กองพันทหารราบที่ ๓ กรมทหารราบที่ ๙
ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธ์ทั้งหลายที่มีอยู่ในสากลโลกนี้ จงดลบันดาลให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง เป็นมิ่งขวัญของประชาชนชาวไทยตราบนานเท่านาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า พันโทจีระเดช  มั่งไธสง ผู้บังคับกองพันทหาราบที่ ๓ กรมทหารราบที่ ๙
เทียนชัยเป็นล้านเล่มถูกจุดขึ้น เพื่อถวายพระพร ถวายความจงรักภักดี แต่ก็หาเทียบได้กับสิ่งที่ทรงเพียรกระทำเพื่อชาวไทยทั้งปวงทรงทุ่มเทพระราชหฤทัย เพื่อให้ชาวไทยได้อยู่ดีกินดี และเพื่อสืบทอดชาติไทยต่อไป
ขอเชิญร่วมจุดเทียนชัย ถวายพระพร
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
โดยการกดที่รูปเทียน
ประกาศ : กองพันทหารราบที่ ๓ กรมทหารราบที่ ๙ ได้เปลี่ยนโดเมนเนมใหม่เป็น www.infantry9003.com แล้วนะครับ คลิกเข้าสู่เว็บไซต์เพื่อเข้าสู่ โดเมนเนมใหม่ครับ