ยินดีต้อนรับสู่ กองพลพัฒนาที่ ๑ ค่ายศรีสุริยวงศ์ จ.ราชบุรี

 

 
 

 

 โครงการพระราชดำริ

 งานก่อสร้าง

 งานบรรเทาสาธารณภัย

  งานฝึกอบรม
  โรงเรียน์วิวัฒน์พลเมือง

จังหวัดราชบุรี
หน่วยงานในจังหวัดราชบุรี
แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัด
กลุ่มอาชีพจังหวัดราชบุรี
ราคาสินค้าราชบุรี
การประชุม กบจ.ราชบุรี
การประชุมจังหวัดราชบุรี
สภาพอากาศราชบุรี
แผนที่ราชบุรี
แหล่งท่องเที่ยวทหารช่าง

Counter 

  https://www.facebook.com/840000kra/?fref=ts

 

     
กลุ่มข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศ พล.พัฒนา 1
(IT Teams) รับแจ้งผู้หมิ่นสถาบันกษัตริย์, ผู้ก่อความไมสงบ และผู้กระทำผิดกฎหมายบ้านเมือง
คลิ๊กที่นี่เพื่อเข้าสู่เว็บ IT Teams

รายงานบทบาทและผลงานของ ทบ.
ในการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์ในเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ประจำเดือน ม.ค. 59
คลิ๊กที่นี้เพื่อดูรายงาน

 

พ.อ.มาโนชญ์ รัตนเลขา รอง ผบ.พล.พัฒนา 1
เป็นประธานการประชุมด้านการข่าวและความมั่นคง
ระดับพื้นที่ เพื่อสรุปสถานการณ์ รวบรวมข่าวสาร
รายงานต่อหน่วยเหนือตามห้วงเวลา ณ ห้องประชุม 1
บก.พล.พัฒนา 1 เมื่อวันจันทร์ที่ 23 พ.ค.59
 
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม  

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1
เป็นประธานในพิธีเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา
ณ วัดนาหนอง ต.ดอนแร่ อ.เมือง จว.ราชบุรี
เมื่อวันศุกร์ที่ 20 พ.ค.59
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม   

คุณจิระพร เปรมนิรันดร ประธานชมรมแม่บ้าน ทบ.
(พล.พัฒนา 1) และสมาชิก มอบเงินช่วยเหลือบุตรที่มี
ความต้องการพิเศษ,ปันน้ำใจสู่คู่สมรสที่ทุพพลภาพ ทบ. ณ บก.พล.พัฒนา 1 พร้อมทั้งเดินทางเข้าเยี่ยมและมอบเงินช่วยเหลือให้กับบุพการี (บิดา) ของกำลังพลที่
เจ็บป่วย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 พ.ค.59
 
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม  

พล.ต. เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนาที่ 1 
เข้าพบปะประชาชนเพื่อพัฒนาสัมพันธ์  ตรวจเยี่ยม
การปฏิบัติงานของหน่วย ช.ฉก.ทภ.
1 มอบเงินสนับสนุนให้กับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินที่ 33 กระทำพิธีประดับยศ กล่าวให้โอวาทและมอบของเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับกำลังพล ที่หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงฯ บ้านรอตันบาตู ต.กะลุวอ อ.เมือง จว.นราธิวาส
เมื่อวันอังคารที่ 17 พ.ค. 59
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม  

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1
เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา
ให้กับบุตรข้าราชการ ประจำปี 2559
เมื่อวันศุกร์ที่ 13 พ.ค.59
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม
   

ประชุมแบ่งมอบความรับผิดชอบ ในการต้อนรับ
นายกรัฐมนตรี ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ
เมื่อวันอังคารที่ 10 พ.ค.59
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม
  

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1
เป็นประธานในพิธีวันสถาปนา กองพันพัฒนาที่ 1
ครบรอบปีที่ 27
 
เมื่อวันอังคารที่ 10 พ.ค.59
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม
 

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1 เยี่ยมชม
โครงการสอนเสริมภาษาอังกฤษให้กับบุตรหลาน
ของกำลังพล ในช่วงปิดภาคเรียน ณ ศูนย์การเรียนรู้
กองพลพัฒนาที่ 1

เมื่อวันอังคารที่ 10 พ.ค.59
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม
 

คณะชุดตรวจ จเร ทบ. เดินทางตรวจกิจการทั่วไป
ของ พล.พัฒนา 1 ประจำปี 2559
เมื่อวันพุธที่ 27 เม.ย.59
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1
เป็นประธานในพิธีอำลาชีวิตราชการทหารกองประจำการ รุ่นปี 2557 ผลัดที่ 1 ณ ลานพื้นแข็งหน้า
บก.พล.พัฒนา 1 เมื่อวันอังคารที่ 26 เม.ย.59
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.มนิต ศิริรัตนากูล เสธ.พล.พัฒนา 1
เป็นประธานในพิธีมอบหนังสือรับรองผลการศึกษา
นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ณ กองร้อย
พัฒนาที่ 3 พัน.พัฒนา 1 เมื่อวันที่ 26 เม.ย.59
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.ไพรัช โอฬารไพบูลย์ รอง ผบ.พล.พัฒนา 1
ได้เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 58
และพิธีสถาปนาคณะกรรมการหอการค้าชุดใหม่
พร้อมได้ฟังบรรยายพิเศษ "เศรษฐกิจ ร.บ.ดีอย่างไร
ในอนาคต" ณ ห้องราชาวดี 1 โรงแรมโกลเด้นซิตี้
อ.เมือง จว.ร.บ. เมื่อวันที่ 26 เม.ย.59
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1
เยี่ยมชมกิจกรรมบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันจักรี
โดย พล.พัฒนา 1 และ เหล่ากาชาด จว.ร.บ.
ณ แหล่งชุมนุมนายทหารสัญญาบัตร ค่ายศรีสุริยวงศ์
เมื่อวันอังคารที่ 26 เม.ย.59
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1
ร่วมการประชุมมอบนโยบาย โครงการยกระดับศักยภาพ
หมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก ตามแนวทาง
ประชารัฐ จังหวัดราชบุรี ณ โรงยิมเนเซี่ยม อ.เมือง
จว.ร.บ. เมื่อวันจันทร์ที่ 25 เม.ย.59
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1
ให้การต้อนรับ พล.ท.อรรฐพร โบสุวรรณ
รองผู้อำนวยการศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป
เนื่องในโอกาสเดินทางตรวจเยี่ยม โครงการสู้วิกฤติ
ภัยแล้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ โดย กองทัพภาคที่ 1
(พล.พัฒนา 1) และ จังหวัดราชบุรี บริเวณพื้นที่ หมู่ 3
ต.ธรรมเสน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
เมื่อวันศุกร์ที่ 22 เม.ย.59
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.ไพรัช โอฬารไพบูลย์ รอง ผบ.พล.พัฒนา 1
เป็นหัวหน้าคณะชุดตรวจงานซ่อมแซมอาคารฯ
ประจำปีงบประมาณ 2559 โดยมี ร.อ.เจตน์ กำปั่นทอง
ผบ.ร้อย.ช.ก่อสร้างที่ 1 ปฏิบัติหน้าที่ ฝอ.3 ผู้แทน
ผบ.ช.พัน.112 ช.1 รอ. ให้การต้อนรับ
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 เม.ย.59
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.ไพรัช โอฬารไพบูลย์ รอง ผบ.พล.พัฒนา 1
เป็นหัวหน้าคณะชุดตรวจงานซ่อมแซมอาคารฯ
ประจำปีงบประมาณ 2559 โดยมี พ.ท.องอาจ แจ่มดี
ผบ.ช.พัน.52 ช.1 รอ. ให้การต้อนรับ
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 เม.ย.59
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1
เข้าร่วมประชุมหารือการซักซ้อมการช่วยเหลือประชาชน
กรณีการอพยพผู้ประสบภัยในอาคารสูง ณ ห้องประชุม กร.ทบ.1 (1) บก.ทบ
. เมื่อวันพุธที่ 20 เม.ย.59
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.มาโนชญ์ รัตนเลขา รอง ผบ.พล.พัฒนา 1
ตรวจบ้านพักนายทหารชั้นประทวน
และนายทหารชั้นสัญญาบัตร ในกิจกรรม
วันทำความสะอาด (Big Cleaning Day)
ภายในค่ายศรีสุริยวงศ์ เมื่อวันพุธที่ 20 เม.ย.59
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1
เป็นประธานในพิธีสรงน้ำพระพุทธศรีสุริยวงศ์มงคล
และร่วมงานเทศกาลวันสงกรานต์ของวัดนาหนอง
ประจำปี 2559 ณ วัดนาหนอง ต.ดอนแร่ อ.เมืองราชบุรี
เมื่อวันที่ 18 เม.ย.59
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

คุณจิระพร เปรมนิรันดร ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก
กองพลพัฒนาที่ 1 และสมาชิกฯ มอบเงินช่วยเหลือบุตร
ที่มีความต้องการพิเศษ, ปันน้ำใจสู่คู่สมรสที่ทุพพลภาพ
ทบ. และบุพการี (บิดา มารดา) กำลังพล ประจำเดือน
เม.ย.59 ณ บก.พล.พัฒนา 1 และบ้านพักของกำลังพล
เมื่อวันอังคารที่ 12 เม.ย.59
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1
พร้อมด้วย นายสุรพล แสวงศักดิ์ ผวจ.ราชบุรี
เข้าตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชน จำนวน 2 จุด ได้แก่
จุดที่ 1 บริเวณหน้าปั้ม ปตท. สาขาหนองโพ ต.หนองโพ อ.โพธาราม จุดที่ 2 บริเวณสถานีบริการ ปตท.(NGV)
สาขาราชบุรี ต.ท่าราบ อ.เมือง
เมื่อวันอังคารที่ 12 เม.ย.59
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1
เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในเทศกาล
วันสงกรานต์ ประจำปี 2559 ณ แหล่งชุมนุมนายทหาร
สัญญาบัตร ค่ายศรีสุริยวงศ์ เมื่อวันอังคารที่ 12 เม.ย.59
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.มาโนชญ์ รัตนเลขา รอง ผบ.พล.พัฒนา 1
เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันกีฬาภายในหน่วย
ประจำปี 2559 ณ สนามฟุตบอล หน้า บก.พล.พัฒนา 1
ในวันจันทร์ที่ 11 เม.ย.59
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.มนิต ศิริรัตนากูล เสธ.พล.พัฒนา 1
ร่วมประชุมการแก้ไขปัญหา เรื่อง ขออนุญาตผ่อนผัน
การปิดกิจการ โรงงานปลอกผลไม้ ธนมงคลผลไม้
เนื่องจาก นายก อบต.ศรีดอนไผ่ อ.ดำเนินสะดวก
ได้มีคำสั่งให้ปิดการดำเนินกิจการ ในกรณีไม่มี
ใบอนุญาตเปิดกิจการ เมื่อวันจันทร์ที่ 11 เม.ย.59
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.มนิต ศิริรัตนากูล เสธ.พล.พัฒนา 1
ร่วมประชุมหารือเรื่อง นายก อบต.บ้านสิงห์ ประพฤติตัว
ไม่เหมาะสม โดยมี ศูนย์ดำรงธรรม, ปลัดอำเภอ
โพธาราม และ ชป.พท. เข้าร่วมประชุม
เมื่อวันจันทร์ที่ 11 เม.ย.59
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา  เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1 พร้อมด้วยคุณจิระพร  เปรมนิรันดร ประธานชมรมแม่บ้าน ทบ.
พล.พัฒนา 1 ร่วมพิธีเปิดงานสักการะเจ้าพ่อหลักเมือง
ราชบุรี และพิธีบวงสรวงเจ้าพ่อหลักเมืองราชบุรี
ประจำปี ๒๕๕๙ ณ
 บริเวณศาลเจ้าพ่อหลักเมืองราชบุรี
ค่ายภาณุรังษี จว.ร.บ. เมื่อวันจันทร์ที่ 11 เม.ย.59
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1
ร่วมแถลงผลการกวาดล้างยาเสพติด และผู้มีอิทธิพล
ตามนโยบายของรัฐบาล ผลการระดมกวาดล้าง สามารถ
ตรวจค้นจับกุมผู้ต้องหาพร้อมด้วยของกลาง
ประกอบด้วยอาวุธปืนพกสั้น 15 กระบอก, อาวุธปืนยาว 2 กระบอก,เครื่องกระสุนปืน 85 นัด, ยาบ้า 6,010 เม็ด และยาไอซ์ น้ำหนักรวม 48 กรัม
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 เม.ย.59
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรร

พ.อ.มาโนชญ์ รัตนเลขา รอง ผบ.พล.พัฒนา 1
เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับ
นายทหารประทวน ในโอกาสได้เลื่อนยศสูงขึ้น
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 เม.ย.59
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.ไพรัช โอฬารไพบูลย์ รอง ผบ.พล.พัฒนา 1
ร่วมพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า
จุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
ประจำปี 2559 ณ บริเวณ พระบรมราชานุสาวรีย์
รัชกาลที่ 1 เชิงเขาแก่นจันทร์ อ.เมืองราชบุรี
เมื่อวันพุธที่ 6 เม.ย.59
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.มาโนชญ์ รัตนเลขา รอง ผบ.พล.พัฒนา 1
ร่วมเป็นเกียรติในพิธีปล่อยขบวนรณรงค์ร่วมป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์
พ.ศ.2559 ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดราชบุรี
เมื่อวันอังคารที่ 5 เม.ย.59
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชา
ทินัดดามาตุ เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นผู้แทนพระองค์ เปิดการประชุมคณะแม่ชีไทยสามัญใหญ่ ประจำปี 2559 ณ โรงเรียนธรรมจาริณีวิทยา อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี
โดยมี พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร์ ผบ.พล.พัฒนา 1
เข้ารับเข็มพระราชทาน เมื่อวันเสาร์ที่ 2 เม.ย.59

คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1
ร่วมพิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมใน
ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2559 ณ โรงยิมเนเซี่ยม อ.เมืองราชบุรี เมื่อวันศุกร์ที่ 1 เม.ย.59

คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.มนิต  ศิริรัตนากูล เสธ.พล.พัฒนา 1 
ร่วมประชุมชี้แจงการแก้ไขปัญหากรณีร้องเรียนบริษัท
แวกซ์กาเบ็จ รีไซเคิล เซ็นเตอร์ จำกัด ณ ศาลา
เอนกประสงค์ หมู่ที่ 1 ต.น้ำพุ อ.เมือง จว.ร.บ.
เมื่อวันศุกร์ที่ 1 เม.ย.59
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1
รับเรื่องร้องเรียน กรณีไม่ได้รับความเป็นธรรมเรื่องที่ดิน บริเวณพื้นที่ หมู่ 4 ต.ปากช่อง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี
ณ ห้องรับรอง บก.พล.พัฒนา 1
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 31 มี.ค.59
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1
ร่วมพิธี "วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า" และ วันข้าราชการพลเรือน
ประจำปี 2559 ณ โรงยิมเนเซี่ยม อ.เมืองราชบุรี
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 31 มี.ค.59
ลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1
และคณะ เดินทางเข้าพบ พล.ต.เกรียงไกร ไกรลาศ
ผบ.พล.ช. (รอง จก.กช.), พ.อ.ชัชวาลย์ เกิดสมบูรณ์
ผบ.พล.ช. (ท่านใหม่) ณ บก.พล.ช. และ พล.ต.สมชัย ปิยะธรรมดารา รอง จก.กช. ณ บก.กช. เพื่อแสดง
ความยินดี เนื่องในโอกาศได้เลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น
เมื่อวันพุธที่ 29 มี.ค.59
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.มาโนชญ์  รัตนเลขา รอง ผบ.พล.พัฒนา 1 
ตรวจเยี่ยมการทดสอบความรู้ ( ภาคปฏิบัติ ) ในการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุนเข้ารับราชการ
ประจำปีงบประมาณ 2559 ณ อาคารรับรอง
พัน.พัฒนา 1 และ โรงรถ ร้อย.คม.๑ กอง สน.ฯ
เมื่อวันอังคารที่ 29 มี.ค.59
ลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.มาโนชญ์  รัตนเลขา รอง ผบ.พล.พัฒนา 1 
เดินทางตรวจเยี่ยมการดำเนินการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล
เพื่อแก้ไขปัญหาจาการประกอบกิจการโรงงาน
ของบริษัท แวกซ์ กาเบ็จ รีไซเคิล เซ็นเตอร์ จำกัด
บริเวณพื้นที่บ้านนายไว  ทับทิม หมูู่ที่ 1 ต.น้ำพุ อ.เมือง จว.ร.บ. เมื่อวันอังคารที่ 29 มี.ค.59
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา  เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1 
ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ คุณพ่อทอง  โชติพินิจ
บิดา พ.อ.เพชรนรินทร์  โชติพินิจ ผบ.ช.1 รอ.
ณ เมรุวัดคงคาราม ต.คลองตาคต อ.โพธาราม จว.ร.บ.
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 27 มี.ค.59
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา  เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1 
เป็นประธานการประชุมหารือการพิจารณาโครงการ
ขุดเจาะน้ำบาดาลและโครงการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์
เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ จว.ร.บ. ณ
ห้องประชุม 2 บก.พล.พัฒนา 1 เมื่อวันศุกร์ที่ 25 มี.ค.59
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

คุณจิระพร  เปรมนิรันดร ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก กองพลพัฒนาที่ 1 และคณะ มอบเงินและสิ่งของ
ช่วยเหลือ ให้กับบุตรของกำลังพลที่มีความต้องการ
พิเศษ
, คู่สมรสของกำลังพลที่เจ็บป่วยทุพพลภาพ
และบุพการีของกำลังพลที่เจ็บป่วย ณ บก.พล.พัฒนา 1
เมื่อวันศุกร์ที่ 25 มี.ค.59
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา  เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1 
เป็นประธานในพิธีส่งกำลังพลและยุทโธปกรณ์
ปฏิบัติงานก่อสร้างและปรับปรุงถนนชำรุดในพื้นที่
จังหวัดนราธิวาส ณ สนาม ฮ. ค่ายบุรฉัตร อ.เมือง
จว.ร.บ. เมื่อวันศุกร์ที่ 25 มี.ค.59
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา  เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1 
เป็นประธานในพิธีสวดพระอภิธรรมศพ
คุณพ่อทอง  โชติพินิจ บิดา พ.อ.เพชรนรินทร์  โชติพินิจ ผบ.ช.1 รอ. ณ บ้านเลขที่ 116 ม.3 ต.คลองตาคต
อ.โพธาราม จว.ร.บ. เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 มี.ค.59
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.ไพรัช  โอฬารไพบูลย์ รอง ผบ.พล.พัฒนา 1 
เป็นประธานในพิธีฌาปนกิจศพ คุณพ่อเฮียม  ใจมุ่ง
บิดา จ.ส.อ.วิโรจน์  ใจมุ่ง สังกัด กอ.กส.พล.พัฒนา 1 
ณ เมรุวัดนาหนอง ต.ดอนแร่ อ.เมือง จว.ร.บ.
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 มี.ค.59
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.มนิต  ศิริรัตนากูล เสธ.พล.พัฒนา 1 
เป็นประธานในประชุม เรื่องการจัดเวรรักษาการณ์ภายในค่ายศรีสุริยวงศ์ ณ ห้องประชุม 1 บก.พล.พัฒนา 1
เมื่อวันที่ 24 มี.ค.59
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม  

พ.อ.ไพรัช  โอฬารไพบูลย์ รอง ผบ.พล.พัฒนา 1 
ร่วมกิจกรรมกำจัดผักตบชวาตามนโยบายรัฐบาล
บริเวณริมเขื่อนรัฐประชาพัฒนา ทั้งนี้ พล.พัฒนา 1 
ได้จัดกำลังพลจำนวน 50 นาย และยุทโธปกรณ์ ร่วมกิจกรรมดังกล่าว เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 มี.ค.59
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.ไพรัช โอฬารไพบูลย์ รอง ผบ.พล.พัฒนา 1
ร่วมงานพบปะสังสรรค์สภากาแฟ ประจำเดือน มี.ค.59
ณ ศาลาประชารวมใจ เทศบาลเมืองราชบุรี
เมื่อวันพุธที่ 23 มี.ค.59
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.มาโนชญ์ รัตนเลขา รอง ผบ.พล.พัฒนา 1
เป็นประธานการประชุม หน่วยงานด้านการข่าว
และความมั่นคงระดับพื้นที่ เพื่อสรุปสถานการณ์
รวบรวมข่าวสาร รายงานต่อหน่วยเหนือตามห้วงเวลา
ประจำเดือน มี.ค.59 เมื่อวันจันทร์ที่ 21 มี.ค.59
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา  เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1
เป็นประธานในพิธีรดน้ำศพ คุณพ่อทอง
  โชติพินิจ
บิดา พ.อ.เพชรนรินทร์
  โชติพินิจ ผบ.ช.
1 รอ. ณ
บ้านเลขที่
116 ม.3 ต.คลองตาคต อ.โพธาราม จว.ร.บ. เมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 มี.ค.59
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.มนิต ศิริรัตนากูล เสธ.พล.พัฒนา 1
ร่วมประชุมหารือเพื่อแก้ไขปัญหา บริษัท แวกซ์ กาเบ็จ
รีไซเคิล เซ็นเตอร์ จำกัด พร้อมทั้งร่วมตรวจสอบ
กระบวนการดำเนินงานของบริษัทฯ ขั้นต้น ชาวบ้าน
มีความพึ่งพอใจในแนวทางข้อตกลงของการประชุม
เมื่อวันศุกร์ที่ 18 มี.ค.59
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.มนิต ศิริรัตนากูล เสธ.พล.พัฒนา 1
ตรวจพื้นที่สำหรับขุดเจาะน้ำบาดาล ในพื้นที่ หมู่ 1
ต.น้ำพุ อ.เมือง จ.ราชบุรี เมื่อวันศุกร์ที่ 18 มี.ค.59
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา  เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1
เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการแก้ไขปัญหา
เร่งด่วน ปีพุทธศักราช 2559 กลุ่มภาคกลางตอนกลาง
เรื่อง การเตรียมการรับมือภัยแล้ง และการป้องกันน้ำดิบ
ในพื้นมี่จว.ปทุมธานีโดยมี หัวหน้าส่วนราชการพลเรือน
และทหารที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมหารือ ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่๑๑ จว.นนทบุรี
เมื่อวันอังคารที่
15 มี.ค. 59
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.มนิต  ศิริรัตนากูล เสธ.พล.พัฒนา 1
รับเรื่องร้องเรียนของประชาชน ซึ่งพักอาศัยในหมู่บ้าน
เอื้ออาทร (ห้วยหมู) เกี่ยวกับการบริหารงาน
ของคณะกรรมการนิติบุคคลหมู่บ้านฯ
ณ บก.พล.พัฒนา
1 เมื่อวันอังคารที่ 8 มี.ค.59
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1
เข้าร่วมงานเลี้ยง "ท่องเที่ยวราชบุรี ของดีเมืองโอ่ง
ปี 2559" ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี
เมื่อวันจันทร์ที่ 7 มี.ค.59
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.มนิต  ศิริรัตนากูล เสธ.พล.พัฒนา 1
จัดการประชุมการพิจารณาดำเนินงานโครงการ
โซล่าเซลล์ และโครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล
ตามข้อมูลที่หน่วยได้เสนอ ณ ห้องสบายคลายอารมณ์
บก.พล.พัฒนา 1 ในวันศุกร์ที่ 4 มี.ค.59
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา  เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1 
เป็นประธานในการประชุมประจำเดือน มี.ค.59 ของ
พล.พัฒนา 1 ณ ห้องประชุม 2 บก.พล.พัฒนา 1
 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 มี.ค.59
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.มนิต ศิริรัตนากูล เสธ.พล.พัฒนา 1
ตรวจเยี่ยมการฝึกอบรมการปรนนิบัติบำรุงยุทโธปกรณ์
บรรเทาสาธารณภัยให้กับพลประจำฯ โดยได้รับ
การสนับสนุนเจ้าหน้าที่จาก บริษัท ธัชพล การดับเพลิง
มาให้ความรู้ ณ ลานพื้นแข็งหน้า บก.พล.พัฒนา 1
เมื่อวันพุธที่ 2 มี.ค.59
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1
เป็นประธานในพิธีสวดพระอภิธรรมศพ
พระครูสิริคณาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดนาหนอง ณ วัดนาหนอง ต.ดอนแร่ อ.เมือง จว.ร.บ. เมื่อวันอังคารที่ 1 มี.ค.59
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1
ตรวจเยี่ยมการบริการตลาดนัดภายในค่าย
ศรีสุริยวงศ์ ณ บริเวณลานพื้นแข็งแหล่งชุมนุมนายทหารสัญญาบัตร ค่ายศรีสุริยวงศ์ เมื่อวันอังคารที่ 1 มี.ค.59
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1
พร้อมด้วย คุณจิระพร เปรมนิรันดร ประธานชมรมแม่บ้าน ทบ. พล.พัฒนา 1 และคณะ ร่วมลงนามถวายพระพร
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรม
มหาราชวัง ในวันอังคารที่ 1 มี.ค.59
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1
เป็นประธานในการบันทึกตกลงความร่วมมือ การใช้รถ
บรรทุกขนส่งอ้อยเข้าสู่โรงงาน ในห้วงฤดูการเปิดหีบ
อ้อยของโรงงานน้ำตาล ฤดูการผลิตปี 2558 และ 2559 ณ ห้องประชุม บก.พล.พัฒนา 1
เมื่อวันจันทร์ที่ 29 ก.พ.59
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1
เป็นหัวหน้าคณะตรวจเยี่ยมการฝึกเป็นหน่วย
หมู่ ตอน หมวด (นอกที่ตั้ง) ประจำปี 2559 ของ
นขต.บก.พล.พัฒนา 1 และ นขต.พล.พัฒนา 1
บริเวณพื้นที่ฝึก อ.ปากท่อ, อ.จอมบึง จ.ราชบุรี
เมื่อวันศุกร์ที่ 26 ก.พ.59
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

  พ.อ.ไพรัช  โอฬารไพบูลย์ รอง ผบ.พล.พัฒนา 1
ได้ตรวจการปรับปรุงอาคารแหล่งชุมนุมนายทหาร
ประทวนค่ายศรีสุริยวงศ์
 เพื่อให้คำแนะนำกับผู้ปฏิบัติ
งานให้เป็นไปตามนโยบายของ ผบ.พล.พัฒนา
1
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 ก.พ.59
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.มนิต ศิริรัตนากูล เสธ.พล.พัฒนา 1
เป็นประธาน การประชุมจัดระเบียบรถตู้โดยสาร
สาธารณะ จ.ราชบุรี ครั้งที่ 1/2559 ณ ห้องประชุม
บก.พล.พัฒนา 1 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 ก.พ.59
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1
ร่วมเปิดโครงการสู้วิกฤติภัยแล้งด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์ โดย ทภ.1 (พล.พัฒนา 1) และ จ.ราชบุรี ณ บริเวณพื้นที่ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ หมู่ 3
ต.ธรรมเสน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 ก.พ.59
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.มนิต ศิริรัตนากูล เสธ.พล.พัฒนา 1
เป็นประธานในพิธีการตรวจความพร้อมการฝึก
เป็นหน่วย หมู่ ตอน หมวด (นอกที่ตั้ง) ประจำปี 2559
ณ ลานพื้นแข็งหน้า บก.พล.พัฒนา 1
เมื่อวันพุธที่ 24 ก.พ.59
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1
ร่วมพิธีเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา
ณ อุโบสถวัดนาหนอง อ.เมืองราชบุรี
เมื่อวันจันทร์ที่ 22 ก.พ.59
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1
ร่วมพิธีเปิดงานประจำปีรอยพระพุทธบาท ณ
วัดนาหนอง อ.เมืองราชบุรี. เมื่อวันจันทร์ที่ 22 ก.พ.59
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.มนิต  ศิริรัตนากูล เสธ.พล.พัฒนา 1
ตรวจสอบพื้นที่ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ ให้กับบ่อบาดาล
ในพื้นที่ หมู่
3 ต.ธรรมเสน อ.โพธาราม จว.ร.บ.
เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านปัญหาภัยแล้ง ให้กับ
ประชาชน รวมทั้งสิ้น
202 หลังคาเรือน
เมื่อวันพุธที่
17 ก.พ.59
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.มนิต  ศิริรัตนากูล เสธ.พล.พัฒนา 1
ประชุมหารือกรณีเรื่องร้องเรียนโรงงานของบริษัท
แวกซ์ กาเบ็จ รีไซเคิล เซ็นเตอร์ จำกัด ณ
บก.พล.พัฒนา
1 เมื่อวันพุธที่ 17 ก.พ.59
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.มนิต ศิริรัตนากูล เสธ.พล.พัฒนา 1 
ร่วมกิจกรรมสภากาแฟ ประจำเดือน ก.พ.59 ณ
โรงแรมโกลเด้นซิตี้ จว.ร.บ. เมื่อวันพุธที่ 17 ก.พ.59
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา  เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1
ร่วมเฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมา
ทอดพระเนตรการฝึกภาคสนามของ นนร. ชั้นปีที่ 1
ปีการศึกษา 2558 ณ พื้นที่ฝึกของ กช. ค่ายบุรฉัตร
เมื่อวันอังคารที่ 16 ก.พ.59
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

ช.พัน.52 ช.1 รอ. ให้การต้อนรับ
คุณนริศรา
  ทิพยจันทร์ ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ.
สาขา ทภ.
1 และคณะฯ เนื่องในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของชมรมแม่บ้าน ทบ.พล.พัฒนา 1 เมื่อวันจันทร์ที่ 15 ก.พ.59
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

ช.1 รอ. ให้การต้อนรับ คุณนริศรา  ทิพยจันทร์
ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา ทภ.1 และคณะฯ
เนื่องในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของชมรมแม่บ้าน ทบ. พล.พัฒนา 1
เมื่อวันจันทร์ที่ 15 ก.พ.59
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

ช.พัน.112 ช.1 รอ. พร้อมด้วยประธานชมรมแม่บ้าน
ให้การต้อนรับ
 ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา ทภ.
1 และคณะ ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมการบริหาร
จัดการสิ่งแวดล้อม (ธนาคารขยะ) และศูนย์การเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง ณ ร้อย.ช.คม.และ ซบร.ช.พัน.
112 ช.1 รอ. เมื่อวันจันทร์ที่ 15  ก.พ.59
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1 พร้อมด้วย คุณจิระพร เปรมนิรันดร ประธานชมรมแม่บ้าน ทบ.
พล.พัฒนา 1 ให้การต้อนรับ คุณนริศรา ทิพยจันทร์
ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา ทภ.1 และคณะฯ
เนื่องในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน
ของชมรมแ
ม่บ้าน ทบ. พล.พัฒนา 1
เมื่อวันจันทร์ที่ 15 ก.พ.59
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

เจ้าของฟาร์มอุดมเดชเข้าพบ
พล.ต.เจษฎา  เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1
เพื่อขอขอบคุณกรณีเข้าแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน ณ
ห้องรับรอง ค่ายศรีสุริยวงศ์ เมื่อวันศุกร์ที่ 12 ก.พ.59
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

 ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก ช.พัน.112 ช.1 รอ.
ให้การต้อนรับ ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก
พล.พัฒนา 1 และคณะ ในการตรวจความพร้อมด้าน
วิสาหกิจชุมชน ณ แหล่งชุมนุมนายทหารสัญญาบัตร
ค่ายศรีสุริยวงศ์ เพื่อเตรียมต้อนรับ ประธานสมาคม
แม่บ้าน ทบ. สาขา ทภ.1 และคณะ ในวันที่ 15 ก.พ.59เมื่อวันศุกร์ที่ 12 ก.พ.59
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

  ช.1 รอ. ให้การต้อนรับ ประธานชมรมแม่บ้าน
ทบ. พล.พัฒนา  1 และคณะ  ในโอกาสเดินทาง
มาตรวจความพร้อมของกลุ่มงานตัดเย็บสายบ่าวาโก้
เพื่อเตรียมต้อนรับประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา
ทภ.1 และคณะ ในวันที่ 15 ก.พ.59
เมื่อวันศุกร์ที่  12 ก.พ.59
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.มนิต  ศิริรัตนากูล เสธ.พล.พัฒนา ๑
ประชุมหารือกรณีเรื่องร้องเรียนโรงงานของบริษัท
แวกซ์ กาเบ็จ รีไซเคิล เซ็นเตอร์ จำกัด ณ
บก.พล.พัฒนา ๑ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๒ ก.พ.๕๙
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

  ช.พัน.112 ช.1 รอ. ให้การต้อนรับ ประธานชมรม
แม่บ้าน ทบ. พล.พัฒนา  1 และคณะ ในโอกาสเดินทางมาตรวจความพร้อม โครงการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม (ธนาคารขยะ) และศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
 เพื่อเตรียมต้อนรับ  ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา ทภ.1 และคณะ ในวันที่ 15  ก.พ.59
เมื่อวันศุกร์ที่  12 ก.พ.59
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.ไพรัช  โอฬารไพบูลย์ รอง ผบ.พล.พัฒนา ๑
ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงการแก้ไขปัญหากรณี
ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากฟาร์มสุกร
อุดมเดชฟาร์ม ณ ห้องประชุมศูนย์อำนวยการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติด จว.ร.บ. ชั้น ๓ ศาลากลาง
จว.ร.บ.
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1
พร้อม ผอ.เขื่อนศรีนครินทร์ ร่วมประชุมหารือ
เรื่องการเพิ่มปริมาณน้ำในเขื่อนศรีนครินทร์
จ.กาญจนบุรี เพื่อบูรณาการความร่วมมือในการแก้ไข
ปัญหาวิกฤติภัยแล้ง บริเวณพื้นที่ภาคกลางและ
ภาคตะวันออก เมื่อวันศุกร์ที่ 12 ก.พ.59
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

ช.พัน.52 ช.1 รอ. ได้ให้การต้อนรับคณะชมรมแม่บ้านทหารบก พล.พัฒนา 1 ในการมาตรวจความพร้อมศูนย์บริบาลและพัฒนาเด็ก ช.1 รอ. เพื่อเตรียมการต้อนรับ  ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา ทภ.1 และคณะ
ในวันจันทร์ที่
 
15  ก.พ.59เมื่อวันศุกร์ที่ 12 ก.พ.59
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.มนิต  ศิริรัตนากูล เสธ.พล.พัฒนา 1
ประชุมหารือกรณีเรื่องร้องเรียนโรงงานของบริษัท
แวกซ์ กาเบ็จ รีไซเคิล เซ็นเตอร์ จำกัด ณ
ห้องสบายคลายอารมณ์ บก.พล.พัฒนา 1
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 ก.พ.59

คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1
ถวายภัตตาหารเพล โครงการอบรมพระปริยธรรม
แผนกบาลีก่อนสอบ แด่พระภิกษุสามเณร
และคณะจารย์ ณ วัดอมรินทราราม ต.โคกหม้อ อ.เมือง จว.ร.บ. เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 ก.พ.59
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1
ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการรณรงค์การกำจัดผักตบชวา ณ บริเวณริมเขื่อนรัฐประชาพัฒนา ต.หน้าเมือง อ.เมือง จว.ร.บ. เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 ก.พ.59
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.มนิต ศิริรัตนากูล เสธ.พล.พัฒนา 1
เป็นประธานการประชุมการแก้ไขปัญหาโรงงาน
เอทานอล ณ ห้องประชุม 2 บก.พล.พัฒนา 1
เมื่อวันที่ 9 ต.ค.59
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1
เป็นประธานในการประชุมประจำเดือน ก.พ.59
ณ ห้องประชุม 2 ค่ายศรีสุริยวงศ์
เมื่อวันจันทร์ที่ 8 ก.พ.59
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา  เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1
ร่วมชี้แจงการสร้างการรับรู้ร่างรัฐธรรมนูญและผลงาน
ของรัฐบาล และ คสช. ให้ประชาชนในเขตพื้นที
อ.โพธาราม จว.ร.บ. ณ วัดขนอน ต.สร้อยฟ้า
อ.โพธาราม จว.ร.บ. เมื่อวันจันทร์ที่ 8 ก.พ.59
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

คุณจิระพร  เปรมนิรันดร ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก พล.พัฒนา 1 เยี่ยมชมการฝึกอบรมอาชีพเสริม
ชมรมแม่บ้านทหารบก พัน.พัฒนา 1 ณ ที่ทำการชุมชน พัน.พัฒนา 1 เมื่อวันพฤหัสบดีที่
4 ก.พ.59
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.มนิต ศิริรัตนากูล เสธ.พล.พัฒนา 1
ร่วมพิธีวางพวงมาลาในงานวันทหารผ่านศึก
ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จ
พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
เมื่อวันพุธที่
3 ก.พ.59
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

คุณจิระพร เปรมนิรันดร ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก พล.พัฒนา 1 และคณะ จัดโครงการอบรมวิชาชีพ
"การทำธูปสมุนไพรไล่ยูง" เมื่อวันศุกร์ที่ 29 ม.ค.59
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

คุณจิระพร เปรมนิรันดร ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก พล.พัฒนา 1 และคณะ มอบเงินช่วยเหลือบุตรกำลังพลที่มีความต้องการพิเศษ เมื่อวันศุกร์ที่ 29 ม.ค.59
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา  เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1
เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตร
ข้าราชการ ที่สอบเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยของรัฐ
และวิทยาลัยพยาบาลของรัฐ ระดับปริญญาตรี
ประจำปี 2558 ณ ห้องประชุม 1 บก.พล.พัฒนา 1
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 ม.ค.59
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.มนิต  ศิริรัตนากูล เสธ.พล.พัฒนา 1
เป็นประธานในการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
ประจำปี 2559 ครั้งที่ 1 สำหรับนายทหารประทวน
ในสังกัด พล.พัฒนา 1 ณ สนามฟุตบอล
หน้า บก.พัน.พัฒนา 1 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 ม.ค.59
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.มาโนชญ์ รัตนเลขา รอง ผบ.พล.พัฒนา 1
ร่วมพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ
พระครูสิริคณาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดนาหนอง อ.เมือง
จว.ร.บ. อายุ 83 ปี โดยมี นายสุรพล แสวงศักดิ์
ผวจ.ร.บ. เป็นประธาน ณ วัดนาหนอง ต.ดอนแร่
อ.เมือง จว.ร.บ. ในวันพุธที่ 27 ม.ค.59
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.มนิต  ศิริรัตนากูล เสธ.พล.พัฒนา 1
ประชุมหารือเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชน ซึ่งได้รับความเดือดร้อนจากการปล่อย
ของเสีย จากฟาร์มหมู โดยมีตัวแทนของประชาชน
ที่ได้รับความเดือดร้อน
, ตัวแทนจากอุดมเดชฟาร์ม
และหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ เข้าร่วมประชุม
เมื่อวันอังคารที่ 26 ม.ค.59
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.พัฒนา 1 จัดเสื้อกันหนาวให้กับกำลังพลที่ปฎิบัติ
หน้าที่รักษาการณ์ เนื่องจากสภาพอากาศเปลี่ยนแปลง
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1
ให้การต้อนรับ ประธานอาสาสมัครฝนหลวง จว.ร.บ.
และภาคใต้ เนื่องในโอกาสเข้าประชุมหารือ
ขอความร่วมมือการทำโครงการฝนหลวง ในพื้นที่
จว.ร.บ. เมื่อวันจันทร์ที่ 25 ม.ค.59
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.มนิต  ศิริรัตนากูล เสธ.พล.พัฒนา 1
ประชุมหารือเพื่อแก้ไขปัญหากับตัวแทนประชาชน
ซึ่งได้รับความเดือดร้อนจาก บริษัท ราชบุรีเอทานอล
เมื่อวันพุธที่ 30 ม.ค.59
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.มนิต  ศิริรัตนากูล เสธ.พล.พัฒนา 1
ประชุมกับตัวแทน บริษัท ราชบุรี เอทานอล
  กรณีปัญหาร้องเรียนของประชาชน
เมื่อวันพุธที่ 20 ม.ค.59
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.มาโนชญ์  รัตนเลขา รอง ผบ.พล.พัฒนา 1
เป็นประธานในการประชุมหน่วยงานด้านการข่าว
และความมั่นคงระดับ เมื่อวันพุธที่ 20 ม.ค.59
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.มนิต ศิริรัตนากูล เสธ.พล.พัฒนา1
 ตรวจความพร้อมรถเจาะน้ำบาดาล ร้อย.คม.1
เมื่อวันพุธ ที่ 20 ม.ค. 58
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา  เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1
ตรวจการปรับปรุงอาคารแหล่งชุมนุมนายทหาร
ประทวน ค่ายศรีสุริยวงศ์
  เมื่อวันอังคารที่ 19 ม.ค.59
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1
เป็นประธานในพิธีบวงสรวงและวางพวงมาลา
เนื่องในวันคล้ายวันพิราลัยของ สมเด็จเจ้าพระยา
บรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) โดยมี นายสุรพล
แสวงศักดิ์ ผวจ.ร.บ. พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ
ในพื้นที่ร่วมพิธี ณ บริเวณอนุสาวรีย์สมเด็จเจ้าพระยา
บรมมหาศรีสุริยวงศ์ เมื่อวันอังคารที่
19 ม.ค.59
 
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

ผบ.พล.พัฒนา 1 และคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยมงาน
เลี้ยงรื่นเริงเนื่องในวันกองทัพไทย
ณ บริเวณสนามหน้า บก.ช.1 รอ.
เมื่อวันจันทร์ที่ 18 ม.ค.59
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา  เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1
ร่วมพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล
ประจำปี 2559 โดยมี พล.ท.ธนดล สุรารักษ์ จก.กช.
เป็นประธาน ณ บริเวณสนามหน้า บก.กช.
เมื่อวันจันทร์ที่ 18 ม.ค.59
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.พัฒนา 1 ร่วมกับ กช. ถวายความปลอดภัย
และ อำนวยความสะดวก เนื่องในวโรกาสพระเจ้า
หลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จพระราช
ดำเนิน ทรงร่วมวิ่งแข่งขันรายการจอมบึง มาราธอน 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง โดยมี
ผวจ.ราชบุรี
, ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ ,
ผอ.กอร.ถปภ.มทบ.16 , รอง ผบก.ภ.จว.ราชบุรี
เฝ้ารับเสด็จเมื่อวันอาทิตย์ที่ 17 ม.ค. 59
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.พัฒนา 1 ร่วมรณรงค์การกำจัดวัชพืชทางน้ำ
ประจำปีงบประมาณ 2559 ในพื้นที่รับผิดชอบตาม
นโยบายของรัฐบาล
เมื่อวันเสาร์ 16 ม.ค. 59
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

ผบ.พล.พัฒนา 1 ให้การต้อนรับ ผอ.โครงการส่งน้ำ
และบำรุงรักษาท่ามะกา เนื่องในโอกาสเข้าชี้แจง
สถานการณ์ภัยแล้งและแผนการส่งน้ำของโครงการฯ เพื่อให้เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค ห้วงเดือน
ม.ค.-ก.พ.59 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 ม.ค.59
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1
เป็นประธานในพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ
ของทหารใหม่ ผลัดที่ 2/58 ณ แหล่งชุมนุม
นายทหารสัญญาบัตร ค่ายศรีสุริยวงศ์
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 ม.ค.59
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา1 ร่วมกับ
นายสุรพล แสวงศักดิ์ ผวจ.ราชบุรี ประชุมและมอบ
นโยบายเร่งด่วนเกี่ยวกับสถานการณ์ภัยแล้ง ในพื้นที่
อ.สวนผึ้ง ณ ห้องประชุม ที่ว่าการอำเภอสวนผึ้ง
จว.ราชบุรี โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย
ปลัดอบจ.ราชบุรีเมื่อวันอังคารที่ 12 ม.ค.59
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา  เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1
เป็นประธานการประชุมหารือ เตรียมการตรวจเยี่ยม
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ของ ผวจ.ร.บ. ในวันอังคารที่ 12 ม.ค.59 และการของบประมาณ
ปรับปรุง โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
โดยมี คณะที่ปรึกษาฯ , ผบ.กรมพัฒนา 1
และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องปฏิบัติการ WAR ROOM บก.พล.พัฒนา 1 เมื่อวันจันทร์ที่
11 ม.ค.59
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา  เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1
เป็นประธานในงานวันเด็กแห่งชาติของ พล.พัฒนา 1
ประจำปี 2559 ณ สนามฟุตบอลด้านข้างอาคาร
พันธ์เพิ่มศิริ ในวันศุกร์ที่ 8 ม.ค.59
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1
และ พ.อ.ยุทธพงศ์ คงนิล ผบ.กรมพัฒนา 1
ให้การต้อนรับ นางอัญชลี พัฒนสาร รองอธิบดีกรม
คุมประพฤติ พร้อมคณะ มาดำเนินการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน เพื่อการพื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยา
เสพติดแบบควบคุมตัว ภายในศูนย์วิวัฒน์พลเมือง
กองพลพัฒนาที่ 1 ค่ายศรีสุริยวงศ
     
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรร

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1
เป็นประธานในพิธีปิดและมอบรางวัล การประเมินผลการฝึกทหารใหม่ ประจำปี 2558 ผลัดที่ 2
ของ พล.พัฒนา 1 ณ ลานพื้นแข็งหน้า
บก.พล.พัฒนา 1 เมื่อวันศุกร์ที่ 8 ม.ค.59
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรร

พ.อ.มาโนชญ์ รัตนเลขา รอง ผบ.พล.พัฒนา 1
เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหาร
ประทวน ในโอกาสได้เลื่อนยศสูงขึ้น ณ ห้องประชุม บก.พล.พัฒนา 1 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 ม.ค.59
 
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1 ร่วม
การประชุมสรุปผลการดำเนินงาน และปิดศูนย์
ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559 จ.ราชบุรี โดยมี นายสุรพล แสวงศักดิ์ ผวจ.ราชบุรี เป็นประธาน ณ ห้องประชุม
หลวงยกกระบัตร ศาลากลาง จ.ราชบุรี
เมื่อวันอังคารที่ 5 ม.ค.59
 
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.มนิต ศิริรัตนากูล เสธ.พล.พัฒนา 1 ตรวจเยี่ยม
การประเมินผลการฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ 2/58
ของหน่วยฝึกทหารใหม่ พัน.พัฒนา 1 สถานีที่ 4
การยิงปืนด้วยกระสุนจริง ณ สนามยิงปืน 1,000 นิ้ว
(เขาดินสอ) ค่ายศรีสุริยวงศ์
เมื่อวันจันทร์ที่ 4 ม.ค.59
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม  

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ พล พัฒนา 1
และคณะ เข้าเยี่ยมคารวะ และขอรับพร จาก
พล.อ.ประวิตร วงศ์สุวรรณ รมว.กห.,
พล.ท.เทพพงศ์ ทิพยจันทร์ มทภ.1 และผู้บังคับ
บัญชาระดับสูง เนื่องในโอกาสเทศกาล
วันขึ้นปีใหม่ 2559 เมื่อวันพุธที่ 30 ธ.ค.58
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม 

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ พล พัฒนา 1
และคณะ เดินทางตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชนใน
ช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่ 2559 ณ บริเวณสถานี
บริการ ปตท.(NGV) ต.ท่าราบ อ.เมือง จว.ร.บ.
เมื่อวันอังคารที่ 29 ธ.ค.58
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.ศรุต สีเหนี่ยง รอง ผบ.กรมพัฒนา 1 ปฏิบัติ
หน้าที่ รอง เสธ.พล.พัฒนา 1 ร่วมการประชุม
หน.ส่วนราชการ จ.ราชบุรี ประจำเดือน ธ.ค.58 และ
ร่วมการประชุมคณะกรรมการรักษาความสงบ
เรียบร้อย จ.ราชบุรี ณ ห้องประชุมหลวงยกระบัตร
ศาลากลางจังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ 29 ธ.ค.58 เวลา 0900 โดยมี ผวจ.ราชบุรี เป็นประธานการประชุม
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม  

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1
ร่วมพิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมในช่วง
เทศกาลคริสต์มาศและวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2559
โดยมี พล.ต.ต.สุรชัย ควรเดชะคุปต์ รอง ผบช.ภ.7
เป็นประธาน ณ โรงยิมเนเซี่ยม อ.เมือง จ.ราชบุรี
เมื่อวันศุกร์ที่ 25 ธ.ค.58
   
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม 

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ พล พัฒนา 1
ร่วมพิธีอัญเชิญพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสิน
มหาราช ประดิษฐาน ณ วัดเขาชะงุ้ม อ.โพธาราม
จ.ราชบุรี โดยมี พล.อ.ประสูตร รัศมีแพทย์
รอง ผบ.ทสส. เป็นประธาน
เมื่อวันศุกร์ที่ 25 ธ.ค.58
   
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม 

คุณจิระพร เปรมนิรันดร ประธานชมรมแม่บ้าน
ทหารบก พล.พัฒนา 1 มอบเครื่องอุปโภคบริโภคและเงินช่วยเหลือให้กับบุตรของกำลังพลที่มี
ความต้องการพิเศษ, ภรรยากำลังพลที่เจ็บป่วย
ทุพพลภาพ และบุพการีกำลังพลที่ทุพพลภาพ
ณ บก.พล.พัฒนา 1 และบ้านพักกำลังพล
  
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม 

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1
เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่
และอวยพรผู้บังคับบัญชา ประจำปี 2559
ณ แหล่งชุมนุมนายทหารสัญญาบัตร ค่ายศรีสุริยวงศ์ เมื่อวันศุกร์ที่ 25 ธ.ค.58
  
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1
ร่วมการประชุมหารือการแก้ไขปัญหาวิกฤตภัยแล้ง
ในพื้นที่ ทภ.1 โดยมี พล.ต.ณัฐ อินทรเจริญ
รอง มทภ.1 เป็นประธาน ณ ห้องประชุมคลองหลวง 1 โรงแรมแมนฮัตตั้น จ.ปทุมธานี
เมื่อวันพุธที่ 23 ธ.ค.58
 
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1
เป็นหัวหน้าคณะ ตรวจเยี่ยมการฝึกทหารใหม่
ผลัดที่ 2/58 ของหน่วยฝึกทหารใหม่ พล.พัฒนา 1
(ช.พัน.52 ช.1 รอ., ช.พัน.112 ช.1 รอ.
และ พัน.พัฒนา 1) เมื่อวันอังคารที่ 22 ธ.ค.58
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.มาโนชญ์ รัตนเลขา รอง ผบ.พล.พัฒนา 1
ให้การต้อนรับ พล.ต.ศศิวัฒน์ เยือกเย็น
หน.คณะทำงานสร้างเสริมสุขภาพและกีฬา ทบ.
เนื่องในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน
ด้านการสร้างเสริมสุขภาพ ของ พล.พัฒนา 1
เมื่อวันที่ 22 ธ.ค.58
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1
ร่วมรับฟังการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2558
สหกรณ์ออมทรัพย์ กองพลพัฒนาที่ 1 จำกัด
ณ แหล่งชุมนุมนายทหารสัญญาบัตร ค่ายศรีสุริยวงศ์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 ธ.ค.58
 
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม
  

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1
ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล พระศพสมเด็จพระญาณสังวร
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
โดยมี นายสุรพล แสวงศักดิ์ ผวจ.ราชบุรี เป็นประธาน ณ วัดมหาธาตุวรวิหาร อ.เมือง จว.ราชบุรี
เมื่อวันพุธที่ 16 ธ.ค.58 เวลา 1900-2030
 
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม
 

พ.อ.มาโนชญ์ รัตนเลขา รอง ผบ.พล.พัฒนา 1
ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของประชาชนในส่วน
ภูมิภาคในพิธีพระศพสมเด็จพระญาณสังวร
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
โดยมี นายสุรพล แสวงศักดิ์ ผวจ.ราชบุรี เป็นประธาน ณ วัดมหาธาตุวรวิหาร อ.เมือง จว.ราชบุรี
เมื่อวันพุธที่ 16 ธ.ค.58 เวลา 1400
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม
 

พ.อ.มนิต ศิริรัตนากูล เสธ.พล.พัฒนา 1 บรรยาย
ภารกิจของ พล.พัฒนา 1 ให้นักศึกษาวิทยาลัย
การทัพบก ชุดที่ 61 ณ สโมสรนายทหารสัญญาบัตร ค่ายภาณุรังษี อ.เมือง จ.ราชบุรี
เมื่อวันอังคารที่ 15 ธ.ค.58
 
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1
ร่วมให้ การต้อนรับ พล.ท.เทพพงศ์ ทิพยจันทร์ มทภ.1        เนื่องในโอกาสเดินทางมาเป็นประธาน
ในพิธีอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวามหาราช  ณ วัดพระปฐมเจดีย์
ราชวรมหาวิหาร จ.นครปฐม เมื่อวันอังคารที่ 15 ธ.ค.58

คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1
พร้อมด้วยกำลังพลและครอบครั
ว ร่วมกิจกรรม
จักรยานเฉลิมพระ
เกียรติ พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว
 เนื่องในโอกาสเฉลิม
พระชนมพร
รษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558
จ.ราชบุรี "ปั่นเพื่อพ่อ Bike For Dad"
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม 

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1 ร่วมพิธีบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการขับเคลื่อน
การดำเนินงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดราชบุรี
เมื่อ 9 ธันวาคม 2558
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1
เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการแม่บ้านพลพัฒน์
รู้ทันมะเร็ง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เมื่อ 9 ธันวาคม 2558
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.ไพรัช โอฬารไพบูลย์ รอง ผบ.พล.พัฒนา 1
ร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องใน
วโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา เเมื่อ 5 ธันวาคม 2558
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม 

พ.อ.มนิต ศิริรัตนากูล เสธ.พล.พัฒนา 1 ร่วมพิธี
ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหา
มงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา
เมื่อ 5 ธันวาคม 2558
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1
ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์
และฉลองพระมหาธาตุเจดีย์ เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2558
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม 

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1 เป็นประธานในพิธีปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ณ วัดนาหนอง ต.ดอนแร่ อ.เมือง จ.ราชบุรี เมื่อ 4 ธ.ค.58
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม 

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1 และ
คณะเดินทางไปตรวจสอบเรื่องร้องเรียนของชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบ เรื่องปัญหาน้ำเสียจากฟาร์มสุกร
ในพื้นที่ ต.ห้วยไผ่ เ
มื่อ 4 ธ.ค.58
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม 

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1
เป็นประธานในการมอบผ้าห่มกันหนาวแก่ประชาชน
ในพื้นที่ ต.ห้วยไผ่ ณ วัดเขาถ้ำกุญชร
อ.เมือง จ.ราชบุรี
เมื่อ 4 ธ.ค.58
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม 

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1
ร่วมกิจกรรมซ้อมปั่นจักรยาน
เฉลิมพระเกียรติฯ
"ปั่นเพื่อพ่อ Bike For Dad" จว.ร.บ.
(ซ้อมใหญ่) โดยมี นายสุรพล แสวงศักดิ์ ผวจ.ร.บ.
เป็นประธานในการซ้อม ณ บริเวณหน้าศาลากลาง
จว.ร.บ. ตามระยะทางจริง 29 กม.
เมื่อ 3 ธ.ค.58
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม 

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1
ร่วมเป็นเกียรติในงานแถลงข่าวการจัดกิจกรรม
จักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ "ปั่นเพื่อพ่อ Bike For Dad" จ.ราชบุรี ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ อาคาร
ราชบุรีเกมส์ ศาลากลางจังหวัดราชบุรี โดยมี
นายสุรพล แสวงศักดิ์ ผวจ.ร.บ. เป็นประธาน
เมื่อ 3 ธ.ค.58
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1
เป็นประธานในพิธีลงนามถวายพระพร พระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตน
เพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังแผ่นดิน
ณ แหล่งชุมนุมนายทหารสัญญาบัตร ค่ายศรีสุริยวงศ์ เมื่อ 3 ธ.ค.58
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1 ร่วมให้
การต้อนรับ ผช.ผบ.ทบ.(1) และคณะ ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมโครงการแก้ปัญหาภัยแล้ง
ระยะเร่งด่วน ตามนโยบายรัฐบาล ประจำปีงบ
ประมาณ 2558 ในส่วนของกองทัพภาคที่ 1
(กองพลพัฒนาที่ 1) ณ บริเวณสระน้ำทุ่งขุนกลาง
ต.อ่างคีรี อ.มะขาม จ.จันทบุรี เมื่อ 1 ธ.ค.58
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม 

  รัฐบาลไทย
 กระทรวงกลาโหม
 กองทัพไทย

 กองทัพบก

 กองทัพเรือ
 กองทัพอากาศ

 กองทัพภาคที่ ๒

 กองทัพภาคที่ ๓

 กองทัพภาคที่ ๔

  กรมการทหารช่าง

  กองพลทหารช่าง

 มทบ.๑๖

 มทบ.๑๕

 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

 เครือข่ายกองทัพบก

รร.นายร้อยพระจุลจอมเกล้า
โรงเรียนเตรียมทหาร
โรงเรียนนายเรือ
โรงเรียนนายเรืออากาศ
รร.เสนาธิการทหารบก
โรงเรียนทหารราบ
โรงเรียนนายสิบทหารบก
โรงเรียนช่างฝีมือทหาร
โรงเรียนทหารช่าง
โรงเรียนจ่าอากาศ
กรมยุทธศึกษาทหารบก
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
วิทยาลัยการทัพบก
โรงเรียนชุมพลทหารเรือ
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
วิทยาลัยการพยาบาล ทบ.
โรงเรียนสงครามพิเศษฯ

เดลินิวส์
บ้านเมือง
ข่าวสด
มติชน
คมชัดลึก
เนชั่น
ผู้จัดการ
แนวหน้า
สยามกีฬา
บางกอกโพสท์
ไทยโพสท์
กรุงเทพธุรกิจ
สยามรัฐ

 

วันนักประดิษฐ์ วช.

กองประเมินและและจัดการความรู้
     การวิจัย