<=...ทุกวันนี้ศึกไกลยังไม่ห่วง แต่หวั่นทรวงศึกใกล้ไล่ข่มเหง ถ้าคนไทยหันมาฆ่ากันเอง จะร้องเพลงชาติไทยให้ใครฟัง+++...
 


พล.ต.บรรเจิด ฉางปูนทอง
ผู้บัญชาการกองพลทหารม้าที่ 1

ผลการจัดซื้อจัดจ้างเมื่อ ๑๘ ม.ค.๕๗ พล.ต.บรรเจิด ฉางปูนทอง ผบ.พล.ม.๑ เป็นประธานพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ประจำปี ๒๕๕๘ ณ สนามหน้าแหล่งสมาคมนายทหารค่ายพ่อขุนผาเมือง อ่านต่อ....

 

เมื่อ ๑๐ ม.ค.๕๘ พล.ต.บรรเจิด ฉางปูนทอง ผบ.พล.ม.๑ เป็นประธานพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๘ และร่วมจับฉลากเพื่อมอบของชวัญให้บุตรกำลังพล ณ สนามหน้าแหล่งสมาคมนายทหารค่ายพ่อขุนผาเมือง อ่านต่อ....

เมื่อ ๑๔ พ.ย. ๕๗ พล.ท.สาธิต  พิธรัตน์   มทภ.๓ และคณะฯ ตรวจเยี่ยมหน่วย พล.ม.๑ และ จทบ.พ.ช. โดยมี พล.ต.บรรเจิด ฉางปูนทอง ผบ.พล.ม.๑ และ ผบ.หน่วยขึ้นตรง พล.ม.๑ ร่วมให้การต้อนรับ อ่านต่อ....

 

เมื่อ ๑๑ พ.ย. ๕๗ พล.ต.บรรเจิด   ฉางปูนทอง  ผบ.พล.ม.๑ เป็นประธานพิธีต้อนรับทหารใหม่ รุ่นปี ๒๕๕๗ ผลัดที่ ๒ ในพื้นที่ค่ายพ่อขุนผาเมือง ณ สนามหน้าแหล่งสมาคมนายทหาร ค่ายพ่อขุนผาเมือง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ อ่านต่อ....

เมื่อ ๘ พ.ย. ๕๗ พล.ต.บรรเจิด   ฉางปูนทอง  ผบ.กกล.รส.พล.ม.๑ และคณะ ร่วมกิจกรรม “มหกรรมคอนเสิร์ตคืนความสุขให้คนในชาติ”  ณ  บริเวณสนามหน้าศูนย์ราชการ จว.เพชรบูรณ์  โดยมี ผวจ.พ.ช. เป็นประธาน อ่านต่อ....

 

 เมื่อ ๔ พ.ย. ๕๗ พล.ต.บรรเจิด   ฉางปูนทอง   ผบ.กกล.รส.พล.ม.๑ ร่วมกิจกรรมโครงการ   “เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข” ณ สระกลางเมือง (ด้านทิศใต้ฝั่งสถานีขนส่ง) อ.เมือง จว.เพชรบูรณ์ โดยมี ผวจ.พ.ช. เป็นประธานในพิธี อ่านต่อ.....

เมื่อ ๒ พ.ย. ๕๗ พล.ต.บรรเจิด  ฉางปูนทอง  ผบ.พล.ม.๑ เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๕๗  ณ วัดวังขาม ต.สระกรวด อ.ศรีเทพ จว.เพชรบูรณ์ อ่านต่อ....

 

ข้อมูลและกิจกรรมย้อนหลัง

- เมื่อ ๑๒ ต.ค. ๕๗ พล.ต.บรรเจิด  ฉางปูนทอง   ผบ.พล.ม.๑ และคณะ ร่วมลงนาม ถวายพระพร เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวาย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้ทรงหายจากอาการพระประชวร  ณ  โรงพยาบาลศิริราช  กรุงเทพ

- เมื่อ ๘ ต.ค. ๕๗  พล.ต.บรรเจิด ฉางปูนทอง   ผบ.กกล.รส.พล.ม.๑  เป็นประธานมอบบ้าน  ตามโครงการ “ซ่อมแซมบ้านเรือนราษฎรที่มีฐานะยากจนสร้างกุศลถวายพ่อของแผ่นดิน” และทุนการศึกษาให้กับ ด.ช.ณัฐวุฒิ   เขมรไทย  นักเรียนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  ณ  ต.ท่าพล  อ.เมือง จว.เพชรบูรณ์

- 2 ก.ย.57, 1030 ผบ.กกล.รส.พล.ม.1 ร่วมกับ จว.พ.ช. ตรวจเยี่ยมการขุดลอกคลอง โดย ช.พัน.8  เพื่อกำจัดวัชพืช, เศษไม้และสิ่งกีดขวางทางน้ำ ในพื้นที่ บ้านน้ำร้อน ต.น้ำร้อน อ.เมือง จว.พ.ช. อ่านต่อ...

- 2 ก.ย.57,1000 ผบ.กกล.รส.พล.ม.1 ร่วมกับ จว.พ.ช. ตรวจเยี่ยมประชาชนที่มาเข้ารับบริการทางการแพทย์ เพื่อฟื้นฟูหลังน้ำลด โดย พัน.สร.8 ในพื้นที่ บ้านน้ำร้อน ต.น้ำร้อน อ.เมือง จว.พ.ช.
มีประชาชนเข้ารับบริการ จำนวน 120 คน อ่านต่อ...

- เมื่อ 12 ส.ค.57 เวลา 0600 ผบ.กกล.รส.พล.ม.1 ร่วมทำบุญตักบาตร  เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมายุ 82 พรรษา 12 สิงหาคม 57  ณ  พุทธอุทยานเพชรบุระ อ.เมือง  จว.เพชรบูรณ อ่านต่อ...

- เมื่อ 12 ส.ค.57 เวลา 0830 ผบ.กกล.รส.พล.ม.1 ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมายุ 82 พรรษา 12 สิงหาคม 57 ณ  หอประชุมศูนย์ราชการ จว.เพชรบูรณ์ มีผู้เข้าร่วมพิธี อ่านต่อ...

- เมื่อ 12 ส.ค.57  เวลา 1130 ผบ.กกล.รส.พล.ม.1 ร่วมกิจกรรมปักดำวันแม่ เก็บเกี่ยววันพ่อ เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมายุ 82 พรรษา 12 สิงหาคม 57  ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง (แปลงนาเกษตรอินทรีย์) เรือนจำชั่วคราวแคน้อย  อ.เมือง  จว.เพชรบูรณ์ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม อ่านต่อ...

- เมื่อ 12 ส.ค.57  เวลา 1830 ผบ.กกล.รส.พล.ม.1 ถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมายุ 82 พรรษา 12 สิงหาคม 57   ณ  ศูนย์ราชการ จว.เพชรบูรณ์   อ่านต่อ...

- เมื่อ 16 มิ.ย.57 เวลา 0900 - 1200 กกล.รส.พล.ม.๑ จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ จำนวน ๒ ชุด ให้บริการประชาชน ในพื้นที่ บ้านโคก, บ้านกงกะยาง ต.บ้านโคก อ.เมือง จว.พ.ช.

- เมื่อ 16 มิ.ย.57 เวลา 0900 กกล.รส.พล.ม.1 จัด ชุด ปจว./ปชส. ดำเนินการพบปะพัฒนาสัมพันธ์ สอบถามทัศนคติของประชาชนในพื้นที่และชี้แจงเหตุผลความจำเป็น ๑๐ ข้อ และอื่นๆตามสั่งการ หน.คสช. ในพื้นที่ บ้านชอนไพร, บ้านคลองขุด ต.ชอนไพร อ.เมือง จว.พ.ช.

- เมื่อ 15 มิ.ย.57 เวลา 1100 ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก พล.ม.1 และคณะได้นำมวลชนรอบค่ายพ่อขุนผาเมือง รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,112 คน ชมภาพยนตร์ “ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค 5 : ยุทธหัตถี” ณ โรงภาพยนตร์ เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ สาขาโลตัสเพชรบูรณ์

- เมื่อ 15 มิ.ย.57 เวลา 1100 ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก พล.ม.1 และคณะได้นำมวลชนรอบค่ายพ่อขุนผาเมือง รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,112 คน ชมภาพยนตร์ “ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค 5 : ยุทธหัตถี” ณ โรงภาพยนตร์ เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ สาขาโลตัสเพชรบูรณ์

- เมื่อ 14 มิ.ย.57 กกล.รส.พล.ม.1 ร่วมกับ จว.พ.ช., ตร.ภ.จว.พ.ช., อบจ.พ.ช., องค์การบริหารส่วนตำบล และองค์กรเอกชน จัดงาน "คืนความสุขให้คนในชาติ" ณ สนามหน้าแหล่งสมาคมนายทหาร ค่ายพ่อขุนผาเมือง

-  เมื่อ 7 มิ.ย.57 เวลา 1300 - 1900 กกล.รส.พล.ม.1 ร่วมกับ จว.พ.ช., ตร.ภ.จว.พ.ช., อบจ.พ.ช. และเทศบาลเมือง จว.พ.ช. จัดงาน "คืนความสุขให้คนในชาติ" ณ สวนสาธารณะเพชบุระ อ.เมือง จว.เพชรบูรณ์

- เมื่อ 3 มิ.ย.57 กกล.รส.พล.ม.1 จัดกำลังร่วม 3 ฝ่าย ปิดล้อมตรวจค้นพื้นที่ บริเวณ ป่าละเมาะบ้านนางั่ว อ.เมือง จว.พ.ช. ตรวจพบบุคลต้องสงสัยเป็นชาย จำนวน 4 คน พร้อมรถยนต์ส่วนบุคคล จำนวน 1 คัน และจักรยานยนต์ จำนวน 2 คัน จอดอยู่บริเวณดังกล่าว

 • เมื่อ ๑๘ ม.ค.๕๗ , ๑๐๐๐ - ๑๒๐๐ พล.ม.๑ และ จทบ.พ.ช. ได้จัดงานวันพร้อมญาติทหารใหม่ รุ่นปี ๒๕๕๖ ผลัดที่ ๒ บริเวณ สนามหน้า บก.ม.พัน.๑๓ โดยมี ผบ.พล.ม.๑ เป็นประธานในพิธี มีญาติทหารใหม่ร่วมงานฯ ประมาณ ๓,๐๐๐ คน

 • พล.ต.บรรเจิด ฉางปูนทอง ผบ.พล.ม.๑ เป็นประธานพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗ ณ สนามหน้าแหล่งสมาคมนายทหารค่ายพ่อขุนผาเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อ ๑๑ ม.ค.๕๗


 •   เมื่อ 4 ม.ค.57 พล.ต.ไสว พลการ ผบ.จทบ.พ.ช. เป็นประธานพิธีสักการะพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เนื่องในวันทหารม้า ประจำปี 2557


 • >> เมื่อ 7 ธ.ค.56 ชมรมแม่บ้านทหารบก พล.ม.1 เข้าร่วมชมการแสดงโขน ชุดศึกกุมภกรรณ ตอน โมกขศักดิ์ เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพใน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

 • >> เมื่อวันที่ 3 ธ.ค.56 พล.ม.1 จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 5 ธ.ค.56 โดยมีกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

  - กิจกรรมถวายราชสักการะ และถวายพระพรชัยมงคล ณ โรงฝึกกีฬาอเนกประสงค์ พล.ม.1

  - กิจกรรมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล ณ แหล่งสมาคมนายทหารค่ายพ่อขุนผาเมือง รวมปริมาณโลหิต จำนวนทั้งสิ้น 104,300 ซีซี

  - กิจกรรมการปลูกต้นไม้และปล่อยปลา ณ บริเวณบ่อกักเก็บน้ำดิบ สนามบิน พล.ม.1

  - กิจกรรมการนั่งสมาธิเจริญจิตภาวนา ถวายเป็นพระราชกุศล ณ บริเวณห้องโถงด้านทิศใต้ บก.พล.ม.1

 • >> พล.ต.บรรเจิด ฉางปูนทอง ผบ.พล.ม.1 พร้อมด้วยกำลังพลและครอบครัว ทำบุญทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2556 ณ วัดพ่อขุนผาเมือง ต.ชอนไพร อ.เมือง จว.เพชรบูรณ์ เมื่อ 15 พ.ย.56
 • >> เมื่อ 2 พ.ค.56 พ.อ.สมพงษ์ แจ้งจำรัส รอง ผบ.พล.ม.1 ให้การต้อนรับ พ.อ.มานพ สัมมาขันธ์ รอง ผบ.ป.2 รอ. และคณะวิทยากร ซึ่งเดินทางมาอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระบบกองพันอิเล็กทรอนิกส์ แก่กำลังพล พล.ม.1 และ นขต. ห้วง 2 - 3 พ.ค.56 ณ แหล่งสมาคมนายทหารค่ายพ่อขุนผาเมือง
 • >> เมื่อ 1 ม.ค.56 พ.อ.สมพงษ์ แจ้งจำรัส รอง ผบ.พล.ม.1 และคณะข้าราชการ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง พระสงฆ์ ณ บริเวณ หอวัฒนธรรม จว.เพชรบูรณ์ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2556 โดยมี นายจิรายุทธ วัจนะรัตน์ ผวจ.พ.ช. เป็นประธาน
 •  
   

   

   
   
  อนุสรณ์พ่อขุนผาเมือง
   

   
    
    
    
    

   

   

   
   Free Web Counter
  ฝ่ายกรรมวิธีข้อมูล กองพลทหารม้าที่ 1
  dpo_cavd1@afaps.mail.go.th
  กองพลทหารม้าที่ 1 ค่ายพ่อขุนผาเมือง ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000