<<<<< ภาพกิจกรรม >>>>>    
     
 

เมื่อ ๑๓๑๖๒๐ มิ.ย.๕๙ พล.ต.เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผบ.พล.ม.๒ รอ. พบปะและให้โอวาททหารใหม่ รุ่นปี ๒๕๕๙ ผลัดที่ ๑ โดยมีหน่วยฝึกทหารใหม่ ม.พัน.๕ รอ. เข้าร่วมรับฟังโอวาท ณ ร้อย.ม.(อ.)๑ พื้นที่ ม.๔ รอ.

 
   
   
   
   
   
   
   
 

เมื่อ ๑๓๑๕๐๐ มิ.ย.๕๙ พ.ท.จิรยุทธ คงทรัตน์ ผบ.ม.พัน.๕ รอ. พร้อมด้วยกำลังพลและแม่บ้าน ม.พัน.๕ รอ.
ร่วมต้อนรับ พล.ต.เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผบ.พล.ม.๒ รอ. และคณะผู้บังคับบัญชา พล.ม.๒ รอ. เพื่อตรวจเยี่ยมแผนงานและโครงการของหน่วยฯ และได้ให้คำแนะนำเพิ่มเติม ณ พื้นที่กองทุนหมู่บ้านชุมชน ม.พัน.๕ รอ.

 
     
     
     
   
   
     
   

เมื่อ ๑๓๐๙๐๐ มิ.ย.๕๙ พ.ท.จิรยุทธ คงทรัตน์ ผบ.ม.พัน.๕ รอ. ได้ร่วมพิธีมอบบ้าน โครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน สร้างบ้านนักเรียน "เด็กดี มีจิตอาสา"
โรงเรียนบ้านปากข้าวสาร (บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์ ๒) ร่วมกับ โครงการ "ทบ. ซ่อมบ้านทั่วไทย เทิดไท้ ปีมหามงคล" ให้กับ เด็กหญิง ทานตะวัน ยอดทอง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒/๒ ณ บ้านเลขที่ ๒๖ หมู่ ๑ ตำบลปากข้าวสาร อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี

   
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
   

เมื่อ ๑๑๐๙๓๐ มิ.ย.๕๙ พ.ท.จิรยุทธ คงทรัตน์ ผบ.ม.พัน.๕ รอ. และคณะนายทหาร ได้ต้อนรับคณะ ผบ.ม.๔ รอ. ,ภริยาและแม่บ้านเพื่อตรวจเยี่ยมและมอบทุนบุตรที่มีความต้องการพิเศษ ณ พื้นที่ชุมชน ม.พัน.๕ รอ.    
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
    เมื่อ ๑๑๐๗๐๐ มิ.ย.๕๙ พ.อ.พนาเวศ จันทรังษี ผบ.ม.๔ รอ. เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลราชสมบัติครบ ๗๐ ปี และพระราชพิธีมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ของหน่วยกองทุนชุมชนทหารในพื้นที่ ม.๔ รอ. ณ กองทุนชุมชน ม.พัน.๕ รอ.    
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
    เมื่อ ๐๙๐๖๓๐ มิ.ย.๕๙ พ.ท.จิรยุทธ คงทรัตน์ ผบ.ม.พัน.๕ รอ. และนายทหารของหน่วย ร่วมพิธีตักบาตร
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเถลิงราชสมบัติครบ ๗๐ ปี
ณ บริเวณด้านหน้าแหล่งสามคมนายทหาร พล.ม.๒ รอ.
   
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
    เมื่อ ๑๐๐๙๐๐ มิ.ย.๕๙ กำลังพล ม.พัน.๕ รอ. ร่วมบริจาคโลหิตเนื่องในมหามงคลเถลิงถวัลย์ราชสมบัติครบ ๗๐ ปี และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ ๗ รอบ ณ ห้องเรียน ร้อย.บก.ม.๔ รอ.