หน้าแรก
คุยเฟื่องเรื่องต่าง ๆ
เรื่องแปลจากแบบเรียนภาษาไทย
เรื่องแปลจากภาษาอังกฤษ
เกี่ยวกับประเทศจีน
เรื่องแปลจากแบบเรียนภาษาจีน
ประวัติผู้แต่ง
 

mungmit.chukiat@gmail.com

ลำดับ
ชื่อเรื่อง
วันเดือนปี(ที่แต่ง)
1
สาธารณรัฐประชาชนจีน
-
   - ภูมิศาสตร์กายภาพ
-
   - ภูมิปนวิทยา
-
   - แม่น้ำ
-
   - ภูมิอากาศ
-
   - โบราณสถาน
-
   - แหล่งท่องเที่ยวในจีน
-
 - รายชื่อมณฑล
-
 - แผนที่
-
 - ภาพแหล่งท่องเที่ยวประเทศจีน
-
2
มรดกประเทศจีน
8 ต.ค. 2546
3
ชนกลุ่มน้อยในจีนและถิ่นพำนัก
31 ต.ค. 2546
4
ลำดับราชวงศ์จีน
19 พ.ย. 2545
5
รายชื่อมณฑล
22 ส.ค. 2545
6
กองทัพปลดปล่อยประชาชนจีน
-
     
Copyright © Information Warfare Department. 2004 Allright Reserves
Website By Cpt. Siraphop Charuhangsin Operation Officer IWARMY