This appears if user doesn't have JavaScript enabled, or doesn't have the required Flash Player version.
 
  เมื่อเวลา 1300 วันที่ 17 ก.ย. 57 พ.อ.นพพร เรือนจันทร์ รอง ผบ.พล.ร.4 / รอง ผบ.กกล.รส.พล.ร.4 เป็นประธานการประชุมแก้ไขปัญหา ที่ดินของประชาชน ในพื้นที่แนวกำแพงเมืองพิษณุโลก ณ ห้องประชุม บก.พล.ร.4 ค่ายสมเด็จพระนเรศวร อ.เมืองพิษณุโลก
 
  

เมื่อเวลา 0945 วันที่ 17 ก.ย. 57 พลตรี คู่ชีพ เลิสหงิม ผบ.พล.ร.4 และส่วนราชการ ร่วมโครง "ปลูกต้นไม้คืนผืนป่า" เพื่อเป็นการฟื้นฟู และอนุรักษ์ความอุดมสมบูรณ์ ของทรัพยากรป่าไม้ ณ บริเวณบ้านเขาน้อย หมู่ที่ 5 ต.ดงประคำ อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก

 
 
  พล.ต.คู่ชีพ เลิศหงิม ผบ.พล.ร.4 , พ.อ.นพพร เรือนจันทร์ รอง ผบ.พล.ร.4 พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมจุดตรวจจุดสกัดกั้น บ้านท่านางงาม อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก เมื่อ 17 ก.ย.57 เวลา 11.30 น.
 
  เมื่อเวลา 0945 วันที่ 17 ก.ย. 57 พลตรี คู่ชีพ เลิสหงิม ผบ.พล.ร.4 และส่วนราชการ ร่วมโครง "ปลูกต้นไม้คืนผืนป่า" เพื่อเป็นการฟื้นฟู และอนุรักษ์ความอุดมสมบูรณ์ ของทรัพยากรป่าไม้ ณ บริเวณบ้านเขาน้อย หมู่ที่ 5 ต.ดงประคำ อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
 
 
  วันที่ 16 กันยายน 2557 เวลา 1330 รอง ผบ.พล ร.4 เชิญส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการแข่งขันเรือยาวประเพณี เข้าหารือ ในการจัดงาน ให้เป็นระเบียบ และ อำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ที่จะเดินทางเข้ามาชม
 
  เมื่อเวลา 1730 วันที่ 16 ก.ย. 57 พ.อ.นพพร  เรือนจันทร์ รอง ผบ.พล.ร.4 ร่วมกับฝ่ายปกครองพิษณุโลก เทศบาลเมืองพิษณุโลก และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่จัดระเบียบพื้นที่การตั้งร้านขาย ของบริเวณตลาดสถานีรถไฟ เพื่อให้การจราจร ไม่ติดขัดและ เพื่อให้ประชาชนสามารถจอดรถ จับจ่ายซื้อของได้อย่างสะดวก
 
 
  วันที่ 15 ก.ย.57 เวลา 1500 พันเอกนพพร เรือนจันทร์ รอง ผบ พล. ร. 4 บรรยายพิเศษ เรื่อง การ ปฏิบัติหน้าที่ ของข้าราชการท้องถิ่น ในการประชุมกรรมการ บริหารชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน 17 จังหวัดภาคเหนือ ณ โรงแรมรัตนาปาร์ค
 
  เมื่อเวลา 1030 วันที่ 16 ก.ย. 57 พันเอก นพพร เรือนจันทร์ รอง ผบ.พล.ร.4 ถวายพระพุทธรูป พระพุทธชินราช แด่พระอธิการ โชคชัย โชติปาโร พร้อมคณะ โดยมี พ.อ.อดุลย์ อัญทปัญญา รอง ผอ.กอสจ.ยศ.ทบ เป็นผู้ประสานงาน เพื่อนำไปประดิษฐานที่ วัดป่าผาสุกวรรณ ต.นาจาน อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น
 
 
  พล.ต.คู่ชีพ เลิศหงิม ผบ.พล.ร.4 ให้การต้อนรับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมประชาชน ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ณ สนามบิน บน.46 จ.พิษณุโลก
 
   พิธีปิดการฝึก CHAPEL GOLD 2014 ณ พื้นที่ฝึกกองทัพภาคที่ 3 เขาหนองค้อ อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย เมื่อ 12 ก.ย.57
 
 
  เมื่อ 11 ก.ย. 57 ฝ่ายปกครองจังหวัดพิษณุโลก จัดการอบรมให้แก่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในจังหวัดพิษณุโลก ภายใต้ชื่อ "รวมใจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ปรองดองฉมานฉันท์ และ ปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ โดยมี พ.อ.นพพร เรือนจันทร์ รอง ผบ.พล.ร.4 เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ในการชี้แจงการปฏิบัติงาน การจัดระเบียบสังคม ของเจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ และพลเรือน ณ ศูนย์ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำอำเภอเมืองพิษณุโลก
 
  เมื่อ 11 ก.ย. 57 พลตรี คู่ชีพ เลิสหงิม ผบ.พล.ร.4 พันเอก นพพร เรือนจันทร์ รอง ผบ.พล.ร.4 และคณะ จัดงานเลี้ยงรับรองคณะนายทหาร จากประเทศออสเตรเลีย ที่เข้ารับการฝึกร่วมไทย - ออสเตรเลีย Chapel Gold 14 ณ โรงแรมวังจันทร์ริเวอร์วิว จ.พิษณุโลก
 
 
  เมื่อ 9 ก.ย. 57 พลตรี คู่ชีพ เลิสหงิม ผบ.พล.ร.4 พันเอก นพพร เรือนจันทร์ รอง ผบ.พล.ร.4 และส่วนราชการ ร่วมทำพิธีทำบุญ ทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบทุนการก่อสร้างพระธาตุเจดีย์และพระวิหาร อีกทั้งยังเข้าร่วมพิธีตั้งเสาเอกพระวิหาร เพื่อเก็บสรีระสังขารหลวงพ่อครูบาสร้อย ณ วัดมงคลคีรีเขตร์ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
 
  เมื่อ 10 ก.ย. 57 พ.อ.นพพร เรือนจันทร์ รอง ผบ.พล.ร.4 เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ในเรื่องของการปฏิบัติงานการจัดระเบียบสังคม ในห้วงที่ผ่านมาของเจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ และพลเรือน ที่ สำนักงานชลประทานที่ 3
 
 
  เมื่อ 5 ก.ย.57 ผบ.พล.ร.4 ประชุมหารือแก้ปัญหาเรื่องน้ำ และ ตรวจพื้นที่ น้ำท่วมอำเภอพรหมพิราม และ อำเภอบางระกำ จ.พิษณุโลก
 
  เมื่อ 8 ก.ย.57 พ.อ.นพพร เรือนจันทร์ รอง ผบ.พล.ร.4 ตรวจเยี่ยมการฝึก และกำลังพล ของ ออสเตรเลีย ที่ได้รับบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา ณ ค่ายวชิรปราการ อ.เมือง จว.ตาก
 
 
  พลตรี คู่ชีพ เลิสหงิม ผบ.พล.ร.4 พร้อมด้วย พันเอก นพพร เรือนจันทร์ รอง.ผบ.พล.ร.4 นำถุงยังชีพและน้ำดื่ม มอบให้ประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัย ใน ต.ปากแคว จ.สุโขทัย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงน้ำท่วม
 
  เมื่อ 7 ก ย 57 ร้อย บรรเทาสาธารณะภัย ร.4 พัน.3 นำโดยพันเอก นพพร เรือนจันทร์ รอง ผบ.พล.ร.4 จัดกำลังพลลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนโดย ทำคันกั้นน้ำ และใช้เฮลิคอปเตอร์ส่งของออุปโถคบริโถค ช่วยเหลือประชาชนที่ติดอยู่ในพื้นที่ที่ เรือไม่สามารถเข้าถึงได้ อีกทั้งยังให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทหาร ที่ปฏิบัติหน้าที่ ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ บ้านปากแคว หมู่ 7 ตำบลปากแคว อำเภอเมือง จว สุโขทัย
 
ดูกิจกรรมที่ผ่านมา....  
 
>> ผลสอบคัดเลือกทหารกองหนุน และสิบตรีกองหนุน ปี 2557
>> คำสั่งกองพลทหารราบที่ 4 เลื่อนชั้นเงินเดือนข้าราชการทหารต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร ครึ่งปีหลัง (1 เม.ย.57  ถึง  3 ก.ย.57)
- สำเนาคำสั่ง
- บัญชีรายชื่อ
>> ประกาศผลการสอบคัดเลือกทหารกองหนุน เข้ารับราชการโครงการหน่วยจัดตั้งใหม่ ปี 57
1. ตำแหน่งพลขับ
2. ตำแหน่งเสมียน
3. ตำแหน่งพลสูทกรรม
4. ตำแหน่งช่างภาพ
5. ตำแหน่งช่างวิทยุ
6. ตำแหน่งช่างยานยนต์
7. ตำแหน่งช่างยานยนต์ล้อ
8. ตำแหน่งพลวิทยุโทรเลข
- การปฏิบัติของผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกและหลักฐานประกอบการบรรจุ
>> หลักฐานประกอบการบรรจุเข้ารับราชการ
>> กองพลทหารราบที่ 4 มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือน เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานบริการ ในกองพลทหารราบที่ 4 จำนวน 1 อัตรา
>> คำสั่งกองพลทหารราบที่ 4 เลื่อนชั้นเงินเดือนข้าราชการทหารต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร ครึ่งปีแรก (1  ต.ค.56  ถึง  31 มี.ค.57)
- สำเนาคำสั่ง
- บัญชีรายชื่อ
>> คำสั่ง ทภ.3 เรื่องให้นายทหารประทวนรับราชการ และทำหน้าที่นายทหารสัญญาบัตร  ลง 1 ต.ค.56
>> ประกาศสอบราคาจัดซื้อเครื่องแต่งกาย เครื่องประกอบเครื่องแต่งกาย และของใช้ส่วนตัว กำหนดยื่นซองสอบราคา 3 - 18 เม.ย.57

 

 
 >> คู่มือและแนวทางการปฏิบัติงานด้านกิจการพลเรือน
 >> การจัดทำฐานข้อมูลด้านกิจการพลเรือน
 >> คู่มือการฝึกผู้นำหน่วยทหารขนาดเล็ก
 >> FM90-5
 >> แบบฟอร์มการประเมินผล  โครงการหน่วยทหารสีขาว พล.ร.4
 >> แบบฟอร์มการประเมินผลโครงการหน่วยทหารสีขาว พล.ร.4

 
  ข่าวหนังสือพิมพ์.. ไทยรัฐ | เดลินิวส์ | คม ชัด ลึก | ผู้จัดการ | มติชน | กรุงเทพธุรกิจ รายการTV.. ช่อง 3 | ช่อง 5 | ช่อง 7 | ช่อง 9 | ช่อง 11| ช่อง ITV |UBC | CNN
โทรศัพท์มือถือ ..
AIS | DTEC | Orenge | HUTCH สุขภาพ .. อย. | โรคหัวใจ | โรคตับ | โรคมะเร็ง | มูลนิธิสุขภาพไทย | กรมสุขภาพจิต กีฬา .. siamsport | ไทยกอล์ฟ | บาสเก็ตบอล NBA | guideball จักรยาน | us-army-uniforms
 
กองพลทหารราบที่ 4 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000