<<<<< ภาพกิจกรรม >>>>>    
     
 

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน ม.พัน.๕ รอ.

"กำปั้นเหล็กเกมส์" เมื่อวันที่ ๑ ต.ค.๕๖

 
   
   
   
 

พิธีเทิดเกียรติและอำลาชีวิตราชการทหาร ของนายทหารชั้นนายพล โดยกองทัพบก เมื่อวันที่ ๑๘ ก.ย.๕๖

 
   
   
   
 

หน่วยจัดการทดสอบภาษาอังกฤษ ตามแนวทางของ ยศ.บท. กำหนด เมื่อวันที่ ๑๔ ส.ค.๕๖

 
     
     
     
   
   
     
   

จัดงานแสดงผีมืออาชีพเสริมของกำลังพลแม่บ้าน ม.พัน.๕ รอ. ณ บก.ม.๔ รอ. เมื่อวันที่ ๑๓ ส.ค.๕๖

   
       
       
       
       
       
   

กำลังพลเข้าร่วมรับฟังวิทยากรแนะนำโครงการจัดการขยะ กำลังพล

และครอบครัว พื้นที่ ม.๔ รอ. โดย ม.พัน.๕ รอ.

เมื่อวันที่ ๑๓ ส.ค.๕๖

   
       
       
       
       
       
   

ผู้บังคับกองพัน ม.พัน.๕ รอ. ประดับยศนายทหารชั้นประทวน

ณ บก.ม.พัน.๕ รอ. เมื่อวันที่ ๘ ส.ค.๕๖

   
       
       
       
       
       
   

มอบทุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ ม.พัน.๕ รอ. โดยผู้บังคับกองพัน เมื่อวันที่ ๓ มิ.ย.๕๖

   
       
       
       
       
       
   

กำลังพล ม.พัน.๕ รอ. เดินทางไกล เมื่อวันที่ ๑๗ พ.ค.๕๖

   
       
       
       
       
       
   

กองพันจัดงานสงกรานต์ ปี ๕๖ เมื่อวันที่ ๙ เม.ย.๕๖ สรงน้ำพระ

รดน้ำดำหัวขอพร ผู้บังคับบัญชา ผู้ใหญ่ชุมชน ม.พัน.๕ รอ.

   
       
       
       
       
       
   

งานสังสรรค์ วันกำปั้นเหล็ก ปีที่ ๓๔ ๖ มี.ค.๕๖

   
       
       
       
       
       
   

งานสถาปนากองพันทหารม้าที่ ๕ รักษาพระองค์ฯ ครบรอบปีที่ ๓๔

งานพิธีช่วงเช้า ๖ มี.ค.๕๖

   
       
       
       
       
       
   

พิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณต่อธงชัยเฉลิมพล ๑๘ ม.ค.๕๖

   
       
       
       
       
       
   

จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ๑๒ ม.ค.๕๖

   
       
       
       
       
       
   

การประเมินผลการฝึกทดสอบทักษะการใช้อาวุธของพลประจำรถถัง เมื่อ ๑๒ ธ.ค.๕๕

   
       
       
       
       
       
   

ทดสอบทักษะการใช้อาวุธของพลประจำรถ เมื่อ ๑๑ ธ.ค.๕๕

   
   
   
   
   
   
   

พิธีเปิดการฝึกทดสอบทักษะการใช้อาวุธรถถัง ของพลประจำรถ

(Unit School) เมื่อ ๑๔ พ.ย.๕๕

   
       
       
       
       
       
    ๑๓ พ.ย.๕๕ หน่วยทำการฝึกพลประจำรรถัง    
       
       
       
       
       
    ประเมินผลการฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ ๒/๕๕ เมื่อ ๓๐ พ.ย.๕๕    
       
       
       
       
       
   

รอง.ผบ.พล.๒ รอ. ตรวจการฝึก CPX เมื่อ ๒๙ พ.ย.๕๕

   
   
   
   
   
   
    ม.๔ รอ. โดย ม.พัน.๕ รอ. ร่วมกับ อบต.ปากข้าวสาร ได้จัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทงประจำปี ๒๕๕๕ เมื่อ ๒๘ พ.ย.๕๕    
       
       
       
       
       
   

งานกฐินสามัคคี ม.พัน.๕ รอ. นำทอดถวาย ณ วัดป่าปฏิบัติธรรม บ้านหนองน้ำใส ต.หนองน้ำใส อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว

เมื่อวันที่ ๑๑ พ.ย.๕๕