ค้นหาข้อมูล   คลิกเพื่อค้นหาบุคลากร   

เหล่าทหารแพทย์ คือ นักรบยุทธศาสตร์ของกองทัพบกไทย


: หมายเลขโทรศัพท์ภาย รร.สร.พบ. ::

ธุรการ/กำลังพล. รร.สร.พบ.  
เบอร์ภายใน
เบอร์ส่วนตัว
หมายเหตุ
94310 000 0000


ประเมินผล/สถิติ รร.สร.พบ.
เบอร์ภายใน
เบอร์ส่วนตัว
หมายเหตุ
94314 000 0000

เตรียมการ รร.สร.พบ.
เบอร์ภายใน
เบอร์ส่วนตัว
หมายเหตุ
94314 000 0000

กองการศึกษา รร.สร.พบ. 
เบอร์ภายใน
เบอร์ส่วนตัว
หมายเหตุ
94313 000 0000

สนับสนุนการศึกษา รร.สร.พบ. 
เบอร์ภายใน
เบอร์ส่วนตัว
หมายเหตุ
94316 000 0000

ห้องตำรา รร.สร.พบ.
เบอร์ภายใน
เบอร์ส่วนตัว
หมายเหตุ
94315 000 0000

สำนักงานประกันฯ รร.สร.พบ.
เบอร์ภายใน
เบอร์ส่วนตัว
หมายเหตุ
94317 000 0000

กรมนักเีรียน รร.สร.พบ.
เบอร์ภายใน
เบอร์ส่วนตัว
หมายเหตุ
94320-1 000 0000

BOQ. กรมฯ
เบอร์ภายใน
เบอร์ส่วนตัว
หมายเหตุ
94330 000 0000

กองพันนักเีรียน กรมฯ ( ลพบุรี )
เบอร์ภายใน
เบอร์ส่วนตัว
หมายเหตุ
38138, 38127, 38379   0000