ภาพกิจกรรม

งานวันเด็ก ประจำปี 2558

เมื่อวันที่ 10 ม.ค.58 ณ ศูนย์พัฒนากีฬากองทัพบก รามอินทรา
 
 
 

งานปีใหม่ ประจำปี 2558

เมื่อวันที่ 10 ม.ค.58 ณ ศูนย์พัฒนากีฬากองทัพบก รามอินทรา
 
 
 

พิธีมอบป้ายอาหารปลอดภัย ของ กทม.

เมื่อวันที่ 22 ธ.ค.57 ณ ศูนย์พัฒนากีฬากองทัพบก รามอินทรา
 

พิธีรับมอบทุน บุตรข้าราชการและลูกจ้าง ศพก.ทบ.

8 พ.ค.57 ณ ห้องพู่จอมพล
 

พิธีรับ-ส่งหน้าที่ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนากีฬากองทัพบก รามอินทรา

4 เม.ย.57 ณ ห้องพู่จอมพล 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศสนามกอล์ฟ

การแข่งขันกอล์ฟสมาชิก ประจำปี 2558
1. กำหนดการแข่งขัน วันจันทร์ที่ 16 และวันอังคารที่ 17 มีนาคม 2558 รวม 2 วัน ทั้ง 2 สนาม SHOT GUN START รอบเช้า เวลา 0600 รอบบ่าย เวลา 12.00 น.
2. นำบัตรสมาชิก มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ (บัตรผู้ให้การสนับสนุนทั่วไปรายปี สมัครแข่งขันไม่ได้)
3. ผู้สมัครมีสิทธิ์แข่งขันได้เพียงรอบเดียวเท่านั้น สมัครแล้ว ไม่ให้สิทธิ์เปลี่ยนชื่อ และโยกย้าย
4. ชำระค่าสมัคร คนละ 250.-บาท
5. เปิดรับสมัครวันที่ 3 - 12 มี.ค.58 เวลา 08.00 – 16.00 น.