This appears if user doesn't have JavaScript enabled, or doesn't have the required Flash Player version.
 
   เมื่อวันที่ 18 ม.ค.58 เวลา 08.30 พล.ต.นพพร เรือนจันทร์ ร่วมพิธีบวงสรวง อนุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช, อนุสาวรีย์พระเอกาทศรถ และ อนุสาวรีย์พระพี่นางสุพรรณกัลยา ณ ลาน สามพระองค์ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และรับมอบ พระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหารราช และพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จาก พลโท สาธิต พิธรัตน์ แม่ทัพภาคที่ 3 เป็นผู้มอบ เพื่อ ที่นำไปประดิษฐ์สถานชั่วคราว โดยพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหารราช จะนำไปประดิษฐานชั่วคราว ณ พระราชวังจันทร์ และพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ไปประดิษฐานชั่วคราว ณ วัดปากพิงตะวันตก ต่อไป
 
   เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 19 ม.ค.58 พล.ต.นพพร เรือนจันทร์ ผบ.พล.ร.4 ได้รับเชิญจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เข้าร่วมการเสวนา เรื่องการปฏิรูปการศึกษาสู่อาเซี่ยน เพื่อเป็นการเปิดเวทีให้กับนักศึกษาได้แสดงความคิดเห็น และหาแนวทางการปฏิรูปการศึกษา ในระดับอุดมศึกษาร่วมกัน ภายใต้โครงการความร่วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และกองพลทหารราบที่ 4 กิจกรรม พิบูลทำดี เป็นคนดีถวายในหลวง และ พ.อ.เทอดศักดิ์ งามสนอง เสธ.พล.ร.4 เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่อง " อุดมการณ์รักชาติ บัณฑิตไทยไม่โกง " เพื่อปลูกฝังให้นักศึกษา มีทัศนคติในการใช้ชีวิตที่ ไม่เอาเปรียบซึ่งกันแบะกัน ณ หอประชุมศรีวชิระโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 
 
   เมื่อ วันที่ 18 ม.ค.58 เวลา 06.30 พล.ต.นพพร  เรือนจันทร์ ผบ.พล.ร.4 เป็นประธานในพิธีบวงสรวง สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันกองทัพไทย ณ บก.พล.ร.๔
 
  เมื่อเวลา 17.00 น. วันที่ 17 ม.ค.58 พลตรี นพพร  เรือนจันทร์ ผบ.พล.ร.๔ เป็นประธานในพิธีอัญเชิญ พระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหารราช และพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช บวงสรวง ณ ลานด้านหน้าองค์พระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนวรมหาวิหาร ( วัดใหญ่ ) ก่อนจะอัญเชิญองค์พระรูปทั้ง ๒ พระองค์ ไปประดิษฐาน ณ กกล.นเรศวร เพื่อเป็นที่สักการะของกำลังพล และประชาชนโดยทั่วไป
 
 
  เมื่อวันที่ 26 พ.ย. 57 เวลา 11.00 น. พลตรี นพพร  เรือนจันทร์ ผบ.กกล.รส.พล.ร.4 เจ้าหน้าที่ตำรวจ สรรพกร DSI และสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ร่วมจัดแถลงข่าวการตรวจยึด ผลิตภัณฑ์ลดความอ้วนที่ผิดกฏหมาย รวมมูลค่ากว่า 50 ล้านบาท เพื่อให้ประชาชนรับรู้ถึงอันตราย ที่เกิดจากการบริโภค ณ อาคารรู้รักสามัคคี กองบัญชาการกองพลทหารราบที่ 4
 
 เมื่อเวลา 07.00 น. วันที่ 23 พ.ย. 57 พลตรี นพพร เรือนจันทร์ ผบ.พล.ร.4 พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.กรรณิกา เรือนจันทร์ ภริยา ร่วมพิธีอัญเชิญองค ์พระรูปสมเด็จพระสุพรรณกัลยา ไปประดิษฐาน ณ วัดผารังหมีวนาราม อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก เพื่อให้ประชาชนที่มีความเลื่อมใสศรัทธา ได้กราบไหว้ขอพร
 
 
  พลตรี นพพร เรือนจันทร์ ผบ.พล.ร.4 ร่วมกับ สถานีตำรวจภูธรแม่แจ่ม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมแถลงข่าว ผลการปฏิบัติงานจับกุมยาบ้า จำนวน 310,000 เม็ด จากราษฏรเผ่าม้ง ในพื้นที่ บ้านปางอุ๋ง ม.1 ต.แม่ศึก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
 
  ผลิตภัณฑ์แม่บ้านทหารบก กองพลทหารราบที่ 4 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อ.เมือง จว.พิษณุโลก
 
 
  เมื่อ 081800 พ.ย.57 พันเอก เทอดศักดิ์ งามสนอง เสนาธิการกองพลทหารราบที่ 4 เข้าร่วมงาน โครงการศรี สุขนาฎกรรม ลำน้ำน่าน ครั้งที่ ๖ ณ ลาน วัฒนธรรม สำนักศิลปและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยมีการแสดง จาก ประเทศบัลแกเรีย ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศเกาหลี ประเทศศรีลังกา และประเทศไทย
 
  เมื่อ 081900 พ.ย. 57 พล.ต.นพพร  เรือนจันทร์ ผบ.กกล.รส.พล.ร.4 กระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ ตำรวจ สาธารณสุข และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมจัดระเบียบสังคม โดยการนำกำลังออกตรวจสถานบันเทิงยามค่ำคืน และเน้นย้ำผู้ประกอบการสถานบันเทิง ให้ปฏิบัติตามกฏระเบียบ เพื่อความเป็นระเบียบของสังคมชาวพิษณุโลก ณ ศูนย์ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น อ.เมืองพิษณุโลก
 
 
   อาจารย์ ดร.กรรณิกา เรือนจันทร์ ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก สาขากองพลทหารราบที่ 4 ร่วมประชุมคณะกรรมการสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา ทภ.3 ครั้งที่ 1/2558 เมื่อ 5 พ.ย.57 ณ ห้อง 202 สโมสรบันเทิงทัพ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จ.พิษณุโลก
 
  เมื่อ 061900 พ.ย. 57 พล.ต.นพพร เรือนจันทร์ ผบ.พล.ร.4 คณะผู้บังคับบัญชาพร้อมด้วย ทหารกองพลทหารราบที่ 4 และประชาชน ร่วมงานวันลอยกระทง โดยมีกิจกรรม การประกวดกระทง และนางนพมาศจากหน่วย นขต. พล.ร.4 บรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนาน และอบอุ่น ณ กองบัญชาการกองพลทหารราบที่ 4
 
 
   พลตรีนพพร เรือนจันทร์ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 4 พบปะทหารใหม่ ผลัดที่ 2/57 หน่วยขึ้นตรงกองพลทหารราบที่ 4 ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก เมื่อ 4 พ.ย.57
 
  เจ้าหน้าที่ชุดจัดระเบียบสังคม นำโดยพลตรีนพพร เรือนจันทร์ ผบ.พล.ร.4 สนธิกำลัง ตำรวจ อัยการ พมจ. สาธารณะสุข และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บุกตรวจสถานบริการสปาเพศชาย 3 จุด กลางเมืองพิษณุโลก
 
 
  เมื่อ 13 ต.ค. 57 พลตรี นพพร เรือนจันทร์ ผบ.พล.ร.4 จัดประชุมส่วนราชการ ปกครองส่วนท้องถิ่น หารือแนวทางการให้ความช่วยเหลือ ผู้ประสบอัคคีภัย โดย ผบ.พล.ร.4 ให้สร้างบ้านพักสำเร็จรูป(บ้านน๊อคดาวห์ชั่วคราว) เพื่อเป็นการชั่วเหลือขั้นต้น และรวบรวมความช่วยเหลือ จากทุกภาคส่วน สร้างบ้านพักหลังใหม่ ให้กับผู้ประสบอัคคีภัยต่อไป
 
  เวลา 22.00 วันที่ 16 ต.ค.57 กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย กองพลทหารราบที่ 4 โดย พล.ต.นพพร เรือนจันทร์ ผู้บัญชาการกองกำลังรักษา ความสงบเรียบร้อย กองพลทหารราบที่ 4 ตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก และส่วนราชการจังหวัดในพิษณุโลก ได้ร่วมกันตรวจ การจัดระเบียบสังคม ร้าน ที่เปิดบริเวณ ริมน้ำ ฝั่งไนท์ บ่าซ่า และ เข้าตรวจในสถานบันเทิง APEX เพื่อตรวจสอบเยาวชนที่อายุไม่ถึง และร้านค้าที่ขายเหล้าผิดกฏหมาย
 
 
   พล.ต.นพพร  เรือนจันทร์ ผบ.พล.ร.4 เยี่ยมเยาวชนที่เข้า"โครงการงานเยาวชนแห่งชาติ" ที่ กกล.รส.พล.ร.4, ตำรวจภูธรภาค 6 และสำนักงานพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพิษณโลก จัดการอบรม ที่ป่วยด้วยโรคประจำตัว ณ รพ.รวแพทย์ เมื่อ11ต.ค.57
 
  เมื่อ 12 ต.ค. 57 พลตรี นพพร  เรือนจันทร์ ผบ.พล.ร.4 ได้เข้าช่วยเหลือชาวบ้าน ที่ บ้านผู้ประสบ อัคคีภัย ใน พื้นที่อำเภอบางระกำ หมู่ที่ 9 บ้านหนองมะปราง พร้อม สร้างบ้านใหม่ให้กับ ผู้ประสบ อัคคีภัย
 
 
  คุณมาลี เลิศหงิม ประธานชมรมแม่บ้าน พล.ร.4 และ ดร.กรรณิกา  เรือนจันทร์ ส่งมอบหน้าที่ประธานชมรมแม่บ้าน พล.ร.4 ที่ ณ อาคาร รู้รัก สามัคคี กองบัญชาการกองพลทหารราบที่ 4 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อ.เมือง จ.พิษณุโลก เมื่อ 4 ต.ค.57
 
  พล.ต.นพพร  เรือนจันทร์ ผบ.พล.ร.4 ผู้แทน มทภ.3 เป็นประธานในพิธ ีพระราชทานเพลิงศพ พ.ต.อาคม กุหลาบมงคล สังกัด ร.14 พัน.3 ซึ่งเสียชีวิตจากการปฏิบัติงาน 3 จชต. ณ เมรุวัดหนองเต่า ต.เขากะลา อ.พยุหะคีรี จว.นว.เมื่อ 11 ต.ค.57 เวลา 1600 น.
 
 
  พิธีมอบการบังคับบัญชา ระหว่าง พล.ต.คู่ชีพ เลิศหงิม รอง มทภ.3 และ พล.ต.นพพร เรือนจันทร์ ผบ.พล.ร.4 ท่านใหม่ ณ สนามฝึก ร.4 พัน.3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อ.เมือง จ.พิษณุโลก เมื่อ 4 ต.ค.๕๗
 
  พิธีลงนามเอกสาร รับ-ส่งหน้าที่ ระหว่าง พล.ต.คู่ชีพ เลิศหงิม รอง มทภ.3 กับ พล.ต.นพพร เรือนจันทร์ ผบ.พล.ร.4 ท่านใหม่ ณ ห้องประชุม กองบัญชาการกองพลทหารราบท 4 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อ.เมือง จ.พิษณุโลก เมื่อ 4 ต.ค.57
 
 
  เมื่อเวลา 0730 วันที่ รอง มทภ.๓ และ ผบ.พล.ร.4 ไปสัการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในจังหวัดพิษณุโลก เพื่อเป็นศิริมงคลในการ รับ-ส่ง หน้าที่
 
  เมื่อเวลา 1300 วันที่ 17 ก.ย. 57 พ.อ.นพพร เรือนจันทร์ รอง ผบ.พล.ร.4 / รอง ผบ.กกล.รส.พล.ร.4 เป็นประธานการประชุมแก้ไขปัญหา ที่ดินของประชาชน ในพื้นที่แนวกำแพงเมืองพิษณุโลก ณ ห้องประชุม บก.พล.ร.4 ค่ายสมเด็จพระนเรศวร อ.เมืองพิษณุโลก
 
ดูกิจกรรมที่ผ่านมา....  
 
>> แบบฟอร์มข้อมูลการตรวจสอบคุณภาพชีวิตฯ ประจำปี 58
>> ผลสอบคัดเลือกทหารกองหนุน และสิบตรีกองหนุน ปี 2557
>> คำสั่งกองพลทหารราบที่ 4 เลื่อนชั้นเงินเดือนข้าราชการทหารต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร ครึ่งปีหลัง (1 เม.ย.57  ถึง  3 ก.ย.57)
- สำเนาคำสั่ง
- บัญชีรายชื่อ
>> ประกาศผลการสอบคัดเลือกทหารกองหนุน เข้ารับราชการโครงการหน่วยจัดตั้งใหม่ ปี 57
1. ตำแหน่งพลขับ
2. ตำแหน่งเสมียน
3. ตำแหน่งพลสูทกรรม
4. ตำแหน่งช่างภาพ
5. ตำแหน่งช่างวิทยุ
6. ตำแหน่งช่างยานยนต์
7. ตำแหน่งช่างยานยนต์ล้อ
8. ตำแหน่งพลวิทยุโทรเลข
- การปฏิบัติของผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกและหลักฐานประกอบการบรรจุ
>> หลักฐานประกอบการบรรจุเข้ารับราชการ
>> กองพลทหารราบที่ 4 มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือน เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานบริการ ในกองพลทหารราบที่ 4 จำนวน 1 อัตรา
>> คำสั่งกองพลทหารราบที่ 4 เลื่อนชั้นเงินเดือนข้าราชการทหารต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร ครึ่งปีแรก (1  ต.ค.56  ถึง  31 มี.ค.57)
- สำเนาคำสั่ง
- บัญชีรายชื่อ
>> คำสั่ง ทภ.3 เรื่องให้นายทหารประทวนรับราชการ และทำหน้าที่นายทหารสัญญาบัตร  ลง 1 ต.ค.56
>> ประกาศกองพลทหารราบที่ 4 สอบราคาจ้างซ่อมยานพาหนะสายขนส่ง ประจำปีงบประมาณ 2558

 

 
 >> แบบฟอร์มข้อมูลการตรวจสอบคุณภาพชีวิต ประจำปี 58
 >> คู่มือและแนวทางการปฏิบัติงานด้านกิจการพลเรือน
 >> การจัดทำฐานข้อมูลด้านกิจการพลเรือน
 >> คู่มือการฝึกผู้นำหน่วยทหารขนาดเล็ก
 >> FM90-5
 >> แบบฟอร์มการประเมินผล  โครงการหน่วยทหารสีขาว พล.ร.4
 >> แบบฟอร์มการประเมินผลโครงการหน่วยทหารสีขาว พล.ร.4

 
  ข่าวหนังสือพิมพ์.. ไทยรัฐ | เดลินิวส์ | คม ชัด ลึก | ผู้จัดการ | มติชน | กรุงเทพธุรกิจ รายการTV.. ช่อง 3 | ช่อง 5 | ช่อง 7 | ช่อง 9 | ช่อง 11| ช่อง ITV |UBC | CNN
โทรศัพท์มือถือ ..
AIS | DTEC | Orenge | HUTCH สุขภาพ .. อย. | โรคหัวใจ | โรคตับ | โรคมะเร็ง | มูลนิธิสุขภาพไทย | กรมสุขภาพจิต กีฬา .. siamsport | ไทยกอล์ฟ | บาสเก็ตบอล NBA | guideball จักรยาน | us-army-uniforms
 
กองพลทหารราบที่ 4 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000