ภาษาไทย   ภาษาอังกฤษ
   
   
     
“ ทบ.ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบเว็บไซต์ที่หมิ่นสถาบันฯ ในห้วง 1-31 ธ.ค.57 จำนวน 11 เว็บไซต์ รวม 660 URL และแจ้งกระทรวง ICT ให้ปิดกั้นแล้ว

“ กระทรวง ICT ปิดกั้นเว็บไซต์หมิ่นสถาบันฯ ที่ ทบ. รายงานในห้วง 1-31 ธ.ค.57 จำนวน 431 URL ”

แสดงข้อความ | หยุดข้อความ
 
 
 
 
ข้อมูลการบรรยาย TH e -GIF ของคุณ จิตติ กาหลง เจ้าหน้าที่ EGA  (อ่านต่อ)
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ประกาศผลการสอบคัดเลือกรอบแรก เข้าเป็น นตท.(ทบ.) ประจำปี 2558
    รายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกรอบแรก (ภาควิชาการ) จำนวน 657 นาย(อ่านต่อ)
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ
ข้อมูล Creative Message นขต.กร.ทบ. (อ่านต่อ)
ข้อมูล Creative Message หน่วย ต่างๆ (อ่านต่อ)
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์หลักสูตร การวิเคราะห์และออกแบบระบบ (อ่านต่อ)
กองทัพบก ขอเชิญเข้ารับการอบรม หลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร (อ่านต่อ)(ใบรับสมัคร)
 
 
ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ : สสส.
“สงกรานต์” ปลอดเหล้าคนไทยปลอดภัย (อ่านต่อ)
เลี่ยง ‘หวาน มัน เค็ม’ พื้นฐานสร้างสุขภาพที่ดี (อ่านต่อ) 
‘หนังสือ’ อาหารสมอง สร้างสรรค์ปัญญา (อ่านต่อ)
เปิดโลกการเรียนรู้ เปิด Do See ‘ดูซิ’ (อ่านต่อ)
“นวดตา” รักษา “โรคตา” ได้ จริงหรือ ? (อ่านต่อ)
สร้างจิตสำนึกหนุนชุมชนลด “ไฟป่า” (อ่านต่อ)
“สายตาสั้นเทียม” ใช่คุณหรือเปล่า (อ่านต่อ)
พลังหญิง สู่การยุติความรุนแรง (อ่านต่อ)
วันของ "สตรี" เพื่อ "สิทธิสตรี" (อ่านต่อ)
เรียนรู้วิธี ‘แก่อย่างสง่า ชราอย่างมีคุณภาพ’ (อ่านต่อ)
เลี้ยงลูกอย่างไรให้เป็นสุขใน “ยุคดิจิทัล” (อ่านต่อ)
รับมือวัยรุ่นเครียดช่วงสอบแอดมิชชั่น (อ่านต่อ)
 
 
 
โลกไซเบอร์กับความมั่งคงของชาติ (Cyber Space VS National Security)
โดย พลตรี ฤทธี อินทราวุธ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีทางทหาร (อ่านต่อ)
Road Mab 3 ขั้น ของ คสช. (อ่านต่อ)
คสช.มาเพื่อปรองดองแก้ปัญหาและพัฒนาชาติ (อ่านต่อ)
การเตรียมความพร้อมรับมือภัยคุกคามด้านไซเบอร์ (Preparation for encounter the Cyber Threats)
โดย พลตรี ฤทธี อินทราวุธ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีทางทหาร (อ่านต่อ)
กองทัพภาคที่ ๓ สร้างระบบฝายในลุ่มน้ำอิง โครงการนำร่อง แก้ปัญหาเรื่องน้ำอย่างยั่งยืน (อ่านต่อ)
กองทัพภาคที่ ๓ กับภารกิจการตัดทำลายไร่ฝิ่น (อ่านต่อ)
กฎหมายไซเบอร์ กับ ความมั่นคงของชาติ (Cyber Law and National Security)
พลตรี ฤทธี อินทราวุธ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีทางทหาร (อ่านต่อ)
สงครามข่าวสารกับสงครามสื่อ (Information warfare VS Media Warfare)
โดย พลตรี ฤทธี อินทราวุธ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีทางทหาร (อ่านต่อ)
ศูนย์ไซเบอร์กองทัพบก : เขี้ยวเล็บ หรือ เสือกระดาษ (Army Cyber Center : Abilities or Paper Tiger)
โดย พลตรี ฤทธี อินทราวุธ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีทางทหาร (อ่านต่อ)
ศูนย์ปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ขั้นสูง( Advanced Security Operations Center )
โดย พลตรี ฤทธี อินทราวุธ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีทางทหาร (อ่านต่อ)
              >>>อ่านบทความอื่น>>>
 
เผยแพร่ราคากลางในการจัดซื้อ/จ้าง
โครงการ งานซ่อมปรับปรุงระบบไฟฟ้าของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า และระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินประจำอาคาร กองบัญชาการกองทัพบก
   กรุงเทพมหานคร (อ่านต่อ)

โครงการ งานปรับปรุงผนังภายในห้องอาหารชั้นสัญญาับัตร อาคารส่วนที่ 2 ชั้น 5 ของ กองบัญชาการกองทัพบก
   กรุงเทพมหานคร (อ่านต่อ)

กรมการทหารสื่อสาร มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโฆษณาทางอินเทอร์เน็ตสนับสนุนการปฏิบัติการข่าวสารของกองทัพบก
   จำนวน 1 งาน (อ่านต่อ)
โครงการ งานจัดหาวัสดุปูพื้นแท่นรับการเคารพ ของส่วนสนับสนุน กองบัญชาการกองทัพบก กรุงเทพมหานคร (อ่านต่อ)
 
กองทัพบกมีความประสงค์จะพิจารณารถยนต์บรรทุก ขนาด ๑ ๑/๔ ตัน เพื่อนำมาใช้งานในกองทัพบก จึงขอเชิญผู้ผลิตหรือผู้แทน
จำหน่าย ที่มีความสนใจมาเสนอข้อมูลดังกล่าวให้แก่คณะทำงานพิจารณา รถยนต์บรรทุกขนาด ๑ ๑/๔ ตัน ได้ตั้งแต่วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๘ เป็นต้นไป
สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม
 
   
 
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง
พล.อ.ปรีชา จันทร์โอชา ผช.ผบ.ทบ.๒ ตรวจเยี่ยมทางการส่งกำลังบำรุงในพื้นที่ ทภ.๔ จว.น.ศ. เพื่อรับทราบปัญหาข้อขัดข้องทางการส่งกำลังบำรุงและมอบนโยบายในการปฏิบัติงาน
พล.อ.ปรีชา จันทร์โอชา ผช.ผบ.ทบ.๒ ตรวจเยี่ยมทางการส่งกำลังบำรุงในพื้นที่ บชร.๑ จว.ช.บ.
เมื่อ ๑๓ มี.ค.๕๘
พล.อ.อุดมเดช สีตบุตร ผบ.ทบ.นำคณะผู้บังคับบัญชาชั้นสูง ทบ.ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ณ ศาลาสหทัยสมาคม
พล.อ.ฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข เสธ.ทบ. ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมต้อนรับนายกรัฐมนตรีที่ตลาดฉัตรไชย,ชายหาดหัวหิน และสถานพักฟื้นและพักผ่อนกองทัพบก สวนสนประดิพัทธ์ แห่งที่ ๒
ผบ.ทบ.ให้ นายมาร์ก แอนดรูว์เจฟฟรีย์ เคนต์ ออท.วิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสหราชอาณาจักรประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะเพื่อแนะนำตัวและหารือข้อราชการ ณ ห้องรับรอง 161 บก.ทบ.
เมื่อ18 มี.ค.58
   
พล.ต.คุณวุฒิ หมอแก้ว ผบ.กกล.เทพสตรี เป็นประธานในการประชุมบูรณาการหน่วยงานความมั่นคงตามแนวชายแดน ไทย-มาเลเซีย ณ ที่ว่าการ อ.สะเดา จ.สงขลา
พล.ต.คุณวุฒิ หมอแก้ว ผบ.กกล.เทพสตรี เป็นประธานในการประชุมบูรณาการหน่วยงานความมั่นคงตามแนวชายแดน เพื่อให้การปฏิบัติงานร่วมกันเกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
พล.อ.ธีรชัย นาควานิช ผช.ผบ.ทบ.(๑) เดินทางมาตรวจเยี่ยมศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ร.๕ ตามแนวทางพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และโครงการธนาคารขยะรีไซเคิล ร.๕
พลตรี บรรเจิด ฉางปูนทอง ผู้บัญชาการกองกำลังผาเมือง แถลงข่าวกรณี ฝ่ายทหารพรานศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ ๓ ส่วยแยก ๑ ปะทะกับกลุ่มขบวนการลำเลียงยาเสพติด
พันเอก กษิดิศ หลักกรด รองผู้บัญชาการกองกำลังผาเมือง ให้การต้อนรับ พลโท พลาวุฒิ กลับเจริญ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารบก/หัวหน้าฝ่ายกิจการพลเรือน ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก และคณะ เนื่องในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน
มทบ.๔๒ ร่วมกับ องค์การทหารผ่านศึกจังหวัดสงขลา กระทำพิธีวางพวงมาลาอนุสาวรีย์ พลเอกหลวง เสนาณรงค์ เนื่องใน วันทหารผ่านศึก โดยมี พล.ต.มนัส คงแป้น ผบ.มทบ.๔๒ เป็นประธานในพิธี
พล.ต. ชูชาติ บัวขาว ผอ.สวพ.ทบ.
นำกำลังพล สวพ.ทบ. กระทำพิธีถวาย
พระพรต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาส
วันคล้ายวันพระราชสมภพครบ ๕ รอบ
พิธีอัญเชิญพระพุทธชินราช พระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ประดิษฐาน ณ กองบัญชาการกองกำลังนเรศวร
พลโท สาธิต พิธรัตน์ แม่ทัพภาคที่ ๓/ ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๓/ ผู้อำนวยการศูนย์ไทยอาสาป้องกันชาติภาค ๓ เป็นประธานในพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตน และสวนสนามแสดงพลังของสมาชิกไทยอาสาป้องกันชาติ ๑๗ จังหวัดภาคเหนือ
พ.อ.ไพศาล หนูสังข์ ผบ.ร.๕ ประธานฝ่ายไทย และ พล.จ.ดาโต๊ะ Mohammad Bin Ab Rahman ผบ.พล.น้อย.ร.๒ มาเลเซีย ประธานฝ่ายมาเลเซีย และคณะฯ ร่วมประชุมคณะทำงานฝึกผสมทางบก(LEWG)ไทย-มาเลเซีย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘
พลตรี บรรเจิด ฉางปูนทอง ผู้บัญชาการกองกำลังผาเมือง ร่วมให้การต้อนรับ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะฯ เนื่องในโอกาสเดินทางมาเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประสานงาน และสนับสนุนโครงการหลวง (กปล.) ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘
พันเอก กษิดิศ หลักกรด รองผู้บัญชาการกองกำลังผาเมือง ร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเสด็จฯ มาปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ จังหวัดเชียงราย ณ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง
   
 
 
 
๒๓ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ ห้อง ๒๒๑ บก.ทบ.
๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ ฝูง บ.กบบ.ศคย.ทบ.
๑๑ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ ฝูง บ.กบบ.ศคย.ทบ.
๑๐ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ ฝูง บ.กบบ.ศคย.ทบ.
๖ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ บ.ดีลัง อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี
๖ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ พล.ม.๒ รอ.
>>อ่านคำสัมภาษณ์วันอื่น
 
เรารักกองทัพบก
 
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกองทัพบก
<เพื่อผืนดินไทย>
e-Army
เชิญอ่านต่อ
 
 
 
 
 
ข่าวทหารบก
การดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ตรวจสอบยอดเงิน อทบ. "GES Survey Online" สหกรณ์ออมทรัพย์
RTA Mail กองทัพบก | Royal Thai Army | rta.mi.th | rta | ทหาร | ไทย | ทหารบก การประชุมหน่วยขึ้นตรงกองทัพบก http://korlor.cloud.rta.mi.th/
เชิญอ่านต่อ