กองพันทหารราบที่ ๓ กรมทหารราบที่ ๑๑ รักษาพระองค์
ค่ายเพชรบุรีราชสิรินธร
จังหวัดเพชรบุรี