ผบ.พล.พัฒนา 1 เป็นประธานประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ ฯ

----------------------------

 

          

           

พลตรีนิพนธ์ ปานมงคล ผบ.พล.พัฒนา 1  เป็นประธานการประชุมประจำเดือน

  ของสหกรณ์ออมทรัพย์ค่ายศรีสุริยวงศ์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2549

ณ ห้องประชุม 2 บก.พล.พัฒนา 1

 

       

      

       ???