<=...ทุกวันนี้ศึกไกลยังไม่ห่วง แต่หวั่นทรวงศึกใกล้ไล่ข่มเหง ถ้าคนไทยหันมาฆ่ากันเอง จะร้องเพลงชาติไทยให้ใครฟัง+++...
 


พล.ต.สมพงษ์ แจ้งจำรัส
ผู้บัญชาการกองพลทหารม้าที่ 1

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง


เมื่อ ๒๓ มิ.ย.๕๘ พล.ต.กษิดิศ  หลักกรด ผบ.กกล.รส.พล.ม.๑ เป็นประธานมอบบ้านให้ผู้ยากไร้ในพื้นที่ ต.ท่าพล อ.เมือง จว.เพชรบูรณ์ ร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่ และจัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการประชาชน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ ๔๐๐ คน อ่านต่อ....

 

เมื่อ ๑๓ - ๑๕ มิ.ย.๕๘  พล.ต.กษิดิศ  หลักกรด  ผบ.พล.ม.๑ ตรวจเยี่ยมขึ้นตรง พล.ม.๑ และหน่วยฝึกทหารใหม่ ในพื้นที่ จว.อุตรดิตถ์, จว.แพร่ และ จว.น่าน อ่านต่อ....

เมื่อ ๖ มิ.ย.๕๘  พล.ต.กษิดิศ  หลักกรด  ผบ.พล.ม.๑ เป็นผู้แทน มทภ.๓ ให้การต้อนรับคณะ  พล.อ.ดาว์พงษ์  รัตนสุวรรณ รมว.ทส. เนื่องในโอกาสเดินทางมาติดตามการปฏิบัติงานยุทธการป่าสักยั่งยืน และพบปะประชาชนกลุ่มดูแลป่าชุมชนน้ำหนาว ณ  ศูนย์การเรียนรู้ อ.น้ำหนาว จว.เพชรบูรณ อ่านต่อ....

 

เมื่อ ๓ มิ.ย.๕๘  พล.ต.กษิดิศ  หลักกรด  ผบ.กกล.รส.พล.ม.๑ ร่วมกับ จว.เพชรบูรณ์ และศูนย์ประสานงานป่าไม้  จว.เพชรบูรณ์ ดำเนินการปฏิบัติการเพื่อบังคับใช้กฎหมายต่อพื้นที่ป่าที่ถูกบุกรุกปลูกยางพารา และปลูกต้นไม้ทดแทน ในพื้นที่ ต.บ้านเนิน อ.หล่มเก่า  จว.เพชรบูรณ์ อ่านต่อ....

เมื่อ ๑๔ พ.ค.๕๘  พล.ต.กษิดิศ  หลักกรด  ผบ.พล.ม.๑ พบปะ/ให้โอวาท เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับ ชป.นทล.พล.ม.๑ ที่เข้าร่วมการแข่งขัน นทล. ระดับ ทบ. ประจำปี ๒๕๕๘   ณ ห้องรับรอง บก.พล.ม.๑ ค่ายพ่อขุนผาเมือง  อ.เมือง จว.เพชรบูรณ์ อ่านต่อ.....

 

เมื่อ ๑๓ พ.ค.๕๘ ผบ.กกล.รส.พล.ม.๑ ร่วมกับ ผวจ.พ.ช., ผบก.ภ.จว.พ.ช. และสื่อมวลชน ในพื้นที่ จว.พ.ช. จัดกิจกรรมโครงการสื่อมวลชนสัมพันธ์ เพื่อชี้แจงผลการปฏิบัติงาน    ของหน่วย และให้สื่อมวลชนนำเสนอข้อมูลข่าวสารด้วยข้อมูลที่ถูกต้อง มีแหล่งข่าวที่ชัดเจน เพื่อลดปัญหาข้อขัดแย้งในสังคม ณ แหล่งสมาคมนายทหารค่ายพ่อขุนผาเมือง อ่านต่อ.....
เมื่อ ๑๒ พ.ค.๕๘  พล.ต.กษิดิศ  หลักกรด ผบ.พล.ม.๑ เป็นประธานพิธีต้อนรับทหารใหม่ รุ่นปี ๒๕๕๘ ผลัดที่ ๑ ณ  สนามหน้าแหล่งสมาคมนายทหาร ค่ายพ่อขุนผาเมือง อ.เมือง จว.เพชรบูรณ์ อ่านต่อ....

 

ประกาศกองพลทหารม้าที่ 1 เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน/ทหารกองหนุน บรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ตำแหน่ง พลขับรถ (ชกท.๖๔๐)
 
ข้อมูลและกิจกรรมย้อนหลัง

- เมื่อ ๓๐ เม.ย๕๘ พล.ต.กษิดิศ  หลักกรด ผบ.พล.ม.๑ เป็นประธานกระทำพิธี  ส่งทหารซึ่งรับราชการครบกำหนดและจะปลดจากกองประจำการ ผลัดที่ ๑/๕๖ – ๒/๕๗
ณ สนามหน้าแหล่งสมาคมนายทหารค่ายพ่อขุนผาเมือง อ่านต่อ....

- เมื่อ ๓๐ เม.ย๕๘  พล.ต.กษิดิศ  หลักกรด ผบ.พล.ม.๑ พบปะ/ให้โอวาท เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับ ชป.นทล.พล.ม.๑ ที่จะเข้าร่วมการแข่งขัน นทล. ระดับ ทบ. ประจำปี ๒๕๕๘ ณ ห้องเรียน  ม.พัน.๑๘ ค่ายพ่อขุนผาเมือง  อ.เมือง จว.พ.ช. อ่านต่อ....

- เมื่อ ๒๓ เม.ย.๕๘,๐๗๐๐  พล.ต.กษิดิศ  หลักกรด  ผบ.พล.ม.๑ พร้อมด้วย     ผบ.นขต.พล.ม.๑  ในพื้นที่ จว.พ.ช. ร่วมกิจกรรมสภากาแฟเพื่อสร้างความคุ้นเคย กับส่วนราชการ         
ณ  บริเวณด้านหน้าหอประชุมศูนย์ราชการ จว.พ.ช. โดยมี นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์  ผวจ.พ.ช. เป็นประธาน อ่านต่อ....

- เมื่อ ๒๐ เม.ย.๕๘  พล.ต.กษิดิศ  หลักกรด  ผบ.พล.ม.๑ ร่วมกระทำพิธีเปิดการแข่งขันและตรวจสอบเป็นหน่วยกองพัน ของ ทบ. (พัน.ม.ฉก.) ณ ศม.       
  โดยมี พล.ท.กฤษฎา  อารีรัชชกุล  จก.ยศ.ทบ.  เป็นประธาน อ่านต่อ....

- เมื่อ ๑๒ เม.ย.๕๘  พล.ต.กษิดิศ  หลักกรด ผบ.พล.ม.๑ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจการปฏิบัติภารกิจ  ณ  จุดบริการประชาชน ห้วงเทศกาลวันหยุดสงกรานต์ ปี ๒๕๕๘
ในพื้นที่ จว.พ.ช. อ่านต่อ....

- เมื่อ ๗ เม.ย.๕๘  พล.ม.๑ กระทำพิธีรับ – ส่งหน้าที่ และมอบการบังคับบัญชา ผบ.พล.ม.๑ ระหว่าง พล.ต.บรรเจิด  ฉางปูนทอง (ท่านเก่า) กับ พล.ต.กษิดิศ  หลักกรด    
(ท่านใหม่)  ณ  สนามหน้าแหล่งสมาคมนายทหารค่ายพ่อขุนผาเมือง อ่านต่อ.....

 
 

 

 
 
อนุสรณ์พ่อขุนผาเมือง
 

 
  
  
  
  

 

 

 
 Free Web Counter
ฝ่ายกรรมวิธีข้อมูล กองพลทหารม้าที่ 1
dpo_cavd1@afaps.mail.go.th
กองพลทหารม้าที่ 1 ค่ายพ่อขุนผาเมือง ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000