สารบัญ

 

เรื่อง

 

๑. ความสำคัญของพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา

 

๒. ข้อปฏิบัติทั่วไปในพิธีทำบุญ

 

๓. พิธีวันสถาปนาหน่วย

 

๔. พิธีทำบุญขึ้นปีใหม่

 

๕. พิธีทำบุญขึ้นบ้านใหม่ 

 

๖. พิธีลอยกระทง               

 

๗. พิธีถวายสังฆทาน         

 

๘. พิธีทำบุญครบรอบอายุ 

 

๙. พิธีมงคลสมรส

 

๑๐. พิธีเวียนเทียนวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา        

 

๑๑. พิธีทอดผ้าป่าสามัคคี

 

๑๒. พิธีทอดกฐินราษฎร์   

 

๑๓. พิธีทอดผ้าพระกฐินพระราชทาน

 

๑๔. ประเพณีวันสงกรานต์              

 

๑๕. พิธีเปิด – ปิดการศึกษา

 

๑๖. พิธีเปิดป้ายอาคารสถานที่         

 

๑๗ พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ

 

๑๘ พิธีไหว้ครู     

 

๑๙. พิธีประดับยศ               

 

๒๐. พิธีบรรพชา – อุปสมบท           

 

๒๑. พิธียกเสาเอก – วางศิลาฤกษ์

 

๒๒. พิธีศพ         

 

๒๓. พิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล

 

๒๔. พิธีวันสำคัญของชาติ               

 

๒๕. พิธีพุทธาภิเษก          

 

๒๖. บทท่องจำ คำอาราธนาในพุทธศาสนพิธี             

 

๒๗. คำกล่าวถวาย  คำถวายสักการะ  คำบวงสรวง คำบูชา

 

๒๘. คำกล่าวของประธาน ผู้รายงาน และพิธีกร         

 

๒๙. รายการเครื่องกฐิน พร้อมราคา               

 

๓๐. บทเจริญพระพุทธมนต์วันกระทำสัตย์ปฏิญาณตน ฯ          

 

๓๑. คำแนะนำสำนักพระราชวัง เรื่องธูปเทียนแพ

 

๓๒. ร่างฎีกา กฐินสามัคคี

 

๓๓. คำปวารณากฐินสามัคคี            

 

๓๔. สำนึกพระมหากรุณาธิคุณ  หมายรับสั่ง และประวัติคำไว้อาลัย แบบที่ ๑

 

๓๕. สำนึกพระมหากรุณาธิคุณ ประวัติคำไว้อาลัย แบบที่ ๒    

 

๓๖. ประกาศกระทรวงกลาโหม เรื่อง ธงชาติคลุมศพ

 

๓๗. เกร็ดสำหรับพูดของพิธีกรงานศพ

 

๓๘. เกร็ดแต่งงาน

 

๓๙. ระเบียบไหว้พระสวดมนต์

 

๔๐. กลอนพาเพลิน

 

๔๑. คมคำพิธีกร ในขั้นตอนพิธีการ(งานศพ)

 

๔๒. คำคมคารมอนุศาสนาจารย์

 

๔๓. ลำดับพิธีการแต่งงาน

 

๔๔. วาทะควรจำ

 

๔๕. วาทะปีใหม่

 

๔๖. คำสั่งที่บูชาประจำกองร้อย

 

๔๗. ผังการจัดโต๊ะหมู่บูชา

 

๔๘. ใบปวารณา

 

Free Counters
จำนวนผู้ใช้บริการ