เครื่องรับโทรทัศน์
Television
โทรศัพท์มือถือ
Smart_Phone
คอมพิวเตอร์
Computer
เครื่องปรับอากาศ
Aircondition
ตู้เย็น
Refrigerator
เครื่องซักผ้า
Washer
กล้องดิจิตอล
Digital Camera
เครื่องเสียง
Audio Karaoke
กล้องวีดีโอ
VDO Camera
ไมโครเวฟ
Microwave
เครื่องทำน้ำอุ่น
Waterheater
วิทยุรับ-ส่ง
I_COM
 โทรศัพท์มือถือ 
ปรับปรุงเมื่อ 29 ก.ค.59

I-Pad Mini4 4G 64GB
(1,015X24=24,360.-)

SAMSUNG Galaxy Note5
(1,230x24=29,520.-)

SAMSUNG Galaxy A510 (A5-2016)
(660x24=15,840.-)

SAMSUNG Galaxy A710 (A7-2016)
(755x24=18,120.-)

SAMSUNG Galaxy J5
(375x24=9,000.-)

SAMSUNG Galaxy J7 (J7-2016)
(425x24=10,200.-)

SAMSUNG Galaxy S7
(1,135x24=27,240.-)

SAMSUNG Galaxy S7 edge
(1,270x24=30,480.-)

SAMSUNG Galaxy TAB A (8.0)
(615x24=14,760.-)

SAMSUNG Galaxy TAB S2 (9.7)
(890x24=21,360.-)

SAMSUNG Galaxy TAB S2VE (9.7)
(850x24=20,400.-)

SAMSUNG Galaxy TAB S2 (8.0)
(755x24=18,120.-)

SAMSUNG Galaxy TAB S2VE (8.0)
(710x24=17,040.-)

SAMSUNG Galaxy TAB 3V(7.0)
(250x24=6,000.-)

Lenovo A7000
(250X24=6,000.-)

Lenovo P70
(325X24=7,800.-)

Lenovo A6000
(220X24=5,280.-)

Lenovo P90
(390X24=9,360.-)

Lenovo VIBE K4 Note(A7010)
(360X24=8,640.-)

Lenovo Tab2 A7-30
(200X24=4,800.-)

Sony Xperia C5 Ultra 4G LTE
(570X24=13,680.-)

Sony Xperia M5 4G LTE
(665X24=15,960.-)

Sony Xperia Z5 4G LTE
(1,090X24=26,160.-)

Sony Xperia XA
(475X24=11,400.-)

Sony Xperia XA Ultra
(710X24=17,040.-)

Sony Xperia X
(1,040X24=24,960.-)

Sony Xperia C5 Ultra
(570X24=13,680.-)

Sony Xperia M5
(665X24=15,960.-)

Sony Xperia Z5
(1,090X24=26,160.-)

Huawei P9 Plus
(1,040X24=24,960.-)

Huawei P9
(805X24=19,320.-)

Huawei P9 Lite
(425X24=10,200.-)

Huawei Mate8
(945X24=22,680.-)

Huawei G7 Plus
(520X24=12,480.-)

Huawei GR5
(375X24=9,000.-)

Huawei GR3
(285X24=6,840.-)

Huawei Y5ll
(190X24=4,560.-)

Huawei Y3ll
(155X24=3,720.-)

แท็บเล็ต Huawei Mediapad X2
(665X24=15,960.-)

แท็บเล็ต Huawei Mediapad T1
(190X24=4,560.-)

OPPO F1
(380X24=9,120.-)

OPPO F1 Plus
(755X24=18,120.-)

OPPO Mirro 5 Lite
(260X24=6,240.-)
เงื่อนไขการเช่าซื้อ
1. ขายเงินผ่อน บริการขายเงินผ่อนให้เฉพาะข้าราชการประจำการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ในสังกัดกระทรวงกลาโหม
     1.1 ผู้เช่าซื้อและผู้ค้ำประกันต้องทำสัญญาที่กองขาย ออท.ด้วยตนเอง (เฉพาะหน่วยใน กทม.)
     1.2 ผู้ค้ำประกันระดับ ส.อ.ขึ้นไป สามารถค้ำประกันได้
     1.3 ผู้เช่าซื้อและผู้ค้ำประกันต้องรับราชการในหน่วยเดียวกันและต้องมีอายุไม่เกิน 57 ปี
     1.4 กรณีหน่วยในต่างจังหวัด เป็นหน่วยที่มีผู้เช่าซื้อหลายคน ต้องส่งเอกสารให้กองขาย ออท.ตรวจสอบโดย...
          1.4.1 มอบให้ข้าราชการที่รับราชการในหน่วยเดียวกันกับผู้ซื้อและเป็นผู้ค้ำประกันรับของแทนได้ ทั้งนี้จะต้องมีหนังสือมอบอำนาจจาก ผบ.หน่วย ให้มารับแทน โดยส่งหลักฐานต่างๆ พร้อมบัตรประจำตัวผู้เช่าซื้อและผู้ค้ำประกันให้ผู้รับแทนเป็นผู้ดำเนินการให้
          1.4.2 ผู้เช่าซื้อ ผู้ค้ำประกัน ต้องเซ็นชื่อให้เหมือนกับบัตรประจำตัว (กรณีลายเซ็นไม่เหมือน หรือมีการเปลี่ยนแปลงลายเซ็นต้องให้ผู้บังคับบัญชาระดับ ผบ.ร้อย.ขึ้นไป เป็นผู้รับรองมาด้วย)
     1.5 ต้องนำบัตรประจำตัวผู้เช่าซื้อ, ผู้ค้ำประกัน สำเนาทะเบียนบ้านผู้เช่าซื้อ และผู้ค้ำประกัน พร้อมถ่ายเอกสารอย่างละ 1 ชุด โดยผู้เช่าซื้อ/ผู้ค้ำประกัน เป็นผู้รับรองสำเนาด้วยตนเอง (บัตรหมดอายุ, ชำรุดไม่รับพิจารณา)
2. หลักฐาน กรุณานำเอกสารต่างๆ มาให้ครบถ้วน เช่น หนังสือรับรองการหักเงินได้รายเดือนจากผู้บังคับบัญชา, สำเนาหนังสือแจ้งยอดเงินเดือน, สัญญาค้ำประกัน, สัญญาเช่าซื้อ, คำยินยอมหักเงินชำระหนี้ค้างชำระ, บัตรประจำตัว/สำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้เช่าซื้อและผู้ค้ำประกัน

ออท. (กรมการทหารสื่อสาร) ถ.ทหาร แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กทม.10300
    โทรศัพท์ติดต่อ กองขาย โทร ทบ. : 95362  FAX :95365
                                        โทรทหารร่วม : 085-53-23689-91 ต่อ 95362
                                        ทศท. : 0-2243-6111, 0-2297-5362, 0-2297-5365 FAX :0-2243-6111
               ตรวจสอบหนี้สินฯ โทร/FAX : 95364, 02-241-1353, 02-241-3034
สำนักอุตสาหกรรมอีเลคโทรนิคทหาร
Military Electronic Industry Office
E-Mail meio2502rta@hotmail.com