<=...ยินดีต้อนรับสู่ Home page กองพลทหารม้าที่ 1 ค่ายพ่อขุนผาเมือง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ +++...
 
พล.ต.จิรเดช กมลเพ็ชร
ผู้บัญชาการกองพลทหารม้าที่ 1

 
 
กองทัพบก
กองทัพเรือ
กองทัพอากาศ
กองทัพภาคที่ 3
กรมยุทธศึกษาทหารบก
ศูนย์การทหารม้า
ศูนย์การทหารราบ
ศูนย์การทหารปืนใหญ่
โรงเรียนนายร้อย จปร.
โรงเรียนนายสิบทหารบก
พยากรณ์อากาศเพชรบูรณ์
ค้นหาเบอร์โทรศัพท์
ค้นหารหัสไปรษณีย์
ราคาคอมพิวเตอร์
ตรวจล็อดเตอรี่
ค้นหาเบอร์โทรศัพท์
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
 
จังหวัดเพชรบูรณ
ตำรวจภูธร จ.เพชรบูรณ
ศาลจังหวัดเพชรบูรณ์
ศาลจังหวัดเพชรบูรณ์
แผนกเยาวชนฯ
มหาวิทยาลัยราชภัฏฯ
สาธารณสุขจังหวัดฯ
ประชาสัมพันธ์จังหวัดฯ
สวท.เพชรบูรณ์
สมาพันธ์สื่อสารมวลชนฯ
กกต.จังหวัดเพชรบูรณ์
เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
สำนักงานขนส่งจังหวัดฯ
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดฯ
วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์
 
กิจการอนุศาสนาจารย์ กองพลทหารม้าที่ 1
ร่างแนวทางการจัดตั้ง เครือข่ายผู้ดูแลเว็บไซต์ของ ทบ.
 
 
หน่วยขึ้นตรง กองพลทหารม้าที่ 1
กรมทหารม้าที่ 2
กองพันทหารม้าที่ 7
กองพันทหารม้าที่ 10
กองพันทหารม้าที่ 15
 
กรมทหารม้าที่ 3
กองพันทหารม้าที่ 13
กองพันทหารม้าที่ 18
กองพันทหารม้าที่ 26
 
กรมทหารปืนใหญ่ที่ 21
กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 20
กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 30
 
หน่วยขึ้นตรง กองบัญชาการ กองพลทหารม้าที่ 1
กองพันทหารช่างที่ 8
กองพันทหารม้าที่ 12
กองพันทหารม้าที่ 28
กองพันทหารช่างที่ 8
กองพันทหารสื่อสารที่ 11
กองพันเสนารักษ์ที่ 8
กองสรรพาวุธเบา กองพลทหารม้าที่ 1
กองทหารพลาธิการ กองพลทหารม้าที่ 1
กองร้อยกองบัญชาการ กองพลทหารม้าที่ 1
กองร้อยลาดตระเวนระยะไกล กองพลทหารม้าที่ 1
กองร้อยสารวัตรทหาร กองพลทหารม้าที่ 1
กองร้อยบิน กองพลทหารม้าที่ 1
   
 
 
 
 
 
อนุสรณ์พ่อขุนผาเมือง
 
แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่รับผิดชอบ
ประวัติการสู้รบในพื้นที่เขาค้อ
แผ่นพับแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว
พระตำหนักเขาค้อ และที่พัก
อนุสรณ์ผู้เสียสละเขาค้อ
พิพิธภัณฑ์อาวุธและการสู้รบ
 เขาค้อลอดจ์ (ที่พัก)
บ้านพักทหารม้า (ที่พัก)
ฐานพัชรินทร์ (ที่พัก)
แหล่งท่องเที่ยวทางหทาร
    และสถานที่ในค่ายพ่อขุนผาเมือง
สนามกอล์ฟม้าศึก
ข้อมูลสนามกอล์ฟม้าศึก
  ข้อมูลทั่วไป
  การเดินทาง
 แผนที่
 สถานที่ท่องเที่ยว
  เทศกาลและงานประเพณี
 
ศูนย์บริการ
ข้อมูลภาครัฐ
เพื่อประชาชน
 
 
 
 
ฝ่ายกรรมวิธีข้อมูล กองพลทหารม้าที่ 1
dpo_cavd1@afaps.mail.go.th
กองพลทหารม้าที่ 1 ค่ายพ่อขุนผาเมือง ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000