัย และน้ำใจ ทำอะไรก็จะสำเร็จ
เขียนโดย >>>พ.ท.อดุลย์ ปานสกุล
ส.ท.กฤติเดช เศวตเศรณีกุล ผู้ช่วยเทคนิค
และ ส.ต.วรพงศ์ กิจพานิชย์ไพศาล ผู้ช่วยเทคนิค


โปรแกรมที่ใช้ทำ >>> Dreamweaver 8

SERVER คือ ศูนย์เทคโนโลยีทางทหาร กองทัพบก

ส่่วนการศึกษา โรงเรียนการกำลังสำรอง  ศูนย์การกำลังสำรอง
ค่ายธนะรัชต์ ๑๒๕ หมู่ ๓ ต.เขาน้อย อ.ปราณบุรี จว.ประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๑๖๐

Webmaster :  i_of_thailand@hotmail.com

<<<
April 1, 2015 4:13 PM