ภาษาไทย  
   
   
     
"กำลังพล ทบ.ทุกนายสามารถมีส่วนร่วมในการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ได้ โดยร่วมกันตรวจสอบเว็บไซต์ที่บ่อนทำลาย
สถาบันฯ และรายงานให้ ทบ.ทราบ ทาง e-mail: net2551@gmail.com หรือ 02-2977319 เพื่อรวบรวมและแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการต่อไป"

"ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบเว็บไซต์ที่บ่อนทำลายสถาบันฯ ในห้วง ๑-๓๑ ก.ค.๕๙ จำนวน ๑๑ เว็บไซต์ รวม ๑,๖๘๒ URL และแจ้งกระทรวง ICT ให้พิจารณาปิดกันแล้ว"

"ศาลมีคำสั่งปิดกั้นการโพสต์ข้อความที่บ่อนทำลายสถาบันฯ โดยใช้อำนาจตามประกาศ คสช.ที่ ๒๖/๒๕๕๗ ลง ๒๔ พ.ค.๕๗ เรื่อง การดูแลและสอดส่องการใช้สื่อสังคมออนไลน์ แบ่งเป็น เว็บไซต์ที่ไม่เข้ารหัส จำนวน ๒๒ URL และเว็บไซต์ที่เข้ารหัส ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการประสานเจ้าของเซอร์เวอร์ในต่างประเทศ จำนวน ๒๕๘ URL"

แสดงข้อความ | หยุดข้อความ
 
 
 
สาระชวนรู้ (รู้มั้ย รู้มั้ย) โดย คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (อ่านต่อ)
โครงการขุดลอกกำจัดผักตบชวา ณ เขื่อนเจ้าพระยา จ.ชัยนาท ดำเนินการโดยกองทัพบก (อ่านต่อ)
ศูนย์เทคโนโลยีทางทหหาร/ศูนย์ไซเบอร์กองทัพบก ขอเชิญชวนกำลังพล ข้าราชการ และบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจ
งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและงานด้านไซเบอร์ เข้าร่วมงาน Army Cyber Contest & Seminar 2016
โดยมีวัตถุประสงค์การจัดงานดังนี้.- (อ่านต่อ)
กำหนดการจัดงานวันสถาปนากรมสรรพาวุธทหารบก ครบรอบปีที่ ๑๑๔ วันศุกร์ที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ (อ่านต่อ)
การสอบคัดเลือก เสมียน ประจำ สน.ผชท.ทหาร (ทบ.) ไทย/ต่างประเทศ ประจำปี ๒๕๕๙ (อ่านต่อ)
ประกาศการอนุมัติมาตรฐานยานเกราะล้อยางมาใช้ใน ทบ. (อ่านต่อ)
ขออนุมัติการกำหนดมาตรฐานยานเกราะล้อยางมาใช้ใน ทบ. (อ่านต่อ)
โครงการฝึกอบรมสร้างองค์ความรู้และเสริมสร้างทักษะกีฬาวอลเลย์บอลในพื้นที่ จชต. (อ่านต่อ)

เชิญชม สารคดีสั้น "ประชารัฐเพื่อประชาชน" จำนวน 6 ตอน
ครั้งแรกและครั้งที่ใหญ่ที่สุดของการจารึก
เรื่องราวอันดีงามและล้ำค่าบนแผ่นดินไทย
เพื่อจัดทำคลังสมบัติดิจิตอลโดยคนไทยทุกคน
โครงการ “ภาคภูมิแผ่นดินไทย”

รายละเอียดโครงการ

www.theprideofthailand.com/
 
 
 
สงสัยว่าเพื่อนเรียนเก่งเก่งจบก่อนกำหนด (อ่านต่อ)
เขาหาว่าผมแบมือใต้โต๊ะ (อ่านต่อ)
อยากรู้แบบแปลนก่อสร้างอาคาร (อ่านต่อ)
...หนีไม่พ้น...(อ่านต่อ)
ภารกิจกองทัพภาคที่ ๓ (อ่านต่อ)
โครงการปลูกต้นไม้ “ล้านกล้ามหามงคลเฉลิมพระชนม์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” กองทัพภาคที่ 3
   ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ (อ่านต่อ)
Road Map 3 ขั้น ของ คสช. (อ่านต่อ)
คสช.มาเพื่อปรองดองแก้ปัญหาและพัฒนาชาติ (อ่านต่อ)
            
   
 
พล.อ.ธีรชัย นาควานิช ผบ.ทบ. นำคณะ ผบช.ทบ.และคู่สมรส ลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ ศาลาว่าการพระราชวัง
พล.อ.ธีรชัย นาควานิช ผบ.ทบ.เป็นประธานในพิธีวันสถาปนา ยศ.ทบ.
ครบรอบปี ที่ ๑๒๑
พล.อ.ธีรชัย นาควานิช ผบ.ทบ.นำคณะผู้บังคับบัญชาชั้นสูง,สมาคมแม่บ้านทหารบก,ข้าราชการและประชาชน ร่วมประกอบพิธีสวดมนต์เฉลิมพระเกียรติฯ
   
พล.อ.ธีรชัย นาควานิช ผบ.ทบ.พร้อมคณะ ผบช.ชั้นสูง ทบ.รวมทั้ง กพ.ภายใน บก.ทบ. ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
พล.อ.ธีรชัย นาควานิช ผบ.ทบ./รอง ผอ.รมน. เป็นประธานในงาน "รวมใจภักดิ์ บรรพชาอุปสมบท ถวายราชา และราชินี"
พล.อ.หญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ในพิธีวันพระราชทานกำเนิด รร.จปร.ครบรอบ ๑๒๙ ปี ณ รร.จปร. จว.นครนายก
   
   
พลโท บรรเจิด ฉางปูนทอง แม่ทัพน้อยที่ ๓ เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพรแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
พลโท บรรเจิด ฉางปูนทอง แม่ทัพน้อยที่ ๓ และ คุณ สุวรีย์ ฉายากุล ฉางปูนทอง ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพน้อยที่ ๓ นำกำลังพล, ครอบครัว และชุมชนรอบค่าย
ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
พ.อ.นิพนธ์ จันทนะ ผบ.ร.๕/ผบ.ฉก.ร.๕ ประธานฝ่ายไทย และ พล.จ.Mas od bin hi Muhammad ผบ.พล.น้อย.ร.๒ มซ. ประธานฝ่ายมาเลเซีย ประชุมคณะทำงานฝึกผสมทางบก(LEWG)ไทย-มาเลเซีย ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙
พิธีมอบบ้านผู้มีรายได้น้อยถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ ๗๐ ปี
และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา
   
   เผยแพร่ราคากลางในการจัดซื้อ/จ้าง
โครงการ งานจัดหาระบบอำนวยความสะดวกในการจอดรถของ บก.ทบ. พร้อมอุปกรณ์ประกอบและการติดตั้ง สนับสนุน สสน.บก.ทบ.(อ่านต่อ)

   ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ : สสส.
"แม่ตั้งครรภ์" ก็ออกกำลังกายได้ (อ่านต่อ)
5 สิ่ง ที่คุณพ่อควรทำ (อ่านต่อ)
โรงแรมปลอดบุหรี่ หนุนคนไทยสุขภาพดี (อ่านต่อ)
 

 พลเอก ธีรชัย นาควานิช
 ผู้บัญชาการทหารบก
 
วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๙ ณ หน้าหอประชุมกิตติขจร
วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๙ ณ สถานพักฟื้นและพักผ่อน(บางปู)
วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ ฝูง บ.กบบ.ศคย.ทบ.
วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ ฝูง บ.กบบ.ศคย.ทบ.
วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ ห้อง ๒๑๑ บก.ทบ.
>> อ่านคำสัมภาษณ์อื่น
 
 
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกองทัพบก
e-Army
เชิญอ่านต่อ
 
 
 
 
 
ข่าว ทหารบก
RTA Mail ตรวจสอบยอดเงิน อทบ. "GES Survey Online"
เชิญอ่านต่อ
http://korlor.cloud.rta.mi.th/