ไม่มีเทคโนโลยีใด ที่จะสามารถทดแทน วิญญาณนักรบ และ คุณลักษณะของทหารราบได้       

 

พันโท ศรัทธา นิลกำแหง
ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 2
กรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์

กิจกรรมของหน่วย

กิจกรรมวันพร้อมญาติทหารใหม่ รุ่นปี 2559 ผลัดที่ 2

 
กิจกรรมที่ผ่านมา
ร.11 พัน.2 รอ. ทำการทดสอบสมรรถภาพร่างกายกำลังพล
นายทหารชั้นประทวน
ประจำเดือน พ.ย.59 เมื่อ 23-24 พ.ย.59
พ.อ.วรุตม์ ประเทืองทิน เสธ.พล.1 รอ. ตรวจเยี่ยมหน่วยฝึก
ทหารใหม่ ร.11 พัน.2 รอ.
เมี่อ 24 พ.ย.59
พิธีประดับยศให้กับกำลังพล
เมี่อ 23 พ.ย.59
กิจกรรมปฏิญาณตนเพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์
เมี่อ 22 พ.ย.59
  ตรวจศูนย์การเรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียงของหน่วย
เมื่อ 17 พ.ย.59


สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
Free Counter

____________________________________________________________________________________________________________________________

กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหาราบที่ 11 รักษาพระองค์ 232 ถนนพหลโยธิน เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220
หมายเลขโทรศัพท์ในกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์ โทร. 0-252-11190 E-mail : team_11-2g5@gmail.com เว็บไซต์ rta.mi.th/21122u