::: น้อมนบอภิวาท แทบเบื้องบาทพระทรงศรี เอกองค์วงศ์จักรี สถิต ณ หทัยชน :::

 

 หล่าทหารแพทย์ คือ นักรบยุทธศาสตร์ของ องทัพบกไทย

แผนยุทธศาสตร์ รร.สร.พบ.

 

x

ประกาศรับสมัครแพทย์ฝังเข็ม รุ่นที่ 10 ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 14 ธ.ค.58
s

x รายละเอียดการรับสมัคร x ใบสมัครแพทย์ฝั่งเข็ม


  • ข่าวผู้บริหาร
  • ข่าวการศึกษา
  • ข่าวอบรม/สัมมนา
  • ข่าวกิจกรรม
  • ข่าวบริการสังคม
  • ทำนุบำรุงวัฒนธรรม
 

 
ตารางสอนปฐมนิเทศชั้นนายพันเหล่า พ. รุ่นที่ ๖๔ ( ศึกษาแบบอิเลคทรอนิกส์ )
ปฎิทินแผนงานหลักสูตรการศึกษาประจำปี ๒๕๕๘
ตารางสอนหลักสูตรชั้นนายร้อย เหล่า พ. รุ่นที่ ๔๓
ติดตามกิจกรรมความเคลื่อนไหวของเราได้ที่ "YouTube Channel สารสนเทศ รร.สร.พบ."
คำรับรองการปฏิบัติราชการ โรงเรียนเสนารักษ์ กรมแพทย์ทหารบก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
วิพากษ์หลักสูตร และบรรยากาศการฝึกภาคสนามหลักสูตร นนส.เหล่า พ รุ่น ๑๗
พิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับ น.สัญญาบัตรและ น.ประทวน
ภาพบรรยากาศงานบุญวันสงกรานต์ รร.สร.พบ. ๒๕๕๗
พิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับ น.ประทวน
โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การสร้างความผาสุกในองค์กรปี ๕๗
ภาพบรรยากาศกิจกรรมอวยพรวันเกิด ประจำเดือนเมษายน ๒๕๕๗
รายงานผลการประเมินผลคุณการศึกษา รร.สร.พบ. ประจำปี ๒๕๕๖
คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา ปี ๕๕-๕๖ (ฉบับสมบูรณ์)
สรุปเปรียบเทียบคำขอ จำแนกรายจ่าย ปีงบประมาณ ๒๕๕๗

ติดต่ออาคารที่พักนายทหาร รร.สร.พบ. // กรม.นร.รร.สร.พบ.

แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรอง
ตำราวิชาประกอบหลักสูตรชั้นนายร้อยแผนกวิชาทั่วไป
รางวัลคุณภาพแห่งชาติ


 


กระทรวงกลาโหม


กองบัญชาการกองทัพไทย


กองทัพบก


กรมแพทย์ทหารบก


กรมแพทย์ทหารเรือ

กรมแพทย์ทหารอากาศ

ยศ.ทบ.

รร.สธ.ทบ.

วพม.

วพบ.

สมาคมพยาบาลทหารบก

 ศสษ.

ศูนย์การเรียนรู้ออนไลน์

 สวทช.

มหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย

วิชาการดอทคอม

จำนวนผู้เยี่ยมชม