กลุ่มที่ 1
                  1 – 3 – 5 – 7 – 9 – 11 – 13 – 15 – 17 – 19 – 21 – 23 – 25 – 27 – 29 – 31
         กลุ่มที่ 2
                  
2 – 3 – 6 – 7 – 10 – 11 – 14 – 15 – 18 – 19 – 22 – 23 – 26 – 27 – 30 – 31
         กลุ่มที่ 3
                  
4 – 5 – 6 – 7 – 12 – 13 – 14 – 15 – 20 – 21 – 22 – 23 – 28 – 29 – 30 – 31
         กลุ่มที่ 4
                  
8 – 9 – 10 - 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29 –30 – 31
         กลุ่มที่ 5
                  
16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 - 22 – 23 – 24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29 – 30 – 31

         ตัวเลข 5 กลุ่มนี้ มีไว้ให้ใช้ทายเลขที่เก็บไว้ในใจ ว่าเป็นเลขอะไร ตั้งแต่ 1 ถึง 31
         ( จะเก็บไว้ในใจ หรือ บันทึกไว้ในกระดาษ เพื่อเป็นหลักฐานก็ได้ )

         แบ่ง ผู้เล่นออกเป็น ผู้ทาย กับ ผู้เก็บ

                  ผู้ทาย : 1. บอกให้ ผู้เก็บ เก็บเลข 1 ถึง 31 ตัวใดตัวหนึ่ง ไว้ในใจ ( หรือ ในกระดาษ )
                           
 2. ถามว่า ตัวเลข ที่ถูกเก็บไว้ นั้น มีอยู่ใน กลุ่มใด บ้าง
                           
 3. นำตัวเลข ตัวแรก ของ กลุ่ม ที่มีตัวเลขที่ถูกเก็บไว้ในใจนั้น มา บวกกัน เป็น คำตอบ
                  ผู้เก็บ : เฉลย ตัวเลข ที่ตัวเองเก็บไว้

                             ตัวอย่าง
                ผู้เก็บ เก็บเลข 22 จะต้องตอบว่า ตัวเลขที่ถูกเก็บ มีปรากฏอยู่ในกลุ่มที่ 2 กลุ่มที่ 3 และ กลุ่มที่ 5
                ผู้ทาย นำเลข ตัวแรกของแต่ละกลุ่ม คือ เลข 2 เลข 4 และ เลข 16 มาบวกกันได้ 22 เป็นคำตอบ

                เกมนี้ สามารถทายตัวเลขที่เกิน 31 ได้ เมื่อขยายตัวเลขในแต่ละกลุ่มออกไป อย่างเป็นระบบ  
หากท่านผู้อ่านสนใจ ผู้เขียนจะขยายตัวเลขเหล่านั้นให้ในโอกาสหลังพลตรี ชูเกียรติ   มุ่งมิตร  ผู้ชำนาญการกองทัพบก
chukiati@rta.mi.th
19 พ.ย. 46

ขอเชิญติชม
กลับหน้าแรก