ภาษาไทย   ภาษาอังกฤษ
   
   
     
"ทบ. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบเว็บไซต์ที่หมิ่นสถาบันฯ ในห้วง ๑-๓๑ พ.ค.๕๘ จำนวน ๑๒ เว็บไซต์ รวม ๗๓๙ URL และแจ้งกระทรวง ICT ให้พิจารณาปิดกั้นแล้ว"
"กระทรวง ICT ปิดกั้นเว็บไซต์หมิ่นสถาบันฯ ที่ ทบ. รายงาน ในห้วง ๑-๓๑ พ.ค.๕๘ จำนวน ๕๘๖ URL"
"กำลังพล ทบ. ทุกนายสามารถมีส่วนร่วมในการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตรย์ได้ โดยร่วมกันตรวจสอบเว็บไซต์ที่บ่อนทำลายสถาบันฯ และรายงานให้ ทบ. ทราบ ทาง e-mail:net2551@gmail.com หรือ ๐๒-๒๙๗๗๓๑๙ เพื่อรวบรวมและแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการต่อไป"

แสดงข้อความ | หยุดข้อความ
 


 
 
ข้อมูลการบรรยาย TH e -GIF ของคุณ จิตติ กาหลง เจ้าหน้าที่ EGA  (อ่านต่อ)
 
 
 

แบนเนอร์ AARM 2015
สำหรับ นขต.ทบ. ได้ DOWNLOAD

<<== คลิกเพื่อดาวน์โหลด

 

ตอนที่ 1 : จุดเริ่มต้นของสุภาพบุรษ

ตอนที่ 2 : ยินดีต้อนรับ

 
 
ภารกิจกองทัพภาคที่ ๓ (อ่านต่อ)
โครงการปลูกต้นไม้ “ล้านกล้ามหามงคลเฉลิมพระชนม์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” กองทัพภาคที่ 3 ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ (อ่านต่อ)
Road Mab 3 ขั้น ของ คสช. (อ่านต่อ)
คสช.มาเพื่อปรองดองแก้ปัญหาและพัฒนาชาติ (อ่านต่อ)
            
   
 
 
ผบ.ทบ.ประชุม ผบ.นขต.ทบ.และพิธีรับมอบรางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬาสโมสร พร้อมพิธีมอบใบประกาศชมเชยให้กับหน่วยที่ได้รับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ณ ห้องประชุม 241 บก.ทบ.
พล.อ.กัมปนาท รุดดิษฐ์ ผช.ผบ.ทบ.๒ ตรวจเยี่ยมกรมฝ่ายกิจการพิเศษ สายงานกำลังพล ของหน่วย นรด. และ ยศ.ทบ.
พล.ท.จิระพันธ์ มาลีแก้ว รอง เสธ.ทบ.๕ รับมอบเสื้อกันหนาว จำนวน ๑๕,๐๐๐ ตัว มูลค่า ๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท จากคุณโอภาส ธันวารชร กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด ในโครงการ "คูโบต้า พลังใจสู้ภัยหนาว"
พล.อ.วลิต โรจนภักดี รอง ผบ.ทบ. ตรวจเยี่ยมเพื่อรับทราบความคืบหน้าในการจัดเตรียมการจัดการทดสอบฯ AARM 2015 ณ โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน จว.ปข.และเดินทางไปยัง บก.ศร. เพื่อรับฟังบรรยายสรุป และเดินทางไปสนามยิงปืนทางยุทธวิธี ทบ.
   
พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และคณะ เป็นประธานการประชุมมอบแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ
๙ จังหวัดและการป้องกันรักษาพื้นที่ป่าการแก้ไขปัญหาบุกรุกที่ดินป่าไม้
เยี่ยมผู้ป่วยเจ็บจากการปฏิบัติราชการสนามที่พักรักษาตัว ณ โรงพยาบาลพระมงกุฎ เกล้ากรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่กำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติราชการสนาม พร้อมมอบเงินบำรุงขวัญ
พล.ต.อดิศรย์ โครพ ผอ.สวพ.ทบ. พร้อมคณะ เข้าพบ นางสาวอาภรณ์ แก่นวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง และข้อหารือโครงการวิจัยด้านยุทโธปกรณ์ทางทหาร
   
พลโท สมศักดิ์ นิลบรรเจิดกุล แม่ทัพภาคที่ ๓ เป็นประธานพิธีต้อนรับทหารกองประจำการ รุ่นปี ๒๕๕๘ ผลัดที่ ๒ ของหน่วยทหารในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ณ ลานบันเทิงทัพ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๕ ธันวามหาราช ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดพิษณุโลก
แม่ทัพภาคที่ ๓/ผู้บัญชาการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่ ๓ เป็นประธานรับมอบผ้าห่มกันหนาว จาก บริษัท ปตท.สผ. สยาม จำกัด
   
   
ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ : สสส.
5 วิถีเที่ยวใหม่ สไตล์ ‘Low Carbon’ (อ่านต่อ)
3 วิธี ลดหวาน ห่างไกลโรค (อ่านต่อ)
บาดเจ็บขณะวิ่ง...ทำไงดี (อ่านต่อ)
"เพซเซอร์` สีสันแห่งงาน ‘วิ่งสู่ชีวิตใหม่" (อ่านต่อ)
เผยแพร่ราคากลางในการจัดซื้อ/จ้าง
โครงการงานจ้างปรนนิบัติบำรุงเครื่องปรับอากาศ ของ บก.ทบ. กรุงเทพมหานคร (อ่านต่อ)
โครงการงานซ่อมปรับปรุงห้องน้ำ-ส้วม อาคาร บก.ทบ.(ส่วนที่ 1) ชั้น 6 (อ่านต่อ)
โครงการ จ้างเหมาเอกชนดูแลรักษาลิฟท์ จำนวน 17 ตัว ประจำอาคาร บก.ทบ. (อ่านต่อ)
โครงการ งานซ่อมอาคาร บก.ทบ. อาคารส่วนที่ 4 (อาคาร กง.ทบ.) หมายเลข 6/36 ของ สลก.ทบ. กรุงเทพมหานคร (อ่านต่อ)
โครงการ งานซ่อมปรับปรุงพื้นกระเบื้องยาง ของ ศปป.5 กอ.รมน. อาคารส่วนที่ 3 ชั้น 4 ของ บก.ทบ. กรุงเทพมหานคร (อ่านต่อ)
 


 พลเอก ธีรชัย นาควานิช
 ผู้บัญชาการทหารบก
 
ประจำวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๘
ประจำวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๘
 
เรารักกองทัพบก
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกองทัพบก
<เพื่อผืนดินไทย>
e-Army
เชิญอ่านต่อ
 
 
 
 
 
ข่าว ทหารบก
RTA Mail ตรวจสอบยอดเงิน อทบ. "GES Survey Online"
เชิญอ่านต่อ การประชุมหน่วยขึ้นตรงกองทัพบก http://korlor.cloud.rta.mi.th/
     
               
พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระบูรพกษัตริย์ แห่งสยาม จำนวน ๗ พระองค์