ภาษาไทย   ภาษาอังกฤษ
   
   
     
"กำลังพล ทบ.ทุกนายสามารถมีส่วนร่วมในการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ได้ โดยร่วมกันตรวจสอบเว็บไซต์ที่บ่อนทำลาย
สถาบันฯ และรายงานให้ ทบ.ทราบ ทาง e-mail: net2551@gmail.com หรือ 02-2977319 เพื่อรวบรวมและแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการต่อไป"

แสดงข้อความ | หยุดข้อความ
 
 
 
"ทบ.ซ่อมบ้านทั่วไทย เทิดไท้ฯ ปีมหามงคล" (Download)
การสอบคัดเลือก ผชท.ทบ. และ รอง ผชท.ทบ.ไทย/ต่างประเทศ ประจำปี ๒๕๕๙ (อ่านต่อ)
ประกาศการอนุมัติมาตรฐานยานเกราะล้อยางมาใช้ใน ทบ. (อ่านต่อ)
ขออนุมัติการกำหนดมาตรฐานยานเกราะล้อยางมาใช้ใน ทบ. (อ่านต่อ)
โครงการฝึกอบรมสร้างองค์ความรู้และเสริมสร้างทักษะกีฬาวอลเลย์บอลในพื้นที่ จชต. (อ่านต่อ)

เชิญชม สารคดีสั้น "ประชารัฐเพื่อประชาชน" จำนวน 6 ตอน
 
 
 
ภารกิจกองทัพภาคที่ ๓ (อ่านต่อ)
โครงการปลูกต้นไม้ “ล้านกล้ามหามงคลเฉลิมพระชนม์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” กองทัพภาคที่ 3
   ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ (อ่านต่อ)
Road Map 3 ขั้น ของ คสช. (อ่านต่อ)
คสช.มาเพื่อปรองดองแก้ปัญหาและพัฒนาชาติ (อ่านต่อ)
            
   
 
พล.อ.ธีรชัย นาควานิช ผบ.ทบ. พร้อมคณะผู้บังคับบัญชา ทบ. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล
   
พล.อ.ธีรชัย นาควานิช ผบ.ทบ. เป็นประธานกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี
   
   
พล.ต.อดิศรย์ โครพ เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้ยางในทางการทหาร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือทางด้านการวิจัยระหว่างกองทัพบก
พลเอก ธีรชัย นาควานิช ผู้บัญชาการทหารบก และคณะ เดินทางตรวจเยี่ยมการฝึกการดำเนินกลยุทธ์ด้วยกระสุนจริงของกรมทหารม้าเฉพาะกิจกองทัพภาคที่ ๓ ประจำปี ๒๕๕๙
พลตรี ธนา จารุวัต รองแม่ทัพภาคที่ ๓ นำกำลังพลของหน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่ ๓ ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ร่วมพิธีเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๕๙
พลโท สมศักดิ์ นิลบรรเจิดกุล แม่ทัพภาคที่ ๓ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันหน่วยทหารขนาดเล็กของกองทัพภาคที่ ๓ ประจำปี ๒๕๕๙
พลโท สมศักดิ์ นิลบรรเจิดกุล แม่ทัพภาคที่ ๓/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๓ เป็นประธานในพิธีต้อนรับทหารใหม่ ประจำปี ๒๕๕๙ ผลัดที่ ๑ ของหน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่ ๓ ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก พร้อมกล่าวให้โอวาทและตรวจเยี่ยมทหารใหม่
พลโท สมศักดิ์ นิลบรรเจิดกุล แม่ทัพภาคที่ ๓ เป็นประธาน การตรวจสภาพความพร้อมรบของกรมทหารม้าเฉพาะกิจกองทัพภาคที่ ๓ พร้อมเยี่ยมชมการซักซ้อมการดำเนินกลยุทธ์ด้วยกระสุนจริงบนภูมิประเทศจำลอง
พลโท สมศักดิ์ นิลบรรเจิดกุล แม่ทัพภาคที่ ๓/ ผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย กองทัพภาคที่ ๓ เป็นประธานกิจกรรมเสนาสนเทศสนับสนุนการดำเนินงานของรัฐบาล และคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ร.๕ กระทำพิธี รับ-ส่ง หน้าที่ ผบ.ร.๕ /ผบ.ฉก.ร.๕ ระหว่าง พ.อ.ไพศาล หนูสังข์ เสธ.พล.ร.๑๕ (ผบ.ร.๕ ท่านเก่า) กับ พ.อ.นิพนธ์ จันทนะ (ผบ.ร.๕ ท่านใหม่) ณ กรมทหารราบที่ ๕ ค่ายเสนาณรงค์ อ.หาดใหญ่
จ.สงขลา
พ.อ.นิพนธ์ จันทนะ ผบ.ร.๕/ผบ.ฉก.ร.๕ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของ จนท.ประจำด่านตรวจความมั่นคงที่ ๑,๒ และ ๓ และมอบโอวาทแนวทางในการปฏิบัติงาน ในพื้นที่เทศบาลนครหาดใหญ่ จ.สงขลา
พ.อ.นิพนธ์ จันทนะ ผบ.ร.๕/ผบ.ฉก.ร.๕ ประธานฝ่ายไทย และ พล.จ.ดาโต๊ะ Zainal Abidin Bin M. Said ผบ.พล.น้อย.ร.๓๐ มาเลเซีย ประธานฝ่ายมาเลเซีย และคณะฯ ประชุมเตรียมการลาดตระเวนร่วมตามชายแดน(JBP) ไทย-มาเลเซีย ครั้งที่ ๓๓
   
   เผยแพร่ราคากลางในการจัดซื้อ/จ้าง
โครงการ งานจัดหาระบบอำนวยความสะดวกในการจอดรถของ บก.ทบ. พร้อมอุปกรณ์ประกอบและการติดตั้ง สนับสนุน สสน.บก.ทบ.(อ่านต่อ)

   ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ : สสส.
“ชวนพ่อแม่ คุยเรื่องเพศกับลูก” (อ่านต่อ)
"เดินเร็ว-แกว่งแขน" พิชิตห่วงยางรอบเอว (อ่านต่อ)
 

 พลเอก ธีรชัย นาควานิช
 ผู้บัญชาการทหารบก
 
วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๙ ณ หน้าหอประชุมกิตติขจร
วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๙ ณ สถานพักฟื้นและพักผ่อน(บางปู)
วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ ฝูง บ.กบบ.ศคย.ทบ.
วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ ฝูง บ.กบบ.ศคย.ทบ.
วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ ห้อง ๒๑๑ บก.ทบ.
>> อ่านคำสัมภาษณ์อื่น
 
 
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกองทัพบก
e-Army
เชิญอ่านต่อ
 
 
 
 
 
ข่าว ทหารบก
RTA Mail ตรวจสอบยอดเงิน อทบ. "GES Survey Online"
เชิญอ่านต่อ
http://korlor.cloud.rta.mi.th/