กองทัพบก Royal Thai Army
หน้าหลัก > ผู้บังคับบัญชาและนายทหารชั้นผู้ใหญ่

พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสาท

ผบ.ทบ.

พล.อ.สสิน ทองภักดี

รอง ผบ.ทบ.

พล.อ.โกญจนาท ศุกระเศรณี

ปธ.คปษ.ทบ.

พล.อ.วีรชัย อินทุโศภน

ผช.ผบ.ทบ.

พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์

ผช.ผบ.ทบ.

พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์

เสธ.ทบ.

พล.อ.สุรเดช เฟื่องเจริญ

ปษ.พิเศษ ทบ.

พล.อ.วราห์ บุญญะสิทธิ์

ปษ.พิเศษ ทบ.

พล.อ.ธนเดช เหลืองทองคำ

หน.คณะ ฝสธ.ประจำ ผบช.

พล.ท.ธีรวัฒน์ บุณยะวัฒน์

รอง เสธ.ทบ.

พล.ท.กนิษฐ์ ชาญปรีชญา

รอง เสธ.ทบ.

พล.ท.ชูชาติ บัวขาว

รอง เสธ.ทบ.

พล.ท.สุชาติ ผ่องพุฒิ

รอง เสธ.ทบ.

พล.ท.สิงห์ทอง หมีทอง

รอง เสธ.ทบ.

พล.ท.กิตติทัศน์ เปี่ยมสุวรรณ์

ปช.ทบ.

พล.ท.กู้เกียรติ ศรีนาคา

มทภ.1

พล.ท.ธรากร ธรรมวินทร

มทภ.2

พล.ท.วิจักขฐ์ สิริบรรสพ

มทภ.3

พล.ท.ปิยวัฒน์ นาควานิช

มทภ.4

พล.ท.สุนัย ประภูชะเนย์

ผบ.นสศ.

พล.ท.สุรใจ จิตต์แจ้ง

ผบ.นปอ.

พล.ท.คธายุทธ์ เสาวคนธ์

จก.กพ.ทบ.

พล.ท.วรเกียรติ รัตนานนท์

จก.ขว.ทบ.

พล.ท.เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์

จก.ยก.ทบ.

พล.ท.รุจน์ อ่อนน้อมพันธุ์

จก.กบ.ทบ.

พล.ท.ธเนศ กาลพฤกษ์

จก.กร.ทบ.

จำนวนผู้เยี่ยมชม

RTA.MI.TH Placeholder image
กองบัญชาการกองทัพบก ถนนราชดำเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
Royal Thai Army Headquarters Ratchadamnoen Nok Rd. Bangkok 10200 Thailand
สอบถามหมายเลขภายในกองทัพบก โทร. 0-2241-0404
e-mail : webadmin@rta.mi.th
สงวนลิขสิทธิ์ © 2016 โดย กองทัพบก Copyright 2016 © Royal Thai Army. All Rights Reserved.
พัฒนาโดย กรมการทหารสื่อสาร กองทัพบก