ภาษาไทย  
   
   
     
"กำลังพล ทบ.ทุกนายสามารถมีส่วนร่วมในการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ได้ โดยร่วมกันตรวจสอบเว็บไซต์ที่บ่อนทำลาย
สถาบันฯ และรายงานให้ ทบ.ทราบ ทาง e-mail: net2551@gmail.com หรือ 02-2977319 เพื่อรวบรวมและแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการต่อไป"

"ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบเว็บไซต์ที่บ่อนทำลายสถาบันฯ ในห้วง ๑-๓๑ ก.ค.๕๙ จำนวน ๑๑ เว็บไซต์ รวม ๑,๖๘๒ URL และแจ้งกระทรวง ICT ให้พิจารณาปิดกันแล้ว"

"ศาลมีคำสั่งปิดกั้นการโพสต์ข้อความที่บ่อนทำลายสถาบันฯ โดยใช้อำนาจตามประกาศ คสช.ที่ ๒๖/๒๕๕๗ ลง ๒๔ พ.ค.๕๗ เรื่อง การดูแลและสอดส่องการใช้สื่อสังคมออนไลน์ แบ่งเป็น เว็บไซต์ที่ไม่เข้ารหัส จำนวน ๒๒ URL และเว็บไซต์ที่เข้ารหัส ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการประสานเจ้าของเซอร์เวอร์ในต่างประเทศ จำนวน ๒๕๘ URL"

แสดงข้อความ | หยุดข้อความ
 
 
 
กิจกรรม "ปั่นรวมใจถวายพ่อหลวง"
 
โครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือ เพื่อถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติ ครบ
   ๗๐ ปี และ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
   ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๙ มิถุนายน-๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ (อ่านต่อ)
ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมสร้างบารมี ร่วมทำบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของ ทบ. ประจำปี 2559
   ณ วัดพิชยญาติการาม วรวิหาร เขตคลองสาน กรุงเทพฯ ในวันอังคารที่ 8 พ.ย. 2559 เวลา 14.00 น.
โครงการบทเพลงรักแห่งแผ่นดิน ปีที่ ๖ "๘๔ พรรษา ธ หยาดฟ้าคู่พระบารมี สมเด็จพระราชินี คู่ฟ้า คู่แผ่นดิน" (อ่านต่อ)
สาระชวนรู้ (รู้มั้ย รู้มั้ย) โดย คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (อ่านต่อ)
โครงการขุดลอกกำจัดผักตบชวา ณ เขื่อนเจ้าพระยา จ.ชัยนาท ดำเนินการโดยกองทัพบก (อ่านต่อ)
การสอบคัดเลือก เสมียน ประจำ สน.ผชท.ทหาร (ทบ.) ไทย/ต่างประเทศ ประจำปี ๒๕๕๙ (อ่านต่อ)
ประกาศการอนุมัติมาตรฐานยานเกราะล้อยางมาใช้ใน ทบ. (อ่านต่อ)
ขออนุมัติการกำหนดมาตรฐานยานเกราะล้อยางมาใช้ใน ทบ. (อ่านต่อ)
โครงการฝึกอบรมสร้างองค์ความรู้และเสริมสร้างทักษะกีฬาวอลเลย์บอลในพื้นที่ จชต. (อ่านต่อ)

 
เชิญชม สารคดีสั้น "ประชารัฐเพื่อประชาชน" จำนวน 6 ตอน
ครั้งแรกและครั้งที่ใหญ่ที่สุดของการจารึก
เรื่องราวอันดีงามและล้ำค่าบนแผ่นดินไทย
เพื่อจัดทำคลังสมบัติดิจิตอลโดยคนไทยทุกคน
โครงการ “ภาคภูมิแผ่นดินไทย”

รายละเอียดโครงการ

www.theprideofthailand.com/
 
 
 
สงสัยว่าเพื่อนเรียนเก่งเก่งจบก่อนกำหนด (อ่านต่อ)
เขาหาว่าผมแบมือใต้โต๊ะ (อ่านต่อ)
อยากรู้แบบแปลนก่อสร้างอาคาร (อ่านต่อ)
...หนีไม่พ้น...(อ่านต่อ)
ภารกิจกองทัพภาคที่ ๓ (อ่านต่อ)
โครงการปลูกต้นไม้ “ล้านกล้ามหามงคลเฉลิมพระชนม์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” กองทัพภาคที่ 3
   ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ (อ่านต่อ)
Road Map 3 ขั้น ของ คสช. (อ่านต่อ)
คสช.มาเพื่อปรองดองแก้ปัญหาและพัฒนาชาติ (อ่านต่อ)
            
   
 
พิธีอัญเชิญและถวายราชสักการะบวงสรวง พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช พล.อ.ธีรชัย นาควานิช ผบ.ทบ.เป็นประธานพิธีอัญเชิญและถวายราชสักการะบวงสรวง พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ พล.ร.๗ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง นรม.และ รมว.กห.เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกร่วมระหว่างคณะทำงานผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ทหาร กับคณะทำงานผู้เชี่ยวชาญด้านการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง นรม.และ รมว.กห.เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกร่วมระหว่างคณะทำงานผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ทหาร กับคณะทำงานผู้เชี่ยวชาญด้านการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติ
press release พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกร่วมระหว่างคณะทำงานผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ทหารกับคณะทำงานผู้เชี่ยวชาญด้านการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติ
พล.อ.ธีรชัย นาควานิช ผบ.ทบ. เป็นประธานในพิธิประดับเครื่องหมายยศร้อยตรีให้กับนักศึกษาวิชาทหารที่สำเร็จการฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๕ ประจำปี ๒๕๕๙
   
พล.อ.ธีรชัย  นาควานิช ผบ.ทบ. พล.อ.ธีรชัย นาควานิช ผบ.ทบ.เป็นประธานการประชุมชี้แจงและสั่งการของ ผบ.ทบ. ต่อ ผบ. นขต.ทบ.คั้งที่ ๙/๒๕๕๙(วาระพิเศษ)
พล.อ.ธีรชัย นาควานิช ผบ.ทบ.เป็นประธานในพิธีวันสถาปนากรมสรรพาวุธทหารบก ครบรอบ ๑๑๔ ปี
พล.อ.ธีรชัย นาควานิช ผบ.ทบ.พร้อมคณะ ผบช.ชั้นสูง ทบ.รวมทั้ง กพ.ภายใน บก.ทบ. ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
พล.อ.ธีรชัย นาควานิช ผบ.ทบ./รอง ผอ.รมน. เป็นประธานในงาน "รวมใจภักดิ์ บรรพชาอุปสมบท ถวายราชา และราชินี"
   
   
พล.อ.พิสิทธิ์ สิทธิสาร เสธ.ทบ. เป็นประธานเปิดงานวันภูมิปัญญานักรบไทย ประจำปี ๒๕๕๙ โดยมี พล.ต.อดิศรย์ โครพ ผอ.สวพ.ทบ. และคณะให้การต้อนรับ
พลโท บรรเจิด ฉางปูนทอง แม่ทัพน้อยที่ ๓ เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพรแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
พ.อ.นิพนธ์ จันทนะ ผบ.ร.๕/ผบ.ฉก.ร.๕ ประธานฝ่ายไทย และ พล.จ.Mas od bin hi Muhammad ผบ.พล.น้อย.ร.๒ มซ. ประธานฝ่ายมาเลเซีย ประชุมคณะทำงานฝึกผสมทางบก(LEWG)ไทย-มาเลเซีย ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙
พิธีมอบบ้านผู้มีรายได้น้อยถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ ๗๐ ปี
และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา
   
 
   เผยแพร่ราคากลางในการจัดซื้อ/จ้าง
โครงการ งานจัดหาระบบอำนวยความสะดวกในการจอดรถของ บก.ทบ. พร้อมอุปกรณ์ประกอบและการติดตั้ง
    สนับสนุน สสน.บก.ทบ.(อ่านต่อ)

   ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ : สสส.
เปิดพื้นที่สร้างสรรค์ เยาวชนไม่น่าเบื่อ (อ่านต่อ)
“ลืมกันแค่วันเดียว” โรคนี้มีจริงหรือ? (อ่านต่อ)
วันนี้ คุณกินดีแล้วหรือยัง? (อ่านต่อ)
คุณแม่วัยใส ใจต้องเข้มแข็ง (อ่านต่อ)
หนังสือภาพ สิ่งมหัศจรรย์ของเด็กออทิสติก (อ่านต่อ)
วันนี้ คุณกินดีแล้วหรือยัง? (อ่านต่อ)
คุณแม่วัยใส ใจต้องเข้มแข็ง (อ่านต่อ)
หนังสือภาพ สิ่งมหัศจรรย์ของเด็กออทิสติก (อ่านต่อ)
 

 พลเอก ธีรชัย นาควานิช
 ผู้บัญชาการทหารบก
 
วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๙ ณ หน้าห้อง ๒๑๑ บก.ทบ.
วันที่ ๑๖ สิงคาคม ๒๕๕๙ ณ ฝูง บ.กบบ.ศคย.ทบ.
วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๙ ณ หน้าหอประชุมกิตติขจร
วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๙ ณ สถานพักฟื้นและพักผ่อน(บางปู)
>> อ่านคำสัมภาษณ์อื่น
 
 
 
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกองทัพบก
e-Army
เชิญอ่านต่อ
 
 
 
 
 
ข่าว ทหารบก
RTA Mail ตรวจสอบยอดเงิน อทบ. "GES Survey Online"
เชิญอ่านต่อ
http://korlor.cloud.rta.mi.th/