<=...ยินดีต้อนรับสู่ Home page กองพลทหารม้าที่ 1 ค่ายพ่อขุนผาเมือง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ +++...
 
พล.ต.สมศักดิ์ นิลบรรเจิดกุล
ผู้บัญชาการกองพลทหารม้าที่ 1


ขอเชิญ ร่วมสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์
"พ่อขุนศรีอินทราทิตย์"
ประดิษฐาน ณ กองพันทหารม้าที่ 28 ค่ายพ่อขุนบางกลางหาว
ต.บุ่งน้ำเต้า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์

รายละเอียดการบริจาคและประมวลภาพ

 
ข้อมูลและกิจกรรมย้อนหลัง
 
 
 • >>
 • >> เมื่อ 24 ก.พ.55 พล.ม.1 กระทำพิธีมอบประกาศนียบัตร และจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ให้กับ นนร.ชั้นปีที่ 4 ที่จบหลักสูตร การฝึกหน่วยทหารขนาดเล็กปฎิบัติการเป็นอิสระ ของ พล.ม.1 ณ บริเวณสนามหน้า บก.พล.ม.1 โดยมี พล.ต.ปราการ ชลยุทธ
  ผบ.พล.ม.1 เป็นประธานในพิธี
 • >> เมื่อ 23 ก.พ.55 พ.อ.พศิน แสงคำ รอง ผบ.ม.2 รักษาราชการแทน รอง เสธ.พล.ม.1 ให้การต้อนรับ พ.อ.วิชิต วงค์สังข์ ผอ.กยก.ทภ.3 ตรวจเยี่ยมการฝึก อส.ทพ. ศูนย์ฝึกที่ 3 (ร้อย.ลว.ไกล.พล.ม.1) ในพื้นที่ฝึกค่ายพ่อขุนผาเมือง อ.เมือง จว.พ.ช.
 • >> เมื่อ 17 ก.พ. 55 พล.ต. ปราการ ชลยุทธ ผบ.พล.ม.1 พร้อมด้วย ผู้บังคับหน่วย และ ฝสธ. ให้การต้อนรับ พล.ต. สุภโชค สัมปัตตะวนิช ผอ.สกศ.รร.จปร. เดินทางมาตรวจเยี่ยมการฝึก นทล. ของ นนร.จปร. ชั้นปีที่ 4 ในพื้นที่ฝึก ของค่ายพ่อขุนผาเมือง
 • >> เมื่อ 16 ก.พ. 55 พล.ต. ปราการ ชลยุทธ ผบ.พล.ม.1 พร้อมด้วยคณะ ผู้บังคับหน่วย และ ฝสธ. ตรวจเยี่ยมการฝึกภาคกองร้อย ของ ม.3 ณ พื้นที่ฝึก อ.หล่มสัก จว.พ.ช.
 • >> เมื่อ 14 ก.พ. 55 พ.อ.จิรเดช กมลเพ็ชร เสธ.พล.ม.1 เป็นประธานในพิธี เปิดการฝึก อส.ทพ.และ ชป.ทพ. เตรียมความพร้อมให้กับหน่วย ทพ. เพื่อสนับสนุนภารกิจในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ สนามหน้า บก.พล.ม.1 โดยมีห้วงการฝึกตั้งแต่ 13 ก.พ.-26 มี.ค. 55
 • >> เมื่อ 5 ก.พ. 55 พล.ต.ปราการ ชลยุทธ ผบ.พล.ม.1 เป็นประธานในพิธี ต้อนรับและเปิดการฝึกหลักสูตร นทล. ให้กับ นักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ 4 รร.จปร. ณ สนามหน้า บก.พล.ม.1 โดยมีห้วงการฝึกตั้งแต่ 4-25 ก.พ. 55
 • >> เมื่อ 3 ก.พ. 55 พล.ต.ปราการ ชลยุทธ ผบ.พล.ม.1 รับมอบต้น มเหสักข์-สักสยามมินทร์ จาก มทภ.3 เพื่อปลูกตามโครงการ "รวมใจภักดิ์ ปลูกมเหสักข์-สักสยามินทร์" ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาส ทรงมีพระชนมายุครบ 84 พรรษา ณ ลานอเนกประสงค์ สโมสรบันเทิงทัพ จว.พ.ล.
 • >> เมื่อ 3 ก.พ. 55 พล.ต.ปราการ ชลยุทธ ผบ.พล.ม.1 พร้อมด้วย ผู้บังคับหน่วย ร่วมงาน วันทหารผ่านศึก ณ อนุสาวรีย์วีรไทย ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จว.พ.ล. โดยมี พล.ท.วรรณทิพย์ ว่องไว มทภ.3 เป็นประธาน
 • >> เมื่อ 2 ก.พ. 55 พล.ม.1/ศปพส.พล.ม.1 และ จทบ.พ.ช. จัดกิจกรรม เปิดตัวโครงการ "หน่วยทหาร และหมู่บ้าน/ชุมชน สีขาว" ในพื้นที่ค่ายพ่อขุนผาเมือง โดยมีข้าราชการ, ทหาร, ตำรวจ, เยาวชน และมวลชนรอบค่าย ฯ ร่วมกิจกรรม ณ บริเวณสนามหน้า บก.พล.ม.1
 • >> เมื่อ 25 ม.ค. 55 พ.อ.จิรเดช กมลเพ็ชร เสธ.พล.ม.1 พร้อมด้วย ข้าราชการ, แม่บ้าน ในพื้นที่ค่ายพ่อขุนผาเมือง ร่วมรับเสด็จ ฯ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จ ฯ เยี่ยมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ณ รร.ดงขุยวิทยาคม อ.ชนแดน จว.พ.ช.
 • >> เมื่อ 18 ม.ค. 55 พล.ต.ปราการ ชลยุทธ ผบ.พล.ม.1 พร้อมด้วย ผู้บังคับหน่วย,นายทหาร และกำลังพล ร่วมพิธีถวายสักการะ ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันยุทธหัตถี
 • >> เมื่อ 18 ม.ค. 55 พล.ต.ปราการ ชลยุทธ ผบ.พล.ม.1 เป็นประธานในพิธี เยี่ยมญาติทหารใหม่ ผลัดที่ 2/54 ของหน่วยฝึกทหารใหม่ ในพื้นที่ จว.พช. และการแสดงกิจกรรมของทหารใหม่ ณ สนามหน้า บก.ม.พัน.13 ค่ายพ่อขุนผาเมือง
 • >> เมื่อ 18 ม.ค. 55 คุณฉวีวรรณ ชลยุทธ ประธานสมาคมแม่บ้าน ทหารบก สาขา ทภ.3 กลุ่ม พล.ม.1 พร้อมด้วยคณะแม่บ้าน กลุ่ม พล.ม.1 มอบทุนการศึกษา บุตรพิเศษ ให้กับบุตรกำลังพล ของ พล.ม.1 ในพื้นที่ค่ายพ่อขุนผาเมือง
 • >> เมื่อ 17 ม.ค. 55 พ.อ.จิรเดช กมลเพ็ชร เสธ.พล.ม.1 เป็นประธานในพิธี แสดงตนเป็นพุทธมามกะ ของทหารใหม่ ผลัดที่ 2/54 ของหน่วยฝึก ทหารใหม่ในพื้นที่ค่ายพ่อขุนผาเมือง ณ พุทธสถานค่ายพ่อขุนผาเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
 • >> เมื่อ 16 ม.ค. 55 พ.อ.ฐาวิรัตน์ ยังน้อย รอง.ผบ.ม.3 เป็นประธานในพิธี เปิดการอบรม การสอนภาษาประเทศใกล้เคียงและภาษาท้องถิ่น (ภาษาจีนกลาง) ประจำปี 2555 ให้กับกำลังพลของ นขต.พล.ม.1 และ นขต.บก.พล.ม.1 ณ ร้อย.บก.พล.ม.1
 • >> เมื่อ 14 ม.ค. 55 พล.ม.1 พร้อมด้วย นขต. และ จทบ.พช. ร่วมกันจัดงาน วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2555 ณ บริเวณสนามหน้าแหล่งสมาคม นายทหารค่ายพ่อขุนผาเมือง โดยมี พ.อ. จิรเดช กมลเพ็ชร เสธ.พล.ม.1 เป็นประธานในพิธี ซึ่งได้รับความสนใจจาก เด็ก,เยาวชน,ผู้ปกครอง ทั้งในค่ายพ่อขุนผาเมืองและนอกพื้นที่จำนวนมาก
 • >> 4 ม.ค. 55 เป็นวันทหารม้า พล.ม.1 และหน่วยทหารในพื้นที่ ค่ายพ่อขุนผาเมือง กระทำพิธีถวายสักการะพระบรมรูป สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ณ บริเวณสนามหน้า บก.พล.ม.1 โดยมี พ.อ.จิรเดช กมลเพ็ชร เสธ.พล.ม.1 เป็นประธาน
 • >>พล.อ.ทนงศักดิ์ อภิรักษ์โยธิน ผช.ผบ.ทบ.(1) และคณะตรวจเยี่ยม งานด้านกำลังพลและกิจการด้านสวัสดิการ ของหน่วยในพื้นที่ จว.พ.ช. โดยมี พล.ต.ปราการ ชลยุทธ ผบ.พล.ม.1 พร้อมด้วย ผู้บังคับหน่วยให้การต้อนรับ เมื่อ 27 ธ.ค. 54
 • >>พล.ท.วรรณทิพย์ ว่องไว มทภ.3 เป็นประธานพิธีส่งมอบและ เปิดถนนบ้านเพชรดำ อ.เขาค้อ จว.พ.ช. โดยมี พ.อ.จิรเดช กมลเพ็ชร เสธ.พล.ม.1 และผู้บังคับหน่วยในพื้นที่ จว.พ.ช. ให้การต้อนรับและร่วมพิธีฯ เมื่อ 22 ธ.ค. 54
 • >>พ.อ.จิรเดช กมลเพ็ชร เสธ.พล.ม.1 พร้อมด้วยผู้บังคับหน่วย และนายทหารให้การต้อนรับ คณะผู้บังคับบัญชา,อาจารย์, เจ้าหน้าที่, และ นทน.รร.สธ.ทบ. ชุดที่ 90 เดินทางมาศึกษา ดูงานในพื้นที่ จว.พ.ช. เมื่อ 25 ธ.ค. 54
 • >>พล.ต.ปราการ ชลยุทธ ผบ.พล.ม.1 พร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชา ตรวจเยี่ยมการฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ 2/54 ของหน่วยฝึกทหารใหม่ ในสังกัด พล.ม.1 เมื่อ 9 – 10 ธ.ค.54
 • >>พ.อ.ชัยณรงค์ แกล้วกล้า รอง ผบ.พล.ม.1 พร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชา พบปะและให้โอวาทแก่ทหารใหม่ ผลัดที่ 2/54 ในพื้นที่ จว.พ.ช. ณ สนามหน้า บก.พล.ม.1 เมื่อ 10 ธ.ค.54
 • >>เมื่อวันที่ 2 ธ.ค. 54 ค่ายพ่อขุนผาเมือง ได้จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อ เป็นข้าราชการที่ดี และ พลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสพระราชพิธี มหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา ครบ 7 รอบ 84 พรรษา 5 ธันวามหาราช ณ บริเวณสนามหน้า บก.พล.ม.1
 • >>พล.ต.ปราการ ชลยุทธ ผบ.พล.ม.1 พร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชา และกำลังพล กระทำพิธี ปลงผมนาค ตามโครงการอุปสมบทเฉลิม พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธี มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธ.ค.54 ณ พุทธอุทยาน เพชรบุระ อ.เมือง จว.พ.ช. เมื่อ 30 พ.ย.54
 • >>พล.ท.วรรณทิพย์ ว่องไว มทภ.3/ผบ.ศบภ.ทภ.3 ตรวจเยี่ยมกำลังพล ที่เข้าไปช่วยเหลือ ผู้ประสบอุทกภัยของหน่วย บภ.พล.ม.1 ณ สนามกีฬา ทบ. เมื่อวันที่ 2 พ.ย. 54
 • >>พล.ต.ปราการ ชลยุทธ ผบ.พล.ม.1 เป็นประธานพิธีมอบเงินสินไหม ทดแทน ในการประกันชีวิตแบบภัยสงคราม ให้กับกำลังพลที่ปฏิบัติงาน ในพื้นที่ จชต.จำนวน 2 นาย คือ ร.อ.มานพ พันธ์สะโม และ ร.อ.พงศ์ธร ทัพพิกรณ์ ณ บก.พล.ม.1 เมื่อ 30 พ.ย.54
 • >>เมื่อ 23 พ.ย. 54 พ.อ.จิรเดช กมลเพ็ชร เสธ.พล.ม.1 พร้อมด้วย ผบ.หน่วยในพื้นที่ จว.พช. ให้การต้อนรับ รอง มทภ.3(3) และ คณะตรวจสอบความต้องการงบประมาณสิ่งปลูกสร้าง ฯ ปี 56 และรับฟังบรรยายสรุป ณ บก.จทบ.พ.ช.
 • >>เมื่อ 23 พ.ย. 54 พ.อ.จิรเดช กมลเพชร เสธ.พล.ม.1 พร้อมด้วย ผบ.หน่วยและคณะแม่บ้าน ในพื้นที่ จว.พ.ช. ให้การต้อนรับ คุณ บุณยพร ว่องไว ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา ทภ 3 และคณะเดินทางมาเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ายพ่อขุนผาเมือง
 • >>พล.ต.ปราการ ชลยุทธ ผบ.พล.ม.1 เป็นประธานพิธีต้อนรับทหารใหม่และมอบธงประจำหน่วย ผลัดที่ 2/52 ของหน่วยฝึกทหารใหม่ พล.ม.1 และ จทบ.พช. ในพื้นที่ค่ายพ่อ ขุนผาเมือง จำนวน 9 หน่วยฝึก
 • >>พล.ต.ปราการ ชลยุทธ ผบ.พล.ม.1 พร้อมด้วยคณะนายทหาร ร่วมพิธีปล่อยขบวนรถครัวรัฐบาลของ จว.พ.ช. เพื่อเข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยใน กทม. เขตภาษีเจริญ (เขตรับผิดชอบ จว.พ.ช.) ณ บริเวณหน้าศาลากลาง จว.พ.ช. เมื่อ 11 พ.ย.54
 • >>พล.ต.ปราการ ชลยุทธ ผบ.พล.ม.1 เป็นประธานพิธีเกี่ยวข้าวตามโครงการ "ปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ" ของ ม.พัน.28 ณ บริเวณพื้นที่เกษตรกรรมค่ายพ่อขุนบางกลางหาว เมื่อ 11 พ.ย.54
 • >>พล.ต.ปราการ ชลยุทธ ผบ.พล.ม.1 เป็นประธานพิธีทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2554 ของกองพลทหารม้าที่ 1 ทอดถวาย ณ วัดพ่อขุนผาเมือง เพื่อสมทบทุนสร้างถนนและสะพานเข้าวัดพ่อขุนผาเมือง ต.ชอนไพร อ.เมือง จว.พ.ช. เมื่อ 10 พ.ย.54
 • >>พล.ต.ปราการ ชลยุทธ ผบ.พล.ม.1 พร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชา และนายทหาร รับมอบเรือท้องแบนจากวิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ เพื่อนำมาใช้ในกิจการของหน่วยในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ณ บก.พล.ม.1 เมื่อ 10 พ.ย.54
 • >>พล.ต.ปราการ ชลยุทธ ผบ.พล.ม.1 พร้อมด้วยคณะนายทหารให้การ
  ต้อนรับ พล.ท.วรรณทิพย์ ว่องไว มทภ.3 และข้าราชการใน ทภ.3 ซึ่งเดินทางมาทอดกฐินสามัคคี ณ วัดเพชรวราราม อ.เมือง จว.พ.ช. "เจ้าฟ้า" เมื่อ 6 พ.ย. 54
  <
 • >> พ.อ.จิรเดช กมลเพ็ชร เสธ.พล.ม.1 เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมการใช้และ ปบ. รยบ. 2½ ตัน อีซูซุFTS รุ่นที่ 2 ตั้งแต่ 1-3 พ.ย. 54 ให้กับ กพ. ของหน่วยใน พล.ม.1 พื้นที่ จว.พ.ช. จำนวน 55 นาย ณ กอง.สพบ.พล.ม.1
 • >> พล.ต.ปราการ ชลยุทธ ผบ.พล.ม.1 เป็นประธานพิธีเปิดการจัดงานวันนัดพบแรงงาน ให้กับพลทหารที่ครบวาระปลดจากกองประจำการ โดยร่วมกับสำนักงานจัดหางาน จว.พ.ช.เพื่อสร้างอาชีพ และหารายได้  ให้กับกำลังพล ณ แหล่งสมาคมนายทหารค่ายพ่อขุนผาเมือง เมื่อ 14 ต.ค.54
 • >>พ.อ.จิรเดช กมลเพ็ชร เสธ.พล.ม.1 ร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พ.ล.) ปล่อยขบวนรถนำส่ง แพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม ในพื้นที่ภาคกลาง ณ บริเวณหน้า บก.พล.ม.1 เมื่อ 25 ต.ค.54
 • >> กองพลทหารม้าที่ 1 ร่วมกับ วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ จัดทำเรือท้องแบน  จำนวน  800 ลำ  เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคกลาง โดยกองพลทหารม้าที่ 1 สนับสนุนกำลังพล, รถกึ่งพ่วงชานต่ำ จำนวน 1 คัน และ รยบ.FTS 4x4 จำนวน  2 คัน เพื่อบรรทุกเรือท้องแบน นำไปส่งมอบให้กับผู้ประสบอุทกภัย  โดยมี พล.ต.ปราการ  ชลยุทธ  ผบ.พล.ม.1  ร่วมเป็นเกียรติในพิธีปล่อยขบวนรถบรรทุกเรือท้องแบน “อาชีวศึกษา  พึ่งพาได้”    ณ  วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์  เมื่อ 14  ต.ค.54
 • >> พล.ต.ปราการ ชลยุทธ ผบ.พล.ม.1 เป็นประธานพิธีมอบชุดกีฬามาตราฐาน ทบ. ให้กำลังพลที่ปฏิบัติงานใน บก.พล.ม.1 ณ บริเวณหน้า บก.พล.ม.1 เมื่อ 6 ต.ค. 54 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ
 • >> พล.ต.ปราการ ชลยุทธ ผบ.พล.ม.1 เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศ นายทหารสัญญาบัตรและกำลังพลเข้าโครงการเกษียนอายุราชการก่อนกำหนด ประจำปี 2555 ณ แหล่งสมาคมนายทหารค่อยพ่อขุนผาเมือง เมื่อ 6 ต.ค. 54
 • >> ประมวลภาพปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ อ.เมือง และ อ.หล่มสัก จว.พ.ช. เมื่อ 13-18 ก.ย. 54
 • >> เมื่อวันที่ 26 ส.ค. 54 พล.ม.๑ ได้จัดพิธีต้อนรับกำลังพลที่กลับจากปฏิบัติภารกิจรักษาสันติภาพ ณ แคว้นดาร์ฟูร์ประเทศซูดาน ผลัดที่ 1 ณ บริเวณสนามหน้า บก.พล.ม.1 โดยมี พ.อ.ชัยณรงค์ แกล้วกล้า รอง ผบ.พล.ม.1 และผู้บังคับหน่วยในพื้นที่ จว.พ.ช. ร่วมให้การต้อนรับ
 • >>เมื่อ 24 ส.ค. 54 พ.อ.ชัยณรงค์ แกล้วกล้า รอง ผบ.พล.ม.1 เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมปฐมพยาบาลเบื่องต้น สำหรับนายทหารประทวนทุกเหล่าสายวิทยาการ(ยกเว้นนายสิบเสนารักษ์ของหน่วย) ใน นขต.พล.ม.1 และ นขต.บก.พล.ม.1 ณ ห้องเรียน ร้อย.สร.สนน.พัน.สร.8
 • >> เมื่อ 18 ส.ค. 54 พ.อ.ชัยณรงค์ แกล้วกล้า รอง.ผบ.พล.ม.1 นำกำลังพล ของ นขต.บก.พล.ม.1 ระดับกองและกองร้อย ออกทำการฝึกเดินทางไกล และพัฒนาเขตสุขาภิบาล บริเวณวัดสวนราชวิมลและวัดทุ่งเรไร อ.เมือง จว.พ.ช.
 • >> เมื่อ 15 ส.ค. 54 พล.ต.ปราการ ชลยุทธ ผบ.พล.ม.1 เป็นประธานพิธีส่งกำลังพล กกล.ฉก.980 ไทย/ดาร์ฟูร์ (ผลัดที่2) จาก ม.พัน.28 ไปปฏิบัติหน้าที่รักษาสันติภาพ ณ ประเทศซูดาน บริเวณสนามหน้า บก.พล.ม.1
 • >> เมื่อ 7 ก.ค.54 พล.ต.ปราการ ชลยุทธ ผบ.พล.ม.1 เป็นประธานพิธีการจัดงานวันพร้อมญาติทหารใหม่
  รุ่นปี 2554 ผลัดที่ 1 จำนวน 8 หน่วยฝึก และหน่วยฝึก
  นายสิบใหม่ ณ บริเวณสนามหน้า บก.ม.พัน.13
 • >> เมื่อ 7 ก.ค.54 พล.ต.ปราการ ชลยุทธ ผบ.พล.ม.1 เป็นประธานในพิธี กระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัย เฉลิมพล พลทหารกองประจำการ ผลัดที่ 1 ปี 2554 ในพื้นที่ จว.พ.ช. และนายทหารประทวนบรรจุใหม่ ณ สนามหน้าแหล่งสมาคมนายทหารค่ายพ่อขุนผาเมือง
 • >> เมื่อ 7 ก.ค.54 พล.ต.ปราการ ชลยุทธ ผบ.พล.ม.1 เป็นประธานพิธีขอขมาลาอุปสมบทของกำลังพลในสังกัด พล.ม.1 ประจำปี 2554 จำนวน 4 นาย ณ บก.พล.ม.1
 • >> เมื่อ 7 ก.ค.54 พล.ต.ปราการ ชลยุทธ ผบ.พล.ม.1 เป็นประธานพิธีปิดการฝึกทบทวนนายทหารประทวนบรรจุใหม่ ใน พล.ม.1 ประจำปี 2554 โดยมีพิธีประดับยศเป็น
  สิบตรี และมอบใบประกาศนียบัตร ณ แหล่งสมาคม
  นายทหารค่ายพ่อขุนผาเมือง
 • >> เมื่อ 6 ก.ค.54 พ.อ.ชัยณรงค์ แกล้วกล้า รอง ผบ.พล.ม.1 เป็นประธานพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะของทหารใหม่ ผลัดที่ 1/54 ในพื้นที่ค่ายพ่อขุนผาเมือง ณ บริเวณพุทธสถาน พล.ม.1
 • >> เมื่อ 5 ก.ค.54 พ.อ.ชัยณรงค์ แกล้วกล้า รอง ผบ.พล.ม.1 เป็นผู้แทน ผบ.พล.ม.1 พร้อมด้วย ผบ.หน่วย และฝ่ายอำนวนการ ให้การต้อนรับ รอง จก.ยศ.ทบ. และคณะ ซึ่งเดินทางมาตรวจประกันคุณภาพการฝึกของหน่วยใน พล.ม.1 ณ แหล่งสมาคมนายทหารพ่อขุนผาเมือง
 • >> เมื่อ 30 มิ.ย.54 พ.อ.ชัยณรงค์ แกล้วกล้า รอง ผบ.พล.ม.1 เป็นประธานการดำเนินกิจกรรม ประชาชนมีส่วนร่วม เพื่อพิทักษ์ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ณ แหล่งสมาคมนายทหารค่ายพ่อขุนผาเมือง โดยมีกำลังพล เยาวชน และมวลชนรอบค่าย เข้าร่วมกิจกรรมการอบรม จำนวน 150 คน
 • >> เมื่อ 25 มิ.ย.54 พ.อ.ชัยณรงค์ แกล้วกล้า รอง ผบ.พล.ม.1 เป็นประธานการเรียกกำลังพลสำรองปี 2554 ในส่วนของ บก. และ ร้อย.นขต.บก.พล.ม.1 มาดำเนินการตรวจสอบ มีจำนวน 207 นาย ณ แหล่งสมาคมนายทหารค่ายพ่อขุนผาเมือง
 • >> เมื่อ 24 มิ.ย.54 พ.อ.ชัยณรงค์ แกล้วกล้า
  รอง ผบ.พล.ม.1 เป็นประธานพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนเป็นข้าราชการที่ดีและไม่เกี่ยวข้องกับยา เสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิ.ย.54) พร้อมกับจัดกิจกรรมการฝึกอบรมโครงการค่ายเยาวชน, การรณรงค์ลด ละเลิก อบายมุข และนิทรรศการต่าง ๆ ณ บริเวณโรงฝึกกีฬาอเนกประสงค์
 • >> เมื่อ 20 มิ.ย.54 พ.อ.ชัยณรงค์ แกล้วกล้า รอง ผบ.พล.ม.1 พร้อมด้วย พระวิสุทธินายก เจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์ (ธรรมยุต) เดินทางไปตรวจเยี่ยมความคืบหน้าการก่อสร้างถนนทางเข้าวัดพ่อขุนผาเมือง และให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ซึ่ง พล.ม.1 และ วัดสนธิกรประชาราม ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนสร้างถนนเข้าวัด เมื่อ 8 พ.ค.54 ที่ผ่านมา
 • >> เมื่อ 18 - 19 มิ.ย.54 พล.ต.ปราการ ชลยุทธ
  ผบ.พล.ม.1 พร้อมด้วย ผบ.หน่วย, ฝสธ., กำลังพล และสมาคมแม่บ้านทหารบก กลุ่ม พล.ม.1 เฝ้ารับ - ส่งเสด็จฯ พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จปฏิบัติพระราชกิจในพื้นที่ จว.พ.ช. ณ ท่าอากาศยานเพชรบูรณ์
 • >> เมื่อ 16 มิ.ย.54 พล.ต.ปราการ ชลยุทธ ผบ.พล.ม.1 ให้การต้อนรับ มทภ.3/ผอ.รมน.ภาค 3 ซึ่งเดินทางมาพบปะ นศท. ในพื้นที่ จว.พ.ช. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
 • >> เมื่อ 15 มิ.ย.54 พล.ท.วรรณทิพย์ ว่องไว มทภ.3/ผอ.รมน.ภาค 3 พบปะและให้โอวาท กำลังพลและครอบครัวในพื้นที่ค่ายพ่อขุนผาเมือง โดยมี พล.ต.ปราการ ชลยุทธ ผบ.พล.ม.1 พร้อมด้วยผู้บังคับหน่วย และภริยา ให้การต้อนรับ ณ โรงฝึกกีฬาอเนกประสงค์ พล.ม.1
 • >> เมื่อ 12 มิ.ย.54 พล.อ.พิจิตร กุลละวณิชย์ องคมนตรี เป็นประธานมอบทุนการศึกษาพระบรมธาตุเจดีย์กาญจนาภิเษกเขาค้อ ให้กับนักเรียน/นักศึกษา ในพื้นที่ อ.เขาค้อ จว.พ.ช. โดยมี พ.อ.ชัยณรงค์ แก้วกล้า รอง ผบ.พล.ม.1 และคณะ ฝสธ.ฯ ให้การต้อนรับ
 • >> เมื่อ 6 มิ.ย.54 พ.อ.ชัยณรงค์ แก้วกล้า รอง ผบ.พล.ม.1 เป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพ จ.ส.อ.สนาน ปาละวรรณ สังกัด ม.พัน.13 เสียชีวิตจากการปฏิบัติราชการใน จชต. ณ วัดทุ่งสะเดียง อ.เมือง จว.พ.ช.
 • >> เมื่อ 3 มิ.ย.54 พล.ต.ปราการ ชลยุทธ ผบ.พล.ม.1 เป็นประธานในพิธีรดน้ำศพ จ.ส.อ.สนาน ปาละวรรณ สังกัด ม.พัน.13 เสียชีวิตจากการปฏิบัติราชการใน จชต. ณ วัดทุ่งสะเดียง อ.เมือง จว.พ.ช.
 • >> เมื่อ 3 มิ.ย.54 พล.ต.ปราการ ชลยุทธ ผบ.พล.ม.1 เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกทบทวน นายทหารประทวนบรรจุใหม่ ประจำปี 2554 ของ พล.ม.1 ตั้งแต่ 1 - 30 มิ.ย.54 จำนวน 119 นาย
 • >> เมื่อ 2 มิ.ย.54 พ.อ.ชัยณรงค์ แก้วกล้า รอง ผบ.พล.ม.1 ตรวจเยี่ยมกำลังพล และข้าราชการ นพค.16 บริจาคโลหิตให้กับเหล่ากาชาด จว.พ.ช. เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยเจ็บ มีจำนวนผู้บริจาค 219 ราย ได้โลหิต 76,650 ซีซี
 • >> 26 - 27 พ.ค.54 พ.อ.ชัยณรงค์ แก้วกล้า รอง ผบ.พล.ม.1 พร้อมด้วย ผบ.หน่วยในพื้นที่ จว.พ.ช. ให้การต้อนรับ พล.ท.สันติ หาทรัพย์ และคณะชุดตรวจสอบและประเมินผล ตามนโยบายการปลูกฝังและเสริมสร้างอุดมการณ์ทหาร ทบ. เข้าตรวจหน่วยในพื้นที่ จว.พ.ช.
 • >> 24 พ.ค.54 พล.ต.ปราการ ชลยุทธ ผบ.พล.ม.1 พร้อมด้วย ผบ.หน่วยในพื้นที่ จว.พ.ช. พบปะและให้โอวาททหารใหม่ ผลัดที่ 1/54 ของหน่วยฝึกทหารใหม่ ในพื้นที่ จว.พ.ช. จำนวน 9 หน่วยฝึก ณ โรงกีฬาอเนกประสงค์ พล.ม.1
 • >> เมื่อ 24 พ.ค.54 พล.ต.ปราการ ชลยุทธ ผบ.พล.ม.1 เป็นประธานการจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ( 17 พ.ค.54 ) ณ บริเวณพื้นที่ว่างด้านทิศเหนือสนามบิน พล.ม.1 จำนวน 1,000 ต้น
 • >> เมื่อ 23  พ.ค.54  พ.อ.ชัยณรงค์ แกล้วกล้า รอง ผบ.พล.ม.1 เป็นประธานในพิธีเปิดการเรียนการสอนภายในหน่วย ( Unit School ) การสอนภาษาประเทศใกล้เคียง และภาษาท้องถิ่น ( ภาษาพม่า ) ณ ห้องเรียน ร้อย.บก.พล.ม.1
 • >> เมื่อ 19  พ.ค.54  พล.ต.ปราการ ชลยุทธ ผบ.พล.ม.1 พร้อมด้วยผู้บังคับหน่วย และฝ่ายเสนาธิการ พล.ม.1 นำสื่อมวลชนในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจกำลังพลที่ปฏิบัติงานและติดตามความคืบหน้าการก่อสร้าง ถนนเข้าวัดพ่อขุนผาเมือง ต.ชอนไพร อ.เมือง จว.เพชรบูรณ์
 • >> เมื่อ 8  พ.ค.54  พล.ต.ปราการ  ชลยุทธ  ผบ.พล.ม.1  เป็นประธานพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบทุนสร้างถนนเข้าวัดพ่อขุนผาเมือง   หมู่ที่ 1 ต.ชอนไพร  อ.เมือง  จ.เพชรบูรณ์  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
 • >> 6 พ.ค.54 พ.อ.ชัยณรงค์ แกล้วกล้า รอง ผบ.พล.ม.1 พร้อมด้วยคณะนายทหาร และกำลังพล ร่วมพิธีมหาพุทธาภิเษกวัตถุมงคล เพื่อหารายได้สมทบทุนสร้างแท่นพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช นครลำปาง ครั้งที่ 3 ของกองทัพภาคที่ 3 ณ วัดซับอุดมมงคลธรรม ต.หนองย่างทอย อ.ศรีเทพ จว.พ.ช. โดยมี พล.ต.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รอง มทภ.3 และ คุณคุณบุณยพร ว่องไว ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา ทภ.3 เป็นประธานในพิธี
 • >> 5 พ.ค.54 พล.ต.ปราการ ชลยุทธ ผบ.พล.ม.1 พร้อมด้วยคณะนายทหาร และกำลังพล ร่วมพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวโรกาสวันฉัตรมงคล ประจำปี 2554 ณ หอประชุมศูนย์ราชการ จว.พ.ช.
 • >> 4 พ.ค.54 พ.อ.ชัยณรงค์ แกล้วกล้า รอง ผบ.พล.ม.๑ พร้อมด้วยคณะนายทหาร และกำลังพล ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เย็น ตามโครงการ “หนึ่งเดียวในไทย ร่วมใจถวายองค์ราชันย์” ของ จว.พ.ช. โดย ผวจ.พ.ช. อัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์, พระบรมสารีริกธาตุ ในพื้นที่ จว.พ.ช. มากระทำพิธี ณ ลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ ร.5 บริเวณศาลากลาง จว.พ.ช.
 • >>   18 เม.ย.54 พล.ต.ปราการ ชลยุทธ ผบ.พล.ม.1 เป็นประธานพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประเภทเหรียญชัยสมรภูมิ สงครามร่วมรบประเทศเกาหลี ให้กับกำลังพลของ พล.ม.1 ณ บริเวณ บก.พล.ม.1 ค่ายพ่อขุนผาเมือง อ.เมือง จว.พ.ช.
 • >>    เนื่องด้วยในวันที่ 13 เม.ย.54 เป็นวันสงกรานต์และเป็นวันขึ้นปีใหม่ไทย พล.ม.1 ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2554 เมื่อวันจันทร์ที่ 18 เม.ย. 54 ประกอบด้วย
     -พิธีสรงน้ำพระพุทธโรจนชัย
     -พิธีสรงน้ำอนุสรณ์พ่อขุนผาเมือง
     -พิธีรดน้ำ ขอพร ผบ.พล.ม.1
 • >>   12 เม.ย.54 พล.ต.ปราการ ชลยุทธ ผบ.พล.ม.1 พร้อมด้วยคณะนายทหาร และแม่บ้าน ร่วมพิธีรดน้ำขอพร มทภ.3 เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2553 ณ บริเวณบ้านพัก มทภ.3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อ.เมือง จว.พ.ล.
 • >>   6 เม.ย.54 พ.อ.ชัยณรงค์ แกล้วกล้า รอง ผบ.พล.ม.1 พร้อมด้วยคณะนายทหาร และกำลังพล ร่วมงานวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ณ หอประชุมศูนย์ราชการ จว.พ.ช. และร่วมพิธีปลูกต้นมเหสักข์ – สักสยามมินทร์ จว.พ.ช. ณ บริเวณศูนย์ราชการ จว.พ.ช.
 • >>   เมื่อ 3 เม.ย.54 กองพลทหารม้าที่ 1 โดย กองพันทหารช่างที่ 8 จัดกำลังพล จำนวน 73 นาย พร้อมด้วยยุทโธปกรณ์ ออกปฏิบัติภารกิจเพื่อเปิดเส้นทางและระบบการขนส่ง รวมทั้งสนับสนุนอำนวยความสะดวกที่จำเป็น เช่น การผลิตน้ำดื่ม และระบบส่องสว่าง ให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยในพื้นที่ภาคใต้ ได้อย่างรวดเร็ว โดยมีการจัดกำลังพลและยุทโธปกรณ์ ดังนี้
        • บก. ควบคุม
        • หมู่เรือลาดตระเวน 1หมู่ (2 ชุด)
          - เรือท้องแบนพร้อมเครื่องยนต์ 2 ลำ
          - เรือยาง 1 ลำ
       • หมู่เรือขนย้าย 1 หมู่ (2 ชุด)
          - เรือท้องแบนพร้อมเครื่องยนต์ 2 ลำ
          - เรือยาง 1 ลำ
       • จัด 1 หมวดสะพานหมุนมั่น M4T6 : สะพาน 1 ชุด
       • ชุดประปาสนาม 1 ชุด
       • ชุดเสนารักษ์ 1 ชุด (พร้อมเวชภัณฑ์) จาก พัน.สร.8
 • >>เมื่อ 27 ก.พ. 54 พ.อ.ชัยณรงค์ แกล้วกล้า รอง ผบ.พล.ม.1 พร้อมด้วยกำลังพล ร่วมกิจกรรมแข่งขันจักรยานและวิ่ง “เขาค้อครึ่ง – ควอเตอร์มาราธอน 54” ซึ่งจัดโดยสมาคมนักวิ่งเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสุขภาพของประชาชนและเยาวชนให้มีร่างกายแข็งแรง, ห่างไกลยาเสพติด,เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเพชรบูรณ์ หลังจากนั้นได้จัดกิจกรรมเดินเฉลิมพระเกียรติฯ และพิธีลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ณ บริเวณพระตำหนักเขาค้อ อ.เขาค้อ จว.พ.ช. โดยมี ผวจ.เพชรบูรณ์ เป็นประธาน
 • >> เมื่อ 20 ก.พ.54 พล.ม.1 ได้จัดงานวันรำลึกวีรกรรมผู้เสียสละเขาค้อ ณ อนุสรณ์ผู้เสียสละเขาค้อ อ.เขาค้อ จว.พ.ช. เพื่อเป็นการรำลึกถึงวีรกรรมของนักรบผู้กล้าหาญ ที่เสี่ยสละชีวิตในการปฏิบัติหน้าที่การรบพื้นที่เขาค้อ โดยมี พล.อ.พิจิตร กุลละวณิชย์ องคมนตรี เป็นประธาน
 • >> เมื่อ วันที่ 18 ก.พ. 54  พ.อ. ชัยณรงค์  แกล้วกล้า  รอง  ผบ.พล.ม.1 พร้อมด้วยกำลังพลและครอบครัว  ร่วมพิธีเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆะบูชา  ณ บริเวณพุทธสถาน พล.ม.1   ค่ายพ่อขุนผาเมือง   อ.เมือง จว.เพชรบูรณ์
 • >> เมื่อ 1 ก.พ. 54 พล.ต.ปราการ ชลยุทธ ผบ.พล.ม. 1 เป็นประธาน พิธีส่งกำลังพล กองกำลังเฉพาะกิจ 980
  ไทย/ดาร์ฟูร์ ผลัดที่ 1 ส่วนที่ 3 ซึ่งเป็นกำลังพลของ ม.พัน.26 จำนวน 39 นาย เพื่อเป็นเกียรติแก่กำลังพล ในการเดินทางไปปฏิบัติงานรักษาสันติภาพ ณ ประเทศซูดาน บริเวณ หน้า บก.พล.ม.1
 • >> เมื่อ วันที่ 30 ม.ค.54 ฯพณฯ พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ และคณะผู้บัญชาการทหารสูงสุด เดินทางมาตรวจเยี่ยมหน่วยในพื้นที่ กองทัพภาคที่ 3 ณ กองบัญชาการกองพลทหารม้าที่ 1 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่กำลังพลและครอบครัว โดยมีแม่ทัพภาคที่ 3 กรุณาให้การต้อนรับ และปฏิบัติภารกิจร่วมกับคณะ หลังจากนั้นได้เดินทางไปตรวจภูมิประเทศในพื้นที่ อำเภอเขาค้อ และได้ลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ณ พระตำหนักเขาค้อ วางพวงมาลา ณ อนุสรณ์ผู้เสียสละเขาค้อ และเดินทางไปพระบรมธาตุเจดีย์กาญจนาภิเษก
 • >> เมื่อวันที่ 18 ม.ค. 54 พล.ต. ปราการ ชลยุทธ ผบ.พล.ม.1 เป็นประธานพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ประจำปี 2554 ของหน่วยทหารในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ณ บริเวณสนามหน้าแหล่งสมาคมนายทหารค่ายพ่อขุนผาเมือง อ.เมือง จว.พ.ช.
 • >>เมื่อ 18 ม.ค.54 พล.ต.ปราการ ชลยุทธ ผบ.พล.ม.1 เป็นประธานในพิธีวันพร้อมญาติทหารใหม่ รุ่นปี 2553 ผลัดที่ 2 ของ นขต.พล.ม.1 ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ณ บริเวณสนามหน้า บก.ม.พัน.13
 • >>สง.ทท.ทบ. ได้จัดโครงการสัมมนาสื่อมวลชนสัญจร "ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในเขตทหาร ทบ." ครั้งที่ 1 ในพื้นที่ ทภ.3 ในห้วง 13 - 15 ม.ค.54 โดยผู้ร่วมโครงการประกอบด้วย สมาชิกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ,นักธุรกิจด้านการท่องเที่ยวภายใน ประเทศ, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และสื่อมวลชนด้านการท่องเที่ยวภายในประเทศ รวม 70 ท่าน เข้ารับฟังการบรรยายสรุป ณ ห้องประชุม บก.พล.ม.1 โดยมี พ.อ.ชัยณรงค์ แกล้วกล้า รอง ผบ.พล.ม.1 ให้การต้อนรับ เมื่อ 13 ม.ค.54 หลังจากนั้นคณะฯ ได้เดินทางไปเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวในพื้นที่ อ.เขาค้อ จว.เพชรบูรณ์
 • >>เมื่อ 9 ม.ค.54 พ.อ.สมศักดิ์ นิลบรรเจิดกุล รอง ผบ.พล.ม.1 พร้อมด้วยผู้บังคับหน่วย และฝ่ายเสนาธิการ พล.ม.1 ให้การต้อนรับ ผู้บังคับบัญชา, อาจารย์ และนักศึกษาวิทยาลัยการทัพบก รุ่นที่ 56 ในโอกาสเดินทางมาศึกษาสภาพภูมิศาสตร์ สังคมจิตวิทยา ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ณ แหล่งสมาคมนายทหารค่ายพ่อขุนผาเมือง
 • >>เมื่อ 8 ม.ค.54 พล.ม.1 ได้จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2554 ของหน่วยขึ้นตรงในพื้นที่ค่ายพ่อขุนผาเมือง และจังหวัดทหารบกเพชรบูรณ์บริเวณสนามหน้าแหล่งสมาคมนายทหารค่ายพ่อขุนผา เมืองซึ่งในงานประกอบด้วยการแสดงอาวุธยุทโธปกรณ์ของหน่วย, การแสดงบนเวที, การแข่งขันเล่นเกมส์ต่างๆ และการกระโดดหอสูง 34 ฟุต
 • >>เมื่อ 5 ม.ค.54 พล.ม.1 ได้ให้การต้อนรับ นายกสมาคมแม่บ้านทหารบก และคณะฯ ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ายพ่อขุนผาเมือง โดยมี ประธานแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ 3 กลุ่ม กองพลทหารม้าที่ 1 ให้การต้อนรับ หลังจากนั้นทางคณะนายกสมาคมแม่บ้านทหารบก ได้เดินทางไปพักแรม ณ เรือนรับรองพระตำหนักเขาค้อ และในวันที่ 6 ม.ค.54 ได้เดินทางไปทำบุญที่วัดกองเนียม และมอบเครื่องนุ่งห่มกันหนาวให้กับราษฎรบ้านกองเนียม ต.เขาค้อ อ.เขาค้อ จว.พ.ช. หลังจากนั้นเข้ากราบนมัสการพระบรมธาตุเจดีย์กาญจนาพภิเษก และเดินทางต่อไปยัง จว.พ.ล.
 • >>เมื่อ 4 ม.ค.54  พล.ม.1 และหน่วยทหารในพื้นที่ค่ายพ่อขุนผาเมือง ได้จัดให้มีพิธีถวายสักการะพระบรมรูป สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เนื่องใน "วันทหารม้า" 4 มกราคม 54 บริเวณสนามหน้า บก.พล.ม.12 โดยมี พล.ต.ปราการ  ชลยุทธ  ผบ.พล.ม.1 เป็นประธานในพิธี
 • >>เมื่อ 27 ธ.ค.53   พล.ต.ปราการ  ชลยุทธ  ผบ.พล.ม.1 ได้เดินทางไปตรวจการซ่อมแซมฟื้นฟูที่พักอาศัยเร่งด่วนให้กับประชาชนที่ประสบ อุทกภัยในพื้นที่ อ.หนองไผ่, อ.บึงสามพัน, อ.วิเชียรบุรี และ อ.ศรีทพ จว.เพชรบุรณ์ พร้อมทั้งมอบเครื่องอุปโภค บริโภค ให้กับผู้ประสบอุทกภัยทั้ง 4 อำเภอ ซึ่ง พล.ม.1 ได้จัดชุดช่างเข้าซ่อมแซม โดยพิจารณาช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน และยังไม่ได้รับการช่วยเหลือจากหน่วยงานใดๆ
 • >>เมื่ 24 ธ.ค.53 เป็น วันคล้ายวันสถาปนา พล.ม.1 ครบรอบปีที่ 69 หน่วยได้จัดให้มมีกิจกรรมเพื่อเป็นสิริมงคลให้กับ หน่วย , กำลังพล และครอบครัว ร้อมอุทิศส่วนกุศลให้กับกำลังพลที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ โดยมี พล.ท.วรรณทิพย์ ว่องไว มทภ.3 เป็นประธานในพิธี
 • >>เมื่อ 8 ธ.ค.53 พ.อ.ชัยณรงค์ แกล้วกล้า รอง ผบ.พล.ม.1 เป็นประธานในพิธีปิดการฝึก และมอบประกาศเกียรติคุณ ชุดปฏิบัติการพิเศษ ของหน่วยใน พล.ม.1 จำนวน 30 ชป. ณ บริเวณสนามหน้า บก.ม.พัน.13
 • >>เมื่อ 3 ธ.ค.53 พล.ต.ปราการ ชลยุทธ ผบ.พล.ม.1 พร้อมด้วย ผบ.หน่วย และ ฝ่ายอำนวยการ ตรวจเยี่ยมหน่วยในพื้นที่ จว.พ.ช. รับฟังบรรยายสรุปการปฏิบัติงานและปัญหา ข้อขัดข้อง ดังนี้
  - กรมทหารปืนใหญ่ที่ 21
  - กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 30
  - กองพันทหารม้าที่ 18
  - กองพันทหารม้าที่ 13
 • >>เมื่อ 1 ธ.ค.53 พล.ต.ปราการ ชลยุทธ ผบ.พล.ม.1 พร้อมด้วย ผบ.หน่วย และ ฝ่ายอำนวยการ เดินทางไปเยี่ยมชมกิจการสถานที่ท่องเที่ยว ของหน่วยทหารในพื้นที่ อ.เขาค้อ จว.พ.ช.
 • >>เมื่อ 1 ธ.ค.53   พล.ต.ปราการ  ชลยุทธ  ผบ.พล.ม.1 พร้อมด้วย ผบ.หน่วย และ ฝ่ายอำนวยการ ตรวจเยี่ยมหน่วยฝึกทหารใหม
  ่ ณ กองพันทหารม้าที่ 28 ค่ายพ่อขุนบางกลางหาว
 • >>เมื่อ 30 พ.ย.53   พล.ต.ปราการ  ชลยุทธ  ผบ.พล.ม.1 พร้อมด้วยผบ.หน่วยและฝ่ายอำนวยการพบปะและให้โอวาทแก่กำลังพลที่จะเดินทางไป ปฏิบัติภารกิจ กกล.980ไทย/ดาร์ฟู  ณ บก.ม.พัน.26
 • >>เมื่อ  29 พ.ย.53 พ.อ.ชัยณรงค์  แกล้วกล้า  รอง ผบ.พล.ม.1  เป็นประธานในพิธีไหว้พระสวดมนต์ ถวายเป็นพระราชกุศลฯ และเป็นการปลูกฝังสร้างเสริมอุดมการณ์ทหารของ ทบ. ด้านการพัฒนาจริยธรรม  ซึ่งกระทำทุกวันจันทร์ และวันพระ โดยไหว้พระสวดมนต์ครบทุกบท ตามแบบ ยศ.ทบ.
 • >>เมื่อ 24 พ.ย.53   พล.ต.ปราการ  ชลยุทธ  ผบ.พล.ม.1  เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึก ชุดปฏิบัติการพิเศษ ของหน่วยใน พล.ม.1 จำนวน 30 ชป. โดยดำเนินการฝึกตั้งแต่ 24 พ.ย.- 8 ธ.ค.53
 • >>เมื่อ 24 พ.ย..53 พล.ต.ปราการ  ชลยุทธ   ผบ. พล.ม.1 เป็นประธานในพิธีต้อนรับทหารใหม่ ผลัดที่ 2/53 ของหน่วยฝึกทหารใหม่ในพื้นที่ จังหวัดเพชรบูรณ์ ณ บริเวณสนามหน้าแหล่งสมาคมนายทหาร ค่ายพ่อขุนผาเมือง
 • >>เมื่อ 24 พ.ย.53 พล.ต.ปราการ  ชลยุทธ   ผบ. พล.ม.1 พร้อมด้วยผู้บังคับหน่วย และนายทหาร ร่วมกิจกรรมดื่มกาแฟสร้างความคุ้นเคยประจำเดือน ของส่วนราชการในพื้นที่ จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งในเดือน พ.ย.53 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน เป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรม ณ บริเวณ สถานีวิทยุกร ะ จายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเพชรบูรณ์
 • >>เมื่อ 23 พ.ย.53 พล.ต.ปราการ  ชลยุทธ   ผบ.พล.ม.1 พร้อมด้วยผู้บังคับหน่วยและนายทหาร ให้การต้อนรับ พล.ท.วรรณทิพย์  ว่องไว  มทภ.3/ผอ.รมน.ภาค 3 ซึ่งเดินทางมาพบปะข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ณ หอประชุมศูนย์ราชการ จังหวัดเพชรบูรณ์
 • >>เมื่อ 21 พ.ย.53 พ.อ.ชัยณรงค์   แกล้วกล้า   รอง  ผบ.พล.ม.1 เป็นประธานในการจัดกิจกรรมประเพณีลอยกระทงสืบสานวัฒนธรรมไทย ประจำปี 53 ของชาวค่ายพ่อขุนผาเมือง ณ บริเวณแหล่งน้ำสนามหน้าแหล่งสมาคมนายทหาร ค่ายพ่อขุนผาเมือง
 • >>เมื่อ 3 พ.ย.53 พ.อ.ชัยณรงค์  แกล้วกล้า  รอง ผบ. พล.ม.1 เป็นประธานพิธีทอดกฐินสามัคคี กองพลทหารม้าที่ 1 ณ วัดทุ่งสะเดียง อ.เมือง จว.เพชรบูรณ์
 • >>เมื่อ 30 ต.ค.53 พล.ต.ปราการ  ชลยุทธ  ผบ. พล.ม.1 เป็นประธานพิธีทอดกฐินสามัคคี กองพลทหารม้าที่ 1 ณ วัดศรีบุญเรือง ต.ม่วงตึ๊ด อ.ภูเพียง จว.น่าน
 • >>เมื่อ 28 ต.ค.53 พล.ต.ปราการ  ชลยุทธ  ผบ. พล.ม.1 เป็นประธานพิธีส่งทหารซึ่งรับราชการครบกำหนดปลด และจะปลดจากกองประจำการ ผลัดที่ 2/51 - 1/53 ของ นขต.พล.ม.1 และ นขต.บก.พล.ม.1 ในพื้นที่ค่ายพ่อขุนผาเมือง ณ สนามหน้าแหล่งสมาคมนายทหาร ค่ายพ่อขุนผาเมือง อ.เมือง จว.เพชรบูรณ์
 • >>เมื่อ 6 - 10 ต.ค.53 พล.ม.1 ได้จัดกำลังพล , รยบ. และเรือท้องแบน จำนวน 1 ลำ พร้อมเครื่องติดท้ายเรือ จำนวน 11 เครื่อง สนับสนุนขบวนแห่ทางน้ำ การจัดงานประเพณี "อุ้มพระดำน้ำ" ปี 53 ให้กับ สนง.เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ และจัดกำลังพลร่วมแสดงเลเซอร์ประกอบแสง สี เสียง เรื่อง "ปฏิหาริย์พระพุทธมหาธรรมราชา พุทธศรัทธาคู่แผ่นดิน"
 • >>เมื่อ 5 ก.ย. 53 พล.ต.ปราการ ชลยุทธ ผบ.พล.ม.1 ร่วมให้การต้อนรับ พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี และร่วมพิธีมอบความช่วยเหลือพระราชทานแก่ราษฎรในพื้นที่ จว.พ.ช. ณ หอประชุมโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อ.หล่มสัก จว.พ.ช. และในโอกาสเดียวกัน พล.ม.1 โดย พัน.สร.8 ได้จัดชุดรักษาพยาบาลขั้นต้น ร่วมให้การช่วยเหลือ รักษาพยาบาลแก่ประชาชนที่มาร่วมพิธีดังกล่าวด้วย
 • >>เมื่อ วันที่ 12 ส.ค.53 ผบ.พล.ม.1 ร่วมกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ณ ศาลากลางจังหวัด (หลังเก่า) และ ร่วมกิจกรรมลงนามถวายพระพร ณ หอประชุม อ.เมือง จว.พ.ช. เนื่องในวโรกาส วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหามหาราชินี และจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหามหาราชิน
 • เมื่อ วันที่ 5 ส.ค.53 คณะนายทหาร กำลังพลนายสิบ และพลทหาร ภายในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ เข้าร่วมพิธี วางพานพุ่ม เนื่องในวันพระราชทานกำเนิด รร.จปร. ครบรอบปีที่ 123 ณ หน้า บก.พล.ม.1 โดยมี รอง ผบ. พล.ม.1 เป็นประธาน และกิจกรรมต่าง ๆ เนื่องในวันพระราชทานกำเนิด รร.จปร. ครบรอบปีที่ 123
 • >>ใน ห้วง 19 - 23 ก.ค.53 พล.ม.1 โดย ร้อย.ลว.ไกล พล.ม.1 ให้การสนับสนุนเจ้าหน้าที่ชุดครูฝึก และสถานที่ให้กับศาลจังหวัดเพชรบูรณ์ แผนกเยาวชนและครอบครัว ในการฝึกอบรมตามโครงการ เข้าค่ายพัฒนาเยาวชนให้เข้มแข็ง “ค่ายพลังอินทรีย์ ครั้งที่ 2” มีเยาวชน เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 62 คน
 • >>เมื่อ 6 ก.ค.53 พล.ม.1 จัดพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล พลทหารกองประจำการ ผลัดที่ 1 และนายทหารประทวนที่บรรจุเข้ารับราชการ ปี 2553 ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ณ สนามหน้าแหล่งสมาคมนายทหารค่ายพ่อขุนผาเมือง โดยมี ผบ.พล.ม.1 เป็นประธานในพิธีฯ
 • >>เมื่อ 6 ก.ค.53 พล.ม.1 ได้จัดงานวันพร้อมญาติทหารใหม่ รุ่นปี 2553 ผลัดที่ 1 ณ สนามหน้า ม.พัน.13 ซึ่งในงานประกอบด้วยการจัดนิทรรศการ, การแสดงของทหารใหม่ ให้กับญาติทหารใหม่ได้รับชม โดยมี ผบ.พล.ม.1 เป็นประธานในพิธีฯ
 • >>เมื่อ 28 มิ.ย.53 พล.ม.1 จัดพิธีถวายสักการะ, ปฏิญาณตน และรณรงค์ประชาสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด บริเวณสนามหน้า บก.พล.ม.1 โดยมีกำลังพล ครอบครัว และทหารใหม่ เดินพาเหรดแฟนตาซี พร้อมป้ายคำขวัญรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ไปตามชุมชน และบ้านพักกำลังพล ในค่ายพ่อขุนผาเมือง
 • >>เมื่อ 24 มิ.ย.53 พล.ม.1 ร่วมกับอำเภอเขาค้อ, อุทยานแห่งชาติเขาค้อ, องค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ และประชาชนชาวเพชรบูรณ์ จัดกิจกรรมสร้างฝายขนาดเล็กเฉลิมพระเกียรติ ในพื้นที่บริเวณพระตำหนัก เขาค้อ ประกอบด้วย กิจกรรมปลูกต้นไม้, สร้างฝายต้นน้ำขนาดเล็ก จำนวน 40 แห่งและจัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการประชาชน มีข้าราชการ ประชาชน และนักเรียนมาร่วมกิจกรรมประมาณ 1,000 คน
 • >>เมื่อ 23 มิ.ย.53 เวลา 0700 รอง ผบ.พล.ม.1 พร้อมด้วย ผบ.หน่วย และ ฝสธ.พล.ม.1 ได้เดินทางไปร่วมงานการดื่มกาแฟเพื่อสร้างความคุ้นเคย ระหว่างส่วนราชการในพื้นที่ ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบูรณ์
 • >>เมื่อ 15 มิ.ย.53 เวลา 1100 พล.ม.1 จัดพิธีเปิดการฝึกซักซ้อมการบรรเทาสาธารณภัย (การใช้เรือท้องแบน และการฝึกขับรถ ATV.) ให้กับกำลังพลของ นขต.พล.ม.1 ในพื้นที่ จว.พ.ช. บริเวณบ่อน้ำดิบ พล.ม.1 โดย รอง ผบ.พล.ม.1 เป็นประธาน
 • >> เมื่อ 18 พ.ค.53 เวลา 1100 ผบ.พล.ม.1 และคณะนายทหารในพื้นที่ จว.พ.ช. ต้อนรับ รอง จก.พธ.ทบ. และคณะฯ เดินทางมาตรวจเยี่ยมหน่วยทางการส่งกำลังบำรุงในพื้นที่ จว.พ.ช. เพื่อรับฟังการบรรยายสรุป ปัญหาข้อขัดข้องทางการส่งกำลังบำรุงของหน่วย และพบปะกำลังพลและครอบครัว เหล่า พธ. ในพื้นที่ จว.พช. ณ แหล่งสมาคมนายทหาร
 • >> เมื่อ 17 พ.ค.53 เวลา 0900 ผบ.พล.ม.1 และคณะนายทหารในพื้นที่ จว.พ.ช. ต้อนรับ คณะชุดตรวจการพัฒนาคุณภาพชีวิต ทบ. เดินทางมาตรวจเยี่ยมหน่วยภายในพื้นที่ จว.พ.ช. ณ แหล่งสมาคมนายทหาร
 • >>เมื่อ 5 พ.ค.53 เวลา 1900 ผบ.พล.ม.1 เป็นประธาน ถวายสัตย์ปฏิญาณ และถวายพระพร แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวโรกาส วันฉัตรมงคล 5 พ.ค.53 บรมราชาภิเษกครบรอบ 60 ปี ณ โรงฝึกกีฬาอเนกประสงค์ พล.ม.1 ประกอบด้วย กำลังพล ครอบครัว ทหารใหม่ ข้าราชการในพื้นที่ และมวลชนรอบค่าย
 • >>เมื่อ 5 พ.ค.53 เวลา 0900 ผบ.พล.ม.1, ผบ.หน่วยในพื้นที่ จว.เพชรบูรณ์ ฝสธ.พล.ม.1 และกำลังพล ร่วมพิธีงานวันฉัตรมงคล บรมราชาภิเษกครบรอบ 60 ปี ณ หอประชุมอำเภอเมืองเพชรบูรณ์
 • >>เมื่อ 29 เม.ย.53 เวลา 1000 กลุ่มพันธมิตรประชาชน เพื่อประชาธิปไตยและกลุ่มคนเสื้อหลากสีในพื้นที่ อ.หล่มสัก, อ.หล่มเก่า, อ.เมือง, อ.หนองไผ่, อ.บึงสามพัน และ อ.วิเชียรบุรี ประมาณ 150 คน นำโดย นายเกษม บุตรขุนทอง อดีต ส.ส.เพชรบูรณ์ อ.หนองไผ่ ได้เดินทางมายื่นหนังสือ และให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ทหาร ในการปฏิบัติหน้าที่บริเวณหน้า กองพลทหารม้าที่ 1 ค่ายพ่อขุนผาเมือง โดยมี พ.อ.ชัยณรงค์ แกล้วแกล้า รอง ผบ.พล.ม.1 เป็นผู้รับมอบเอกสาร
 • >>เมื่อ 22 ก.พ.53 พ.อ.ชัยณรงค์ แกล้วกล้า รอง ผบ.พล.ม.1 พร้อมด้วย ผบ.หน่วย และ ฝสธ. พล.ม.1 ร่วมงานสภากาแฟเพื่อความคุ้นเคย ระหว่างส่วนราชการและหน่วยงานในพื้นที่ จว.พ.ช. ประจำเดือน ก.พ.53 ซึ่ง จว.พ.ช. ได้มอบหมายให้ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงกลาโหม เป็นเจ้าภาพ ณ แหล่งสมาคมนายทหาร ค่ายพ่อขุนผาเมือง อ.เมือง จว.พ.ช. โดยมี ผวจ.เพชรบูรณ์ เป็นประธาน
 • >>เมื่อ 22 ก.พ.53 พล.ม.1 ร่วมกับ จว.เพชรบูรณ์ และ ตร.ภูธร จว.เพชรบูรณ์ ได้จัดกิจกรรม กระทำพิธีปล่อยรถสายตรวจร่วม พลเรือน ตำรวจ ทหาร และรถประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน และจัดตั้ง กอ.ร่วม พลเรือน ตำรวจ ทหาร บริเวณหน้า ค่ายพ่อขุนผาเมือง อ.เมือง จว.เพชรบูรณ์ ตั้งแต่ 23 - 28 ก.พ.53 เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อย ภายใน โดยมี ผวจ.พ.ช./ผอ.รมน.จว.พ.ช. เป็นประธาน
 • >>เมื่อ 21 ก.พ.53 พล.ต.ปราการ ชลยุทธ ผบ.พล.ม.1 พร้อมด้วยคณะ ผบ.หน่วย, นายทหาร และสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา ทภ.3 กลุ่ม พล.ม.1 .ร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวณ รพ.ศิริราช กทม.
 • >>เมื่อ 20 ก.พ.53 ทภ.3 โดย พล.ม.1 ได้จัด งานสมโภชอนุสรณ์ผู้เสียสละเขาค้อ ประจำปี 2553 เพื่อเป็นการรำลึกถึงวีรกรรมของนักรบผู้กล้าหาญ ที่เสียชีวิตในการปฏิบัติหน้าที่การสู้รบในพื้นที่เขาค้อ ณ บริเวณอนุสรณ์ผู้เสียสละเขาค้อ อ.เขาค้อ จว.พ.ช. โดยมี พล.อ.พิจิตร กุลละวณิชย์ องคมนตรี เป็นประธาน ซึ่งได้รับความสนใจและความร่วมมือจากส่วนราชการ องค์กรเอกชน บริษัทห้างร้าน ตลอดจนประชาชนในพื้นที่ให้การสนับสนุนการจัดงาน และได้รับการตอบรับร่วมงานอย่างดียิ่ง
 • เมื่อ 10 ม.ค.53 พ.อ.ชัยณรงค์   แกล้วกล้า รอง ผบ.พล.ม.1 ให้การต้อนรับคณะผู้บังคับบัญชาอาจารย์ และ นศ. หลักสูตรหลักประจำ วทบ. ชุดที่ 55 ในโอกาสเดินทางมาศึกษาสภาวะแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ และดูงานในพื้นที่ภาคเหนือ ณ แหล่งสมาคม นายทหารค่ายพ่อขุนผาเมือง อ.เมือง จว.พ.ช.
 • เมื่อ 9 ม.ค.53 พ.อ.ชัยณรงค์   แกล้วกล้า รอง ผบ.พล.ม.1 เป็นประธานพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2553 ของหน่วยในพื้นที่ ค่ายพ่อขุนผาเมือง ณ สนามหน้าแหล่งสมาคมนายทหารค่ายพ่อขุนผาเมือง อ.เมือง จว.พ.ช.
 • เมื่อ 7 ม.ค.53 พ.อ.ชัยณรงค์   แกล้วกล้า รอง ผบ.พล.ม.1 เป็นประธานในพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ของทหารใหม่ ผลัดที่ 2/52 ณ พุทธสถาน พล.ม.1 ค่ายพ่อขุนผาเมือง อ.เมือง จว.เพชรบูรณ์
 • เมื่อ 16 ต.ค.52  พล.ต.ปราการ    ชลยุทธ  ผบ.พล.ม.1  เป็นประธานพิธีเปิดงานวันนัดพบแรงงาน ให้กับพลทหารกองประจำการ  ผลัดที่ 2/50  ณ  แหล่งสมาคมนายทหาร  ค่ายพ่อขุนผาเมือง
 • เมื่อ 4 ม.ค.53 พ.อ.ชัยณรงค์   แกล้วกล้า  รอง ผบ.พล.ม.1 เป็นประธานพิธีสักการะพระบรมรูป สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เนื่องในวันทหารม้า ณ สนามหน้า บก.พล.ม.1 ค่ายพ่อขุนผาเมือง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์
 • เมื่อ 1 ม.ค.53  พ.อ.ชัยณรงค์  แกล้วกล้า รอง ผบ.พล.ม.1 พร้อมด้วยกำลังพลและครอบครัว ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ณ บริเวณหอวัฒนธรรมนครบาลเพชรบูรณ์ อ.เมือง จว.เพชรบูรณ์
 • เมื่อ 16 ต.ค.52 พล.ต.ปราการ   ชลยุทธ ผบ.พล.ม.1 พบปะและให้โอวาทกำลังพลที่เข้ารับการอบรมโปรแกรมการจัดทำ ฐานข้อมูลกำัลังพลและยุทโธปกรณ์ของหน่วย นขต.พล.ม.1 ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ณ ห้องอบรม ร้อย.ลว.ไกล พล.ม.1
 • เมื่อ 16 ต.ค.52 พล.ต.ปราการ  ชลยุทธ  ผบ.พล.ม.1เดินทางไปเยี่ยมชมการฝึกการใช้เรือท้องแบน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนออกให้ความช่วยเหลือราษฎรที่ประสบอุทกภัยร ณ บ่อน้ำดิบ พล.ม.1 ค่ายพ่อขุนผาเมือง
 • เมื่อ 16 ต.ค.52 พล.ต.ปราการ  ชลยุทธ ผบ.พล.ม.1 เป็นประธานพิธีเปิดงานวันนัดพบแรงงานให้กับพลทหารกองประจำการ ผลัดที่ 2/50 ณ แหล่งสมาคมนายทหาร ค่ายพ่อขุนผาเมือง
 •  
   
   
   
   
   
  อนุสรณ์พ่อขุนผาเมือง
   
   
    
    
    
    
   
    
    
    
    
    
   
   
  ฝ่ายกรรมวิธีข้อมูล กองพลทหารม้าที่ 1
  dpo_cavd1@afaps.mail.go.th
  กองพลทหารม้าที่ 1 ค่ายพ่อขุนผาเมือง ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000