คุณกำลังอยู่ที่ :: หน้าหลัก / อดีตผู้บัญชาการทหารบก

อดีตผู้บัญชาการทหารบก ลำดับที่ 16

ลำดับที่สิบหก

จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์
ผู้บัญชาการทหารบกลำดับที่ ๑๖
( ระหว่าง ๒๓ มิถุนายน ๒๔๙๗ - ๘ ธันวาคม ๒๕๐๖ )วันเกิด ๑๖ มิถุนายน ๒๔๕๑ อสัญกรรม ๘ ธันวาคม ๒๕๐๖
เป็นบุตรพันตรี หลวงเรืองเดชอนันต์ (ทองดี ธนะรัชต์) และนางจันทิพย์ ภริยาคือ
ท่านผู้หญิงวิจิตรา ธนะรัชต์
การศึกษา
- ศึกษาเบื้องต้นที่อำเภอมุกดาหาร จังหวัดนครพนม
- พ.ศ.๒๔๕๙ - ๒๔๖๑ ศึกษาที่โรงเรียนวัดมหรรณพาราม พระนคร
- อายุ ๑๑ ปี เข้าเป็นนักเรียนนายร้อยทหารบก (ชั้นประถม)
- พ.ศ.๒๔๗๑ โรงเรียนนายร้อยทหารบก
- พ.ศ.๒๔๗๒ นักเรียนทำการนายร้อยประจำกองพันที่ ๑ กรมทหารราบที่ ๒ รักษาพระองค์
- พ.ศ.๒๔๗๗ โรงเรียนทหารราบ พระนคร
ประวัติรับราชการ
- พ.ศ.๒๔๗๒ ผู้บังคับหมวดในกองร้อยที่ ๑ กรมทหารราบที่ ๒
ได้รับพระราชทานยศนายร้อยตรี
- พ.ศ.๒๔๗๕ นายทหารฝึกหัดราชการแผนกโรงเรียนทหารราบ
ประจำกองพันทหารราบที่ ๔ (กองพันทหารราบที่ ๑ กรมทหารราบที่ ๒ รักษาพระองค์เดิม)
- พ.ศ.๒๔๗๗ รับพระราชทานยศนายร้อยโท แล้วย้ายไปสังกัดแผนกที่ ๑
กรมจเรทหารบกชั่วคราว และประจำแผนกที่ ๑ กรมจเรทหารบก
- พ.ศ.๒๔๗๘ รับพระราชทานยศนายร้อยเอก
- พ.ศ.๒๔๘๐ รองผู้บังคับกองร้อยปืนใหญ่ทหารราบ กองโรงเรียนทหารราบ
- พ.ศ.๒๔๘๑ ผู้บังคับกองร้อยปืนใหญ่ทหารราบ กองโรงเรียนทหารราบ ลพบุรี
- พ.ศ.๒๔๘๒ ผู้บังคับกองโรงเรียนนายสิบพลรบ ลพบุรี
- พ.ศ.๒๔๘๓ รับพระราชทานยศนายพันตรี
- พ.ศ.๒๔๘๔ ผู้บังคับกองโรงเรียนนายสิบทหารราบ ลพบุรี
- พ.ศ.๒๔๘๖ รับพระทานยศพันโท
- พ.ศ.๒๔๘๗ ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ ๑๓ จังหวัดลำปาง
- พ.ศ.๒๔๘๘ รับพระราชทานยศพันเอก
- พ.ศ.๒๔๘๙ ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ ๑ มหาดเล็กรักษาพระองค์
- พ.ศ.๒๔๙๐ รักษาราชการผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๑
- พ.ศ.๒๔๙๑ รับพระราชทานยศพลตรี ต่อมาดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการกองพลที่ ๑
- พ.ศ.๒๔๙๒ แม่ทัพกองทัพที่ ๑ และรักษาราชการผู้บัญชาการกองพลที่ ๑
- พ.ศ.๒๔๙๓ รับพระราชทานยศพลโท
ผู้บัญชาการภาคทหารบกที่ ๑, ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๑ และผู้บังคับการจังหวัดทหารบกกรุงเทพ
- พ.ศ.๒๔๙๔ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก และรักษาราชการแม่ทัพกองทัพที่ ๑
กับผู้บัญชาการภาคทหารบกที่ ๑ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม
- พ.ศ.๒๔๙๕ รองผู้บัญชาการทหารบก รักษาราชการแม่ทัพกองทัพที่ ๑ กับ
ผู้บัญชาการภาคทหารบกที่ ๑ และได้รับพระราชทานยศพลเรือโท พลอากาศโท และพลเอก
- พ.ศ.๒๔๙๗ ผู้บัญชาการทหารบก
- พ.ศ.๒๔๙๘ รับพระราชทานยศพลเรือเอก พลอากาศเอก
- พ.ศ.๒๔๙๙ รับพระราชทานยศจอมพล
- พ.ศ.๒๕๐๐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ต่อมาดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการทหารสูงสุด
- พ.ศ.๒๕๐๒ นายกรัฐมนตรี
รับพระราชทานยศจอมพลเรือ และจอมพลอากาศ และรักษาราชการอธิบดีกรมตำรวจ
- พ.ศ.๒๕๐๔ รับพระราชทานยศพลตำรวจเอก
- พ.ศ.๒๕๐๖ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติ

ราชการพิเศษ หรือตำแหน่งพิเศษ
- พ.ศ.๒๔๘๕ ราชการสงคราม คราวสงครามมหาเอเชียบูรพา
- พ.ศ.๒๔๙๐ ราชองครักษ์เวร และเป็นหนึ่งในหัวหน้าทำรัฐประหาร
- พ.ศ.๒๔๙๒ ผู้อำนวยการในการปราบปรามจลาจล
- พ.ศ.๒๔๙๓ ราชองครักษ์เวร
- พ.ศ.๒๔๙๔ ประธานกรรมการอำนวยการสลากกินแบ่งรัฐบาล สมาชิก
สภาผู้แทนราษฎร ประเภท ๒ และผู้บัญชาการปราบปรามการจลาจล
- พ.ศ.๒๔๙๕ กรรมการสภากรรมการทหารผ่านศึก กรรมการสภาเศรษฐกิจ
แห่งชาติ นายทหารพิเศษ ประจำกรมทหารราบที่ ๑ มหาดเล็กรักษาพระองค์
- พ.ศ.๒๔๙๖ กรรมการดำเนินงานเกี่ยวกับการโทรคมนาคม
- พ.ศ.๒๔๙๗ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนการข่าว
- พ.ศ.๒๔๙๘ ประธานกรรมการองค์การผลิตอาหารสำเร็จรูป
- พ.ศ.๒๔๙๙ นายทหารพิเศษ ประจำกรมทหารปืนใหญ่ที่ ๑ รักษาพระองค์
- พ.ศ.๒๕๐๐ นายทหารพิเศษ ประจำกองพันทหารม้าที่ ๑ รักษาพระองค์,
นายทหารพิเศษ ประจำกรมทหารราบที่ ๑๑ รักษาพระองค์,
นายทหารพิเศษ ประจำกรมทหารช่างที่ ๑ รักษาพระองค์ และหัวหน้าคณะรัฐประหาร
- พ.ศ.๒๕๐๑ หัวหน้าคณะปฏิวัติ และประธานกรรมการพิจารณารับความช่วยเหลือจากสหรัฐฯ
- พ.ศ.๒๕๐๓ นายทหารพิเศษ ประจำกรมทหารราบที่ ๒๑ รักษาพระองค์
ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ นายกองใหญ่
กองอาสารักษาดินแดน
- พ.ศ.๒๕๐๔ นายตำรวจราชสำนักพิเศษ
- พ.ศ.๒๕๐๕ ผู้อำนวยการกลาง ในส่วนบัญชาการของกองอำนวยการกลาง
กรรมการสภาการศึกษาวิชาการทหาร
- พ.ศ.๒๕๐๖ ประธานกรรมการการลิกไนท์

เครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญที่ได้รับพระราชทาน
- พ.ศ.๒๔๗๗ เหรียญพิทักษ์รัฐธรรมนูญ
- พ.ศ.๒๔๘๓ จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก
- พ.ศ.๒๔๘๔ ตริตาภรณ์มงกุฎไทย
- พ.ศ.๒๔๘๕ เหรียญจักรมาลา
- พ.ศ.๒๔๙๑ ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย
- พ.ศ.๒๔๙๒ ประถมาภรณ์มงกุฎไทย
- พ.ศ.๒๔๙๓ ประถมาภรณ์ช้างเผือก และเหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๘ ชั้นที่ ๒
- พ.ศ.๒๔๙๔ มหาวชิรมงกุฎ
- พ.ศ.๒๔๙๕ ทุติยจุลจอมเกล้า และมหาปรมาภรณ์ช้างเผือก
- พ.ศ.๒๔๙๖ เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๙ ชั้นที่ ๒ และทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ
- พ.ศ.๒๕๐๑ เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๙ ชั้นที่ ๑
- พ.ศ.๒๕๐๒ ปฐมจุลจอมเกล้า และนพรัตนราชวราภรณ์
- พ.ศ.๒๕๐๕ เหรียญราชการชายแดน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันมีศักดิ์รามาธิบดี ชั้นที่ ๑ เสนางคะบดี เหรียญลูกเสือสดุดี และเหรียญชัยสมรภูมิ (มหาเอเชียบูรพา)
ผลงานที่สำคัญ
- พ.ศ.๒๔๗๖ เกิดกบฏบวรเดช ขณะดำรงตำแหน่งผู้บังคับหมวด นำกำลังเข้า
ต่อสู้กับฝ่ายกบฏจนสถานการณ์สงบ
- พ.ศ.๒๔๘๕ ราชการสงครามมหาเอเชียบูรพา ท่านดำรงตำแหน่งผู้บังคับ
กองพันทหารราบที่ ๒๓ กรมทหารราบที่ ๑๒ กองพลที่ ๒ ได้นำ
กองกำลังรุกเข้าสู่สหรัฐไทยใหญ่ (รัฐฉาน)
- พ.ศ.๒๕๐๑ - ๒๕๐๖ ขณะดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ดำเนินนโยบายพัฒนา
เศรษฐกิจตามแนวทางทุนนิยมเสรี ยังผลให้สภาวะเศรษฐกิจของ
ประเทศขยายตัวและเติบโตอย่างรวดเร็ว