This appears if user doesn't have JavaScript enabled, or doesn't have the required Flash Player version.
 
เมื่อวันที่ 5 พ.ย.59 เวลา 2030 พ.อ.อุกฤษฎ์ นุตคำแหง รอง ผบ.พล.ร.4 พร้อมด้วย คุณศรัญญา นุตคำแหง ภริยา และชมรมแม่บ้านทหารบก กองพลทหารราบที่ 4 ได้ร่วมส่งประชาชนที่เดินทางเข้าเฝ้าฯกราบถวายบังคม พระบรมศพ เบื้องหน้าพระบรมโกศพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดช จำนวน 750 คน
     
 
เมื่อ 31 ต.ค.59 เวลา 18.00 พ.อ.อุกฤษฎ์ นุตคำแหง รอง ผบ.พล.ร.4 และคุณศรัญญา นุตคำแหง ภริยา พร้อมด้วยกำลังพลจาก พล.ร.4 และ นขต.พล.ร.4 ทุกนาย อีกทั้งส่วนราชการและประชาชนชาวจังหวัดพิษณุโลก ร่วมพิธีสวดมนต์ อธิษฐานจิต จุดเทียนแสดงความอาลัย และร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี
 
เมื่อวันที่ 28 ต.ค.59 เวลา 10.30 น.พล.ต.อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ ผบ.พล.ร.4พร้อม ผบ.นขต.พล.ร.๔ ในพื้นที่ จังหวัดพิษณุโลก คณะชมรมแม่บ้านทหารบก กองพลทหารราบที่ 4 และกำลังพล นายทหาร นายสิบ จำนวน 80 นาย ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลปัณรสวาร
 
 
 เมื่อวันที่ 27 ต.ค.59 พ.อ.อุกฤษฏ์ นุตคำแหง รอง ผบ.พล.ร.4 พร้อมด้วย คุณศรัญญา นุตคำแหง ภริยาและคณะแม่บ้านชมรมแม่บ้านกองพล ทหารราบที่ 4 ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลปัณรสมวาร (ครบ15วัน)
 
  เมื่อวันที่ 27 ต.ค.59 พล.ต.อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ ผบ.พล.ร.4 เป็นประธาน พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม อุทิศถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยลเดช
 
 
 เมื่อ 23 ต.ค.59 เวลา 10.30 น. พล.ต.อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ ผบ.พล.ร.4 พร้อมด้วย คุณปัทมา ซื่อสัตย์ ปะธานชมรมแม่บ้าน ทหารบกสาขา พล.ร.4 เดินทางร่วมกิจกรรม ประดับโบสีดำแสดงความอาลัยให้กับ ประชาชน ที่เดินทางมากราบนมัสการหลวงพ่อพระพุทธชินราช
 
 เมื่อวันที่ 22 ต.ค.59 เวลา 14.00 น. พล.ต.อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 4/ผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย จังหวัดพิษณุโลก ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชนในช่วง
วันหยุดยาว
 
 
เมื่อวันที่ 9 พ.ย.59 เวลา 0730 พ.อ.อุกฤษฎ์ นุตคำแหง รอง ผบ.พล.ร.4 ร่วมพิธีกิจกรรม กาแฟยามเช้า จว.พ.ล. พร้อมด้วยส่วนราชการ โดยมี โดยมี นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผวจ.พ.ล. เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมบ้านกร่าง 50 ปี มหาวิทยาลัยเทคโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ม.7 ต.บ้านกร่าง อ.เมือง จว.พ.ล.
 
เมื่อวันที่ 9 พ.ย.59 เวลา 0730 พ.อ.อุกฤษฎ์ นุตคำแหง รอง ผบ.พล.ร.4 ร่วมพิธี ประชารัฐร่วมใจ กำจัดผักตบชวาตามนโยบายรัฐบาล แหล่งน้ำคลองโคกช้าง พร้อมส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้จัดกำลังพลหน่วยขึ้นตรงกองพลทหารราบที่ 4 จำนวน 50 นาย เข้าร่วมในการกำจัดผักตบชวา โดยมี โดยมี นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผวจ.พ.ล. เป็นประธานในพิธี ณ เทศบาลตำบลอรัญญิก อ.เมือง จว.พ.ล.
 
 
เมื่อวันที่ 7 พ.ย.59 พ.อ.พรชัย นพรัตน์ รอง เสธ.พล.ร.4 เข้าร่วมพิธีเปิดการขายข้าวจากผู้ผลิตสู่ผู้บริโภค เพื่อช่วยกระตุ้นให้ชาวนาได้ขายข้าว ไม่ตัองผ่านพ่อค้าคนกลาง ณ บริเวณ ถนน หน้าที่ว่าการอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยนายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผวจ.จว.พ.ล. เป็นประธาน
 
เมื่อ 4 พ.ย.59 เวลา13.30 น. พล.ท.วิจักขฐ์ สิริบรรสพ มทภ.3,พล.ต.ทรงวุฒิ จิตตานนท์ ผบ.บชร.3 ,พล.ต.อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ ผบ.พล.ร.4 และคณะนายทหาร ผบ.หน่วย ร่วมตรวจโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ ของ นขต.ทภ.3 ในค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อ.เมือง จ.พิษณุโลก เพื่อขขยายผลพร้อมทั้งแนะนำโครงการตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
 
 
เมื่อวันที่ 4 พ.ย.59 เวลา13.30 น. พ.อ.อุกฤษฎ์ นุตคำแหง รอง ผบ.พล.ร.4/รอง ผบ.กกล.รส.จว.พ.ล.ร่วมโครงการรณรงค์ป้องกัน อาชญากรรมให้กับพี่น้องประชาชน
ในจังหวัดพิษณุโลกในช่วงเทศกาลลอยกระทง เพื่อให้ประชาชนปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 
เมื่อวันที่ 2 พ.ย.59 พ.อ.ทวีศักดิ์ หร่ายวงส์ รอง เสธ.พล.ร.4 ได้นำกำลังพล กองพลทหารราบที่ 4 จำนวน 20 นาย เข้าช่วยเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตร (นาข้าว)ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมขัง จำนวน 4 ไร่ ในพื้นที่ อ.บางระกำ
 
 >> คำสั่งเลื่อนชั้นเงินเดือน
ประจำปี 59 ครึ่งปีหลัง
 >> คำสั่งเลื่อนชั้นเงินเดือน
ประจำปี 59 ครึ่งปีแรก
 >> คำสั่งเลื่อนชั้นเงินเดือน ประจำปี 58
ครึ่งปีหลัง
 >> คำสั่งเลื่อนชั้นเงินเดือน ประจำปี 58
ครึ่งปีแรก 1 เม.ย.58
 >> คำสั่งปรับเงินเดือนพลฯทหารกองประจำ
การ ตาม พรบ.(ฉบับที่ 10)
 >> คำสั่งปรับค่าครองชีพพลฯทหารกองประจำการ
 >> คำสั่งปรับเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว
นายทหารต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร 1 ต.ค.57
เป็นต้นไป
 >> คำสั่งเงินเพิ่มพิเศษสำหรับ
การสู้รบ ต.ค.56
 >> คำสั่งเงินรางวัลสำหรับ
การสู้รบ ต.ค.56
 >> คำสั่งเงินเพิ่มพิเศษสำหรับ
การสู้รบ 1 ต.ค.55
 >> คำสั่งเงินรางวัลสำหรับ
การสู้รบ 1 ต.ค.55
 
>> ระเบียบกองพลทหารราบที่ 4 ว่าด้วยกองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ.2558 และใบสมัครขอเข้าเป็นสมาชิก กองทุนณาปนกิจสงเคราะห์ พล.ร.4
>> แบบฟอร์มข้อมูลการตรวจสอบคุณภาพชีวิตฯ ประจำปี 58
   
   
 

ประกาศผลสอบ บุคคลพลเรือน /ทหารกองหนุน เพื่อบรรจุ เข้ารับราชการ เป็นนายทหารประทวน โครงการ หน่วยจัดตั้งใหม่ ประจำปี 2559 ในหน่วยขึ้นตรง กองพลทหารราบที่ 4
1.ตำแหน่ง พลขับรถ
2.ตำแหน่ง เสมียน
   2.1 ตำแหน่ง เสมียน แก้ไขลำดับที่ 81 (แก้ไขนามสกุล)
3.ตำแหน่ง ช่างยานยนต์
4.ตำแหน่ง พลวิทยุโทรเลข
5.ตำแหน่ง พลทางสาย
6.ตำแหน่ง พลวิทย
7.ตำแหน่ง ช่างวิทยุ


** การปฏิบัติของผู้สอบได้ และหลักฐานประกอบการรายงานตัว **

** ให้ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกตัวจริงทุกตำแหน่ง
โทรยืนยันการมารายงานตัว กับเจ้าหน้าที่
(จ.ส.อ.พุฒิพัฒน์ ฯ)
**

>> ประกาศกองพลทหารราบที่ 4 สอบราคางานจัดจ้างซ่อม ยานพาหนะสายขนส่งในท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2560
   
   

 

 
 >> หัวข้อและแบบประเมินฯ เพิ่มเติมของ จบ. ประจำปี 59
 >> แบบฟอร์มข้อมูลการตรวจสอบคุณภาพชีวิต ประจำปี 58
 >> คู่มือและแนวทางการปฏิบัติงานด้านกิจการพลเรือน
 >> การจัดทำฐานข้อมูลด้านกิจการพลเรือน
 >> คู่มือการฝึกผู้นำหน่วยทหารขนาดเล็ก
 >> FM90-5
 >> แบบฟอร์มการประเมินผล  โครงการหน่วยทหารสีขาว พล.ร.4
 >> แบบฟอร์มการประเมินผลโครงการหน่วยทหารสีขาว พล.ร.4

กองพลทหารราบที่ 4 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000