ภาษาไทย   ภาษาอังกฤษ
 
   
 
     
“ทบ. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบเว็บไซต์ที่หมิ่นสถาบันฯ ในห้วง ๒๑ พ.ค.-๓ มิ.ย.๕๖ จำนวน ๒๑ เว็บไซต์ รวม ๒๑๓ ยูอาร์แอล และแจ้งกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้พิจารณาดำเนินการปิดกั้นต่อไปแล้ว"

“ศาลมีคำสั่งปิดกั้นเว็บไซต์ที่หมิ่นสถาบันฯ ในห้วง ๒๑ พ.ค.-๓ มิ.ย.๕๖ จำนวน ๔ คดี รวม ๔๐๑ ยูอาร์แอล และปิดกั้นเว็บไซต์สำหรับโทรศัพท์มือถือสมาร์ตโฟน (Smart Phone) จำนวน ๓๓ ยูอาร์แอล”

แสดงข้อความ | หยุดข้อความ
 
 
คำชี้แจง หัวหน้า คสช. พบ ประชาชน   เพลง คืนความสุขให้ประเทศไทย
  
รายการ "คืนความสุขให้คนในชาติ" ออกอากาศทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย วันศุกร์ที่ 20 มิถุนายน 2557
Thai general denies military coup was planned  
National Broadcast by General Prayut Chan-o-cha Head of the National Council for Peace and Order (NCPO) 20 June 2014
National Broadcast by General Prayut Chan-o-cha, Head of the National Council for Peace and Order, on 6 June 2014
 
 
 
(สสน.บก.ทบ.) แบบแสดงรายการปริมาณและราคา(BOQ) งานจ้างเหมาเปลี่ยนหลอดไฟฟ้า FLUORESCENT แลลประกอบ BALLAST แกนเหล็กและหลอด COMPACT FLUORESCENT เป็นหลอด LED TUBE และ LED BULB (อ่านต่อ)
กองทัพบก ขอเชิญร่วมงานมหกรรมการจัดการความรู้ของ กองทัพบก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ “พัฒนาองค์ความรู้ สู่วิสัยทัศน์กองทัพบก” วันศุกร์ที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ ระหว่างเวลา ๐๘๓๐ - ๑๕๐๐ น. ณ ห้องรับรอง ๒๒๑ ภายในกองบัญชาการกองทัพบก (อ่านต่อ)
กรมการสารวัตรทหารบก มีความประสงค์รับสมัครพลอาสาสมัคร เพื่อสอบคัดเลือกเลื่อนฐานะเป็น นายทหารประทวน (อัตรา สิบเอก) จำนวน ๖๓ อัตรา (อ่านต่อ)
กรมการสารวัตรทหารบก มีความประสงค์รับสมัครทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการ เป็น พลอาสามัคร เหล่า ทหารสารวัตร จำนวน ๖๓ อัตรา (อ่านต่อ)
การดำเนินการจัดหานายทหารประทวนคุณวุฒิวิชาชีพเฉพาะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ (อ่านต่อ)  
รับสมัครกำลังพลเพื่อคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2557 (อ่านต่อ)
   
 
 
กองทัพบกเปิดแคมเปญลุยด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (RTA Cyber Security kick off)
โดย พันเอก ฤทธี อินทราวุธ (อ่านต่อ)
โปรแกรม Smart Thai Army เครื่องมือ เสนาสนเทศ และประชาสนเทศ บนมือถือ (Smart Thai Army – Mobile Application)
โดย พันเอก ฤทธี อินทราวุธ (อ่านต่อ)
ผลการปฏิบัติงานตามแผนควบคุมไฟป่าและหมอกควัน กองทัพภาคที่ ๓ ปี ๒๕๕๗ (อ่านต่อ)
โครงการวิจัยและพัฒนาระบบจัดการฐานองค์ความรู้เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล การก่อความไม่สงบ สนับสนุนการป้องกันและปราบปรามการก่อความไม่สงบ โดย พันเอก ฤทธี อินทราวุธ (อ่านต่อ)
แนวทางการแก้ไขปัญหาความคับคั่งทางการศึกษาหลักสูตรตามแนวทางรับราชการของกองทัพบก โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(IT Solutions for the Army’s Education Problem) โดย พันเอก ฤทธี อินทราวุธ (อ่านต่อ)
เทคโนโลยีสารสนเทศกับสังคมแห่งปัญญา (Information Technology and Wisdom Society)
โดย พันเอก ฤทธี อินทราวุธ (อ่านต่อ) 
กองทัพไทยกับการสงครามโดยใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง (Thai Armed Forces and Network Centric Warfare)
โดย พันเอก ฤทธี อินทราวุธ (อ่านต่อ)
                >>>อ่านบทความอื่น>>>
 
   
เมื่อ ๔ ก.ค.๕๗ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผบ.ทบ. เป็นประธานการประชุมชี้แจงและสั่งการของ ผบ.ทบ.ต่อ ผบ.นขต.ทบ. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๗ (วาระปกติ)
พ.อ.ธนพัฒน์ ปัทมานนท์ รอง ผอ.ศทท.(๒) เป็นประธานพิธีปิดการอบรมสร้างความตระหนักด้านการรักษาความปลอดภัยสารสนเทศ ให้แก่กำลังพลกองทัพบก พื้นที่ ทภ.๓ ณ ห้อง คชรัตน์ ๒ เมื่อ ๓ ก.ค.๕๗
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผบ.ทบ.รับมอบรถยนต์จำนวน ๔ คัน จาก คุณเจริญ และคุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี ประธานกรรมการบริหารบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) เพื่อใช้ในภารกิจต่างๆ ของกองทัพบก
พลตรี บรรเจิด ฉางปูนทอง ผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยกองกำลังผาเมือง แถลงข่าวผลการปฏิบัติงานของ กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยกองกำลังผาเมือง เพื่อเป็นการชี้แจงทำความเข้าใจเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนได้รับทราบ
พล.ต.เลอชัย มาลีเลิศ ผบ.มทบ.42 เป็นประธานในพิธีอำลาธงชัยเฉลิม่พล และผู้บังคับบัญชา ของทหารกองประจำการ ประจำปี 2557 โดยมีกำลังพลจาก มทบ.42 , ร.5 และ ร.5 พัน.1 เข้าร่วมในพิธี ณ สนามหน้าสโมสรค่ายเสนาณรงค์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
พันเอก กษิดิศ หลักกรด รองผู้บัญชาการกองกำลังผาเมือง, พ.อ.นฤทธิ์ ถาวรวงศ์ เสนาธิการ กองกำลังผาเมือง และฝ่ายเสนาธิการกองกำลังผาเมือง เดินทางเข้าตรวจสอบพื้นที่กรณี หมวดทหารม้าที่ 4 กองร้อยทหารม้าที่ 3 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 3 ตรวจยึดเรือ จำนวน 2 ลำ
พันเอก กษิดิศ หลักกรด รองผู้บัญชาการกองกำลังผาเมือง และฝ่ายเสนาธิการกองกำลังผาเมือง ร่วมแถลงข่าวกรณี หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 31 ร่วมกับ เจ้าหน้าที่สถานีตำรวจภูธรแม่จัน จับกุมผู้ต้องหาค้ายาเสพติด
(๒๒ ก.ค.๕๗) พ.อ.วสันต์ รัญเสวะ ผอ.กสสท.ศทท. เป็นประธานเปิดการอบรมสร้างความตระหนักด้านการรักษาความปลอดภัยสารสนเทศ ให้แก่กำลังพลกองทัพบก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ (พื้นที่ ทภ.๑)
ณ แหล่งสมาคม นสศ. ค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช จังหวัดลพบุรี
เมื่อ ๔ ก.ค.๕๗ พล.อ.อาวุโส Min Aung Hlaing (มีน ออง ไลง์) เข้าเยี่ยมคำนับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผบ.ทบ./หน.คสช.เนื่องในโอกาสเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผบ.ทบ.
/หน.คสช.ประชุมหารือร่วมกับ คณะผู้บริหารกระทรวงการต่างประเทศ เอกอัครราชทูต และกงสุลใหญ่ประจำต่างประเทศ เพื่อนำข้อมูลกลับไปชี้แจงทำความเข้าใจที่ถูกต้อง
พันเอก กษิดิศ หลักกรด รอง ผบ.กกล.ผาเมือง เดินทางไปเป็นประธานในพิธีมอบระบบประปาภูเขา ตามโครงการธรรมตามแนวพระราชดำริเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พลตรี บรรเจิด ฉางปูนทอง ผู้บัญชาการกองกำลังผาเมือง ให้การต้อนรับ พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล เสนาธิการทหาร และคณะ ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานด้านการสกัดกั้นยาเสพติด และแรงงานต่างด้าว ในพื้นที่ จังหวัดเชียงราย
พันเอก กษิดิศ หลักกรด รองผู้บัญชาการกองกำลังผาเมือง และฝ่ายเสนาธิการกองกำลังผาเมือง ร่วมแถลงข่าวกรณี หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 3 ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ตำรวจ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง จังหวัดเชียงราย ทำการปิดล้อมตรวจค้น
พลตรี บรรเจิด ฉางปูนทอง ผู้บัญชาการกองกำลังผาเมือง และฝ่ายเสนาธิการ กองกำลังผาเมือง ให้การต้อนรับ พลโท ปรีชา จันทร์โอชา แม่ทัพภาคที่ ๓ และคณะ ในโอกาสเดินทางมาตรวจภูมิประเทศพื้นที่ชายแดนไทย-เมียนมา ในพื้นที่ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
   
ข่าวทหารบก
การดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ตรวจสอบยอดเงิน อทบ. "GES Survey Online"
สหกรณ์ออมทรัพย์ www.rta.mi.th/gjag/
RTA Mail กองทัพบก | Royal Thai Army | rta.mi.th | rta | ทหาร | ไทย | ทหารบก
การประชุมหน่วยขึ้นตรงกองทัพบก http://korlor.cloud.rta.mi.th/
เชิญอ่านต่อ
 
       
 
ประจำวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๗ ณ ฝูง บ.กบบ.ศคย.ทบ. (อ่านต่อ)
ประจำวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๗ ณ บก.ทบ. (อ่านต่)
ประจำวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๗ ณ กกบ.ศคย.ทบ. (อ่านต่อ)
ประจำวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๗ ณ พล.๑ รอ. (อ่านต่อ)
ประจำวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๗ ณ พธ.ทบ. (อ่านต่อ)
>>อ่านคำสัมภาษณ์อื่น
 
เรารักกองทัพบก
 
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกองทัพบก
<เพื่อผืนดินไทย>
e-Army
เชิญอ่านต่อ