::: น้อมนบอภิวาท แทบเบื้องบาทพระทรงศรี เอกองค์วงศ์จักรี สถิต ณ หทัยชน :::

 

 หล่าทหารแพทย์ คือ นักรบยุทธศาสตร์ของ องทัพบกไทย

แผนยุทธศาสตร์ รร.สร.พบ.

 

  • ข่าวผู้บริหาร
  • ข่าวการศึกษา
  • ข่าวอบรม/สัมมนา
  • ข่าวกิจกรรม
  • ข่าวบริการสังคม
  • ทำนุบำรุงวัฒนธรรม
 

 
ปฎิทินแผนงานหลักสูตรการศึกษาประจำปี ๒๕๕๘
ตารางสอนหลักสูตรชั้นนายร้อย เหล่า พ. รุ่นที่ ๔๓
ตารางสอนหลักสูตรชั้นนายพัน เหล่า พ. รุ่นที่ ๖๓ ( ตลอดหลักสูตร )
คำสั่งการดำเนินงานหลักสูตรชั้นนายพัน เหล่า พ. รุ่นที่ ๖๓ ELT
รายชื่อเจ้าหน้าที่ดำเนินงานหลักสูตรชั้นนายพัน เหล่า พ. รุ่นที่ ๖๓ ELT
คำสั่งเปิดการศึกษาหลักสูตรชั้นนายพัน เหล่า พ. รุ่นที่ ๖๓ ศึกษาแบบอิเล็กทรอนิกส์
ติดตามกิจกรรมความเคลื่อนไหวของเราได้ที่ "YouTube Channel สารสนเทศ รร.สร.พบ."
คำรับรองการปฏิบัติราชการ โรงเรียนเสนารักษ์ กรมแพทย์ทหารบก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
บัญชีรายชื่อเข้ารับการศึกษาหลักสูตรชั้นนายพัน เหล่า พ. รุ่นที่ ๖๓ (e-learning)
วิพากษ์หลักสูตร และบรรยากาศการฝึกภาคสนามหลักสูตร นนส.เหล่า พ รุ่น ๑๗
พิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับ น.สัญญาบัตรและ น.ประทวน
ภาพบรรยากาศงานบุญวันสงกรานต์ รร.สร.พบ. ๒๕๕๗
พิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับ น.ประทวน
โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การสร้างความผาสุกในองค์กรปี ๕๗
ภาพบรรยากาศกิจกรรมอวยพรวันเกิด ประจำเดือนเมษายน ๒๕๕๗
รายงานผลการประเมินผลคุณการศึกษา รร.สร.พบ. ประจำปี ๒๕๕๖
คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา ปี ๕๕-๕๖ (ฉบับสมบูรณ์)
สรุปเปรียบเทียบคำขอ จำแนกรายจ่าย ปีงบประมาณ ๒๕๕๗

ติดต่ออาคารที่พักนายทหาร รร.สร.พบ. // กรม.นร.รร.สร.พบ.

แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรอง
ตำราวิชาประกอบหลักสูตรชั้นนายร้อยแผนกวิชาทั่วไป
รางวัลคุณภาพแห่งชาติ


 


กระทรวงกลาโหม


กองบัญชาการกองทัพไทย


กองทัพบก


กรมแพทย์ทหารบก


กรมแพทย์ทหารเรือ

กรมแพทย์ทหารอากาศ

ยศ.ทบ.

รร.สธ.ทบ.

วพม.

วพบ.

สมาคมพยาบาลทหารบก

 ศสษ.

ศูนย์การเรียนรู้ออนไลน์

 สวทช.

มหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย

วิชาการดอทคอม

จำนวนผู้เยี่ยมชม