กองทัพบก Royal Thai Army
หน้าหลัก > ผู้บังคับบัญชาและนายทหารชั้นผู้ใหญ่

พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์

ผบ.ทบ.

พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์

รอง ผบ.ทบ.

พล.อ.วรวิทย์ วรรธนะศักดิ์

ปธ.คปษ.ทบ.

พล.อ.วิจักขฐ์ สิริบรรสพ

ผช.ผบ.ทบ.

พล.อ.กู้เกียรติ ศรีนาคา

ผช.ผบ.ทบ.

พล.อ.ธีรวัฒน์ บุณยะวัฒน์

เสธ.ทบ.

พล.อ.สุรใจ จิตต์แจ้ง

ปษ.พิเศษ ทบ.

พล.อ.จักรชัย โมกขะสมิต

ปษ.พิเศษ ทบ.

พล.อ.กนิษฐ์ ชาญปรีชญา

หน.คณะ ฝสธ.ประจำ ผบช.

พล.ท.คธายุทธ์ เสาวคนธ์

รอง เสธ.ทบ.

พล.ท.ณรงค์ สบายพร

รอง เสธ.ทบ.

พล.ท.เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์

รอง เสธ.ทบ.

พล.ท.รุจน์ อ่อนน้อมพันธุ์

รอง เสธ.ทบ.

พล.ท.ธเนศ กาลพฤกษ์

รอง เสธ.ทบ.

พล.ท.กิตติทัศน์ เปี่ยมสุวรรณ์

ปช.ทบ.

พล.ท.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้

มทภ.1

พล.ท.ธรากร ธรรมวินทร

มทภ.2

พล.ท.ฉลองชัย ชัยยะคํา

มทภ.3

พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์

มทภ.4

พล.ท.สุนัย ประภูชะเนย์

ผบ.นสศ.

พล.ท.นพพร ดุลยา

ผบ.นปอ.

พล.ท.อยุทธ์ ศรีวิเศษ

จก.กพ.ทบ.

พล.ท.วรเกียรติ รัตนานนท์

จก.ขว.ทบ.

พล.ท.ชนาวุธ บุตรกินรี

จก.ยก.ทบ.

พล.ท. ชัยมนตรี โพธิ์ทอง

จก.กบ.ทบ.

พล.ท.สมศักดิ์ สมรักษ์

จก.กร.ทบ.

จำนวนผู้เยี่ยมชม

RTA.MI.TH Placeholder image
กองบัญชาการกองทัพบก ถนนราชดำเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
Royal Thai Army Headquarters Ratchadamnoen Nok Rd. Bangkok 10200 Thailand
สอบถามหมายเลขภายในกองทัพบก โทร. 0-2241-0404
e-mail : webadmin@rta.mi.th
สงวนลิขสิทธิ์ © 2016 โดย กองทัพบก Copyright 2016 © Royal Thai Army. All Rights Reserved.
พัฒนาโดย กรมการทหารสื่อสาร กองทัพบก