ภาษาไทย   ภาษาอังกฤษ
 
   
 
     
“ทบ. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบเว็บไซต์ที่หมิ่นสถาบันฯ ในห้วง ๒๑ พ.ค.-๓ มิ.ย.๕๖ จำนวน ๒๑ เว็บไซต์ รวม ๒๑๓ ยูอาร์แอล และแจ้งกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้พิจารณาดำเนินการปิดกั้นต่อไปแล้ว"

“ศาลมีคำสั่งปิดกั้นเว็บไซต์ที่หมิ่นสถาบันฯ ในห้วง ๒๑ พ.ค.-๓ มิ.ย.๕๖ จำนวน ๔ คดี รวม ๔๐๑ ยูอาร์แอล และปิดกั้นเว็บไซต์สำหรับโทรศัพท์มือถือสมาร์ตโฟน (Smart Phone) จำนวน ๓๓ ยูอาร์แอล”

แสดงข้อความ | หยุดข้อความ
 
 
คำสัมภาษณ์ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้บัญชาการทหารบก ต่อสื่อมวลชน
ประจำวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๘๐๐ ณ กองการบิน ขส.ทบ. (อ่านต่)
แถลงข่าว ทบ. ๒๙ ม.ค.๕๗ (อ่านต่อ)
แนวทางการชี้แจงสื่อฯ ในห้วงมีการชุมนุมฯ (อ่านต่อ)
ชี้แจงทั่วไปและกรณีมีกลุ่มคนกล่าวพาดพิงว่า ทบ.เลือกข้าง (อ่านต่อ)
การออกไปดูแลประชาชน หรือปฏิบัติงานใด ๆ ของทหาร (อ่านต่อ)
รองโฆษก ทบ.ชี้แจง ผบ.ทบ.ห่วง ยิ่งช่วงนี้มีข่าวกล่าวถึง ทบ. ลักษณะสร้างให้สังคมขัดแย้งสับสน (อ่านต่อ)
แนวทางการชี้แจงสื่อฯ ในห้วงมีการชุมนุมฯ (อ่านต่อ)
บทบาทหน้าที่และจุดยืนของ ทบ./กองทัพ ต่อสถานการณ์การชุมนุม (อ่านต่อ)
   
 
 
รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์หลักสูตร INFORMATION WARFARE ระยะเวลาการอบรมตั้งแต่วันที่ 21-25 เม.ย.57
กำลังพลที่สนใจสามารถสมัครเรียน เพิ่มเติมได้ (อ่านต่อ)
ประกาศผลการสอบคัดเลือกรอบแรก เข้าเป็น นตท.(ทบ.) ประจำปี 2557  
รายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกรอบแรก (ภาควิชาการ) จำนวน 654 นาย (อ่านต่อ)
ข้อสอบทดสอบความรู้ รอง ผบ.หน่วย, ผอ.กอง, ฝอ. และ ฝสธ.ประจำปี ๒๕๕๗   >> Download1  
*** กรุณาเปิดด้วย Microsoft Word 2007 ขึ้นไป   หรือ MS Word ต่ำกว่า 2007 >> Download2
การทดสอบความรู้ รอง ผบ.หน่วย, ผอ.กอง, ฝอ. และ ฝสธ. ประจำปี ๒๕๕๗ >> DOWNLOAD เอกสาร
การคัดเลือก ผชท.ทบ.ไทย/ต่างประเทศ ประจำปี ๒๕๕๗ (อ่านต่อ) >>DOWNLOAD เอกสาร
การดำเนินการจัดหานายทหารประทวนคุณวุฒิวิชาชีพเฉพาะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ (อ่านต่อ)  
ประกาศกองทัพบก เรื่อง ชมเชยหน่วยขึ้นตรงกองทัพบกที่มีปริมาณการใช้ไฟฟ้าน้อยกว่าร้อยละ ๑๐ ของค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า
ในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ (อ่านต่อ)
ศูนย์เทคโนโลยีทางทหาร ได้ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์ หลักสูตรการพัฒนาโปรแกรม จำนวน 4 รุ่น
สำหรับหลักสูตร การพัฒนาเว็บไซต์ด้วย Android ขอเลื่อนวันอบรมเป็นห้วงวันที่ 31 มี.ค.57-4 เม.ย.57 (อ่านต่อ)
รับสมัครกำลังพลเพื่อคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2557 (อ่านต่อ)
   
 
 
เทคโนโลยีสารสนเทศกับสังคมแห่งปัญญา (Information Technology and Wisdom Society)
โดย พันเอก ฤทธี อินทราวุธ (อ่านต่อ) 
กองทัพไทยกับการสงครามโดยใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง (Thai Armed Forces and Network Centric Warfare)
โดย พันเอก ฤทธี อินทราวุธ (อ่านต่อ)
การประชุมแลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญด้านไซเบอร์ ไทย- สหรัฐ (Cyber Security–Subject Master Expert Exchange (SMEE)
โดย พันเอก ฤทธี อินทราวุธ (อ่านต่อ)
การปฏิบัติการข่าวสารในสถานการณ์ความขัดแย้ง (Information Operation ( IO) in Conflict Situations)
โดย พันเอก ฤทธี อินทราวุธ (อ่านต่อ)
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการใช้งานหน่วยในกองทัพบก ภาคพิศดาร ( Army MIS Development Episode )
โดย พันเอก ฤทธี อินทราวุธ  (อ่านต่อ)
ข้อเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ , พลังงาน และ ความไม่สงบ ๓ จชต
โดย พันเอก ฤทธี อินทราวุธ (อ่านต่อ)  
การปรับตัวไปสู่การปฏิบัติการที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง (Adaptation to Network Centric Operations)
โดย พันเอก ฤทธี อินทราวุธ (อ่านต่อ)
                >>>อ่านบทความอื่น>>>
 
   

กิจกรรม กกล.สุรนารี
ห้วง เดือน ก.พ.57 ที่ผ่านมา

พล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา ผช.ผบ.ทบ.2 ตรวจเยี่ยมด้านกำลังพล ในพื้นที่ ทภ.๒ ค่ายสุรนารี จว น.ม. โดยมี พล.ท.ชาญชัย ภู่ทอง มทภ.๒ ให้การต้อนรับ เมื่อ ๕ มี.ค.๕๗
พลโท สาธิต พิธรัตน์ แม่ทัพน้อยที่ ๓/ ผู้บัญชาการเฉพาะกิจควบคุมไฟป่าและหมอกควัน กองทัพภาคที่ ๓ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสร้างฝายหลวงระบบน้ำชนน้ำ
พลโท ปรีชา จันทร์โอชา แม่ทัพภาคที่ ๓/ ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๓ เป็นประธานในพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตน และสวนสนามแสดงพลังของสมาชิกไทยอาสาป้องกันชาติ ๑๗ จังหวัดภาคเหนือ
ผบ.ทบ.แถลงข่าวและเปิดโครงการ "ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง"
ณ พล.ม.2 รอ.
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผบ.ศปก.ทบ./รอง ผอ.รมน. ตรวจเยี่ยมและติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ จชต. เขตพื้นที่ ทภ.๔ และเป็นประธานการประชุม ผบ.หน่วยในพื้นที่เพื่อรับฟังการบรรยายสรุปสถานการณ์ในภาพรวม
พลโท ปรีชา จันทร์โอชา แม่ทัพภาคที่ ๓ เดินทางตรวจเยี่ยมจุดตรวจร่วมตำรวจ ทหาร พลเรือน เพื่อสกัดกั้นยาเสพติด ตรวจค้นสิ่งผิดกฎหมาย และสกัดกั้นกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบ ตามนโยบายของผู้บังคับบัญชา
พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานพิธีปิดการฝึกคอบร้าโกลด์ ๑๔ พร้อมนี้ได้ร่วมชมการฝึกดำเนินกลยุทธ์ด้วยกระสุนจริง โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้บัญชาการทหารบก และ พลโท ปรีชา จันทร์โอชา แม่ทัพภาคที่ ๓ เข้าร่วมพิธีฯ
พลเอก อักษรา เกิดผล เสนาธิการทหารบก/ เลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พร้อมคณะ เดินทางตรวจเยี่ยมหน่วยขึ้นตรงกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๓
พล.ท.ฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข รอง.เสธ.ทบ.ให้ พ.อ.MACAIROG S ALBERTO ผช.เสธ.ทบ.ฝขว.ฟป.เข้าเยี่ยมคำนับเนี่องในโอกาสเดินทางมาเข้าร่วมการประชุมแลกเปลี่ยนข่าวกรอง ทบ.- ทบ.ฟป.ครั้งที่2 ณ ห้องรับรอง 161 บก.ทบ.
   
ข่าวทหารบก
การดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล คำรับรองการปฏิบัติราชการ ตรวจสอบยอดเงิน อทบ.
สหกรณ์ออมทรัพย์ www.rta.mi.th/gjag/
RTA Mail กองทัพบก | Royal Thai Army | rta.mi.th | rta | ทหาร | ไทย | ทหารบก
การประชุมหน่วยขึ้นตรงกองทัพบก http://korlor.cloud.rta.mi.th/ "GES Survey Online"
เชิญอ่านต่อ
   
 
 
ประจำวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ บก.ทบ. (อ่านต่อ)
ประจำวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ ททบ. (อ่านต่อ)
ประจำวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ กองการบิน ขส.ทบ. (อ่านต่อ)
ประจำวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ นปอ. (อ่านต่อ)
ประจำวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ สนามมวยลุมพินี (รามอินทรา) (อ่านต่อ)
ประจำวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ สนามมวยลุมพินี (รามอินทรา) (อ่านต่อ)
ประจำวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เวลา ๑๖๐๐
ณ สโมสร ทบ.(วิภาวดี) (อ่านต่อ)
ประจำวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ นรด. (อ่านต่อ)
 
>>อ่านคำสัมภาษณ์อื่น
 
เรารักกองทัพบก
 
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกองทัพบก
<เพื่อผืนดินไทย>
เชิญอ่านต่อ