รูปภาพการฝึก ทหารใหม่ ผลัดที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๔
หน่วยฝึกทหารใหม่ กองพันทหารสื่อสารที่ ๒๑

 

 

การฝึกบุคคลท่ามือเปล่า


 
 

 


การฝึกบุคคลท่าอาวุธ


 
 

 

ฝึกกันมาเหนื่อย ขอพักเติมพลังหน่อยครับ


 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

 กองพันทหารสื่อสารที่ 21   126  ถ.พหลโยธิน   แขวง อนุสาวรีย์   เขต บางเขน   กรุงเทพฯ  10220
โทรภายใน  68556 , ภายนอก 02 - 5212596  (ส่วนปฏิบัติการระบบเครือข่าย ศทท.ส.พัน.21), WEBMASTER :: Sigbn21@gmail.com