This appears if user doesn't have JavaScript enabled, or doesn't have the required Flash Player version.
 
  เมื่อ 31 ม.ค.58 พล.ต.นพพร เรือนจันทร์ ผบ.พล.ร.4 เป็นผู้แทนแม่ทัพภาคที่ 3 และ พ.อ.สุภโชค ธวัชพีระชัย รอง.ผบ.พล.ร.4 เป็นผู้แทน ผบ.พล.ร.4 และคณะร่วมพิธี วางพวงมาลา ของหน่วยราชการในพื้นที่จังหวัดพะเยา และข้าราชการทหาร ข้าราชการตำรวจ เพื่อรำลึก ถึง พลเรือน ตำรวจ ทหาร จำนวน 399 นาย ที่ได้สละชีวิตเพื่อรักษาอธิปไตยของชาติไทย ในเหตุการณ์การต่อสู้ เพื่อปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต
 
  เมื่อเวลา 17.00 น.ของวันที่ 1 ก.พ.58 พ.อ.เทอดศักดื์ งามสนอง เสธ.พล.ร.4 เป็นผู้แทน ผบ.พล.ร.4 เข้าร่วมพิธีปล่อยแถว ปราบปรามการค้ามนุษย์ โดย พล.ต.ต.พิสิฐ ตันประเสริฐ ผบก.ภ.จว.พิษณุโลก ได้เป็นประธานในพิธีปล่อยแถว การสนธิกำลังร่วมระหว่าง เจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่ทหาร และ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง
 
 
   เมื่อวันที่ 18 ม.ค.58 เวลา 08.30 พล.ต.นพพร เรือนจันทร์ ร่วมพิธีบวงสรวง อนุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช, อนุสาวรีย์พระเอกาทศรถ และ อนุสาวรีย์พระพี่นางสุพรรณกัลยา ณ ลาน สามพระองค์ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และรับมอบ พระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหารราช และพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จาก พลโท สาธิต พิธรัตน์ แม่ทัพภาคที่ 3 เป็นผู้มอบ เพื่อ ที่นำไปประดิษฐ์สถานชั่วคราว โดยพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหารราช จะนำไปประดิษฐานชั่วคราว ณ พระราชวังจันทร์ และพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ไปประดิษฐานชั่วคราว ณ วัดปากพิงตะวันตก ต่อไป
 
   เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 19 ม.ค.58 พล.ต.นพพร เรือนจันทร์ ผบ.พล.ร.4 ได้รับเชิญจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เข้าร่วมการเสวนา เรื่องการปฏิรูปการศึกษาสู่อาเซี่ยน เพื่อเป็นการเปิดเวทีให้กับนักศึกษาได้แสดงความคิดเห็น และหาแนวทางการปฏิรูปการศึกษา ในระดับอุดมศึกษาร่วมกัน ภายใต้โครงการความร่วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และกองพลทหารราบที่ 4 กิจกรรม พิบูลทำดี เป็นคนดีถวายในหลวง และ พ.อ.เทอดศักดิ์ งามสนอง เสธ.พล.ร.4 เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่อง " อุดมการณ์รักชาติ บัณฑิตไทยไม่โกง " เพื่อปลูกฝังให้นักศึกษา มีทัศนคติในการใช้ชีวิตที่ ไม่เอาเปรียบซึ่งกันแบะกัน ณ หอประชุมศรีวชิระโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 
 
   เมื่อ วันที่ 18 ม.ค.58 เวลา 06.30 พล.ต.นพพร  เรือนจันทร์ ผบ.พล.ร.4 เป็นประธานในพิธีบวงสรวง สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันกองทัพไทย ณ บก.พล.ร.๔
 
  เมื่อเวลา 17.00 น. วันที่ 17 ม.ค.58 พลตรี นพพร  เรือนจันทร์ ผบ.พล.ร.๔ เป็นประธานในพิธีอัญเชิญ พระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหารราช และพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช บวงสรวง ณ ลานด้านหน้าองค์พระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนวรมหาวิหาร ( วัดใหญ่ ) ก่อนจะอัญเชิญองค์พระรูปทั้ง ๒ พระองค์ ไปประดิษฐาน ณ กกล.นเรศวร เพื่อเป็นที่สักการะของกำลังพล และประชาชนโดยทั่วไป
 
 
  เมื่อวันที่ 26 พ.ย. 57 เวลา 11.00 น. พลตรี นพพร  เรือนจันทร์ ผบ.กกล.รส.พล.ร.4 เจ้าหน้าที่ตำรวจ สรรพกร DSI และสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ร่วมจัดแถลงข่าวการตรวจยึด ผลิตภัณฑ์ลดความอ้วนที่ผิดกฏหมาย รวมมูลค่ากว่า 50 ล้านบาท เพื่อให้ประชาชนรับรู้ถึงอันตราย ที่เกิดจากการบริโภค ณ อาคารรู้รักสามัคคี กองบัญชาการกองพลทหารราบที่ 4
 
   เมื่อเวลา 07.00 น. วันที่ 23 พ.ย. 57 พลตรี นพพร เรือนจันทร์ ผบ.พล.ร.4 พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.กรรณิกา เรือนจันทร์ ภริยา ร่วมพิธีอัญเชิญองค ์พระรูปสมเด็จพระสุพรรณกัลยา ไปประดิษฐาน ณ วัดผารังหมีวนาราม อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก เพื่อให้ประชาชนที่มีความเลื่อมใสศรัทธา ได้กราบไหว้ขอพร
 
 
  พลตรี นพพร เรือนจันทร์ ผบ.พล.ร.4 ร่วมกับ สถานีตำรวจภูธรแม่แจ่ม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมแถลงข่าว ผลการปฏิบัติงานจับกุมยาบ้า จำนวน 310,000 เม็ด จากราษฏรเผ่าม้ง ในพื้นที่ บ้านปางอุ๋ง ม.1 ต.แม่ศึก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม
 
  ผลิตภัณฑ์แม่บ้านทหารบก กองพลทหารราบที่ 4 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อ.เมือง จว.พิษณุโลก
 
 
  เมื่อ 081800 พ.ย.57 พันเอก เทอดศักดิ์ งามสนอง เสนาธิการกองพลทหารราบที่ 4 เข้าร่วมงาน โครงการศรี สุขนาฎกรรม ลำน้ำน่าน ครั้งที่ ๖ ณ ลาน วัฒนธรรม สำนักศิลปและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยมีการแสดง จาก ประเทศบัลแกเรีย ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศเกาหลี ประเทศศรีลังกา และประเทศไทย
 
  เมื่อ 081900 พ.ย. 57 พล.ต.นพพร  เรือนจันทร์ ผบ.กกล.รส.พล.ร.4 กระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ ตำรวจ สาธารณสุข และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมจัดระเบียบสังคม โดยการนำกำลังออกตรวจสถานบันเทิงยามค่ำคืน และเน้นย้ำผู้ประกอบการสถานบันเทิง ให้ปฏิบัติตามกฏระเบียบ เพื่อความเป็นระเบียบของสังคมชาวพิษณุโลก ณ ศูนย์ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น อ.เมืองพิษณุโลก
 
 
   อาจารย์ ดร.กรรณิกา เรือนจันทร์ ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก สาขากองพลทหารราบที่ 4 ร่วมประชุมคณะกรรมการสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา ทภ.3 ครั้งที่ 1/2558 เมื่อ 5 พ.ย.57 ณ ห้อง 202 สโมสรบันเทิงทัพ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จ.พิษณุโลก
 
  เมื่อ 061900 พ.ย. 57 พล.ต.นพพร เรือนจันทร์ ผบ.พล.ร.4 คณะผู้บังคับบัญชาพร้อมด้วย ทหารกองพลทหารราบที่ 4 และประชาชน ร่วมงานวันลอยกระทง โดยมีกิจกรรม การประกวดกระทง และนางนพมาศจากหน่วย นขต. พล.ร.4 บรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนาน และอบอุ่น ณ กองบัญชาการกองพลทหารราบที่ 4
 
 
   พลตรีนพพร เรือนจันทร์ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 4 พบปะทหารใหม่ ผลัดที่ 2/57 หน่วยขึ้นตรงกองพลทหารราบที่ 4 ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก เมื่อ 4 พ.ย.57
 
  เจ้าหน้าที่ชุดจัดระเบียบสังคม นำโดยพลตรีนพพร เรือนจันทร์ ผบ.พล.ร.4 สนธิกำลัง ตำรวจ อัยการ พมจ. สาธารณะสุข และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บุกตรวจสถานบริการสปาเพศชาย 3 จุด กลางเมืองพิษณุโลก
 
ดูกิจกรรมที่ผ่านมา....  
 
>> ระเบียบกองพลทหารราบที่ 4 ว่าด้วยกองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ.2558 และใบสมัครขอเข้าเป็นสมาชิก กองทุนณาปนกิจสงเคราะห์ พล.ร.4
>> แบบฟอร์มข้อมูลการตรวจสอบคุณภาพชีวิตฯ ประจำปี 58
>> คำสั่งปรับเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว นายทหารต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร 1 ต.ค.57 เป็นต้นไป
>> คำสั่งเลื่อนชั้นเงินเดือน ประจำปี 58 ครึ่งปีแรก 1 เม.ย.58
>> เลื่อนชั้นเงินเดือนข้าราชการทหารต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร แก้และยกเลิกคำสั่ง พล.ร.4(เฉพาะ) ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุ ปี 56, ปี 57
- สำเนาคำสั่ง
- แก้ไขกฎกระทรวง ผนวก ก
- ตั่งแต่ ม.ค.56 ผนวก ข
- ตั่งแต่ เม.ย.56 ผนวก ค
- ตั่งแต่ ต.ค.56 ผนวก ง
- ตั่งแต่ ม.ค.57 ผนวก จ
- ตั่งแต่ เม.ย.57 ผนวก ฉ
- ตั่งแต่ ต.ค.57 ผนวก ช
>> ประกาศผลสอบคัดเลือกบรรจุบุคคลพลเรือน และทหารกองหนุน เข้ารับราชการ ปี 58
1. ตำแหน่งพลขับ
2. ตำแหน่งพลสูทกรรม
3. ตำแหน่งช่างยานยนต์ล้อ
4. ตำแหน่งช่างยานยนต์
5. ตำแหน่งพลวิทยุ
**การปฏิบัติของผู้สอบได้ **
>> คำสั่งกองพลทหารราบที่ 4 เลื่อนชั้นเงินเดือนข้าราชการทหารต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร ครึ่งปีหลัง (1 เม.ย.57  ถึง  3 ก.ย.57)
- สำเนาคำสั่ง
- บัญชีรายชื่อ
>> คำสั่งกองพลทหารราบที่ 4 เลื่อนชั้นเงินเดือนข้าราชการทหารต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร ครึ่งปีแรก (1  ต.ค.56  ถึง  31 มี.ค.57)
- สำเนาคำสั่ง
- บัญชีรายชื่อ
>> คำสั่ง ทภ.3 เรื่องให้นายทหารประทวนรับราชการ และทำหน้าที่นายทหารสัญญาบัตร  ลง 1 ต.ค.56
>> ประกาศกองพลทหารราบที่ 4 สอบราคาจ้างซ่อมยานพาหนะสายขนส่ง ประจำปีงบประมาณ 2558

 

 
 >> แบบฟอร์มข้อมูลการตรวจสอบคุณภาพชีวิต ประจำปี 58
 >> คู่มือและแนวทางการปฏิบัติงานด้านกิจการพลเรือน
 >> การจัดทำฐานข้อมูลด้านกิจการพลเรือน
 >> คู่มือการฝึกผู้นำหน่วยทหารขนาดเล็ก
 >> FM90-5
 >> แบบฟอร์มการประเมินผล  โครงการหน่วยทหารสีขาว พล.ร.4
 >> แบบฟอร์มการประเมินผลโครงการหน่วยทหารสีขาว พล.ร.4

 
  ข่าวหนังสือพิมพ์.. ไทยรัฐ | เดลินิวส์ | คม ชัด ลึก | ผู้จัดการ | มติชน | กรุงเทพธุรกิจ รายการTV.. ช่อง 3 | ช่อง 5 | ช่อง 7 | ช่อง 9 | ช่อง 11| ช่อง ITV |UBC | CNN
โทรศัพท์มือถือ ..
AIS | DTEC | Orenge | HUTCH สุขภาพ .. อย. | โรคหัวใจ | โรคตับ | โรคมะเร็ง | มูลนิธิสุขภาพไทย | กรมสุขภาพจิต กีฬา .. siamsport | ไทยกอล์ฟ | บาสเก็ตบอล NBA | guideball จักรยาน | us-army-uniforms
 
กองพลทหารราบที่ 4 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000