ภาษาไทย   ภาษาอังกฤษ
   
   
 
     
“ ทบ.ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบเว็บไซต์ที่หมิ่นสถาบันฯ ในห้วง 1-31 ธ.ค.57 จำนวน 11 เว็บไซต์ รวม 660 URL และแจ้งกระทรวง ICT ให้ปิดกั้นแล้ว

“ กระทรวง ICT ปิดกั้นเว็บไซต์หมิ่นสถาบันฯ ที่ ทบ. รายงานในห้วง 1-31 ธ.ค.57 จำนวน 431 URL ”

แสดงข้อความ | หยุดข้อความ
 
 
  ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี  
เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ
 
 
 
ข้อมูล Creative Message นขต.กร.ทบ. (อ่านต่อ)
ข้อมูล Creative Message หน่วย ต่างๆ (อ่านต่อ)
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์หลักสูตร การวิเคราะห์และออกแบบระบบ (อ่านต่อ)
กองทัพบก ขอเชิญเข้ารับการอบรม หลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร (อ่านต่อ)(ใบรับสมัคร)
 
 
ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ : สสส.
พลังหญิง สู่การยุติความรุนแรง (อ่านต่อ)
วันของ "สตรี" เพื่อ "สิทธิสตรี" (อ่านต่อ)
เรียนรู้วิธี ‘แก่อย่างสง่า ชราอย่างมีคุณภาพ’ (อ่านต่อ)
เลี้ยงลูกอย่างไรให้เป็นสุขใน “ยุคดิจิทัล” (อ่านต่อ)
รับมือวัยรุ่นเครียดช่วงสอบแอดมิชชั่น (อ่านต่อ)
 
 
 
Road Mab 3 ขั้น ของ คสช. (อ่านต่อ)
คสช.มาเพื่อปรองดองแก้ปัญหาและพัฒนาชาต(อ่านต่อ)
การเตรียมความพร้อมรับมือภัยคุกคามด้านไซเบอร์ (Preparation for encounter the Cyber Threats)
โดย พลตรี ฤทธี อินทราวุธ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีทางทหาร (อ่านต่อ)
กองทัพภาคที่ ๓ กับภารกิจการตัดทำลายไร่ฝิ่น (อ่านต่อ)
กฎหมายไซเบอร์ กับ ความมั่นคงของชาติ (Cyber Law and National Security)
พลตรี ฤทธี อินทราวุธ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีทางทหาร (อ่านต่อ)
สงครามข่าวสารกับสงครามสื่อ (Information warfare VS Media Warfare)
โดย พลตรี ฤทธี อินทราวุธ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีทางทหาร (อ่านต่อ)
ศูนย์ไซเบอร์กองทัพบก : เขี้ยวเล็บ หรือ เสือกระดาษ (Army Cyber Center : Abilities or Paper Tiger)
โดย พลตรี ฤทธี อินทราวุธ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีทางทหาร (อ่านต่อ)
ศูนย์ปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ขั้นสูง( Advanced Security Operations Center )
โดย พลตรี ฤทธี อินทราวุธ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีทางทหาร (อ่านต่อ)
              >>>อ่านบทความอื่น>>>
 
เผยแพร่ราคากลางในการจัดซื้อ/จ้าง
โครงการ งานซ่อมปรับปรุงระบบไฟฟ้าของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า และระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินประจำอาคาร กองบัญชาการกองทัพบก กรุงเทพมหานคร (อ่านต่อ)
โครงการ งานปรับปรุงผนังภายในห้องอาหารชั้นสัญญาับัตร อาคารส่วนที่ 2 ชั้น 5 ของ กองบัญชาการกองทัพบก
กรุงเทพมหานคร (อ่านต่อ)
กรมการทหารสื่อสาร มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโฆษณาทางอินเทอร์เน็ตสนับสนุนการปฏิบัติการข่าวสารของกองทัพบก
จำนวน 1 งาน (อ่านต่อ)
โครงการ งานจัดหาวัสดุปูพื้นแท่นรับการเคารพ ของส่วนสนับสนุน กองบัญชาการกองทัพบก กรุงเทพมหานคร (อ่านต่อ)
 
กองทัพบกมีความประสงค์จะพิจารณารถยนต์บรรทุก ขนาด ๑ ๑/๔ ตัน เพื่อนำมาใช้งานในกองทัพบก จึงขอเชิญผู้ผลิตหรือผู้แทน
จำหน่าย ที่มีความสนใจมาเสนอข้อมูลดังกล่าวให้แก่คณะทำงานพิจารณา รถยนต์บรรทุกขนาด ๑ ๑/๔ ตัน ได้ตั้งแต่วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๘ เป็นต้นไป
สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม
 
   
 
พล.ต.ชาญชัย นพวงศ์ ผอ.สำนักกิจการพลเรือน กร.ทบ.เป็นผู้แทบ จก.กร.ทบ. รับมอบเงินช่วยเหลือทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ใน ๓ จชต.จากกลุ่ม Harley - Davison Sportster Thailand จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ณ ห้อง ๒๑๒ บก.ทบ
พล.อ.ธีรชัย นาควานิช ผช.ผบ.ทบ.๑ ผู้แทน ผบ.ทบ.วางพวงมาลา วันทหารผ่านศึก ณ อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
เมื่อ ๓ ก.พ.๕๘
พล.ท.เฉลิมชัย สิทธิสารท ผบ.นสศ.ผู้แทน ผบ.ทบ.เยี่ยมผู้ป่วยราชการสนาม ณ รพ.พระมงกุฏฯ เมื่อ ๑๑ ก.พ.๕๘
วันกองทัพบก เมื่อ 18 ม.ค.58
   
พล.อ.อุดมเดช สีตบุตร ผบ.ทบ. เป็นประธานในพิธีวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบก ครบรอบปีที่ 43 ในวันพฤหัสบดีที่ 26 ก.พ.58
ณ หอประชุม ทบ.
พลเอก อุดมเดช สีตบุตร ผู้บัญชาการทหารบก/ ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก และคณะเดินทางตรวจเยี่ยมหน่วย พร้อมมอบของขวัญปีใหม่ และให้โอวาทกำลังพลกองทัพภาคที่ ๓
พลโท สาธิต พิธรัตน์ แม่ทัพภาคที่ ๓/ ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๓ เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมพัฒนาสัมพันธ์ และมอบนโยบายการปฏิบัติแก่บัณฑิตโครงการเพชรในตม
พล.ต.ดาโต๊ะ โมฮัมหมัด ซูกูริ บิน ฮาหมาด ผบ.พล.ร.๒ มาเลเซีย เข้าเยี่ยมคำนับ พล.ต.คุณวุฒิ หมอแก้ว ผบ.พล.ร.๕ ในโอกาสที่เข้าหารือข้อราชการและประสานความร่วมมือตามแนวชายแดนไทย-มาเลเซีย
พลโท สาธิต พิธรัตน์ แม่ทัพภาคที่ ๓ เป็นประธานในพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล และพิธีสวนสนามของกำลังพลหน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่ ๓
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระเบียบ พิธรัตน์ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ ๓ เดินทางเยี่ยมและมอบผ้าห่มกันหนาวให้กำลังพลและประชาชนพื้นที่ชายแดน
   
 
 
 
๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ ฝูง บ.กบบ.ศคย.ทบ.
๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ สโมสร ทบ.(วิภาวดี)
๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ พล.ม.๒ รอ.
๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ พล.ม.๒ รอ.
๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ นปอ.
๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ สนามกีฬา ทบ.
๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ หอประชุมกิตติขจร
>>อ่านคำสัมภาษณ์วันอื่น
 
เรารักกองทัพบก
 
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกองทัพบก
<เพื่อผืนดินไทย>
e-Army
เชิญอ่านต่อ
 
 
 
 
 
ข่าวทหารบก
การดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ตรวจสอบยอดเงิน อทบ. "GES Survey Online" สหกรณ์ออมทรัพย์
RTA Mail กองทัพบก | Royal Thai Army | rta.mi.th | rta | ทหาร | ไทย | ทหารบก การประชุมหน่วยขึ้นตรงกองทัพบก http://korlor.cloud.rta.mi.th/
เชิญอ่านต่อ