ไม่มีเทคโนโลยีใด ที่จะสามารถทดแทน วิญญาณนักรบ และ คุณลักษณะของทหารราบได้       

 

พันโท หนุน ศันสนาคม
ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 2
กรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์

กิจกรรมของหน่วย  

           

ผบ.ร.11 พัน.2 รอ.เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกทหารใหม่รุ่นปี 2555 ผลัดที่ 1 ณ หน่วยฝึกทหารใหมฯ เมื่อ 11 พ.ค.55

 
กิจกรรมที่ผ่านมา  

จัดกิจกรรม
"พิธีเปิดการฝึกอบรม
วิชาชีพทหารกอ่นปลด
ประจำการ
5 /10/ 54

จัดกิจกรรม
"ช่วยเหลือน้ำท่วม
อ.บางบาล
9 /09/ 54

 
จัดกิจกรรม
"ไหว้พระ 9วัด
ทำความดีถวายในหลวง
9 /09/ 54
จัดกิจกรรม
"เข้าวัดพัฒนาจิต 
 นำแนวคิด
พัฒนาท้องถิ่น"
11 /09/ 54
   
  วิีทยากรจากเขตบางเขน มาบรรยายเกี่ยวกับคุณค่าของขยะ และการจัดตั้งธนาคารขยะ เมื่อ 29 ส.ค. 54
   ผบ.ร.11 รอ. เดินทางมาตรวจเยี่ยมหน่วย โดยมี ผบ.ร.11 พัน.2 รอ. ให้การต้อนรับ เมื่อ    9 มิ.ย. 54
    ร.11 พัน.2 รอ. จัดให้มีการฝึกปรับปรุงพื้นฐานกำลังพลนายสิบใหม่ รุ่นที่ 1   เพื่อพัฒนาขีดความ สามารถตาม ชกท. 111 เมื่อ 8 มิ.ย.54
 
ข่าวประจำวัน
 
    
 
 

 


ปฏิทิน
  
 
 
Google

Search WWW Search truehits.net

 

กองพันทหารราบที่ 2กรมทหาราบที่ 11 รักษาพระองค์  232 ถนนพหลโยธิน   เขตบางเขน  กรุงเทพมหานคร  10220
หมายเลขโทรศัพท์ในกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์ โทร.0-252-11190 E-mail :team_11-2 g5@ gmail.com เว็บไซต์ rta.mi.th/21122u