เวนิสวาณิช


                    พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเลือกบทละครของ วิลเลี่ยม เชกสเปียร์ จินตกวีชาวอังกฤษ มานิพนธ์เป็นภาษาไทย โดยคงรูปให้เป็นละครเจรจาโต้ตอบกัน ตามแบบของผู้ประพันธ์ และถ้อยคำผูกเป็นกลอนไทย เพื่อให้รูปคล้ายของเดิมมากที่สุด บทละครเรื่องนั้น คือ เวนิสวาณิช
                    พระองค์ทรงจารึกข้อแก้ตัว สำหรับการแปลบทละครนี้ ที่ทรงรู้สึกว่ามีที่บกพร่องอยู่มาก ว่า ภาษาของ เชกสเปียร์ นั้น ถึงแม้คนชาติอังกฤษเอง ก็ถือกันว่าเป็นของยาก และจัดไว้เป็นส่วนหนึ่งแห่งหลักสูตร สำหรับสอบไล่วิชาภาษาอังกฤษในมหาวิทยาลัย
                    ผู้เขียนได้เรียนพระราชนิพนธ์ของ องค์พระมหาธีรราชเจ้า บทนี้ ในภาคบังคับวิชาภาษาไทยในชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นมาแล้ว ได้มีโอกาสกลับมาอ่านฉบับสมบูรณ์ตลอดลุล่วงอีกครั้ง เกิดความคิดที่จะอัญเชิญบทพระราชนิพนธ์ เวนิสวาณิช มานำเสนอแบบย่อ ๆ ใน สาระน่ารู้กองทัพบก เพื่อเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้อ่านบ้างตามสมควร โดยอรรถรสแห่งเนื้อหาคงจะบกพร่องลงไปอีก ตามสัดส่วนที่เป็นบทความแบบย่อ ๆ และเป็นตอน ๆ ที่จะไม่รบกวนเวลาอ่านของท่านผู้อ่านมากเกินไป


พลตรี ชูเกียรติ    มุ่งมิตร ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
chukiati@rta.mi.th
11 ต.ค. 2547

ขอเชิญติชม
กลับหน้าแรก