ภาษาไทย   ภาษาอังกฤษ
   
   
     
"กำลังพล ทบ.ทุกนายสามารถมีส่วนร่วมในการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ได้ โดยร่วมกันตรวจสอบเว็บไซต์ที่บ่อนทำลาย
สถาบันฯ และรายงานให้ ทบ.ทราบ ทาง e-mail: net2551@gmail.com หรือ 02-2977319 เพื่อรวบรวมและแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการต่อไป"

แสดงข้อความ | หยุดข้อความ
 
 
 
การสอบคัดเลือก ผชท.ทบ. และ รอง ผชท.ทบ.ไทย/ต่างประเทศ ประจำปี ๒๕๕๙ (อ่านต่อ)
ประกาศการอนุมัติมาตรฐานยานเกราะล้อยางมาใช้ใน ทบ. (อ่านต่อ)
ขออนุมัติการกำหนดมาตรฐานยานเกราะล้อยางมาใช้ใน ทบ. (อ่านต่อ)
การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วศ.ด.) และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) ประจำภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศกษา ๒๕๕๙ (อ่านต่อ)
โครงการฝึกอบรมสร้างองค์ความรู้และเสริมสร้างทักษะกีฬาวอลเลย์บอลในพื้นที่ จชต. (อ่านต่อ)
 
 
 
 
ภารกิจกองทัพภาคที่ ๓ (อ่านต่อ)
โครงการปลูกต้นไม้ “ล้านกล้ามหามงคลเฉลิมพระชนม์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” กองทัพภาคที่ 3
   ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ (อ่านต่อ)
Road Map 3 ขั้น ของ คสช. (อ่านต่อ)
คสช.มาเพื่อปรองดองแก้ปัญหาและพัฒนาชาติ (อ่านต่อ)
            
   
 


พล.อ.วลิต โรจนภักดี รอง ผบ.ทบ.เป็นประธานในพิธีส่งมอบผลงานโครงการวิจัยด้านยุทโธปกรณ์ เพื่อพัฒนาศักยภาพของกองทัพบกและการป้องกันประเทศ ประจำปี ๒๕๕๘ ณ ห้องรับรอง ๒๒๑ บก.ทบ.
พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ "สานใจไทย สู่ใจใต้" รุ่นที่ ๒๘ ณ ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ
   
พล.ต.เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์
ผบ.พล.ม.๒ รอ. เป็นผู้แทน ผบ.ทบ.พร้อมคณะเยี่ยมผู้ป่วยเจ็บจากการปฏิบัติราชการสนาม
ณ ตึก มวก. รพ.รร.๖
พล.อ.พิสิทธิ์ สิทธิสาร เสธ.ทบ./เสธ.ศปก.ทบ.เป็นประธานในพิธีรับมอบรถพบาบาลกู้ชีพฉุกเฉิน และเครื่องมือแพทย์ จาก บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด ณ ห้องรับรอง ๒๑๑ บก.ทบ.
   
   
สกอ. โดย นายขจร จิตสุขุมมงคล รองเลขาธิการ สกอ./ผู้แทน สกอ.ได้ส่งมอบผลงานวิจัยและพัฒนายุทโธปกรณ์ทางทหาร ประจำปีงบประมาณ 2557 จำนวน 14 รายการ ให้แก่ ทบ. โดยมี พล.อ.วลิต โรจนภักดี รองง ผบ.ทบ./ผู้แทน ทบ. เป็นผู้รับมอบ ณ ห้อง 211 ใน บก.ทบ.
พันเอก เดชชาติ คชอัมพล รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ส่วนแยก 2 ร่วมกิจกรรมโครงการเปิดด่านการค้าชายแดนจุดผ่อนปรนการค้ากิ่วผาวอก และโครงการหมู่บ้านเข้มแข็งคู่ขนานตามแนวชายแดน
กองทัพภาคที่ ๓ กับภารกิจการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยแล้ง
พิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตรจัดตั้งไทยอาสาป้องกันชาติ (ทสปช.) ประจำปี ๒๕๕๙ ณ ศูนย์นันทนาการ กองพลพัฒนาที่ ๓ ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
พ.อ.ฉลองชัย ชัยยะคำ รอง ผบ.กกล.ผาเมือง แถลงข่าวในพื้นที่เกิดเหตุกรณีหมวดลาดตระเวน หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 2 ทำการลาดตระเวนเฝ้าตรวจ ได้เกิดเหตุปะทะกับกลุ่มขบวนการลักลอบขนยาเสพติ
พิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตน และสวนสนามแสดงพลังของสมาชิกไทยอาสาป้องกันชาติ ๑๗ จังหวัดภาคเหนือ
งานวันสถาปนาสำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบก ครบรอบปีที่ ๔๔ ในวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ โดยมี พล.อ.วีรัณ ฉันทศาสตร์โกศล ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพบก เป็นประธานในพิธีฯ
พิธีเปิดกิจกรรมปลูกป่าตามโครงการ “ฟื้นฟูป่าต้นน้ำเฉลิมพระเกียรติฯ” ณ พื้นที่ บ.ปลายงัน ม.๒ ต.เขาแดง อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา จำนวนพันธุ์ไม้ที่ปลูก จำนวน ๓,๕๐๐ ต้น
   
ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ : สสส.
11 เทคนิค “กินให้มีสุข” ยุคอาหารแพง (อ่านต่อ)
6 เคล็ดลับ นอนหลับสบายหน้าร้อน (อ่านต่อ)
6 พฤติกรรมบั่นทอนสุขภาพ หนุ่มสาววัยทำงาน (อ่านต่อ)
เผยแพร่ราคากลางในการจัดซื้อ/จ้าง
ชื่อโครงการ งานซ่อมปรับปรุงห้องประชุม ฝกพ.ศปก.ทบ.ชั้น ๕ อาคารส่วนที่ ๑ ของ บก.ทบ. กรุงเทพมหานคร
 

 พลเอก ธีรชัย นาควานิช
 ผู้บัญชาการทหารบก
 
วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๙ ณ หน้าหอประชุมกิตติขจร
วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๙ ณ สถานพักฟื้นและพักผ่อน(บางปู)
วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ ฝูง บ.กบบ.ศคย.ทบ.
วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ ฝูง บ.กบบ.ศคย.ทบ.
วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ ห้อง ๒๑๑ บก.ทบ.
>> อ่านคำสัมภาษณ์อื่น
 
เรารักกองทัพบก
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกองทัพบก
<เพื่อผืนดินไทย>
e-Army
เชิญอ่านต่อ
 
 
 
 
 
ข่าว ทหารบก
RTA Mail ตรวจสอบยอดเงิน อทบ. "GES Survey Online"
เชิญอ่านต่อ
http://korlor.cloud.rta.mi.th/
         
ความหมายของตราสัญลักษณ์ฉลองสิริราชสมบัติครบ ๗๐ ปี