ช.พัน.๕๒ ช.๑ รอ. จัดการฝึกอบรมวิชาชีพ ให้กับทหารกองประจำการ
หลักสูตรการทำลวดดัดเป็นรูปสัตว์ต่างๆ
โดยมี ร.อ.เกรียงไกร แก้วก่า ผบ.ร้อย.บก.และบริการ ช.พัน.๕๒ ช.๑ รอ.
เป็นประธานในพิธี ณ ห้องสอนอบรม ร้อย.บก.และบริการ ช.พัน.๕๒ ช.๑ รอ.
ในระหว่างวันที่  ๑๗ – ๒๑  ต.ค.๕๔

   
ติดต่อศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลสารสนเทศ กองพันทหารช่างที่ 52 กรมทหารช่างที่ 1 รักษาพระองค์
ค่ายบุรฉัตร อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 โทรศัพท์ 0-3239-1039 Fax.0-3239-1039 โทรทหาร 52158
::: Email:chor52@hotmail.com :::