This appears if user doesn't have JavaScript enabled, or doesn't have the required Flash Player version.
 
 11 เม.ย.57 พล.ร.4 จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้บริเวณริมสันเขื่อน ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อ.เมือง จว.พ.ล. ตามโครงการ "ครอบครัวต้นไม้"
 
  กิจกรรม รอบรั้ว พล.ร.4 จุดตรวจ/ด่านตรวจร่วมฯ เมื่อ 11 เม.ย.54
 
 
  เมื่อ 8 เม.ย.57 พล.ร.4 ได้มีการตรวจเครื่องปั่นไฟ ของหน่วยใน จว.พิษณุโลก ณ สนาม ร.4 พัน.3
 
  คุณผ่องพรรณ  จันทร์โอชา ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา ทภ.3 เป็นประธานการประชุมเพื่อสรุปผล การดำเนินงานรอบ 6 เดือน ของสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา ทภ.3 ณ ห้อง 202 สโมสรบันเทิงทัพ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อ.เมือง จ.พิษณุโลก
 
 
  เมื่อ 4 เม.ย.57 พล.ต.คู่ชีพ  เลิศหงิม ผบ.พล.ร.4 ร่วมให้การต้อนรับ พล.ท.ปรีชา จันทร์โอชา มทภ.3 ในโอกาสเดินทาง ตรวจเยี่ยมการคัดเลือกทหารกองเกิน เข้าเป็นทหารกองประจำการ ของ อ.เมือง จ.พิษณุโลก ณ โรงยิมเนเซียม ภายในสนามกีฬากลาง จังหวัดพิษณุโลก
 
  กิจกรรม รอบรั้ว พล.ร.4 จุดตรวจ/ด่านตรวจร่วมฯ เมื่อ 7 เม.ย.54
 
 
  เมื่อ 3 เม.ย.57 พล.ร.4 จัดกำลังพล และแม่บ้านร่วมพิธีพุทธาภิเษกเหรียญ ที่ระลึกสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และเททองหล่อพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ของ ตำรวจภูธรภาค 6 ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร อ.เมือง จว.พิษณโลก โดยมี คุณมาลี เลิศหงิม ประธานชมรมแม่บ้าน พล.ร.4 เข้าร่วมพิธีฯ
 
  เมื่อ 3 เม.ย.57 แม่บ้านทหารอากาศ เยี่ยมชมและอุดหนุนสินค้าร้านสวัสดิการแม่บ้าน กองทัพภาคที่ 3 ดำเนินการโดย พล.ร.4 โดยมีคุณมาลี เลิศหงิม ประธานชมรมแม่บ้าน พล.ร.4 ให้การต้อนรับ
 
 
  วันที่ 2 เม.ย.57 พ.อ.วิริยะ จงอ่อน หน.ชุดตรวจ.ยศ.ทบ. ได้เดินทางมาตรวจการการฝึกสิบตรีกองประจำการ ของหน่วย ร.4 พัน.1 และ ร.4 พัน.2 โดยมี พ.อ.เพิ่มศักดิ์  ประเสริฐศรี รอง เสธ.พล.ร.4(2) และ พ.ท.ชัยธัช  ยิ้มทิม ผบ.ร.4 พัน.1 รักษาการ ผบ.ร.4 พัน.2 ให้การต้อนรับ
 
  กิจกรรม รอบรั้ว พล.ร.4 จัดตั้งจุดตรวจ/ด่านตรวจร่วม เมื่อ วันที่ 3 เม.ย. 57
 
 
 พล.ร.4 ร่วมกิจกรรมสวดมนต์เฉลิมพระเกียรติ เพื่อถวายเป็นพระราขกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และราชวงศ์จักรี วันพุธที่ 2 เม.ย.57 ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร
 
  พล.ร.4 จัดกิจกรรม พบปะให้โอวาท มอบนโยบายและบำรุงขวัญกำลังพล และครอบครัว วันพุธที่ 2 เม.ย.57 ณ กรมทหารราบที่ 14
 
 
  ผบ.พล.ร.4 และ คณะฯ ร่วมกิจกรรม “ ลงแขก ประสานเคียว เกี่ยวข้าว ” โดย ป.4 ตามโครงการขยายผลศูนย์การเรียนรู้ เข้าสู่การพัฒนาสวัสดิการ ณ บริเวณหน้า บก.ป.4 โดยมี มทภ.3 เป็นประธานในพิธี เมื่อ 28 มี.ค.57
 
  พ.ท.ประหยัด แก้วกำเนิด จเร พล.ร.4 ได้มาตรวจแนะนำเอกสารการรับตรวจจเร ณ บก.พล.ร.4 เมื่อ 28 มี.ค.57
 
 
  ช.พัน.4 ร่วมกับหน่วยทหารในพื้นที่ มทบ.31 และส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ ร่วมทำพิธีเปิดโครงการราษฎร์รัฐร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง รณรงค์การป้องกันอัคคีภัย ในพื้นที่ จ.นครสวรรค์ เมื่อ 28 มี.ค.57
 
  ผบ.พล.ร.4 และคณะ ฯ ตรวจความพร้อมของงาน “ ลงแขก ประสานเคียว เกี่ยวข้าว ” ตามโครงการขยายผลศูนย์การเรียนรู้ เข้าสู่การพัฒนาสวัสดิการ ณ บริเวณหน้า บก.ป.4 โดยมี มทภ.3 เป็นประธานในพิธี เมื่อ 28 มี.ค.57
 
 
  พล.ร.4 จัด กำลังพลและครอบครัว รับฟังการแนะนำตัวของผู้สมัครรับเลือกตั้ง วุฒิสมาชิกสภาเป็นการทั่วไป เมื่อ 27 มี.ค.57
 
 ม.พัน.9 ซักซ้อมการป้องกันอัคคีภัย บริเวณคลัง สป.5 ร่วมกับ เทศบาลอรัญญิก แล้วเสร็จการซักซ้อมเวลา 11.30  เมื่อ 27 มี.ค.57
 
 
  การตรวจสภาพความพร้อมรบ การฝึกเป็นหน่วยกองร้อยของ ร.14 เมื่อ 27 มี.ค.57
 
 ร.4 จัด unit school การใช้ยุทโธปกรณ์ สาย วศ. ณ หอประชุมพัฒนโยธิน โดยวิทยาการผู้ฝึกอบรมจาก วศ. มีหน่วยในพื้นที่ นว.เข้ารับการฝึก เมื่อ 27-28 มี.ค.57
 
 
  พลตรี คู่ชีพ  เลิศหงิม ผบ.พล.ร.4 พบปะให้กำลังใจ หน่วย.ฉก.ยะลา 13 เมื่อ 26 มี.ค.57
 
  ช.พัน.4 ร่วมกับเทศบาลนครนครสวรรค์ อบรมการบรรเทาสาธารณภัย การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย การใช้รถดับเพลิง เพื่อเพิ่มทักษะการใช้เครื่องมือให้กับกำลังพล และเป็นการประสานเพิ่มความสัมพันธ์ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อ 26-27 มี.ค.57
 
 
 พล.ต.คู่ชีพ เลิศหงิม ผบ.พล.ร.4 และ พ.อ.นพพร เรือนจันทร์ รอง ผบ.พล.ร.4 ตรวจเยี่ยมการเรียกพลกำลังสำรอง เพื่อฝึกวิชาทหาร ณ พื้นที่ฝึก ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ เมื่อ 24 มี.ค.57
 
  พล.ร.4 และจทบ.พ.ล. จัดเสนาสนเทศ กำลังพล และครอบครัว ณ สโมสรบันเทิงทัพ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เมื่อ 25 มี.ค.57
 
ดูกิจกรรมที่ผ่านมา....  
 
>> ผลสอบคัดเลือกทหารกองหนุน และสิบตรีกองหนุน ปี 2557
>> กองพลทหารราบที่ 4 มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือน เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานบริการ ในกองพลทหารราบที่ 4 จำนวน 1 อัตรา
>> คำสั่งกองพลทหารราบที่ 4 เลื่อนชั้นเงินเดือนข้าราชการทหารต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร ครึ่งปีแรก (1  ต.ค.56  ถึง  31 มี.ค.57)
- สำเนาคำสั่ง
- บัญชีรายชื่อ
>> คำสั่ง ทภ.3 เรื่องให้นายทหารประทวนรับราชการ และทำหน้าที่นายทหารสัญญาบัตร  ลง 1 ต.ค.56
>> ประกาศสอบราคาจัดซื้อเครื่องแต่งกาย เครื่องประกอบเครื่องแต่งกาย และของใช้ส่วนตัว กำหนดยื่นซองสอบราคา 3 - 18 เม.ย.57

 

 
 >> รายการ สป. 2-4
 >> รายการการแจกจ่าย 
 >> สป.นอกอัตรา สาย ช. (สป.4)
 >> สป.ในอัตรา สาย ช. (สป.2)
 >> สป.ในครอบครอง ป.พัน.12 รอ.
 >> สป. ชิ้นส่วนซ่อม บชร.3 
- สาย ช.
- สาย ส.
- สาย พธ.
- สาย สพ.
- สาย สบ
 >> คู่มือการฝึกผู้นำหน่วยทหารขนาดเล็ก
 >> FM90-5
 >> แบบฟอร์มการประเมินผล  โครงการหน่วยทหารสีขาว พล.ร.4
 >> แบบฟอร์มการประเมินผลโครงการหน่วยทหารสีขาว พล.ร.4

 
  ข่าวหนังสือพิมพ์.. ไทยรัฐ | เดลินิวส์ | คม ชัด ลึก | ผู้จัดการ | มติชน | กรุงเทพธุรกิจ รายการTV.. ช่อง 3 | ช่อง 5 | ช่อง 7 | ช่อง 9 | ช่อง 11| ช่อง ITV |UBC | CNN
โทรศัพท์มือถือ ..
AIS | DTEC | Orenge | HUTCH สุขภาพ .. อย. | โรคหัวใจ | โรคตับ | โรคมะเร็ง | มูลนิธิสุขภาพไทย | กรมสุขภาพจิต กีฬา .. siamsport | ไทยกอล์ฟ | บาสเก็ตบอล NBA | guideball จักรยาน | us-army-uniforms
 
กองพลทหารราบที่ 4 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000