ภาษาไทย   ภาษาอังกฤษ
 
   
 
     
“ทบ. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบเว็บไซต์ที่หมิ่นสถาบันฯ ในห้วง ๒๑ พ.ค.-๓ มิ.ย.๕๖ จำนวน ๒๑ เว็บไซต์ รวม ๒๑๓ ยูอาร์แอล และแจ้งกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้พิจารณาดำเนินการปิดกั้นต่อไปแล้ว"

“ศาลมีคำสั่งปิดกั้นเว็บไซต์ที่หมิ่นสถาบันฯ ในห้วง ๒๑ พ.ค.-๓ มิ.ย.๕๖ จำนวน ๔ คดี รวม ๔๐๑ ยูอาร์แอล และปิดกั้นเว็บไซต์สำหรับโทรศัพท์มือถือสมาร์ตโฟน (Smart Phone) จำนวน ๓๓ ยูอาร์แอล”

แสดงข้อความ | หยุดข้อความ
 
 
คำสัมภาษณ์ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้บัญชาการทหารบก ต่อสื่อมวลชน
ประจำวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๘๐๐ ณ กองการบิน ขส.ทบ. (อ่านต่)
แถลงข่าว ทบ. ๒๙ ม.ค.๕๗ (อ่านต่อ)
แนวทางการชี้แจงสื่อฯ ในห้วงมีการชุมนุมฯ (อ่านต่อ)
ชี้แจงทั่วไปและกรณีมีกลุ่มคนกล่าวพาดพิงว่า ทบ.เลือกข้าง (อ่านต่อ)
การออกไปดูแลประชาชน หรือปฏิบัติงานใด ๆ ของทหาร (อ่านต่อ)
รองโฆษก ทบ.ชี้แจง ผบ.ทบ.ห่วง ยิ่งช่วงนี้มีข่าวกล่าวถึง ทบ. ลักษณะสร้างให้สังคมขัดแย้งสับสน (อ่านต่อ)
แนวทางการชี้แจงสื่อฯ ในห้วงมีการชุมนุมฯ (อ่านต่อ)
บทบาทหน้าที่และจุดยืนของ ทบ./กองทัพ ต่อสถานการณ์การชุมนุม (อ่านต่อ)
   
 
 
รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์หลักสูตร INFORMATION WARFARE ระยะเวลาการอบรมตั้งแต่วันที่ 21-25 เม.ย.57
กำลังพลที่สนใจสามารถสมัครเรียน เพิ่มเติมได้ (อ่านต่อ)
ประกาศผลการสอบคัดเลือกรอบแรก เข้าเป็น นตท.(ทบ.) ประจำปี 2557  
รายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกรอบแรก (ภาควิชาการ) จำนวน 654 นาย (อ่านต่อ)
ข้อสอบทดสอบความรู้ รอง ผบ.หน่วย, ผอ.กอง, ฝอ. และ ฝสธ.ประจำปี ๒๕๕๗   >> Download1  
*** กรุณาเปิดด้วย Microsoft Word 2007 ขึ้นไป   หรือ MS Word ต่ำกว่า 2007 >> Download2
การทดสอบความรู้ รอง ผบ.หน่วย, ผอ.กอง, ฝอ. และ ฝสธ. ประจำปี ๒๕๕๗ >> DOWNLOAD เอกสาร
การคัดเลือก ผชท.ทบ.ไทย/ต่างประเทศ ประจำปี ๒๕๕๗ (อ่านต่อ) >>DOWNLOAD เอกสาร
การดำเนินการจัดหานายทหารประทวนคุณวุฒิวิชาชีพเฉพาะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ (อ่านต่อ)  
ประกาศกองทัพบก เรื่อง ชมเชยหน่วยขึ้นตรงกองทัพบกที่มีปริมาณการใช้ไฟฟ้าน้อยกว่าร้อยละ ๑๐ ของค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า
ในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ (อ่านต่อ)
ศูนย์เทคโนโลยีทางทหาร ได้ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์ หลักสูตรการพัฒนาโปรแกรม จำนวน 4 รุ่น
สำหรับหลักสูตร การพัฒนาเว็บไซต์ด้วย Android ขอเลื่อนวันอบรมเป็นห้วงวันที่ 31 มี.ค.57-4 เม.ย.57 (อ่านต่อ)
รับสมัครกำลังพลเพื่อคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2557 (อ่านต่อ)
   
 
 
เทคโนโลยีสารสนเทศกับสังคมแห่งปัญญา (Information Technology and Wisdom Society)
โดย พันเอก ฤทธี อินทราวุธ (อ่านต่อ) 
กองทัพไทยกับการสงครามโดยใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง (Thai Armed Forces and Network Centric Warfare)
โดย พันเอก ฤทธี อินทราวุธ (อ่านต่อ)
การประชุมแลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญด้านไซเบอร์ ไทย- สหรัฐ (Cyber Security–Subject Master Expert Exchange (SMEE)
โดย พันเอก ฤทธี อินทราวุธ (อ่านต่อ)
การปฏิบัติการข่าวสารในสถานการณ์ความขัดแย้ง (Information Operation ( IO) in Conflict Situations)
โดย พันเอก ฤทธี อินทราวุธ (อ่านต่อ)
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการใช้งานหน่วยในกองทัพบก ภาคพิศดาร ( Army MIS Development Episode )
โดย พันเอก ฤทธี อินทราวุธ  (อ่านต่อ)
ข้อเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ , พลังงาน และ ความไม่สงบ ๓ จชต
โดย พันเอก ฤทธี อินทราวุธ (อ่านต่อ)  
การปรับตัวไปสู่การปฏิบัติการที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง (Adaptation to Network Centric Operations)
โดย พันเอก ฤทธี อินทราวุธ (อ่านต่อ)
                >>>อ่านบทความอื่น>>>
 
   

พล.ต.ดาโต๊ะ โมฮัมหมัด ซูกูริ บิน ฮาหมาด ผบ.พล.ร.๒ มาเลเซีย เยี่ยมคำนับ พล.ต.เรืองศักดิ์ สุวรรณนาคะ ผบ.พล.ร.๕ ในโอกาสที่เข้าหารือข้อราชการและประสานความร่วมมือตามแนวชายแดนไทย-มาเลเซีย
พ.อ.ไพศาล หนูสังข์ ผบ.ร.๕ เป็นประธานในพิธีเปิดการตรวจสอบการฝึกครูทหารใหม่ ผลัดที่ ๑/๒๕๕๗ ณ กรมทหารราบที่ ๕ ค่ายเสนาณรงค์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
ร.๕ จัดกิจกรรมปลูกป่าตามโครงการ “ป่าอาเซียน” ตามแนวชายแดนไทย-มาเลเซีย(ด้าน จ.สตูล) พื้นที่ ป่ากุบังปุโล๊ต ณ บ.วังประจันใต้ ม.๔ ต.วังประจัน อ.ควนโดน จ.สตูล โดยมี พ.อ.ไพศาล หนูสังข์ ผบ.ร.๕ เป็นประธาน
พ.อ.ไพศาล หนูสังข์ ผบ.ร.๕ เป็นประธานในพิธีส่ง-มอบ ฝายชะลอน้ำเฉลิมพระเกียรติ ตามโครงการ “ฟื้นฟูป่าต้นน้ำเฉลิมพระเกียรติพระบรมราชินีนาถ” ตามแนวชายแดนไทย-มาเลเซีย(ด้าน จ.สงขลา)
พ.อ.ไพศาล หนูสังข์ ผบ.ร.๕ และคณะเดินทางไตรวจสภาพความพร้อมรบและสาธิตการปฏิบัติ ตามนโยบายของ ผบ.ทบ.
พลตรี สมศักดิ์ นิลบรรเจิดกุล รองแม่ทัพภาคที่ ๓ เป็นประธานจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ ราชวงศ์จักรี และถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
พลโท ปรีชา จันทร์โอชา แม่ทัพภาคที่ ๓/ ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ ๓ พร้อมคณะเดินทางตรวจเยี่ยมหน่วยเฉพาะกิจยะลา และหน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่ ๓
พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก (๑)/ ประธานคณะกรรมการโครงการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำ ตามนโยบายของรัฐบาลที่ดำเนินการโดยกองทัพบก และคณะ เดินทางตรวจเยี่ยมโครงการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำ
พลจัตวา คาเลียง อุทะไกสอน รองหัวหน้ากรมใหญ่เสนาธิการ กองทัพประชาชนลาว และคณะ ในโอกาสเดินทางเยือนกองทัพภาคที่ ๓ เพื่อกระชับความสัมพันธ์ ไทย – ลาว
พลโท ปรีชา จันทร์โอชา แม่ทัพภาคที่ ๓ พร้อม คุณผ่องพรรณ จันทร์โอชา ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ ๓ ให้การต้อนรับ รองพลเอกอาวุโส Soe Win ผู้บัญชาการทหารบก เมียนมาร์ พร้อมภริยา และคณะ ได้เดินทางมาเยือนประเทศไทย
   
ข่าวทหารบก
การดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ตรวจสอบยอดเงิน อทบ. "GES Survey Online"
สหกรณ์ออมทรัพย์ www.rta.mi.th/gjag/
RTA Mail กองทัพบก | Royal Thai Army | rta.mi.th | rta | ทหาร | ไทย | ทหารบก
การประชุมหน่วยขึ้นตรงกองทัพบก http://korlor.cloud.rta.mi.th/
เชิญอ่านต่อ  
       
 
 
ประจำวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๗ ณ พล.๑ รอ. (อ่านต่อ)
ประจำวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๗ ณ พธ.ทบ. (อ่านต่อ)
ประจำวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ บก.ทบ. (อ่านต่อ)
ประจำวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ ททบ. (อ่านต่อ)
ประจำวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ กองการบิน ขส.ทบ. (อ่านต่อ)
ประจำวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ นปอ. (อ่านต่อ)
 
>>อ่านคำสัมภาษณ์อื่น
 
เรารักกองทัพบก
 
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกองทัพบก
<เพื่อผืนดินไทย>
เชิญอ่านต่อ