ภาษาไทย   ภาษาอังกฤษ
   
   
     
"กำลังพล ทบ.ทุกนายสามารถมีส่วนร่วมในการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ได้ โดยร่วมกันตรวจสอบเว็บไซต์ที่บ่อนทำลาย
สถาบันฯ และรายงานให้ ทบ.ทราบ ทาง e-mail: net2551@gmail.com หรือ 02-2977319 เพื่อรวบรวมและแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการต่อไป"

แสดงข้อความ | หยุดข้อความ
 
 
 
กรมการทหารสื่อสาร กำหนดจัดงานวันสถาปนาเหล่าทหารสื่อสาร ครบรอบปีที่ 92 ในวันศุกร์ที่ 27 พ.ค.59 (อ่านต่อ)
ผบ.ทบ.อนุมัติให้ปิดอุทยานราชภักดิ์(ชั่วคราว) ใน 23-29 พ.ค.2559 (7 วัน)เพื่อปรนนิบัติบำรุงพื้นที่ทั้งหมด (อ่านต่อ)
การสอบคัดเลือก ผชท.ทบ. และ รอง ผชท.ทบ.ไทย/ต่างประเทศ ประจำปี ๒๕๕๙ (อ่านต่อ)
ประกาศการอนุมัติมาตรฐานยานเกราะล้อยางมาใช้ใน ทบ. (อ่านต่อ)
ขออนุมัติการกำหนดมาตรฐานยานเกราะล้อยางมาใช้ใน ทบ. (อ่านต่อ)
การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วศ.ด.) และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) ประจำภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศกษา ๒๕๕๙ (อ่านต่อ)
โครงการฝึกอบรมสร้างองค์ความรู้และเสริมสร้างทักษะกีฬาวอลเลย์บอลในพื้นที่ จชต. (อ่านต่อ)
 
เชิญชม สารคดีสั้น "ประชารัฐเพื่อประชาชน" จำนวน ๖ ตอน
 
 
 
ภารกิจกองทัพภาคที่ ๓ (อ่านต่อ)
โครงการปลูกต้นไม้ “ล้านกล้ามหามงคลเฉลิมพระชนม์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” กองทัพภาคที่ 3
   ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ (อ่านต่อ)
Road Map 3 ขั้น ของ คสช. (อ่านต่อ)
คสช.มาเพื่อปรองดองแก้ปัญหาและพัฒนาชาติ (อ่านต่อ)
            
   
 
พล.อ.พิสิทธิ์ สิทธิสาร เสธ.ทบ.
เป็นประธานในวันคล้ายวันสถาปนา ศทท.ทบ.ครบรอบปีที่ ๑๕
ณ ห้องรับรอง ๒๒๑ บก.ทบ.
พล.อ.วลิต โรจนภักดี รอง ผบ.ทบ.เป็นประธานในพิธีส่งมอบผลงานโครงการวิจัยด้านยุทโธปกรณ์ เพื่อพัฒนาศักยภาพของกองทัพบกและการป้องกันประเทศ ประจำปี ๒๕๕๘ ณ ห้องรับรอง ๒๒๑ บก.ทบ.
   
พล.อ.พิสิทธิ์ สิทธิสาร เสธ.ทบ. รับมอบเสื้อเกราะกันกระสุน เพื่อนำไปมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้
พล.ต.เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์
ผบ.พล.ม.๒ รอ. เป็นผู้แทน ผบ.ทบ.พร้อมคณะเยี่ยมผู้ป่วยเจ็บจากการปฏิบัติราชการสนาม
ณ ตึก มวก. รพ.รร.๖
   
   
พล.ม.๑
กับภารกิจการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยแล้ง
สกอ. โดย นายขจร จิตสุขุมมงคล รองเลขาธิการ สกอ./ผู้แทน สกอ.ได้ส่งมอบผลงานวิจัยและพัฒนายุทโธปกรณ์ทางทหาร ประจำปีงบประมาณ 2557 จำนวน 14 รายการ ให้แก่ ทบ. โดยมี พล.อ.วลิต โรจนภักดี รองง ผบ.ทบ./ผู้แทน ทบ. เป็นผู้รับมอบ ณ ห้อง 211 ใน บก.ทบ.
พันเอก เดชชาติ คชอัมพล รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ส่วนแยก 2 ร่วมกิจกรรมโครงการเปิดด่านการค้าชายแดนจุดผ่อนปรนการค้ากิ่วผาวอก และโครงการหมู่บ้านเข้มแข็งคู่ขนานตามแนวชายแดน
กองทัพภาคที่ ๓ กับภารกิจการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยแล้ง
สวพ.ทบ.รับรางวัลระดับยอดเยี่ยม ในการประกวดโครงการต้นแบบพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมไทย
การจัดแสดงนิทรรศการผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ เพื่อการสนับสนุนการปฏิบัติงานในพื้นที่ 3 จชต.
โครงการศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ค่ายพ่อขุนผาเมือง
พ.อ.ฉลองชัย ชัยยะคำ รอง ผบ.กกล.ผาเมือง แถลงข่าวในพื้นที่เกิดเหตุกรณีหมวดลาดตระเวน หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 2 ทำการลาดตระเวนเฝ้าตรวจ ได้เกิดเหตุปะทะกับกลุ่มขบวนการลักลอบขนยาเสพติ
   
ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ : สสส.
เที่ยวทั่วไทย ให้ถึงธรรม (อ่านต่อ)
สุขภาพดีได้ด้วย “ยาหอม” (อ่านต่อ)
5 พืชกินได้ ใช้ประโยชน์ดี (อ่านต่อ)
5 เคล็ดลับ นอนหลับสบายหน้าร้อน (อ่านต่อ)
Fight for fit "สู้สุดใจ หัวใจสุดฟิต" (อ่านต่อ)
 

 พลเอก ธีรชัย นาควานิช
 ผู้บัญชาการทหารบก
 
วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๙ ณ หน้าหอประชุมกิตติขจร
วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๙ ณ สถานพักฟื้นและพักผ่อน(บางปู)
วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ ฝูง บ.กบบ.ศคย.ทบ.
วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ ฝูง บ.กบบ.ศคย.ทบ.
วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ ห้อง ๒๑๑ บก.ทบ.
>> อ่านคำสัมภาษณ์อื่น
 
เรารักกองทัพบก
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกองทัพบก
<เพื่อผืนดินไทย>
e-Army
เชิญอ่านต่อ
 
 
 
 
 
ข่าว ทหารบก
RTA Mail ตรวจสอบยอดเงิน อทบ. "GES Survey Online"
เชิญอ่านต่อ
http://korlor.cloud.rta.mi.th/