ภาษาไทย   ภาษาอังกฤษ
 
   
 
     
“ ทบ.ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบเว็บไซต์ที่หมิ่นสถาบันฯ ในห้วง 1-31 ธ.ค.57 จำนวน 11 เว็บไซต์ รวม 660 URL และแจ้งกระทรวง ICT ให้ปิดกั้นแล้ว

“ กระทรวง ICT ปิดกั้นเว็บไซต์หมิ่นสถาบันฯ ที่ ทบ. รายงานในห้วง 1-31 ธ.ค.57 จำนวน 431 URL ”

แสดงข้อความ | หยุดข้อความ
 
 
  
 
 
กรมการสารวัตรทหารบก มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือน(ไม่จำกัดเพศ)/ทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2558 จำนวน 2 อัตรา (อ่านต่อ)
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์หลักสูตร Windows Administration (อ่านต่อ)
ขอเชิญชมงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2558 (อ่านต่อ)
การติดแผ่นป้ายทะเบียนสินทรัพย์สำหรับสิ่งอุปกรณ์ถาวรและอาคารสิ่งปลูกสร้าง สาย ยย. (อ่านต่อ)
ตารางการฝึกอบรม หลักสูตร Windows Administration   รุ่นที่ 3,4 (Linux Administration)   (อ่านต่อ)
รับสมัครกำลังพลเพื่อคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2558 (อ่านต่อ)
รายละเอียดหลักสูตรคอมพิวเตอร์ ศทท. ประจำปีงบประมาณ 2558 (อ่านต่อ)
 
 
ประกาศคณะทำงานพิจารณารถยนต์บรรทุก ขนาด ๑ ๑/๔ ตัน มาใช้ในกองทัพบก
เรื่อง ขอยกเลิกการเสนอข้อมูลรถยนต์บรรทุก ขนาด ๑ ๑/๔ ตัน
  เผยแพร่ราคากลางในการจัดซื้อ/จ้าง
โครงการ งานซ่อมปรับปรุงระบบไฟฟ้าของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า และระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินประจำอาคาร กองบัญชาการกองทัพบก กรุงเทพมหานคร
โครงการ งานปรับปรุงผนังภายในห้องอาหารชั้นสัญญาับัตร อาคารส่วนที่ 2 ชั้น 5 ของ กองบัญชาการกองทัพบก
กรุงเทพมหานคร (อ่านต่อ)
กรมการทหารสื่อสาร มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโฆษณาทางอินเทอร์เน็ตสนับสนุนการปฏิบัติการข่าวสารของกองทัพบก
จำนวน 1 งาน (อ่านต่อ)
โครงการ งานจัดหาวัสดุปูพื้นแท่นรับการเคารพ ของส่วนสนับสนุน กองบัญชาการกองทัพบก กรุงเทพมหานคร (อ่านต่อ)
โครงการ งานปรนนิบัติบำรุงเครื่องปรับอากาศ ของ กองบัญชาการกองทัพบก กรุงเทพมหานคร (อ่านต่อ)
โครงการ งานป้องกันและกำจัดศัตรูทำลายไม้ อาคารกองบัญชาการกองทัพบก(ส่วนที่4) กรุงเทพมหานคร  (อ่านต่อ)
โครงการ จัดหา สป.สาย ส. สำหรับงานติดตั้งระบบบันทึกข้อมูลสำหรับบุคคลและยานพาหนะที่ผ่านเข้า-ออก ในพื้นที่ บก.ทบ. (อ่านต่อ)
เผยแพร่ราคากลาง งานซ่อมปรับปรุงอาคารกองบัญชาการกองทัพบก (อ่านต่อ)
(สสน.บก.ทบ.) แบบแสดงรายการปริมาณและราคา(BOQ) งานจ้างเหมาเปลี่ยนหลอดไฟฟ้า FLUORESCENT แลลประกอบ BALLAST แกนเหล็กและหลอด COMPACT FLUORESCENT เป็นหลอด LED TUBE และ LED BULB (อ่านต่อ)
   
 
 
สงครามข่าวสารกับสงครามสื่อ (Information warfare VS Media Warfare)
โดย พลตรี ฤทธี อินทราวุธ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีทางทหาร (อ่านต่อ)
ศูนย์ไซเบอร์กองทัพบก : เขี้ยวเล็บ หรือ เสือกระดาษ (Army Cyber Center : Abilities or Paper Tiger)
โดย พลตรี ฤทธี อินทราวุธ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีทางทหาร (อ่านต่อ)
ศูนย์ปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ขั้นสูง( Advanced Security Operations Center )
โดย พลตรี ฤทธี อินทราวุธ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีทางทหาร (อ่านต่อ)
โลกไซเบอร์ : โดเมนใหม่ของการรักษาความปลอดภัยในศตวรรษที่ 21 ( Cyberspace : A New Domain of Security in 21st Century )
โดย พลตรี ฤทธี อินทราวุธ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีทางทหาร (อ่านต่อ)
ศูนย์ไซเบอร์กองทัพบก (Army Cyber Center)
โดย พลตรี ฤทธี อินทราวุธ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีทางทหาร (อ่านต่อ)
การพัฒนาความร่วมมือด้านความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
(Cyber Security Collaboration for ASEAN Community) โดย พันเอก ฤทธี อินทราวุธ (อ่านต่อ)
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านไซเบอร์ : ความท้าทายของกองทัพบก (Cyber Security : A Challenge of Army)
โดย พันเอก ฤทธี อินทราวุธ (อ่านต่อ)
กองทัพบกเปิดแคมเปญลุยด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (RTA Cyber Security kick off)
โดย พันเอก ฤทธี อินทราวุธ (อ่านต่อ)
โปรแกรม Smart Thai Army เครื่องมือ เสนาสนเทศ และประชาสนเทศ บนมือถือ (Smart Thai Army – Mobile Application)
โดย พันเอก ฤทธี อินทราวุธ (อ่านต่อ)
ผลการปฏิบัติงานตามแผนควบคุมไฟป่าและหมอกควัน กองทัพภาคที่ ๓ ปี ๒๕๕๗ (อ่านต่อ)
โครงการวิจัยและพัฒนาระบบจัดการฐานองค์ความรู้เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล การก่อความไม่สงบ สนับสนุนการป้องกันและปราบปรามการก่อความไม่สงบ โดย พันเอก ฤทธี อินทราวุธ (อ่านต่อ)
                >>>อ่านบทความอื่น>>>
 
   
พล.อ. อนันตพร กาญจนรัตน์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ทบ. เป็นผู้แทน มทภ.4 รับมอบเครื่องอุปโภคบริโภคจาก คุณกิตติยา โตธนะเกษม รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส บจม. ธนาคารกรุงไทย
ณ ห้อง ๒๑๑ บก.ทบ.
พล.อ.ฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข เสธ.ทบ.เป็นผู้แทน ผบ.ทบ.อวยพร พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ อดีต ผบ.ทบ. เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๘
ณ อาคารริเวอร์ไรน์เพลส
พล.อ.ปรีชา จันทร์โอชา ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก (ผู้แทนผู้บัญชาการทหารบก) อวยพรปีใหม่และมอบของขวัญให้กับกำลังพลที่ปฏิบัติราชการสนามประจำปี 2558
ผบ.ทบ./ผบ.ศปก.ทบ.ตรวจเยี่ยม ทภ.4 และอำนวยพรปีใหม่ ประจำปี2557
เมื่อ 20ธ.ค.57
   
พล.อ.ฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข เสธ.ทบ.เป็นผู้แทน ผบ.ทบ.รับมอบเสื้อเกราะกันกระสุน จากคุณ ตะติยะ ซอโสตถิกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัทซีคอน บางแค จำกัด ณ ห้อง ๒๓๓ บก.ทบ.
พล.อ.อักษรา เกิดผล ปธ.คปษ.ทบ.เป็นผู้แทน ผบ.ทบ.อวยพร พล.อ.สุจินดา คราประยูร อดีต ผบ.ทบ. เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๘
ณ บ้านพัก ถ.พระรามหก
พล.อ.ฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข เสธ.ทบ.เป็นผู้แทน ผบ.ทบ.อวยพร พล.อ.ชัยสิทธิ์ ชินวัตร อดีต ผบ.ทบ. เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๘
ณ บ้านพัก จว.ปทุมธานี
ผบ.ทบ./ผบ.ศปก.ทบ. ตรวจเยี่ยม หน่วย นสศ. และอวยพรปีใหม่ประจำปี 2557
เมื่อ 18ธ.ค.57
   
พล.ต.คุณวุฒิ หมอแก้ว ผบ.พล.ร.๕ และคณะฯ เดินทางไปตรวจเยี่ยมและฟังบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงาน โดยมี พ.อ.ไพศาล หนูสังข์ ผบ.ร.๕ ให้การต้อนรับ ณ ร.๕ พัน ๑ ค่ายเสนาณรงค์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
พ.อ.ไพศาล หนูสังข์ ผบ.ร.๕ เดินทางไปตรวจเยี่ยมและฟังบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงาน เยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและพบปะแม่บ้านกำลังพล ณ ร.๕ พัน ๑ ค่ายเสนาณรงค์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
พ.อ.ไพศาล หนูสังข์ ผบ.ฉก.ร.๕ เดินทางไปตรวจเยี่ยม, รับฟังบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานและให้โอวาทกำลังพล หน่วยขึ้นควบคุมทางยุทธการ ฉก.ร.๕ ด้าน จ.ยะลา และ จ.นราธิวาส
ภาพข่าวกิจกรรมที่น่าสนใจ
ของ กกล.สุรนารี
ห้วงเดือน พ.ย.57 ที่ผ่านมา
พ.อ.ไพศาล หนูสังข์ ผบ.ฉก.ร.๕ เดินทางไปตรวจเยี่ยม, รับฟังบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานและให้โอวาทกำลังพล ของหน่วยขึ้นควบคุมทางยุทธการ ฉก.ร.๕ ณ ศฝด.๔๓๑(สย.๒) และ ร้อย.ร.๕๐๒๑ อ.สะเดา จ.สงขลา
พ.อ.ไพศาล หนูสังข์ ผบ.ฉก.ร.๕ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมปรับภูมิทัศน์ชายแดนไทย-มาเลเซีย ตามโครงการ “ปรับภูมิทัศน์ช่องทางตามตามแนวชายแดนไทย-มาเลเซีย” ณ บ.ไทย-จังโหลน ม.๗ ต.สำนักขาม อ.สะเดา จ.สงขลา
   
ข่าวทหารบก
การดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ตรวจสอบยอดเงิน อทบ. "GES Survey Online"
สหกรณ์ออมทรัพย์
RTA Mail กองทัพบก | Royal Thai Army | rta.mi.th | rta | ทหาร | ไทย | ทหารบก
การประชุมหน่วยขึ้นตรงกองทัพบก http://korlor.cloud.rta.mi.th/
เชิญอ่านต่อ
 
       
 
 
๙ มกราคม ๒๕๕๘ ณ ฝูง บ.กบบ.ศคย.ทบ.
๖ มกราคม ๒๕๕๘ ณ กอ.รมน.
๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ ห้อง ๒๑๑ บก.ทบ.
๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ ฝูง บ.กบบ.ศคย.ทบ.
 
>>อ่านคำสัมภาษณ์อื่นๆ
เรารักกองทัพบก
 
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกองทัพบก
<เพื่อผืนดินไทย>
e-Army
เชิญอ่านต่อ