-
       
  ภาษาไทย   ภาษาอังกฤษ
 
   
 
     
“ ทบ. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบไซต์ที่หมิ่นสถาบันฯ ในห้วง 1-31 ก.ค.57 จำนวน 11 เว็บไซต์ รวม 382 URL และแจ้งกระทรวง ICT ให้พิจารณาปิดกั้นแล้ว

“ กระทรวง ICT ปิดกั้นเว็บไซต์หมิ่นสถาบันฯ ที่ ทบ. รายงานในห้วง 1-31 ก.ค.57 จำนวน 426 URL

”กำลังพล ทบ. ทุกนายสามารถมีส่วนร่วมในการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ได้ โดยร่วมกันตรวจสอบเว็บไซต์ที่บ่อนทำลายสถาบันฯ และรายงานให้ ทบ. ทราบ ทาง e-mail : net2551@gmail.com หรือ 02 2977319 เพื่อรวบรวมและแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการต่อไป ”

แสดงข้อความ | หยุดข้อความ
 
 
คำชี้แจง หัวหน้า คสช. พบ ประชาชน   เพลง คืนความสุขให้ประเทศไทย
  
รายการ "คืนความสุขให้คนในชาติ" ออกอากาศทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย วันศุกร์ที่ 20 มิถุนายน 2557
Thai general denies military coup was planned  
National Broadcast by General Prayut Chan-o-cha Head of the National Council for Peace and Order (NCPO) 20 June 2014
National Broadcast by General Prayut Chan-o-cha, Head of the National Council for Peace and Order, on 6 June 2014
 
 
 
ขอประชาสัมพันธ์แจ้งให้ทราบว่า มีบุคคลได้แอบอ้าง สร้าง facebook ที่ใช้ชื่อว่า "อุดมเดช สีตบุตร" ซึ่งในข้อเท็จจริง
facebook ดังกล่าวไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ พล.อ.อุดมเดช สีตบุตร รอง ผบ.ทบ. แต่อย่างใด ขอได้โปรดอย่าหลงเชื่อ และกด like
หรือขอร่วมเป็นเพื่อน ดังกล่าว ที่มา: https://www.facebook.com/profile.php?id=100007899797072&fref=ts
พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง กองทัพบก โดยกรมการทหารสื่อสาร กับ วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง
โดยมี พล.ท.กำธร บุณยะสุต เจ้ากรมการทหารสื่อสารเป็นผู้รับมอบการลงนาม กับ นางพัชราภรณ์ ไชยนาม ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง (อ่านต่อ)
การประกวดผลงานการจัดการความรู้ของ นขต.ทบ. ประจำปีงบประมาณ 2557 (อ่านต่อ) (เพิ่มเติม)
ประกวดผลงานการจัดการความรู้ของ นขต.ทบ. ในงานมหกรรมการจัดการความรู้ ทบ. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ (อ่านต่อ)
การดำเนินการจัดหานายทหารประทวนคุณวุฒิวิชาชีพเฉพาะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ (อ่านต่อ)  
รับสมัครกำลังพลเพื่อคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2557 (อ่านต่อ)
 
  เผยแพร่ราคากลางในการจัดซื้อ/จ้าง
โครงการ จัดหา สป.สาย ส. สำหรับงานติดตั้งระบบบันทึกข้อมูลสำหรับบุคคลและยานพาหนะที่ผ่านเข้า-ออก ในพื้นที่ บก.ทบ. (อ่านต่อ)
เผยแพร่ราคากลาง งานซ่อมปรับปรุงอาคารกองบัญชาการกองทัพบก (อ่านต่อ)
(สสน.บก.ทบ.) แบบแสดงรายการปริมาณและราคา(BOQ) งานจ้างเหมาเปลี่ยนหลอดไฟฟ้า FLUORESCENT แลลประกอบ BALLAST แกนเหล็กและหลอด COMPACT FLUORESCENT เป็นหลอด LED TUBE และ LED BULB (อ่านต่อ)
   
 
 
การพัฒนาความร่วมมือด้านความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
(Cyber Security Collaboration for ASEAN Community) โดย พันเอก ฤทธี อินทราวุธ (อ่านต่อ)
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านไซเบอร์ : ความท้าทายของกองทัพบก (Cyber Security : A Challenge of Army)
โดย พันเอก ฤทธี อินทราวุธ (อ่านต่อ)
กองทัพบกเปิดแคมเปญลุยด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (RTA Cyber Security kick off)
โดย พันเอก ฤทธี อินทราวุธ (อ่านต่อ)
โปรแกรม Smart Thai Army เครื่องมือ เสนาสนเทศ และประชาสนเทศ บนมือถือ (Smart Thai Army – Mobile Application)
โดย พันเอก ฤทธี อินทราวุธ (อ่านต่อ)
ผลการปฏิบัติงานตามแผนควบคุมไฟป่าและหมอกควัน กองทัพภาคที่ ๓ ปี ๒๕๕๗ (อ่านต่อ)
โครงการวิจัยและพัฒนาระบบจัดการฐานองค์ความรู้เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล การก่อความไม่สงบ สนับสนุนการป้องกันและปราบปรามการก่อความไม่สงบ โดย พันเอก ฤทธี อินทราวุธ (อ่านต่อ)
                >>>อ่านบทความอื่น>>>
 
   
พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ ผช.ผบ.ทบ.๑ ตรวจเยี่ยมโครงการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำ ตามนโยบาย คสช.ที่ดำเนินการโดย ทบ.และการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ณ จว.ป.จ.เขตพื้นที่ ทภ.๑
พล.อ.อักษรา เกิดผล เสธ.ทบ.เป็นประธานเปิดงานวันภูมิปัญญานักรบไทย ณ สโมสร ทบ.วิภาวดี เมื่อ11ก.ย.57
พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง หัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ นำคณะผู้บริหารระดับสูงของบริษัทคู่ค้าน้ำตาลทรายใหญ่ของโลกและนักวิเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญด้านการค้าน้ำตาลทรายของโลกเข้าเยี่ยมคารวะ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
นาย Harsh Vardhan Shringla ออท.อินเดีย ประจำประเทศไทยเยี่ยมคารวะ ผบ.ทบ./หน.คสช.เพื่อหารือและสร้างความเข้าใจอันดีเกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเมืองของไทย
พล.อ.อุดมเดช สีตบุตร รอง ผบ.ทบ.เป็นประธานรับมอบสื่อปฏิบัติศาสนกิจ ณ ห้อง ๓๒๑ บก.ทบ.เมื่อ ๒๙ ส.ค.๕๗
พล.อ.อักษรา เกิดผล เสธ.ทบ.เป็นประธานในพิธีมอบหนังสือเฉลิมพระเกียรติ สถาบันพระมหากษัตริย์กับมุสลิมในแผ่นดินไทย ให้กับส่วนราชการทุกภาคส่วน ณ ห้อง ๓๒๑ บก.ทบ. เมื่อ ๑ ก.ย.๕๗
เมื่อ ๒๘ ก.ค.๕๗ พล.ต.Perry Lim Cheng Yeow ผบ.ทบ.สป.เยี่ยมคารวะ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผบ.ทบ./หน.คสช. ณ อาคารรับรองเกษะโกมล เนื่องในโอกาสเยือนไทยอย่างเป็นทางการ ในฐานะแขกของ ทบ.
พล.อ.ท.Ng Chee Meng ผบ.ทสส.สป. และคณะ เยี่ยมคารวะ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผบ.ทบ./
หน.คสช.เนื่องในโอกาสเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของ ทท. ณ ห้องรับรอง ๑๖๑ บก.ทบ.
   
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะ เดินทางตรวจพื้นที่ประสบอุทกภัยพร้อมมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์ให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย โดยมี พลโท สาธิต พิธรัตน์ แม่ทัพน้อยที่ ๓ ให้การต้อนรับและร่วมปฏิบัติภารกิจ
พล.ต.เรืองศักดิ์ สุวรรณนาคะ ผบ.พล.ร.๕ ประธานฝ่ายไทย และ พล.ต.ดาโต๊ะ โมฮัมหมัด ซูกูริ บิน ฮาหมาด ผบ.พล.ร.๒ มาเลเซีย ประธานฝ่ายมาเลเซีย เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกผสมทางบก ไทย-มาเลเซีย(Land Ex Thamal)
พ.อ.เทอดศักดิ์ งามสนอง ผบ.ร.๔ และคุณณัชชา งามสนอง ประธานชมรมแม่บ้าน ร.๔ พร้อมด้วยกำลังพลนายทหาร, นายสิบ จัดกิจกรรมสร้างความสุขแก่สังคม เนื่องในโอกาสคล้ายวันสถาปนา กรมทหารราบที่ ๔ ครบรอบ ปีที่ ๗๔ พ.ศ.๒๕๕๗
พล.ต.ชัยวัฒน์ ธนารุณ ผบ.จทบ.พ.ย.พร้อมด้วย นายก อบจ.พ.ย.,..ร่วมดาเนินการปลูกป่าต้นพญาเสือโคร่ง จานวน ๒,๐๐๐ กล้า ณ บริเวณเส้นทาง เข้าอุทยานแห่งชาติ ดอยผาช้าง
ภาพข่าวกิจกรรม กกล.สุรนารี ห้วง ส.ค.-ก.ย.57 ที่ผ่านมา
พล.ต.เรืองศักดิ์ สุวรรณนาคะ ผบ.พล.ร.๕ ประธานฝ่ายไทย และ พล.ต.ดาโต๊ะ โมฮัมหมัด ซูกูริ บิน ฮาหมาด ผบ.พล.ร.๒ มาเลเซีย ประธานฝ่ายมาเลเซีย และคณะฯ ร่วมประชุมคณะทำงานทางบก(LWG) ไทย-มาเลเซีย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ ณ โรงแรมหรรษาเจบี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
พล.ต.เรืองศักดิ์ สุวรรณนาคะ ผบ.พล.ร.๕ ประธานฝ่ายไทย และ พล.ต.ดาโต๊ะ โมฮัมหมัด ซูกูริ บิน ฮาหมาด ผบ.พล.ร.๒ มาเลเซีย ประธานฝ่ายมาเลเซีย เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมปลูกป่าตามโครงการ “ผืนป่าอาเซียน”
พ.อ.เทอดศักดิ์ งามสนอง ผบ.ร.๔ พร้อมด้วยคณะนายทหาร ร่วมจัดกิจกรรมมอบเงินสมทบทุน และข้าวสารให้กับมูลนิธิแสงสวรรค์ พร้อมกับเลี้ยงไอศครีมให้กับเด็กในมูลนิธิแสงสวรรค์
   
ข่าวทหารบก
การดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ตรวจสอบยอดเงิน อทบ. "GES Survey Online"
สหกรณ์ออมทรัพย์
RTA Mail กองทัพบก | Royal Thai Army | rta.mi.th | rta | ทหาร | ไทย | ทหารบก
การประชุมหน่วยขึ้นตรงกองทัพบก http://korlor.cloud.rta.mi.th/
เชิญอ่านต่อ
 
       
 
ประจำวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๗ ณ ฝูง บ.กบบ.ศคย.ทบ. (อ่านต่อ)
ประจำวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๗ ณ บก.ทบ. (อ่านต่)
ประจำวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๗ ณ กกบ.ศคย.ทบ. (อ่านต่อ)
ประจำวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๗ ณ พล.๑ รอ. (อ่านต่อ)
ประจำวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๗ ณ พธ.ทบ. (อ่านต่อ)
>>อ่านคำสัมภาษณ์อื่น
 
เรารักกองทัพบก
 
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกองทัพบก
<เพื่อผืนดินไทย>
e-Army
เชิญอ่านต่อ