ขอเชิญชวนให้ส่งข้อมูลทางเทคนิค ส่งข้อมูลภายใน
กพส.ศอ.สพ.ทบ. จะดำเนินการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย สพ. ของ กระสุนปืนใหญ่รถถังเบา 21 ขนาด 76 มม. ชนิดระเบิดกระเทาะเกราะ-ส่องวิถ 23 ส.ค.56
กพส.ศอ.สพ.ทบ. จะดำเนินการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย สพ. ของ สารทำลายกันลื่น สำหรับยานยนต์สายพานและยานยนต์หุ้มเกราะ 21 ส.ค.56
กพส.ศอ.สพ.ทบ. จะดำเนินการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย สพ. จ้างซ่อมและปรับปรุง รถถังเบาแบบ 21 (สกอร์เปี้ยน) 21 ส.ค.56
กองทัพบก มีความประสงค์จะจัดหาเรดาร์เฝ้าตรวจภาคพื้นแบบนำพาด้วยบุคคล มาประจำการในกองทัพบก 6 ก.ย.56
กพส.ศอ.สพ.ทบ. จะดำเนินการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์สาย สพ. ของ กระสุนปืนไร้แรงสะท้อนถอยหลัง ขนาด 82 มม. ชนิดระเบิดต่อสู้รถถัง 23 ส.ค.56
กพส.ศอ.สพ.ทบ. จะดำเนินการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย สพ. จำนวน 2 รายการ ดังนี้
-ตู้ผึ่งเครื่องมือผลิตชนิดแผ่ความร้อนด้วยแรงเคลื่อนอากาศ    -ตู้ผึ่งดินส่งกระสุนและวัตถุระเบิด
23 ส.ค.56
กพส.ศอ.สพ.ทบ. จะดำเนินการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย สพ. ของอาวุธนำวิถีต่อสู้รถถัง ขนาดหนัก แบบที่ 1 16 ส.ค.56
กพส.ศอ.สพ.ทบ. จะดำเนินการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย สพ. จำนวน 2 รายการ (จรวด ขนาด 122 มม. SHE-30 และ SHE-40) 15 ส.ค.56
กพส.ศอ.สพ.ทบ. จะทำเนินการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย สพ. จำนวน 2 รายการ (ลูกระเบิดยิงจากเครื่องยิงลูกระเบิด ขนาด 60 และ 81 มิลลิเมตร ชนิดสอ่งแสง 15 ส.ค.56
กพส.ศอ.สพ.ทบ. จะดำเนินการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย สพ. สำหรับทีมยิงปืนทางยุทธวิธี ทบ. จำนวน 34 รายการ 15 ส.ค.56
สส.จะดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง สิ่งของ เพื่อใช้ในราชการ (แบตเตอรี่แห้งชนิดไม่สามารถประจุไฟใหม่ได้  
แผนกปฏิบัติการและวิจัย กองสนับสนุนวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า จะจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์สายแพทย์ ของชุดการเรียนรู้พร้อมกันเป็นกลุ่มด้วยระบบดิจิตอพร้อมกล้องจุลทรรศน์ (Interactive Microscopy System)   13 ส.ค.56
กพส.ศอ.สพ.ทบ. จะดำเนินการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย สพ.ของดินส่งกระสุน (VIHTAVUORI N 110 และ N 135)    13 ส.ค.56
กพส.ศอ.สพ.ทบ. จะดำเนินการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย สพ. ของ รยบ. ขนาดเบา 4x4 พยาบาล (4 เปล) 8 ส.ค.56
กรมพลาธิการทหารบก จะจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สายพลาธิการ รายการ ตะเกียงเจ้าพายุ   2 ส.ค.56
กพส.ศอ.สพ.ทบ.จะจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สายสรรพาวุธ ของ ดินส่งกระสุน เอ็ม 67 เพื่อใช้เป็นหลักในการจัดหาไว้ใช้ในราชการกองทัพบก 7 พ.ค.56
กพส.ศอ.สพ.ทบ. จะดำเนินการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย สพ. จำนวน 2 รายการ (หัวรบจรวด , ส่วนขับเคลื่อนจรวด ) 29 ก.ค.56
กพส.ศอ.สพ.ทบ. จะดำเนินการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย สพ. จำนวน 2 รายการ (ชุดเครื่องมือทำความสะอาดแบบกึ่งอัตโนมัติสำหรับลำกล้องปืนใหญ่รถถัง
ขนาด 76 มิลลิเมตร และ ขนาด 105 มิลลิเมตร
25 ก.ค.56
กองศัลยกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จะจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย แพทย์ จำนวน 2 รายการ (สายสวนสำหรับจี้รักษาเส้นเลือดขอดที่ขา , หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัด) 12 ก.ค.56
กพส.ศอ.สพ.ทบ. จะจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย สพ. ของ หลอดภาพกล้องพลขับ ถ.เบา 32 เพื้อใช้เป็นหลักในการจัดหาไว้ใช้ในราชการกองทัพบก 8 พ.ค.56
กรมการสัตว์ทหารบก มีความประสงค์ประกาศเชิญชวนส่งข้อมูลประกอบการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะเครื่องมือตรวจวินิจฉัยโรคพยาธิเม็ดเลือดในสุนัขทหาร จำนวน 5 รายการ  
กพส.ศอ.สพ.ทบ. จะดำเนินการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย สพ. จำนวน ๒ รายการ (ปั้มแม่แรงฐานตั้งยิง , แกนลูกสูบเครื่องช่วยให้มุมทางสูง)   10 ก.ค.56
กองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จะจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์สายแพทย์ จำนวน 2 รายการ คือ
- สายสวนเพื่อใช้จี้หลอดเลือดแดงที่ไตสำหรับการรักษาโรคความดันโลหิตสุง
- ชุดเครื่องมือผลิตคลื่นความถี่วิทยุเพื่อใช้จี้หลอดเลือดแดงที่ไตสำหรับการรักษาโรคความดันโลหิตสูง
3 ก.ค.56
กองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จะจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์สายแพทย์ ชุดกล้องส่องตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคท่อทางเดินน้ำดี
และตับอ่อนผ่านทางปาก
3 ก.ค.56
กวก.สส. จะดำเนินการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะ สป.ชั่วคราว สาย ส. การจ้างปรับปรุงและขยายเลขหมายตู้สาขาโทรศัพท์ ให้กับหน่วยต่างๆ ใน ทบ. 21 มิ.ย.56
กวก.สส. จะดำเนินการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะ สป.ชั่วคราว สาย ส. ชุดวิทยุถ่ายทอดโทรคมนาคมระยะใกล้ชนิดขยายความจุได มิ.ย.56
กพส.ศอ.สพ.ทบ. จะดำเนินการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย สพ. ของ เครื่องตัดโลหะตามแบบชิ้นงานด้วยก๊าช 1 ก.ค.56
กพส.ศอ.สพ.ทบ. จะดำเนินการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย สพ. จำนวน 3 รายการ (ลูกระเบิดยิงจากเครื่องยิงลูกระเบิด) 27 มิ.ย.56
กองวิทยาการ กรมพลาธิการทหารบก จะจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สายพลาธิการ รายการ อุโมงค์ลมทางดิ่ง (Vertical Wind Tunnels) มิ.ย.56
กพส.ศอ.สพ.ทบ. จะดำเนินการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย สพ. ของเครื่องทดสอบสมรรถนะพานยนต์ล้อ (ENGINE DYNAMOMETER) 21 มิ.ย.56
กพส.ศอ.สพ.ทบ. จะดำเนินการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย สพ. ของชุดเครื่องมือประจำรถสายพานละเลียงพล ตระกูล เอ็ม 113 21 มิ.ย.56
กพส.ศอ.สพ.ทบ. จะดำเนินการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย สพ. ของเครื่องมือยก-ขน ขนาด 30 ตัน (ขนาดพื้นที่ 12 x 12 เมตร) สำหรับรถถังและรถยานเกราะ 21 มิ.ย.56
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จะจัดทำคุณลักษณะสิ่งอุปกรณ์สายแพทย์  จำนวน 3 รายการ 28 มิ.ย.56
กพส.ศอ.สพ.ทบ. จะดำเนินการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย สพ. จำนวน 11 รายการ 13 มิ.ย.56
กพส.ศอ.สพ.ทบ. จะดำเนินการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย สพ. จำนวน 37 รายการ 13 มิ.ย.56
กพส.ศอ.สพ.ทบ. จะดำเนินการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย สพ. จำนวน 10 รายการ 13 มิ.ย.56
กพส.ศอ.สพ.ทบ. จะดำเนินการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย สพ. จำนวน 6 รายการ 13 มิ.ย.56
กพส.ศอ.สพ.ทบ. จะดำเนินการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย สพ. จำนวน 3 รายการ 13 มิ.ย.56
กพส.ศอ.สพ.ทบ. จะดำเนินการแก้ไขคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย สพ. ของ กระบี่นายทหารชนิดมีลวดลาย 13 มิ.ย.56
กพส.ศอ.สพ.ทบ. จะดำเนินการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย สพ. ของ กระสุนปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน ขนาด 40 มิลลิเมตร L 60 APHC-T 13 มิ.ย.56
กพส.ศอ.สพ.ทบ. จะดำเนินการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย สพ. เครื่องยิงลูกจรวจต่อสู้รถถัง ขนาด 40 มิลลิเมตร 11 มิ.ย.56
กพส.ศอ.สพ.ทบ. จะดำเนินการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สายสพ.การจ้างผลิต จำนวน 6 รายการ 16 พ.ค.56
กพส.ศอ.สพ.ทบ. จะดำเนินการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย สพ. ของ ทองเหลืองผสมชนิดแผ่นเรียบ สำหรับใช้ผลิตเป็นชิ้นส่วนกระบี่นายทหาร เช่น ฝักกระบี่ , โกร่งกระบี่ 17 พ.ค.56
กพส.ศอ.สพ.ทบ. จะดำเนินการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย สพ. ของ ตะกั่วทำแกนลูกกระสุนปืนเล็ก ขนาด 5.56 x 45 ชนิดธรรมดามีแกนเหล็ก (M855) 16 พ.ค.56
กพส.ศอ.สพ.ทบ. จะดำเนินการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย สพ. ของ ถังลำเลียงกระสุนจากพื้นเข้าสู่เครื่องระบบชุบสีหัวกระสุน ระบบอบแห้งสีหัวกระสุน และระบบสลักเลขงานการผลิตด้วยแสงเลเซอร์ สำหรับระบบบรรจุกระสุนปืนเล็ก ขนาด 5.56 x 45 มิลลิเมตร 16 พ.ค.56
กวก.สส.จะดำเนินการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะ สป. ถาวร สาย ส. ประเภทแบตเตอรี่, วัตถุดิบผลิตแบตเตอรี่ และหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และโทรสาร 15 พ.ค.56
กพส.ศอ.สพ.ทบ. จะดำเนินการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย สพ. จำนวน 3 รายการ (จอกทองแดงทำรองลูกกระสุนปืนเล็ก /แกนตะกั่วภายในลูกกระสุนปืนเล็ก /แกนเหล็กภายในลูกกระสุนปืนเล็ก) 7 พ.ค.56
กพส.ศอ.สพ.ทบ. จะดำเนินการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอปุกรณ์ สาย สพ. จ้างซ่อม ปรับปรุง ปตอ. 20 มม. วัลแคน อจ. 3 พ.ค.56
กพส.ศอ.สพ.ทบ. จะดำเนินการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย สพ. จำนวน 2 รายการ (ชุดเครื่องมือทำความสะอาดลำกล้องปืนใหญ่ ขนาด 105 มิลลิเมตร
และขนาด 155 มิลลิเมตร
 
1 พ.ค.56
กพส.ศอ.สพ.ทบ. จะดำเนินการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย สพ. จำนวน 5 รายการ (ระบบสายพาน สำหรับใช้กับรถถัง) 25 เม.ย.56
กพส.ศอ.สพ.ทบ. จะดำเนินการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย สพ. ของ ชุดเครื่องมือทำความสะอาดลำกล้อง ปตอ. ขนาด 40 มิลลิเมตร แบบกึ่งอัตโนมัติ 17 เม.ย.56
กพส.ศอ.สพ.ทบ. จะดำเนินการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุกรณ์ สาย สพ. จำนวน 5 รายการ (ชุดเครื่องมือเติมแก๊สไนโตรเจน สำหรับปืนใหญ่ของรถเกราะ วี-150, สำหรับปืนใหญ่หนักกระสุนวิถีราบ , สำหรับปืนใหญ่เบากระสุนวิถีโค้ง , สำหรับปืนใหญ่กลางกระสุนวิถีโค้ง แบบ 37 และแบบ 25) 17 เม.ย.56
กองโสต ศอ.นาสิกกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จะจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์สายแพทย์ ของ เครื่องจี้และตัดระบบอุลตร้าโซนิคสำหรับทำการผ่าตัดทางหู คอ จมูก (Endo-surgery generator) จำนวน 1 รายการ 19 เม.ย.56
กวก.สส. ได้จัดทำคุณลักษณะเฉพาะ สป.ชั่วคราว สาย ส. การจ้างปรับปรุงวิทยุถ่ายทอดโทรคมนาคมสื่อสารความเร็วสูง สนับสุน กสส.สส. และหน่วยต่างๆ ใน ทบ. 9 เม.ย.56
กวก.สส. ได้จัดทำคุณลักษณะเฉพาะ สป. ชั่วคราว สาย ส. การจ้างปรับปรุงและขยายเลขหมายโทรศัพท์ สนับสนุนให้กับหน่วยต่างๆ ใน ทบ. เม.ย.56
กพส.ศอ.สพ.ทบ. จะดำเนินการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย สพ. จำนวน 4 รายากร (1.แกนส่ง ปิด-เปิด แก๊ส BB GUN 2.แหนบเข็มแทงชนวนตีแก๊ส BB GUN 3.ครอบโครงต่อท้ายรังเพลิง BB GUN 4.ลูกเลื่อน BB GUN 12 เม.ย.56
กพส.ศอ.สพ.ทบ. จะดำเนินการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอถปกรณ์ สาย สพ. จ้างผลิตสปริง (SPRING) ใช้กับเครื่องบรรจุกระสุนอัตโนมีติของ ปตอ.๔๐L๗๐A และ ปตอ.๔๐EL/๗๐LVS 4 เม.ย.56
กองวิทยาการ กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก จะจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สายวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ คือกระโจมทำลายล้างพิษขนาดใหญ่ 12 เม.ย.56
กองวิสัญญีและห้องผ่าตัด โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จะจัดทำคุณลักษณะสิ่งอุปกรณ์สายแพทย์ จำนวน 3 รายการ คือ ชุดเครื่องมือช่วยใส่ท่อช่วยหายใจ ชนิดวีดิทัศน์ , กล้องส่องเพื่อช่วยใส่ท่อหายใจ , เครื่องอุ่นเลือดและสารละลาย 17 เม.ย.56
กพส.ศอ.สพ.ทบ. จะดำเนินการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย สพ.ของ เครื่องมือยก-ขนขนาด 30 ตัน (ขนาดพื้นที่ 13x24 เมตร) สำหรับรถถังและรถยานเกราะ 26 มี.ค.56
กองโสต ศอ นาสิกกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จะจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์สายแพทย์ของ เครื่องมือช่วยในการผ่าตัดทางด้านศัลยกรรม หู คอ จมูก ด้วยคอมพิวเตอร์นำวิถี (ENT SURGERY NAVIGATION SYSTEM) จำนวน 1 รายการ 28 มี.ค.56
กพส.ศอ.สพ.ทบ. จะดำเนินการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย สพ. ของ กระสุนปืนพก ขนาด .38 นิ้ว ปล่อยตัวนักกีฬา 14 มี.ค.56
กวก.สส.จะจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย สส. แบตเตอรี่สำหรับเครื่องหาทิศอัตโนมั้ติ (LINAPS) จำนวน 1 รายการ 15 มี.ค.56
ประกาศคณะทำงานพิจารณาอากาศยานไร้นักบินขนาดเล็กมาก (Mini UAV) มาใช้ในกองทัพบก 27 มี.ค.56
กพส.ศอ.สพ.ทบ. จะดำเนินการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย สพ. จำนวน 2 รายการ (แม่พิมพ์ยางนอกรถยานเกราะล้อยาง , ยางกันขอบ สำหรับยางนอก
รถยานเกราะล้องยาง)
12 มี.ค.56
กพส.ศอ.สพ.ทบ. จะดำเนินการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย สพ. จำนวน 2 รายการ (เครื่องแยกสารแบบนำสารด้วยความร้อน , เครื่องหมุนด้วยความร้อน
แบบหนีศูนย์)
12 มี.ค.56
กพส.ศอ.สพ.ทบ. จะดำเนินการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย สพ. ของ แม่พิมพ์รัดคืนรูปปลอกกระสุนขนาดใหญ่ 12 มี.ค.56
กพส.ศอ.สพ.ทบ. จะดำเนินการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย สพ. ของ ชุดอุปกรณ์วัดพลังงานความร้อน (Multicalorimeter) ของเครื่องทำนายอายุวัตถุระเบิด
ประเภทดินส่งกระสุน TAM III
13 มี.ค.56
กวก.สส. จะจัดทำคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย ส โปรแกรมระบบสารสนเทศห้องปฏิบัติการจุลวิทยา รพ.รร.6 เพื่อใช้เป็นหลักในการจัดหาไว้ใช้ในราชการกองทัพบก 25 ก.พ.56
กพส.ศอ.สพ.ทบ. จะดำเนินการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาน สพ. ของเครื่องยกทำงานที่สูงระบบไฟฟ้า (ELECTRIC SCISSOR LIFTS) 22 ก.พ.56
กพส.ศอ.สพ.ทบ. จะดำเนินการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย สพ. ของ ชุดอุปกรณ์ซ่อมอาวุธด้วยระบบลมพร้อมปรับปรุงพื้นที่เพื่อการซ่อมอาวุธเบา 22 ก.พ.56
กวก.สส. ได้จัดทำคุณลักษณะเฉพาะ สป. ชั่วคราว สาย ส. โปรแกรมระบบสารสนเทศ ห้องปฏิบัติการ (LIS) รพ.รร.6 จำนวน ๑ รายการ 22 ก.พ.56
กรมการทหารสื่อสาร มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโฆษณาทางอินเทอร์เน็ตสนับสนุนการปฏิบัติการข่าวสารของกองทัพบก จำนวน 5 เว็บไซต์ (1 งาน)   18 ก.พ.56
กพส.ศอ.สพ.ทบ. จะดำเนินการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย สพ. จำนวน 2 รายการ (การซ่อมปรับปรุงโรงพ่นสี , การซ่อมปรับปรุงโรงอบสี) 21 ก.พ.56
กพส.ศอ.สพ.ทบ. จะดำเนินการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย สพ. ของ ชุดกรองอากาศแบบครีบ 14 ก.พ.56
กพส.ศอ.สพ.ทบ. จะดำเนินการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย สพ. จ้างผลิตหูยึดกระบอกเครื่องช่วยทางสูง ปกค.25 ขนาด 155 มม. เอ็ม 198   14 ก.พ.56
กชส.ศอ.สพ.ทบ. จะดำเนินการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย สพ. ของกระบี่นายทหารชนิดมีลวดลายสำหรับแจกจ่ายผู้เกษียณอายุราชการ 8 ก.พ.56
กพส.ศอ.สพ.ทบ. จะดำเนินการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย สพ.ของ แบตเตอรี่ แบบ 12 โวลท์ ความจุ 100 แอมแปร์-ชั่วโมง 12 ก.พ.56
กพส.ศอ.สพ.ทบ. จะดำเนินการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย สพ.ของ น้ำยากำจัดสนิมชนิดสูตรน้ำ 12 ก.พ.56
กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก จะจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์สายวิืทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ คือ อาวุธปืนพกและอาวุธปืนยาว เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการจัดหาสิ่งอุปกรณ์ไว้ใข้ในราชการทหาร 20 ก.พ.56
ด้วยกรมวิทยาศาสตร์ทหารบก จะจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์สายวิทยาศาสตร์ จำนวน ๒ รายการ คือ เครื่องตรวจวัดสารพิษแบบเคลื่อนที่(แบบที่ 1) และเครื่องตรวจวัดสารพิษแบบเคลื่อนที่(แบบที่ 2) เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการจัดหาสิ่งอุปกรณ์ไว้ใช้ในราชการทหาร จึงขอเชิญ บริษัท ห้างร้านหรือผู้แทนจำหน่ายสิ่งอุปกรณ์สายวิทยาศาสตร์ดังกล่าวส่งข้อมูลทางเทคนิคให้กับทางราชการ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะ มีรายละเอียดและเงื่อนไข ดังนี้ 5 ก.พ.56
กพส.ศอ.สพ.ทบ. จะดำเนินการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย สพ.จำนวน ๒ รายการ (พลาสติกเม็ดชนิด โพลีโพรพีลีน , แม่พิมพ์กล่องบรรจุกระสุน .22 ) 6 ก.พ.56
กพส.ศอ.สพ.ทบ. จะดำเนินการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย สพ. ของ ปืนไร้แรงสะท้อนถอยหลัง ขนาด 82 มิลลิเมตร 31 ม.ค.56
กวก.สส. ได้จัดทำคุณลักษณะเฉพาะ สป. ชั่วคราว สาย ส. Battery Pack 12 V/13 Ah NiMH และ Fast AC Battery Charger จำนวน ๒ รายการ 21 ม.ค.56
กวก.สส. จะจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สายสื่อสาร ชุดเครื่องมือเชื่อมจุดสำหรับผลิตแบตเตอร์รี่แพ็ค (Spot Welding Machine) จำนวน 1 รายการ 31 ม.ค.56
กวก.สส. จะจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สายสื่อสาร ชุดเครื่องมือซ่อมสายโทรศัพท์สนาม จำนวน 1 รายการ 30 ม.ค.56
กวก.สส. จะจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สายสื่อสาร แบตเตอรี่สำหรับคอมพิวเตอร์แบบพกพา จำนวน 1 รายการ 30 ม.ค.56
กวก.สส. จะจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สายสื่อสาร แบตเตอรี่ BA-R25 จำนวน 1 รายการ   31 ม.ค.56
กองกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จะจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สายแพทย์ของเครื่องกระตุ้นสมองผ่านประสาทสมองเส้นที่สิบ (Vagus Nerve Stimulator Set) จำนวน 1 รายการ ม.ค.56
กพส.ศอ.สพ.ทบ. จะดำเนินการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย สพ. จำนวน ๒ รายการ (กล้องส่องสองตา)   24 ม.ค.56
กพส.ศอ.สพ.ทบ. จะดำเนินการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย สพ. จำนวน ๒ รายการ (กระสุนปืนกล)   23 ม.ค.56
กพส.ศอ.สพ.ทบ. จะดำเนินการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย สพ. กระสุนสำหรับอาวุธที่ติดตั้งบนรถยานเกราะ BTR-3 E 1 จำนวน 9 รายการ   23 ม.ค.56
กพส.ศอ.สพ.ทบ. จะดำเนินการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย สพ. จำนวน 4 รายการ (กระสุนปืนใหญ่รถถัง, ลุกอาวุธนำวิถีต่อสู้รถถัง) 23 ม.ค.56
กพส.ศอ.สพ.ทบ. จะดำเนินการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย สพ.จำนวน 3 รายการ (รยบ.ขนาดเบา 4x4 แบบ 50(ปรับปรุงใหม่), รยบ.ขนาดเบา 4x4 แบบ 51B (ปรับปรุงใหม่), รถพ่วง ขนาด 1 1x2 ตัน บรรทุกน้ำ   25 ม.ค.56
กรมการทหารช่าง จะดำเนินการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย ช. จำนวน 3 รายการ ได้แก่ชุดเครื่องมือไล่ความชื้น, ชุดเครื่องมือถอดประกอบกล้องตรวจการณ์กลางคืน, บุคคล (ใช้สำหรับกล้องรุ่น AN/PVS-7, AN/PVS-14, AN/AVS-6, AN/AVS-9) และเครื่องมือทดสอบการทำงานเครื่องกำเหนิดไฟฟ้า  
กพส.ศอ.สพ.ทบ. จะดำเนินการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย สพ. จ้างซ่อม ปรับปรุง รถยนต์บรรทุกขนาด 2 1/2 ตัน เอ็ม 35 เอ 2 4 ม.ค.56
กพส.ศอ.สพ.ทบ. จะดำเนินการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย สพ. จำนวน ๒ รายการ (สารเคมีล้างอาวุธปืนชนิดเข้มข้น , สารหล่อลื่นอาวุธปืนชนิดเข้มข้น) 3 ม.ค.56
ประกาศสอบราคาซื้อ วัสดุและชิ้นส่วนซ่อมระบบถ่ายทอดสัญญาณภาพจากกล้องตรวจการณ์กลุ่มงานส่งกำลังและซ่อมบำรุงยุทโธประกรณ์ งบงานการจัดหาและการผลิตเพื่อแจกจ่ายและซ่อมบำรุง สาย ส. ประจำปีงบประมาณ 2556 (ครั้งที่ 5)  
กองกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จะจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สายแพทย์ของเครื่องกระตุ้นสมองผ่านประสาทสมองเส้นที่สิบ (Vagus Nerve Stimulator Set) จำนวน 1 รายการ 7 ม.ค.56
     
กองบัญชาการกองทัพบก ถนนราชดำเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
Royal Thai Army Headquarters Ratchadamnoen Nok Rd. Bangkok 0200 Thailand