รู้รักษ์แผ่นดิน


ม.ล. ปนัดดา ดิศกุล ที่ปรึกษาด้านความมั่นคง กระทรวงมหาดไทย กล่าวภายหลังการร่วมเป็นวิทยากรพิเศษในพิธีเปิดโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และการบันทึกเทปโทรทัศน์รายการ "รู้รักษ์แผ่นดิน" ของสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 ณ ห้องรับรอง 221 ในกองบัญชาการกองทัพบก ถนนราชดำเนินนอก เมื่อวันวานนี้ (20 พ.ย. 51) ว่า....

บ้านเมืองไทยมีความร่มเย็นเป็นสุขมาแต่ครั้งปู่ย่าตาทวดของคนไทยทุกคน ไม่เคยมีเสี้ยนหนามแผ่นดิน มีแต่มหาอำนาจตะวันตกเข้าข่มเหงรังแก แต่ประเทศไทยก็ได้ฟันฝ่าปัญหาอุปสรรคนานาประการมาได้อย่างสง่างาม ไม่ตกเป็นอาณานิคมเมืองขึ้นของมหาประเทศใด ๆ
แต่ขณะนี้มันน่าอับอายเสียยิ่งกว่าที่คนไทยฆ่าคนไทยกันเองในใจกลางพระนคร และเกิดขึ้นในช่วงคืนวันสุดท้ายของงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพฯ แสดงว่าผู้กระทำไม่ได้มียางอายและขาดจิตสำนึกของความเป็นคนไทย

ขณะที่ใกล้ถึงวันเสด็จเยือนประเทศไทยของเจ้าชายเฟรเดอริก มกุฎราชกุมารแห่งเดนมาร์ก และเจ้าหญิงแมรี่ พระชายา ในฐานะพระราชอาคันตุกะส่วนพระองค์ เนื่องในการเฉลิมฉลอง 150 ปีความสัมพันธ์แห่งราชอาณาจักรไทย-ราชอาณาจักรเดนมาร์ก ระหว่างวันที่ 24-28 พ.ย. 51 หลายฝ่ายกำลังวิเคราะห์กันถึงสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงต้นสัปดาห์หน้า และทำอย่างไรเพื่อที่จะให้การเสด็จเยือนประเทศไทยดำเนินไปอย่างสมพระเกียรติ
การยิงระเบิด เอ็ม 79 ซึ่งเป็นอาวุธสงครามเข้าใส่ทำเนียบฯ เมื่อใกล้รุ่งสางของวันที่ 20 พ.ย. 51 เป็นการซ้ำเติมสถานการณ์ที่เป็นการปฏิบัติการโหดร้ายทารุณต่อเพื่อนร่วมชาติ ที่ไม่สมควรจะเกิดขึ้นในหมู่ประชาชนคนไทยด้วยกันเอง ทางออกในขณะนี้ มองเห็นอยู่เพียงทางเดียวคือ ทุกภาคส่วนต้องรวมกันเป็นหนึ่งเดียวและขอพระบุญญาบารมีปกเกล้าฯ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เป็นที่พึ่ง เพื่อให้เกิดความเป็นเอกภาพของคนไทยผู้มีความรักชาติบ้านเมืองและมีความจงรักภักดี โดยเฉพาะผู้เป็นข้าราชการที่จะต้องเป็นแบบอย่างของความเสียสละ ความสัตย์ซื่อสุจริต และมีความกตัญญูรู้คุณแผ่นดิน
เราต้องไม่ยอมให้เรื่องเงินทองหรือความร่ำรวยมาซื้อคุณความดีไปจากคนไทย ซึ่งคนไทยส่วนใหญ่ไม่ได้เคยคิดเช่นนั้น มีสิ่งที่น่าจดจำอยู่เรื่องหนึ่งว่า "เงินทองเปลี่ยนแปลงอุปนิสัยใจคอแก่บุคคล แต่ไม่สามารถปรับเปลี่ยนคนชั่วให้เป็นคนดีได้ เพราะมันอยู่ที่จริตและเวรกรรมของตน" สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ตรัสสอนไว้เช่นนี้.