<<<<< ภาพกิจกรรม >>>>>    
     
 

๒๙ ก.ย. ๕๗ พิธีเทิดเกียรติ และอำลาชีวิตราชการ ของนายทหารชั้นนายพล ณ รร.จปร.

 
   
   
   
 

๔ ส.ค. ๕๗ พิธีเปิดการแข่งขันเป็นหน่วย หมู่ ตอน หมวด ของทบ.(หมวดรถถัง) ห้วง ๑๖ ส.ค.๕๗ - ๓ ก.ย.๕๗

 
   
   
   
 

พิธีพระราชทานพระนามาภิไธยย่อ สว. และแสดงความยินดี นายทหารพิเศษ ประจำกองพันทหารม้าที่ ๕ รักษาพระองค์ฯ เมื่อวันที่ ๘ ก.ค.๕๗

 
     
     
     
   
   
     
   

พิธีรับส่งหน้าที่ ผบ.ม.พัน. ๕ รอ วันที่ ๒๗ พ.ค.๕๗

   
       
       
       
       
       
   

พิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณต่อธงชัยเฉลิมพล ณ ลานพื้นแข็ง จทบ.ส.บ.

เมื่อวันที่ ๑๘ ม.ค.๕๗

   
       
       
       
       
       
   

จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ปี ๒๕๕๗ โดย ม.๔ รอ. ร่วมกับ ม.พัน.๕ รอ.

เมื่อวันที่ ๑๐ ม.ค.๕๗

   
       
       
       
       
       
   

พิธีสวมหมวกทหารใหม่ ผลัดที่ ๒/๕๖ เมื่อวันที่ ๗ ม.ค.๕๗