กรมทหารพรานที่ 46

ร้อยโท วิรัช  นุโยค
อนุศาสนาจารย์ กรมทหารพรานที่ ๔๖