ภาษาไทย   ภาษาอังกฤษ
 
   
 
     
“ ทบ. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบไซต์ที่หมิ่นสถาบันฯ ในห้วง 1-31 ก.ค.57 จำนวน 11 เว็บไซต์ รวม 382 URL และแจ้งกระทรวง ICT ให้พิจารณาปิดกั้นแล้ว

“ กระทรวง ICT ปิดกั้นเว็บไซต์หมิ่นสถาบันฯ ที่ ทบ. รายงานในห้วง 1-31 ก.ค.57 จำนวน 426 URL

”กำลังพล ทบ. ทุกนายสามารถมีส่วนร่วมในการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ได้ โดยร่วมกันตรวจสอบเว็บไซต์ที่บ่อนทำลายสถาบันฯ และรายงานให้ ทบ. ทราบ ทาง e-mail : net2551@gmail.com หรือ 02 2977319 เพื่อรวบรวมและแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการต่อไป ”

แสดงข้อความ | หยุดข้อความ
 
 
  
 
 
กรมการสารวัตรทหารบก มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือน(ไม่จำกัดเพศ)/ทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2558 จำนวน 2 อัตรา (อ่านต่อ)
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์หลักสูตร Windows Administration (อ่านต่อ)
ขอเชิญชมงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2558 (อ่านต่อ)
ศูนย์เทคโนโลยีทางทหาร มีความประสงค์รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้ารับราชการ (เพศหญิง) เป็นนายทหารประทวน
จำนวน 1 อัตรา (อ่านต่อ)
การติดแผ่นป้ายทะเบียนสินทรัพย์สำหรับสิ่งอุปกรณ์ถาวรและอาคารสิ่งปลูกสร้าง สาย ยย. (อ่านต่อ)
กำหนดพิธีวันสถาปนา วทบ. ครบรอบปีที่ 57 ในวันจันทร์ที่ 29 ธันวาคม 2557   (อ่านต่อ)
ตารางการฝึกอบรม หลักสูตร Windows Administration   รุ่นที่ 3,4 (Linux Administration)   (อ่านต่อ)
รับสมัครกำลังพลเพื่อคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2558 (อ่านต่อ)
รายละเอียดหลักสูตรคอมพิวเตอร์ ศทท. ประจำปีงบประมาณ 2558 (อ่านต่อ)
การดำเนินการจัดหานายทหารประทวนคุณวุฒิวิชาชีพเฉพาะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ (อ่านต่อ)  
 
 
กองทัพบกมีความประสงค์จะพิจารณารถยนต์บรรทุก ขนาด ๑ ๑/๔ ตัน เพื่อนำมาใช้งานในกองทัพบก จึงขอเชิญผู้ผลิต
หรือผู้แทนจำหน่าย ที่มีความสนใจมาเสนอข้อมูลดังกล่าวให้แก่คณะทำงานพิจารณา รถยนต์บรรทุกขนาด ๑ ๑/๔ ตัน
ได้ตั้งแต่วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไป

- สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม
- รายละเอียดมาตรฐาน รยบ.ขนาด ๑ ๑/๔ ตัน
  เผยแพร่ราคากลางในการจัดซื้อ/จ้าง
โครงการ งานปรนนิบัติบำรุงเครื่องปรับอากาศ ของ กองบัญชาการกองทัพบก กรุงเทพมหานคร (อ่านต่อ)
โครงการ งานป้องกันและกำจัดศัตรูทำลายไม้ อาคารกองบัญชาการกองทัพบก(ส่วนที่4) กรุงเทพมหานคร  (อ่านต่อ)
โครงการ จัดหา สป.สาย ส. สำหรับงานติดตั้งระบบบันทึกข้อมูลสำหรับบุคคลและยานพาหนะที่ผ่านเข้า-ออก ในพื้นที่ บก.ทบ. (อ่านต่อ)
เผยแพร่ราคากลาง งานซ่อมปรับปรุงอาคารกองบัญชาการกองทัพบก (อ่านต่อ)
(สสน.บก.ทบ.) แบบแสดงรายการปริมาณและราคา(BOQ) งานจ้างเหมาเปลี่ยนหลอดไฟฟ้า FLUORESCENT แลลประกอบ BALLAST แกนเหล็กและหลอด COMPACT FLUORESCENT เป็นหลอด LED TUBE และ LED BULB (อ่านต่อ)
   
 
 
ศูนย์ไซเบอร์กองทัพบก : เขี้ยวเล็บ หรือ เสือกระดาษ (Army Cyber Center : Abilities or Paper Tiger)
โดย พลตรี ฤทธี อินทราวุธ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีทางทหาร (อ่านต่อ)
ศูนย์ปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ขั้นสูง( Advanced Security Operations Center )
โดย พลตรี ฤทธี อินทราวุธ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีทางทหาร (อ่านต่อ)
โลกไซเบอร์ : โดเมนใหม่ของการรักษาความปลอดภัยในศตวรรษที่ 21 ( Cyberspace : A New Domain of Security in 21st Century )
โดย พลตรี ฤทธี อินทราวุธ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีทางทหาร (อ่านต่อ)
ศูนย์ไซเบอร์กองทัพบก (Army Cyber Center)
โดย พลตรี ฤทธี อินทราวุธ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีทางทหาร (อ่านต่อ)
การพัฒนาความร่วมมือด้านความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
(Cyber Security Collaboration for ASEAN Community) โดย พันเอก ฤทธี อินทราวุธ (อ่านต่อ)
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านไซเบอร์ : ความท้าทายของกองทัพบก (Cyber Security : A Challenge of Army)
โดย พันเอก ฤทธี อินทราวุธ (อ่านต่อ)
กองทัพบกเปิดแคมเปญลุยด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (RTA Cyber Security kick off)
โดย พันเอก ฤทธี อินทราวุธ (อ่านต่อ)
โปรแกรม Smart Thai Army เครื่องมือ เสนาสนเทศ และประชาสนเทศ บนมือถือ (Smart Thai Army – Mobile Application)
โดย พันเอก ฤทธี อินทราวุธ (อ่านต่อ)
ผลการปฏิบัติงานตามแผนควบคุมไฟป่าและหมอกควัน กองทัพภาคที่ ๓ ปี ๒๕๕๗ (อ่านต่อ)
โครงการวิจัยและพัฒนาระบบจัดการฐานองค์ความรู้เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล การก่อความไม่สงบ สนับสนุนการป้องกันและปราบปรามการก่อความไม่สงบ โดย พันเอก ฤทธี อินทราวุธ (อ่านต่อ)
                >>>อ่านบทความอื่น>>>
 
   
พล.อ.อุดมเดช สีตบุตร ผบ.ทบ.ร่วมงานโครงการ"สายใจไทย สู่ใจใต้"รุ่นที่22โดยฯพณฯพล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ณ สโมสร.ทบ.(ส่วนกลาง)เทเวศร์
พล.อ.อุดมเดช สีตบุตร ผบ.ทบ.เป็นประธานพิธีแนะนำตัว และงานเลี้ยงรับรองแก่ ออท. และ ผชท.ทหาร ต่างประเทศ/ไทย ณ ห้อง 221 บก.ทบ.
พล.อ.ปรีชา จันทร์โอชา ผช.ผบ.ทบ.๒และคณะ ตรวจเยี่ยมการส่งกำลังบำรุงประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ณ พธ.ทบ.โดยมี พล.ท.สิริศักดิ์ วรเจริญ จก.พธ.ทบ.ให้การต้อนรับ
ผบ.ทบ.ให้ พ.อ.Ho Kok Loke ผชท.ทหาร สป./ไทย เข้าเยี่ยมคำนับเพื่ออำลาเนื่องในโอกาสครบวาระการปฏิบัติหน้าที่ในประเทศไทย พร้อมทั้งแนะนำ พ.อ.Ang yau Choon ณ ห้องรับรอง 161 บก.ทบ.
พล.อ.ปรีชา จันทร์โอชา ผช.ผบ.ทบ.2 ตรวจเยี่ยมการส่งกำลังบำรุงประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ หน่วย ขส.ทบ. โดยมี พล.ต.สุวภัทร ยี่โถขาว จก.ขส.ทบ.ให้การต้อนรับ
พลเอก อุดมเดช สีตบุตร ผบ.ทบ.เป็นประธานวันสถาปนา พล.ร.2 รอ.เมื่อ15ต.ค.57
   
พิธีเปิดและพิธีปิดการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการก่อนออกปฏิบัติงาน ประจำปีงบ
ประมาณ ๒๕๕๘ ณ กองพันพัฒนาที่ ๓ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
พันเอก วิชิตชัยพ์ วงค์สังข์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๓ ส่วนแยก ๒ ให้การต้อนรับ พลตรี อภิรัตน์ สุวรรณตรา รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ ๑ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร และคณะ ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยม
พล.ต.มนัส คงแป้น ผบ.มทบ.๔๒ เป็นประธานพิธีอำลาธงชัยเฉลิมพล พลทหารกองประจำการ ประจำปี ๒๕๕๗ ผลัดที่ ๒
พันเอก กษิดิศ หลักกรด รองผู้บัญชาการกองกำลังผาเมือง ร่วมให้การต้อนรับ เจ้ากรมกิจการพลเรือน ทหารบก/หัวหน้าฝ่ายกิจการพลเรือนศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก และคณะ ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยม
พลโท สาธิต พิธรัตน์ แม่ทัพภาคที่ ๓ เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ภาคเหนือ ประจำปี ๒๕๕๘
ภาพกิจกรรม กกล.ผาเมือง
ห้วง พ.ย.57 ที่ผ่านมา
พลตรี บรรเจิด ฉางปูนทอง ผบ.กกล.ผาเมือง เป็นประธานการประชุมเพื่อแก้ไขปัญหา การปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ชายแดน ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๗ และ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกตรวจค้นยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมาย กองกำลังผาเมือง
รุ่นที่ ๑/๕๘
ภาพกิจกรรม กกล.ผาเมือง
ห้วง ต.ค.๕๗
   
ข่าวทหารบก
การดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ตรวจสอบยอดเงิน อทบ. "GES Survey Online"
สหกรณ์ออมทรัพย์
RTA Mail กองทัพบก | Royal Thai Army | rta.mi.th | rta | ทหาร | ไทย | ทหารบก
การประชุมหน่วยขึ้นตรงกองทัพบก http://korlor.cloud.rta.mi.th/
เชิญอ่านต่อ
 
       
 
 
 
๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ ฝูง บ.กบบ.ศคย.ทบ.
๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ ห้อง ๒๒๑ บก.ทบ.
๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ ทภ.๑
๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ ฝูง บ.กบบ.ศคย.ทบ.
๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ ฝูง บ.กบบ.ศคย.ทบ.
๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ ห้อง ๓๒๑ บก.ทบ.
๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ ดย.ทบ.
 
>>อ่านคำสัมภาษณ์อื่นๆ
เรารักกองทัพบก
 
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกองทัพบก
<เพื่อผืนดินไทย>
e-Army
เชิญอ่านต่อ