สรุปภารกิจ อศจ.จทบ... ประจำปี ๒๕๕๓

ประจำเดือน ม..๕๓

ภารกิจหลัก

การอบรมศีลธรรมวัฒนธรรมทหาร

 

๑. นายทหาร  นายสิบ  พลทหาร  และครอบครัว       ร่วมพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ประจำปี ๒๕๕๓  โดยนิมนต์พระสงฆ์สัญญาบัตร พัดยศ จำนวน ๑๐ รูป มาเจริญพระพุทธมนต์

 

. การอบรมศีลธรรมสำหรับพลทหารกองประจำการ   อศจ.จทบ... เป็นผู้อบรม

 

. การอบรมศีลธรรมสำหรับผู้ต้องขัง      อศจ.จทบ... เป็นผู้อบรม

 

. การสวดมนต์ไหว้พระ และการบรรยายธรรม ในวันพระ    ที่รวมพล บก.จทบ... อศจ.จทบ...เป็นผู้นำปฏิบัติ

 

. การเยี่ยมผู้ป่วย   การปฏิบัติเป็นหมู่คณะ

ภารกิจพิเศษ

 

๑. พิธีกร ในการทำบุญขึ้นปีใหม่ ที่ตลาดโรงเกลือ  โดย องค์การบริหารส่วนจังหวัด

 

๒. พิธีกร  การทำบุญของชุมชนฟ้าอัมพร ร.๑๒ พัน.๓ รอ.

 

๓. พิธีกรในงานฌาปนกิจศพ  จำนวน     งาน

 

๔. จัดพิธีสักการะศาลสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท, ศาลเจ้าพ่อภักดี – หลักชัย และรูปหล่อ พล..อัมพร  แก้วกำพล

 

 

ประจำเดือน ก.พ.๕๓

ภารกิจหลัก

 

๑. การอบรมศีลธรรมวัฒนธรรมทหารนายทหาร นายสิบ พลทหารและครอบครัว  ร่วมพิธีเวียนเทียน และฟังธรรม   เนื่องในวันมาฆบูชา  ที่  วัดหลวงอรัญญ์

 

. การอบรมศีลธรรมพลทหาร     อศจ.จทบ... เป็นผู้อบรม

 

. การอบรมผู้ต้องขัง              อศจ.จทบ... เป็นผู้อบรม

 

. การสวดมนต์ไหว้พระ และบรรยายธรรม ในวันพระก่อนการปฏิบัติราชการ

 

. การเยี่ยมผู้ป่วย      จัดเป็นการเยี่ยมเป็นหมู่คณะ

ภารกิจพิเศษ

 

๑. เป็นพิธีกร เนื่องในวันทหารผ่านศึก  องค์การทหารผ่านศึก คลองน้ำใส

 

๒. เป็นพิธีกรในงานฌาปนกิจศพ จำนวน ๓  งาน

 

๓. ร่วมพิธีประดับยศนายทหารสัญญาบัตร

 

๔. จัดพิธีสักการะศาลสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท  ๓ ครั้ง

 

 

ประจำเดือน มี..๕๓

ภารกิจหลัก

 

๑. อบรมศีลธรรมวัฒนธรรมทหาร โดยนิมนต์พระสงฆ์จากวัดสายไหมวนาราม พระอาจารย์วิชัย  วิจาโร เป็นองค์บรรยาย

 

๒. อบรมศีลธรรมวัฒนธรรมทหารกองประจำการ   อศจ.จทบ...  ผู้อบรม

 

๓. อบรมศีลธรรมผู้ต้องขัง     อศจ.จทบ... เป็นผู้อบรม

 

๔. สวดมนต์ไหว้พระและบรรยายธรรม ในวันพระก่อนการปฏิบัติราชการ

ภารกิจพิเศษ

 

. จัดพิธีศาลสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท  ๓ ครั้ง

 

. เป็นพิธีกรในงานฌาปนกิจศพ  จำนวน  ๒ งาน

 

 

ประจำเดือน เม.ย.๕๓

ภารกิจหลัก

 

. การอบรมศีลธรรมวัฒนธรรมทหาร   สำหรับนายทหาร นายสิบ พลทหาร และครอบครัว โดยการจัดพิธีประเพณีวันสงกรานต์ประจำปี ๒๕๕๓  นิมนต์ พระสิริวุฒิเมธี เจ้าคณะอำเภออรัญประเทศ มาทำการเทศนา ๑ กัณฑ์  สรงนำพระ และรดน้ำดำหัวผู้บังคับบัญชา

 

. การอบรมพลทหารกองประจำการ       อศจ.จทบ... ผู้อบรม

 

. การอบรมผู้ต้องขัง         อศจ.จทบ...  ผู้อบรม

 

. การสวดมนต์ไหว้พระ และบรรยายธรรม  ในวันพระก่อนการปฏิบัติหน้าที่ราชการ

ภารกิจพิเศษ

 

๑. จัดพิธีสักการะศาลสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท     ครั้ง

 

๒. พิธีกรโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ที่วัดเหล่าอ้อย

 

๓. ร่วมพิธีเปิด และปิดการอบรมเยาวชนดนตรี ที่ สโมสรนายทหารค่ายสุรสิงหนาท

 

๔. ร่วมพิธีปลดป่อยทหารกองประจำการ

 

๕. จัดพิธีประดับยศ ส..กองประจำการ และเครื่องหมาย ผช.ครู  ทหารใหม่

 

 

ประจำเดือน พ..๕๓

ภารกิจหลัก

 

๑. การอบรมศีลธรรมวัฒนธรรมทหาร  นายทหาร นายสิบ พลทหาร และครอบครัว ร่วมประกอบพิธีวันวิสาขบูชา โดยจัดเวียนเทียน และฟังธรรม ที่ วัดหลวงอรัญญ์

 

๒. อบรมทหารกองประจำการ       อศจ.จทบ... ผู้อบรม

 

๓. การอบรมผู้ต้องขัง         อศจ.จทบ...  ผู้อบรม

ภารกิจพิเศษ

 

๑. เป็นพิธีกรในงานพระราชทานเพลิงศพ  ๒ งาน

 

๒. สักการะศาลสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท    ครั้ง

 

๓. นำนักเรียนวิวัฒน์พลเมือง  เวียนเทียนในวันสำคัญทางศาสนา ที่วัดใหม่ไทรทอง

 

 

ประจำเดือน มิ..๕๓

ภารกิจหลัก

 

๑. การอบรมศีลธรรมวัฒนธรรมทหาร    โดยการนิมนต์พระสงฆ์มาเป็นองค์บรรยาย

 

๒. การอบรมพลทหารกองประจำการ      อศจ.จทบ... ผู้อบรม

 

๓. การอบรมผู้ต้องขัง     อศจ.จทบ...  ผู้อบรม

 

๔. สวดมนต์ไหว้พระ และบรรยายธรรม ในวันพระก่อนการปฏิบัติราชการ

ภารกิจพิเศษ

 

๑. จัดพิธีสักการะศาลสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท    ครั้ง

 

. พิธีกรงานฌาปนกิจศพ      ครั้ง

 

. พิธีกรงานทำบุญที่  .๑๒ พัน.๓ รอ.

 

. พิธีกรในงานสถาปนาหน่วย ร.๑๒ พัน.๓ รอ.

 

๕. อบรมศีลธรรมจริยธรรม แก่นักเรียนวิวัฒน์พลเมือง

 

 

ประจำเดือน ก..๕๓

ภารกิจหลัก

 

๑. การอบรมศีลธรรมวัฒนธรรม  นำกำลังพลนายทหาร นายสิบ พลทหาร และครอบครัว ประกองพิธีวันอาสาฬหบูชา ที่วัดหลวงอรัญญ์  โดยการเวียนเทียน และฟังธรรม

 

. อบรมทหารกองประจำการ     อศจ.จทบ... ผู้อบรม

 

. อบรมผู้ต้องขัง        อศจ.จทบ... ผู้อบรม

 

. สวดมนต์ไหว้พระและบรรยายธรรม ในวันพระก่อนการปฏิบัติหน้าที่ราชการ

ภารกิจพิเศษ

 

. จัดพิธีสักการศาลสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท     ครั้ง

 

. จัดถวายเทียนจำนำพรรษา ๓ วัด  วัดชนะไชยศรี  วัดหนองเทา และวัดบ้านด่าน – หนองขาม

 

 

ประจำเดือน ส..๕๓

ภารกิจหลัก

 

๑. การอบรมศีลธรมวัฒนธรรมทหาร  นายทหารนายสิบ พลทหาร และครอบครอบ ร่วมในพิธีวันสถาปนาหน่วย จทบ... มีการนิมนต์พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ ๙ รูป และกิจกรรมต่าง ๆ

 

. อบรมพลทหารกองประจำการ       อศจ.จทบ...  ผู้อบรม

 

. อบรมผู้ต้องขัง    อศจ.จทบ... ผู้อบรม

 

. นำสวดมนต์ไหว้พระและบรรยายธรรมในวันพระก่อนการปฏิบัติหน้าที่ราชการ

ภารกิจพิเศษ

 

. สักการะศาลสมเด้จพะบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท     ครั้ง

 

. เป็นพิธีกรงานฌาปนกิจศพ        ครั้ง

 

. ร่วมพิธีวางพานพุ่มสักการะในงาน ๑๒ สิงหาราชินี

 

. ร่วมโครงการเยี่ยมวัดในเทศกาลเข้าพรรษา กับทาง จังหวัดสระแก้ว

 

 

ประจำเดือน ก.ย.๕๓

ภารกิจหลัก

 

๑. การอบรมศีลธรรมวัฒนธรรมทหาร    โดยการนิมนต์พระสงฆ์มาเป็นองค์บรรยาย

 

. การอบรมทหารกองประจำการ     อศจ.จทบ... ผู้อบรม

 

. การอบรมผู้ต้องขัง      อศจ.จทบ... ผู้อบรม

 

. สวดมนต์ไหว้พระและบรรยายธรรม ในวันพระก่อนการปฏิบัติหน้าที่ราชการ

ภารกิจพิเศษ

 

๑. สักการะศาลสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท    ครั้ง

 

. พิธีกรในงานฌาปนกิจศพ    ๒ งาน

 

. ร่วมพิธีปลดปล่อยทหารกองประจำการ นิมนต์พระสงฆ์มาปะพรมน้ำพระพุทธมนต์

ตั้งแต่ เดือน ต.. – ธ.ค.๕๓  เข้าศึกษาหลักสูตร นทน.อศจ.ชั้นต้น รุ่นที่ ๘ ที่ กอศจ.ยศ.ทบ.