<<<<< ภาพกิจกรรม >>>>>    
     
 

พิธีพระราชทานพระนามาภิไธยย่อ สว. และแสดงความยินดี นายทหารพิเศษ ประจำกองพันทหารม้าที่ ๕ รักษาพระองค์ฯ เมื่อวันที่ ๘ ก.ค.๕๗

 
   
   
   
 

พิธีรับส่งหน้าที่ ผบ.ม.พัน. ๕ รอ วันที่ ๒๗ พ.ค.๕๗

 
   
   
   
 

พิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณต่อธงชัยเฉลิมพล ณ ลานพื้นแข็ง จทบ.ส.บ.

เมื่อวันที่ ๑๘ ม.ค.๕๗

 
     
     
     
   
   
     
   

จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ปี ๒๕๕๗ โดย ม.๔ รอ. ร่วมกับ ม.พัน.๕ รอ.

เมื่อวันที่ ๑๐ ม.ค.๕๗

   
       
       
       
       
       
   

พิธีสวมหมวกทหารใหม่ ผลัดที่ ๒/๕๖ เมื่อวันที่ ๗ ม.ค.๕๗

   
       
       
       
       
       
   

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน ม.พัน.๕ รอ.

"กำปั้นเหล็กเกมส์" เมื่อวันที่ ๑ ต.ค.๕๖

   
       
       
       
       
       
   

พิธีเทิดเกียรติและอำลาชีวิตราชการทหาร ของนายทหารชั้นนายพล โดยกองทัพบก เมื่อวันที่ ๑๘ ก.ย.๕๖