พลตรี คู่ชีพ เลิสหงิม ผบ.พล.ร.4 พร้อมด้วย พันเอก นพพร เรือนจันทร์ รอง.ผบ.พล.ร.4 นำถุงยังชีพและน้ำดื่ม มอบให้ประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัย ใน ต.ปากแคว จ.สุโขทัย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงน้ำท่วม
 
  เมื่อ 7 ก ย 57 ร้อย บรรเทาสาธารณะภัย ร.4 พัน.3 นำโดยพันเอก นพพร เรือนจันทร์ รอง ผบ.พล.ร.4 จัดกำลังพลลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนโดย ทำคันกั้นน้ำ และใช้เฮลิคอปเตอร์ส่งของออุปโถคบริโถค ช่วยเหลือประชาชนที่ติดอยู่ในพื้นที่ที่ เรือไม่สามารถเข้าถึงได้ อีกทั้งยังให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทหาร ที่ปฏิบัติหน้าที่ ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ บ้านปากแคว หมู่ 7 ตำบลปากแคว อำเภอเมือง จว สุโขทัย
 
 
  เมื่อ 24 มิ.ย.57 เวลา 1400 รอง ผบ.กกล.รส.พล.ร.4 เป็นประธานในการ จัดการประชุม เรื่อง การแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าว, วินมอเตอร์ไซด์ ,รถรับจ้าง กลุ่มผู้มีอิทธพลเก็บค่าหัวคิวและ การบุกรุกทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้ ในพื้นที่ จว.พ.ล. โดยได้เชิญส่วนราชการ ประชุมหารือกำหนดแนวทางการแก้ปัญหา 3 ฝ่าย ณ ห้องประชุม บก.พล.ร.4
 
  25 มิ.ย.57 รอง ผบ.พล.ร.4 ร่วมทอดผ้าป่า กับ มทน.3 ณ วันศาลาสูง ต.จอมทอง อ.เมือง จว.พิษณุโลก โดยนำชุดแพทย์เคลื่อนที่ , ชุดซ่อมเครืองยนต์,ชุดตัดผม และชุดซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า ให้บริการประชาชนในพื้นที่ด้วย
 
 
  เมื่อ 24 มิ.ย.57 เวลา 0930–1200 ผบ.กกล.รส.พล.ร.4, ผวจ.ก.พ. และสื่อมวลชนในพื้นที่ จว.ก.พ. ร่วมสังเกตุการณ์ และร่วมกับ สตง. เข้าตรวจสอบปริมาณข้าว และคุณภาพข้าวในคลังสินค้า บริษัทสิงโตทองไรซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด หลัง A 4 เลขที่ 111 หมู่ 2 ต.ธำมรงค์ อ.เมือง จว.ก.พ.
 
   เมื่อ 24 มิ.ย.57 เวลา 0930 รอง ผบ.กกล.รส.พล.ร.4 เป็นประธานในการจัดกิจกรรม เวทีเสวนาปรองดองสมานฉันท์ เพื่อการปฏิรูป และได้ชี้แจงทำความเข้าใจการปฏิบัติ และนโยบายของ คสช. ให้กับผู้นำท้องถิ่นในพื้นที่ เทศบาลตำบลบ้านคลอง ณ ห้องประชุมอาคารการเรียนรู้ เทศบาลตำบลบ้านคลอง อ.เมือง จว.พ.ล.
 
 
  เมื่อ 21 มิ.ย.57 กกล.รส.พล.ร.4 ทำการปิดล้อมตรวจค้น แก้ไขปัญหายาเสพติด และอาวุธสงคราม
 
  22 มิ.ย.57 เวลา 0100 กกล.รส.พล.ร.4 จัดกำลังร่วม 3 ฝ่ายตรวจจับกลุ่มวัยรุ่นแข่งรถ ในพื้นที่ ต..สมอแข อ.เมือง จว.พ.ล.
 
 
  เมื่อ 19 มิ.ย.57 พล.ร.4 จัดการสอบบรรจุกองหนุนเข้ารับราชการ ประจำปี 57 สนามฝึก ร.4 พัน.3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จว.พ.ล.
 
  เมื่อ 21มิ.ย.57 เวลา 0640 กกล.รส.พล.ร.4 จัดกำลังพลพร้อมรถบรรทุกน้ำ ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอัคคีภัย บริเวณสามแยกเรือนแพ สามารถควบคุมเพลิงได้
 
 
  เมื่อ 15 พ.ค.57 สมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา ทภ.3 จัดกิจกรรมครอบครัวอบอุ่นใจ สายใยแม่บ้านกำลังพล ทภ.3 ครั้งที่2 ณ สโมสรบันเทิงทัพ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อ.เมือง จว.พ.ล.
 
  เมื่อ 14 พ.ค.57 สมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา ทภ.3 จัดกิจกรรมครอบครัวอบอุ่นใจ สายใยแม่บ้านกำลังพล ทภ.3 ครั้งที่2 ณ อาคารกีฬาอเนกประสงค์ ทภ.3 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อ.เมือง จว.พ.ล.
 
 
  วันที่ 13 พ.ค.57 พ.อ.นพพร เรือนจันทร์ รอง ผบ.พล.ร.4 เป็นผู้แทน ผบ.พล.ร.4 นำกำลังพลในสังกัด พล.ร.4 ร่วมพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร โดยมี เสธ.ทภ.๓ ผู้แทน มทภ.๓ เป็นประธานในพิธี
 
  ขส.ทบ. (โดย พัน.ขส.ซบร.บ.ทบ.) ได้เคลื่อนย้าย ฮ.ท.1 มายังค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อตั้งแสดง ณ พิพัธภัณฑ์กลางแจ้ง ทภ.3 วันที่ 14 พ.ค.57 เวลา 1100
 
 
  วันที่ 7 พ.ค.57 พล.ร.4 ได้จัดกิจกรรมเสนาสนเทศ ให้กับกำลังพลพลทหารกองประจำการ ผลัด 1/57 ของหน่วยขึ้นตรงกองพลทหารราบที่ 4 ในพื้นที่ จ.พิษณุโลก เพื่อชี้แจงให้ทหารใหม่มีความเข้าใจ ในนโยบายต่างๆของกองทัพบก และสิทธิที่จะได้รับเมื่อเป็นทหารกองประจำการ ณ สโมสรบันเทิงทัพ ทภ.3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยมี พล.ต.คู่ชีพ เลิศหงิม ผบ.พล.ร.4 เป็นประธาน
 
  7 พ.ค.57 พล.ต.คู่ชีพ เลิศหงิม ผบ.พล.ร.4 พบปะทหารใหม่ ผลัดที่ 1/57 ใน พื้นที่ จว.พิษณุโลก ณ สนาม ร.4 พัน.3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อ.เมือง จว.พิษณุโลก
 
 
  วันที่ 6 พ.ค.57 พล.ร.4 ได้จัดกิจกรรมเสนาสนเทศ ให้กับพลทหารใหม่ ผลัด 1/57 ในพื้นที่ จ.ตาก เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาได้มีโอกาสพบปะ และชี้แจงกำลังพลให้เข้าใจในนโยบายต่างๆ ของกองทัพบก
 
  พันเอก นพพร เรือนจันทร์ รองผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 4 ตรวจเยี่ยมการฝึกทหารใหม ่และรับฟังปัญหาข้อขัดข้องของหน่วย กรมทหารราบที่ 14 และหน่วยฝึกทหารใหม่ของหน่วยขึ้นตรง กรมทหารราบที่ 14 ทั้ง 3 หน่วยฝึก ร.14 พัน.1,ร.14 พัน.2 และ ร.14 พัน.3 ค่ายวชิรปราการ อ.เมือง จ.ตาก เมื่อ 6 พ.ค.57
 
หน้า 1 I 2 I 3 I 4 I 5  

 
กองพลทหารราบที่ 4 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000