ภาษาไทย   ภาษาอังกฤษ
   
   
     
"ทบ. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบเว็บไซต์ที่บ่อนทำลายสถาบันฯ นห้วง 1-31 ธ.ค.59 จำนวน 9 เว็บไซต์ รวม 1,314 URL และแจ้งกระทรวง ICT ให้พิจารณาปิดกั้นแล้ว"

"ศาลมีคำสั่งปิดกั้นการโพสต์ข้อความที่บ่อนทำลายสถาบันฯ โดยใช้อำนาจตามประกาศ คสช.ที่ 26/2557 ลง 24 พ.ค.57 เรื่อง การดูแลและสอดส่องการใช้สื่อสังคมออนไลน์ แบ่งเป็น เว็บไซต์ที่ไม่เข้ารหัส จำนวน 46 URL และเว็บไซต์ที่เข้ารหัส ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการประสานเจ้าของเซอร์เวอร์ในต่างประเทศ จำนวน 221 URL"

"กำลังพล ทบ.ทุกนายสามารถมีส่วนร่วมในการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ได้ โดยร่วมกันตรวจสอบเว็บไซต์ที่บ่อนทำลาย
สถาบันฯ และรายงานให้ ทบ.ทราบ ทาง e-mail: net2551@gmail.com หรือ 02-2977319 เพื่อรวบรวมและแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการต่อไป"

แสดงข้อความ | หยุดข้อความ
 
 
 
โครงการฝึกอบรมสร้างองค์ความรู้และเสริมสร้างทักษะกีฬาวอลเลย์บอลในพื้นที่ จชต. (อ่านต่อ)
กรมการสารวัตรทหารบก มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือน (ไม่จำกัดเพศ)/ทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็น
    พนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2559 จำนวน 3 อัตรา (อ่านต่อ)
กรมการสารวัตรทหารบก มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือน (เพศชาย)/ทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็น
    พนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2559 จำนวน 1 อัตรา (อ่านต่อ)
ศูนย์เทคโนโลยีทางทหาร ประกาศรายชื่อผู้สมัครเรียนคอมพิวเตอร์หลักสูตร การพัฒนาโปรแกรม รุ่นที่ 1-4 (อ่านต่อ)
สารอวยพรปีใหม่ พุทธศักราช 2559 ของ พลเอก ธีรชัย นาควานิช ผู้บัญชาการทหารบก (อ่านต่อ)
 
ทหารกองเกินที่จะเข้ารับการตรวจเลือกทหาร ฯ ประจำปี 2559
ผู้ใดรู้หรือสงสัยว่าตนเองเป็นโรค ที่ขัดต่อการเข้ารับราชการทหาร สามารถไปเข้ารับการตรวจโรคได้ที่โรงพยาบาลทหารทั้ง 20 แห่ง
ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 แล้วนำใบรับรองผลการตรวจโรคไปแสดง ต่อคณะกรรมการตรวจเลือก เพื่อประกอบ
การพิจารณา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองการสัสดี หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน โทร 0-2223-3259, www.sussadee.com หรือสำนักงาน สัสดี ทุกแห่ง
 
 
 
ภารกิจกองทัพภาคที่ ๓ (อ่านต่อ)
โครงการปลูกต้นไม้ “ล้านกล้ามหามงคลเฉลิมพระชนม์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” กองทัพภาคที่ 3
   ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ (อ่านต่อ)
Road Map 3 ขั้น ของ คสช. (อ่านต่อ)
คสช.มาเพื่อปรองดองแก้ปัญหาและพัฒนาชาติ (อ่านต่อ)
            
   
 
พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี และรัฐบุรุษ พร้อมด้วย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ร่วมงานเลี้ยงรับรองเนื่องในวันกองทัพบก ประจำปี 2559 ที่สโมสรทหารบก โดยมี พล.อ.ธีรชัย นาควานิช ผบ.ทบ. ให้การต้อนรับ
พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสาท ผช.ผบ.ทบ.(๑) ตรวจเยี่ยมการส่งกำลังบำรุง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ เพื่อรับทราบปัญหาข้อขัดข้อง และมอบแนวทางในการปฏิบัติงานด้านการส่งกำลังบำรุง ในหน่วย ทภ.๒
พล.อ.ธีรชัย นาควานิช ผบ.ทบ.นำคณะ ผบช.ชั้นสูงของ ทบ.และสมาคมแม่บ้าน ทบ. ลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ณ ศาลาว่าการพระราชวัง ภายในพระบรมมหาราชวัง
พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสาท ผช.ผบ.ทบ.(๑) ตรวจเยี่ยมการส่งกำลังบำรุง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ เพื่อรับทราบปัญหาข้อขัดข้อง และมอบแนวทางในการปฏิบัติงานด้านการส่งกำลังบำรุง ในหน่วย ทภ.๓
คุณสงวน ชื่นพาณิชยกุล รองประธานกรรมการหอการค้าไทยจีน และคุณ กิตติพงษ์ เตรัตนชัย นายกสมาคมวิเทศพาณิชย์ไทยจีน เข้าพบ พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสาท ผช.ผบ.ทบ.๑ ณ ห้องรับรอง ๒๑๑ บก.ทบ.
พล.อ.วลิต โรจนภักดี รอง ผบ.ทบ.พร้อมคณะ เยี่ยมอวยพร พล.อ.อิสระพงศ์ หนุ่นภักดี เนื่องในเทศกาลขึ้นปีใหม่
   
สวพ.ทบ. จัดพิธีมอบรางวัลผลงานวิจัยดีเด่นประจำปี 2558 โดย พล.อ.ธีรชัย นาควานิช ผบ.ทบ. มอบรางวัลแก่นักวิจัยและหน่วยวิจัยดีเด่นประจำปี 2558 ในที่ประชุม นขต.ทบ.
พันเอก เดชชาติ คชอัมพล รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๓ ส่วนแยก ๒ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมโครงการ “พัฒนาแนวกันไฟสองแผ่นดิน เทิดไท้องค์ราชันย์ ประจำปี ๒๕๕๙"
พลเอก ธีรชัย นาควานิช ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก ตรวจเยี่ยม กองกำลังป้องกันชายแดน ในพื้นที่ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 3 ณ ฐานปฏิบัติการดอยกิ่วฮุง อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่าง
กองทัพบก กับ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ต้อนรับคณะผู้บังคับบัญชา, อาจารย์ และนักศึกษา หลักสูตรหลักประจำ วทบ. ชุดที่ ๖๑ ในโอกาสเดินทางมารับฟังการบรรยายสรุป ณ ห้องประชุมทองจัตุ กองบัญชาการกองกำลังผาเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
การจัดกิจกรรมการรณรงค์เพื่อป้องกันการเกิดไฟป่า และหมอกควัน ประจำปี ๒๕๕๙ ณ สนามกีฬา กองพันพัฒนา ๓ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
พลเอก ธีรชัย นาควานิช ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก ตรวจเยี่ยม กองกำลังป้องกันชายแดน ในพื้นที่ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ ๓ ณ กองบัญชาการกองกำลังผาเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
พลตรี กษิดิศ หลักกรด ผู้บัญชาการกองกำลังผาเมือง เดินทางตรวจเยี่ยม การปฏิบัติงานจุดตรวจจุดสกัดกั้น/จุดบริการประชาชน ในห้วงเทศกาลปีใหม่
   
ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ : สสส.
7 วิธี ปั้นลูกน้อยรักการอ่าน (อ่านต่อ)
4 เรื่องต้องรู้ ก่อนเที่ยวเชิงอนุรักษ์ฯ (อ่านต่อ)
4 วิธีง่ายๆ เลือกซื้อผลไม้รถเข็น (อ่านต่อ)
เผยแพร่ราคากลางในการจัดซื้อ/จ้าง
งานปรนนิบัติบำรุง เครื่องปรับอากาศ (อาคารส่วนที่ 1) ชั้น G ภายใน บก.ทบ.อาคารหมายเลข 2/36 จำนวน 43 เครื่อง (อ่านต่อ)
งานปรนนิบัติบำรุง เครื่องปรับอากาศ (อาคารส่วนที่ 1) ชั้น 4 ภายใน บก.ทบ.อาคารหมายเลข 2/36 จำนวน 77 เครื่อง (อ่านต่อ)
งานปรนนิบัติบำรุง เครื่องปรับอากาศ อาคาร บก.ทบ. (มัฆวานรังสรรค์) ชั้นที่ 1 อาคารหมายเลข 10/38 จำนวน 45 เครื่อง (อ่านต่อ)
งานปรนนิบัติบำรุง เครื่องปรับอากาศ อาคารส่วนที่ 2 ชั้น 1 ภายใน บก.ทบ.อาคารหมายเลข 3/36 จำนวน 35 เครื่อง (อ่านต่อ)
งานปรนนิบัติบำรุง เครื่องปรับอากาศ อาคารส่วนที่ 3 ชั้น 1 ภายใน บก.ทบ.อาคารหมายเลข 4/36 จำนวน 46 เครื่อง (อ่านต่อ)
งานปรนนิบัติบำรุง เครื่องปรับอากาศ อาคารส่วนที่ 4 ชั้น 1 (สลก.ทบ.) ภายใน บก.ทบ.อาคารหมายเลข 6/36 จำนวน 13 เครื่อง (อ่านต่อ)
งานปรนนิบัติบำรุง เครื่องปรับอากาศ อาคารหอประชุมกิตติขจร,ที่นอนทหารรักษาการณ์ 24 ชั่วโมง, ป้อมยามรักษาการณ์ด้านหน้า
   รวม 22 เครื่อง (อ่านต่อ)
งานปรนนิบัติบำรุง เครื่องปรับอากาศ อาคารจอดรถ ชั่น 1 ภายใน บก.ทบ.อาคารหมายเลข 7/36 จำนวน 16 เครื่อง (อ่านต่อ)
โครงการงานปรับปรุงสำนักงาน จก.สบ.ทบ. ภายในอาคารส่วนที่ 3 ชั้น 3 ของ บก.ทบ. กรุงเทพมหานคร (อ่านต่อ)
 

 พลเอก ธีรชัย นาควานิช
 ผู้บัญชาการทหารบก
 
ประจำวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๙ ณ ฝูง บ.กบบ.ศคย.ทบ.
ประจำวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๙ ณ พล.ม.๒ รอ.
ประจำวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๙ ณ ชุมชนบางบัว เขตบางเขน
ประจำวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ ห้อง ๒๑๑ บก.ทบ.
ประจำวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ ฝูง บ.กบบ.ศคย.ทบ.
ประจำวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
ประจำวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๘
ประจำวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๘
 
 
 
เรารักกองทัพบก
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกองทัพบก
<เพื่อผืนดินไทย>
e-Army
เชิญอ่านต่อ
 
 
 
 
 
ข่าว ทหารบก
RTA Mail ตรวจสอบยอดเงิน อทบ. "GES Survey Online"
เชิญอ่านต่อ
http://korlor.cloud.rta.mi.th/