<=...ทุกวันนี้ศึกไกลยังไม่ห่วง แต่หวั่นทรวงศึกใกล้ไล่ข่มเหง ถ้าคนไทยหันมาฆ่ากันเอง จะร้องเพลงชาติไทยให้ใครฟัง+++...
 


พล.ต.กษิดิศ หลักกรด
ผู้บัญชาการกองพลทหารม้าที่ 1

ผลการจัดซื้อจัดจ้างเมื่อ ๓๐ เม.ย๕๘ พล.ต.กษิดิศ  หลักกรด ผบ.พล.ม.๑ เป็นประธานกระทำพิธี  ส่งทหารซึ่งรับราชการครบกำหนดและจะปลดจากกองประจำการ ผลัดที่ ๑/๕๖ – ๒/๕๗
ณ สนามหน้าแหล่งสมาคมนายทหารค่ายพ่อขุนผาเมือง อ่านต่อ....

 

เมื่อ ๓๐ เม.ย๕๘  พล.ต.กษิดิศ  หลักกรด ผบ.พล.ม.๑ พบปะ/ให้โอวาท เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับ ชป.นทล.พล.ม.๑ ที่จะเข้าร่วมการแข่งขัน นทล. ระดับ ทบ. ประจำปี ๒๕๕๘ ณ ห้องเรียน  ม.พัน.๑๘ ค่ายพ่อขุนผาเมือง  อ.เมือง จว.พ.ช. อ่านต่อ....

เมื่อ ๒๓ เม.ย.๕๘,๐๗๐๐  พล.ต.กษิดิศ  หลักกรด  ผบ.พล.ม.๑ พร้อมด้วย     ผบ.นขต.พล.ม.๑  ในพื้นที่ จว.พ.ช. ร่วมกิจกรรมสภากาแฟเพื่อสร้างความคุ้นเคย กับส่วนราชการ         
ณ  บริเวณด้านหน้าหอประชุมศูนย์ราชการ จว.พ.ช. โดยมี นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์  ผวจ.พ.ช. เป็นประธาน อ่านต่อ....

 

เมื่อ ๒๐ เม.ย.๕๘  พล.ต.กษิดิศ  หลักกรด  ผบ.พล.ม.๑ ร่วมกระทำพิธีเปิดการแข่งขันและตรวจสอบเป็นหน่วยกองพัน ของ ทบ. (พัน.ม.ฉก.) ณ ศม.       
  โดยมี พล.ท.กฤษฎา  อารีรัชชกุล  จก.ยศ.ทบ.  เป็นประธาน อ่านต่อ....

เมื่อ ๑๒ เม.ย.๕๘  พล.ต.กษิดิศ  หลักกรด ผบ.พล.ม.๑ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจการปฏิบัติภารกิจ  ณ  จุดบริการประชาชน ห้วงเทศกาลวันหยุดสงกรานต์ ปี ๒๕๕๘
ในพื้นที่ จว.พ.ช. อ่านต่อ....

 

เมื่อ ๗ เม.ย.๕๘  พล.ม.๑ กระทำพิธีรับ – ส่งหน้าที่ และมอบการบังคับบัญชา ผบ.พล.ม.๑ ระหว่าง พล.ต.บรรเจิด  ฉางปูนทอง (ท่านเก่า) กับ พล.ต.กษิดิศ  หลักกรด    
(ท่านใหม่)  ณ  สนามหน้าแหล่งสมาคมนายทหารค่ายพ่อขุนผาเมือง อ่านต่อ.....

เมื่อ ๒ พ.ย. ๕๗ พล.ต.บรรเจิด  ฉางปูนทอง  ผบ.พล.ม.๑ เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๕๗  ณ วัดวังขาม ต.สระกรวด อ.ศรีเทพ จว.เพชรบูรณ์ อ่านต่อ....

 

ข้อมูลและกิจกรรมย้อนหลัง

- เมื่อ ๑๒ ต.ค. ๕๗ พล.ต.บรรเจิด  ฉางปูนทอง   ผบ.พล.ม.๑ และคณะ ร่วมลงนาม ถวายพระพร เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวาย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้ทรงหายจากอาการพระประชวร  ณ  โรงพยาบาลศิริราช  กรุงเทพ

- เมื่อ ๘ ต.ค. ๕๗  พล.ต.บรรเจิด ฉางปูนทอง   ผบ.กกล.รส.พล.ม.๑  เป็นประธานมอบบ้าน  ตามโครงการ “ซ่อมแซมบ้านเรือนราษฎรที่มีฐานะยากจนสร้างกุศลถวายพ่อของแผ่นดิน” และทุนการศึกษาให้กับ ด.ช.ณัฐวุฒิ   เขมรไทย  นักเรียนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  ณ  ต.ท่าพล  อ.เมือง จว.เพชรบูรณ์

- 2 ก.ย.57, 1030 ผบ.กกล.รส.พล.ม.1 ร่วมกับ จว.พ.ช. ตรวจเยี่ยมการขุดลอกคลอง โดย ช.พัน.8  เพื่อกำจัดวัชพืช, เศษไม้และสิ่งกีดขวางทางน้ำ ในพื้นที่ บ้านน้ำร้อน ต.น้ำร้อน อ.เมือง จว.พ.ช. อ่านต่อ...

- 2 ก.ย.57,1000 ผบ.กกล.รส.พล.ม.1 ร่วมกับ จว.พ.ช. ตรวจเยี่ยมประชาชนที่มาเข้ารับบริการทางการแพทย์ เพื่อฟื้นฟูหลังน้ำลด โดย พัน.สร.8 ในพื้นที่ บ้านน้ำร้อน ต.น้ำร้อน อ.เมือง จว.พ.ช.
มีประชาชนเข้ารับบริการ จำนวน 120 คน อ่านต่อ...

- เมื่อ 12 ส.ค.57 เวลา 0600 ผบ.กกล.รส.พล.ม.1 ร่วมทำบุญตักบาตร  เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมายุ 82 พรรษา 12 สิงหาคม 57  ณ  พุทธอุทยานเพชรบุระ อ.เมือง  จว.เพชรบูรณ อ่านต่อ...

- เมื่อ 12 ส.ค.57 เวลา 0830 ผบ.กกล.รส.พล.ม.1 ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมายุ 82 พรรษา 12 สิงหาคม 57 ณ  หอประชุมศูนย์ราชการ จว.เพชรบูรณ์ มีผู้เข้าร่วมพิธี อ่านต่อ...

- เมื่อ 12 ส.ค.57  เวลา 1130 ผบ.กกล.รส.พล.ม.1 ร่วมกิจกรรมปักดำวันแม่ เก็บเกี่ยววันพ่อ เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมายุ 82 พรรษา 12 สิงหาคม 57  ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง (แปลงนาเกษตรอินทรีย์) เรือนจำชั่วคราวแคน้อย  อ.เมือง  จว.เพชรบูรณ์ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม อ่านต่อ...

- เมื่อ 12 ส.ค.57  เวลา 1830 ผบ.กกล.รส.พล.ม.1 ถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมายุ 82 พรรษา 12 สิงหาคม 57   ณ  ศูนย์ราชการ จว.เพชรบูรณ์   อ่านต่อ...

- เมื่อ 16 มิ.ย.57 เวลา 0900 - 1200 กกล.รส.พล.ม.๑ จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ จำนวน ๒ ชุด ให้บริการประชาชน ในพื้นที่ บ้านโคก, บ้านกงกะยาง ต.บ้านโคก อ.เมือง จว.พ.ช.

- เมื่อ 16 มิ.ย.57 เวลา 0900 กกล.รส.พล.ม.1 จัด ชุด ปจว./ปชส. ดำเนินการพบปะพัฒนาสัมพันธ์ สอบถามทัศนคติของประชาชนในพื้นที่และชี้แจงเหตุผลความจำเป็น ๑๐ ข้อ และอื่นๆตามสั่งการ หน.คสช. ในพื้นที่ บ้านชอนไพร, บ้านคลองขุด ต.ชอนไพร อ.เมือง จว.พ.ช.

- เมื่อ 15 มิ.ย.57 เวลา 1100 ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก พล.ม.1 และคณะได้นำมวลชนรอบค่ายพ่อขุนผาเมือง รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,112 คน ชมภาพยนตร์ “ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค 5 : ยุทธหัตถี” ณ โรงภาพยนตร์ เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ สาขาโลตัสเพชรบูรณ์

- เมื่อ 15 มิ.ย.57 เวลา 1100 ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก พล.ม.1 และคณะได้นำมวลชนรอบค่ายพ่อขุนผาเมือง รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,112 คน ชมภาพยนตร์ “ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค 5 : ยุทธหัตถี” ณ โรงภาพยนตร์ เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ สาขาโลตัสเพชรบูรณ์

- เมื่อ 14 มิ.ย.57 กกล.รส.พล.ม.1 ร่วมกับ จว.พ.ช., ตร.ภ.จว.พ.ช., อบจ.พ.ช., องค์การบริหารส่วนตำบล และองค์กรเอกชน จัดงาน "คืนความสุขให้คนในชาติ" ณ สนามหน้าแหล่งสมาคมนายทหาร ค่ายพ่อขุนผาเมือง

-  เมื่อ 7 มิ.ย.57 เวลา 1300 - 1900 กกล.รส.พล.ม.1 ร่วมกับ จว.พ.ช., ตร.ภ.จว.พ.ช., อบจ.พ.ช. และเทศบาลเมือง จว.พ.ช. จัดงาน "คืนความสุขให้คนในชาติ" ณ สวนสาธารณะเพชบุระ อ.เมือง จว.เพชรบูรณ์

- เมื่อ 3 มิ.ย.57 กกล.รส.พล.ม.1 จัดกำลังร่วม 3 ฝ่าย ปิดล้อมตรวจค้นพื้นที่ บริเวณ ป่าละเมาะบ้านนางั่ว อ.เมือง จว.พ.ช. ตรวจพบบุคลต้องสงสัยเป็นชาย จำนวน 4 คน พร้อมรถยนต์ส่วนบุคคล จำนวน 1 คัน และจักรยานยนต์ จำนวน 2 คัน จอดอยู่บริเวณดังกล่าว

 • เมื่อ ๑๘ ม.ค.๕๗ , ๑๐๐๐ - ๑๒๐๐ พล.ม.๑ และ จทบ.พ.ช. ได้จัดงานวันพร้อมญาติทหารใหม่ รุ่นปี ๒๕๕๖ ผลัดที่ ๒ บริเวณ สนามหน้า บก.ม.พัน.๑๓ โดยมี ผบ.พล.ม.๑ เป็นประธานในพิธี มีญาติทหารใหม่ร่วมงานฯ ประมาณ ๓,๐๐๐ คน

 • พล.ต.บรรเจิด ฉางปูนทอง ผบ.พล.ม.๑ เป็นประธานพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗ ณ สนามหน้าแหล่งสมาคมนายทหารค่ายพ่อขุนผาเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อ ๑๑ ม.ค.๕๗


 •   เมื่อ 4 ม.ค.57 พล.ต.ไสว พลการ ผบ.จทบ.พ.ช. เป็นประธานพิธีสักการะพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เนื่องในวันทหารม้า ประจำปี 2557


 • >> เมื่อ 7 ธ.ค.56 ชมรมแม่บ้านทหารบก พล.ม.1 เข้าร่วมชมการแสดงโขน ชุดศึกกุมภกรรณ ตอน โมกขศักดิ์ เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพใน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

 • >> เมื่อวันที่ 3 ธ.ค.56 พล.ม.1 จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 5 ธ.ค.56 โดยมีกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

  - กิจกรรมถวายราชสักการะ และถวายพระพรชัยมงคล ณ โรงฝึกกีฬาอเนกประสงค์ พล.ม.1

  - กิจกรรมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล ณ แหล่งสมาคมนายทหารค่ายพ่อขุนผาเมือง รวมปริมาณโลหิต จำนวนทั้งสิ้น 104,300 ซีซี

  - กิจกรรมการปลูกต้นไม้และปล่อยปลา ณ บริเวณบ่อกักเก็บน้ำดิบ สนามบิน พล.ม.1

  - กิจกรรมการนั่งสมาธิเจริญจิตภาวนา ถวายเป็นพระราชกุศล ณ บริเวณห้องโถงด้านทิศใต้ บก.พล.ม.1

 • >> พล.ต.บรรเจิด ฉางปูนทอง ผบ.พล.ม.1 พร้อมด้วยกำลังพลและครอบครัว ทำบุญทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2556 ณ วัดพ่อขุนผาเมือง ต.ชอนไพร อ.เมือง จว.เพชรบูรณ์ เมื่อ 15 พ.ย.56
 • >> เมื่อ 2 พ.ค.56 พ.อ.สมพงษ์ แจ้งจำรัส รอง ผบ.พล.ม.1 ให้การต้อนรับ พ.อ.มานพ สัมมาขันธ์ รอง ผบ.ป.2 รอ. และคณะวิทยากร ซึ่งเดินทางมาอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระบบกองพันอิเล็กทรอนิกส์ แก่กำลังพล พล.ม.1 และ นขต. ห้วง 2 - 3 พ.ค.56 ณ แหล่งสมาคมนายทหารค่ายพ่อขุนผาเมือง
 • >> เมื่อ 1 ม.ค.56 พ.อ.สมพงษ์ แจ้งจำรัส รอง ผบ.พล.ม.1 และคณะข้าราชการ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง พระสงฆ์ ณ บริเวณ หอวัฒนธรรม จว.เพชรบูรณ์ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2556 โดยมี นายจิรายุทธ วัจนะรัตน์ ผวจ.พ.ช. เป็นประธาน
 •  
   

   

   
   
  อนุสรณ์พ่อขุนผาเมือง
   

   
    
    
    
    

   

   

   
   Free Web Counter
  ฝ่ายกรรมวิธีข้อมูล กองพลทหารม้าที่ 1
  dpo_cavd1@afaps.mail.go.th
  กองพลทหารม้าที่ 1 ค่ายพ่อขุนผาเมือง ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000