-
       
  ภาษาไทย   ภาษาอังกฤษ
 
   
 
     
“ ทบ. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบไซต์ที่หมิ่นสถาบันฯ ในห้วง 1-31 ก.ค.57 จำนวน 11 เว็บไซต์ รวม 382 URL และแจ้งกระทรวง ICT ให้พิจารณาปิดกั้นแล้ว

“ กระทรวง ICT ปิดกั้นเว็บไซต์หมิ่นสถาบันฯ ที่ ทบ. รายงานในห้วง 1-31 ก.ค.57 จำนวน 426 URL

”กำลังพล ทบ. ทุกนายสามารถมีส่วนร่วมในการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ได้ โดยร่วมกันตรวจสอบเว็บไซต์ที่บ่อนทำลายสถาบันฯ และรายงานให้ ทบ. ทราบ ทาง e-mail : net2551@gmail.com หรือ 02 2977319 เพื่อรวบรวมและแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการต่อไป ”

แสดงข้อความ | หยุดข้อความ
 
 
  
 
 
 
ขอประชาสัมพันธ์แจ้งให้ทราบว่า มีบุคคลได้แอบอ้าง สร้าง facebook ที่ใช้ชื่อว่า "อุดมเดช สีตบุตร" ซึ่งในข้อเท็จจริง
facebook ดังกล่าวไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ พล.อ.อุดมเดช สีตบุตร รอง ผบ.ทบ. แต่อย่างใด ขอได้โปรดอย่าหลงเชื่อ และกด like
หรือขอร่วมเป็นเพื่อน ดังกล่าว ที่มา: https://www.facebook.com/profile.php?id=100007899797072&fref=ts
พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง กองทัพบก โดยกรมการทหารสื่อสาร กับ วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง
โดยมี พล.ท.กำธร บุณยะสุต เจ้ากรมการทหารสื่อสารเป็นผู้รับมอบการลงนาม กับ นางพัชราภรณ์ ไชยนาม ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง (อ่านต่อ)
การประกวดผลงานการจัดการความรู้ของ นขต.ทบ. ประจำปีงบประมาณ 2557 (อ่านต่อ) (เพิ่มเติม)
ประกวดผลงานการจัดการความรู้ของ นขต.ทบ. ในงานมหกรรมการจัดการความรู้ ทบ. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ (อ่านต่อ)
การดำเนินการจัดหานายทหารประทวนคุณวุฒิวิชาชีพเฉพาะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ (อ่านต่อ)  
รับสมัครกำลังพลเพื่อคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2557 (อ่านต่อ)
 
  เผยแพร่ราคากลางในการจัดซื้อ/จ้าง
โครงการ จัดหา สป.สาย ส. สำหรับงานติดตั้งระบบบันทึกข้อมูลสำหรับบุคคลและยานพาหนะที่ผ่านเข้า-ออก ในพื้นที่ บก.ทบ. (อ่านต่อ)
เผยแพร่ราคากลาง งานซ่อมปรับปรุงอาคารกองบัญชาการกองทัพบก (อ่านต่อ)
(สสน.บก.ทบ.) แบบแสดงรายการปริมาณและราคา(BOQ) งานจ้างเหมาเปลี่ยนหลอดไฟฟ้า FLUORESCENT แลลประกอบ BALLAST แกนเหล็กและหลอด COMPACT FLUORESCENT เป็นหลอด LED TUBE และ LED BULB (อ่านต่อ)
   
 
 
ประวัติกองทัพภาคที่ ๓ (อ่านต่อ)
การพัฒนาความร่วมมือด้านความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
(Cyber Security Collaboration for ASEAN Community) โดย พันเอก ฤทธี อินทราวุธ (อ่านต่อ)
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านไซเบอร์ : ความท้าทายของกองทัพบก (Cyber Security : A Challenge of Army)
โดย พันเอก ฤทธี อินทราวุธ (อ่านต่อ)
กองทัพบกเปิดแคมเปญลุยด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (RTA Cyber Security kick off)
โดย พันเอก ฤทธี อินทราวุธ (อ่านต่อ)
โปรแกรม Smart Thai Army เครื่องมือ เสนาสนเทศ และประชาสนเทศ บนมือถือ (Smart Thai Army – Mobile Application)
โดย พันเอก ฤทธี อินทราวุธ (อ่านต่อ)
ผลการปฏิบัติงานตามแผนควบคุมไฟป่าและหมอกควัน กองทัพภาคที่ ๓ ปี ๒๕๕๗ (อ่านต่อ)
โครงการวิจัยและพัฒนาระบบจัดการฐานองค์ความรู้เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล การก่อความไม่สงบ สนับสนุนการป้องกันและปราบปรามการก่อความไม่สงบ โดย พันเอก ฤทธี อินทราวุธ (อ่านต่อ)
                >>>อ่านบทความอื่น>>>
 
   
เมื่อ ๒๕ ก.ย.๕๗ พล.อ.อุดมเดช สีตบุตร รอง ผบ.ทบ.เป็นประธานในพิธีรับมอบทุนการศึกษา และสิ่งอุปกรณ์สำหรับทหารหาญจากผู้แทนหน่วยงาน และองค์กรภาคพลเรือน ณ ห้องรับรอง ๓๒๑ บก.ทบ.
คณะ ผชท.ทบ.ไทย/ต่างประเทศ และนายทหารจัดหาประจำ สน.ผชท.ทบ.ไทย/วอชิงตัน ดี.ซี. พร้อมคู่สมรส เข้าอำลา และรับนโยบายจาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผบ.ทบ. ก่อนจะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ใน ต.ค.๕๗ ณ ห้องรับรอง ๑๖๑ บก.ทบ.
พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ ผช.ผบ.ทบ.๑ ตรวจเยี่ยมโครงการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำ ตามนโยบาย คสช.ที่ดำเนินการโดย ทบ.และการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ณ จว.ป.จ.เขตพื้นที่ ทภ.๑
พล.อ.อักษรา เกิดผล เสธ.ทบ.เป็นประธานเปิดงานวันภูมิปัญญานักรบไทย ณ สโมสร ทบ.วิภาวดี เมื่อ11ก.ย.57
พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง หัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ นำคณะผู้บริหารระดับสูงของบริษัทคู่ค้าน้ำตาลทรายใหญ่ของโลกและนักวิเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญด้านการค้าน้ำตาลทรายของโลกเข้าเยี่ยมคารวะ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
นาย Harsh Vardhan Shringla ออท.อินเดีย ประจำประเทศไทยเยี่ยมคารวะ ผบ.ทบ./หน.คสช.เพื่อหารือและสร้างความเข้าใจอันดีเกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเมืองของไทย
ผบ.ทบ.เป็นประธานพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในโอกาส วันเปิดกองบัญชากองทัพบก ครบรอบปีที่ 28 เมื่อ 29 ส.ค.57
พล.ท.กิตติ อินทสร ผช.เสธ.ทบ.ฝขว.เป็นประธานในพิธีรับมอบเครื่องตรวจกระเป๋าและสัมภาระ ( เครื่อง X-RAY )จาก บริษัท ณัติพล จำกัด ณ ห้อง ๒๑๒ บก.ทบ.
พล.อ.อุดมเดช สีตบุตร รอง ผบ.ทบ.เป็นประธานรับมอบสื่อปฏิบัติศาสนกิจ ณ ห้อง ๓๒๑ บก.ทบ.เมื่อ ๒๙ ส.ค.๕๗
พล.อ.อักษรา เกิดผล เสธ.ทบ.เป็นประธานในพิธีมอบหนังสือเฉลิมพระเกียรติ สถาบันพระมหากษัตริย์กับมุสลิมในแผ่นดินไทย ให้กับส่วนราชการทุกภาคส่วน ณ ห้อง ๓๒๑ บก.ทบ. เมื่อ ๑ ก.ย.๕๗
เมื่อ ๒๘ ก.ค.๕๗ พล.ต.Perry Lim Cheng Yeow ผบ.ทบ.สป.เยี่ยมคารวะ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผบ.ทบ./หน.คสช. ณ อาคารรับรองเกษะโกมล เนื่องในโอกาสเยือนไทยอย่างเป็นทางการ ในฐานะแขกของ ทบ.
พล.อ.ท.Ng Chee Meng ผบ.ทสส.สป. และคณะ เยี่ยมคารวะ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผบ.ทบ./
หน.คสช.เนื่องในโอกาสเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของ ทท. ณ ห้องรับรอง ๑๖๑ บก.ทบ.
   
พลตรี ธนา จารุวัต เสนาธิการกองทัพภาคที่ ๓ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตาม ROAD MAP ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ แก่บุคลากรกรมประชาสัมพันธ์ และอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชนภาคเหนือ
พลโท สาธิต พิธรัตน์ แม่ทัพน้อยที่ ๓ เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์สาธิตเศรษฐกิจพอเพียงขั้นพื้นฐาน ณ กองพันทหารปืนใหญ่ที่ ๑๐๔ ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
พลโท สาธิต พิธรัตน์ แม่ทัพน้อยที่ ๓ เป็นประธานพิธีบวงสรวงและอัญเชิญอนุสาวรีย์ท่านจ่านกร้อง-ท่านจ่าการบุญ ขึ้นประดิษฐานยังแท่น ณ โรงเรียนจ่านกร้อง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
พลตรี ธนา จารุวัต เสนาธิการกองทัพภาคที่ ๓ เข้าร่วมการประชุมชี้แจงเรื่องแนวทางการดำเนินการตาม ROAD MAP การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายฉบับผ่านการเห็นชอบจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
พลตรี ธนา จารุวัต เสนาธิการกองทัพภาคที่ ๓ เป็นประธานในพิธีอำลาชีวิตรับราชการทหารประจำการ ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ประจำปี ๒๕๕๗
พลโท สาธิต พิธรัตน์ แม่ทัพน้อยที่ ๓/ รองผู้บัญชาการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่ ๓ มอบถุงยังชีพ จำนวน ๔๐๐ ชุด ให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย ณ หมู่ที่ ๗ ตำบลปากแคว อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
   
ข่าวทหารบก
การดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ตรวจสอบยอดเงิน อทบ. "GES Survey Online"
สหกรณ์ออมทรัพย์
RTA Mail กองทัพบก | Royal Thai Army | rta.mi.th | rta | ทหาร | ไทย | ทหารบก
การประชุมหน่วยขึ้นตรงกองทัพบก http://korlor.cloud.rta.mi.th/
เชิญอ่านต่อ
 
       
 
ประจำวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๗ ณ ฝูง บ.กบบ.ศคย.ทบ. (อ่านต่อ)
ประจำวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๗ ณ บก.ทบ. (อ่านต่)
ประจำวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๗ ณ กกบ.ศคย.ทบ. (อ่านต่อ)
ประจำวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๗ ณ พล.๑ รอ. (อ่านต่อ)
ประจำวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๗ ณ พธ.ทบ. (อ่านต่อ)
>>อ่านคำสัมภาษณ์อื่น
 
เรารักกองทัพบก
 
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกองทัพบก
<เพื่อผืนดินไทย>
e-Army
เชิญอ่านต่อ