เข้าสู่เว็บไซต์                        ศูนย์การเรียนรู้ ส.พัน.๖
กองพันทหารสื่อสารที่ 6 (ส.พัน.6) SIGNAL6 -2nd Military Area - Royal Thai Army - (- ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช -) ส.พัน.6 ที่อยู่ :118 ม.7 ต.โพธิ์สัย อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด 45280