คุณกำลังอยู่ที่ :: หน้าหลัก / อดีตผู้บัญชาการทหารบก

อดีตผู้บัญชาการทหารบก ลำดับที่ 31

ลำดับที่สามสิบเอ็ด

พล.อ. สุรยุทธ์ จุลานนท์
วันที่ ๑ ต.ค. ๒๕๔๑ ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๔๕


ตำแหน่ง - ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ กองทัพบก
- วุฒิสมาชิก ปี ๒๕๓๙

เกิด ๒๘ สิงหาคม 2486
สถานภาพ สมรสกับ พ.อ.หญิง คุณหญิง จิตรวดี จุลานนท์ (สกุลเดิม "สันทัดเวช")
การศึกษา

ก่อนรับราชการ - รร.เซนต์ฟรังซิสซาเวียร์คอนแวนต์
- รร.เซนต์คาเบียล
- รร.สวนกุหลาบ
- รร.เตรียมทหาร
- รร.นายร้อย จปร. รุ่น 12 ปี 2508
เมื่อเข้ารับราชการแล้ว
- หลักสูตรชั้นนายร้อย เหล่าทหารราบ พ.ศ. 2509
- หลักสูตรส่งกำลังทางอากาศจู่โจม พ.ศ. 2509
- หลักสูตรชั้นนายพัน เหล่าทหารราบ สหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2511
- หลักสูตรเสนาธิการทหารบก ชุดที่ 52 พ.ศ. 2516
- หลักสูตรเสนาธิการทหารบก สหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2517
- หลักสูตรการบริหารทรัพยากร กระทรวงกลาโหม สหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2517
- หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร พ.ศ. 2536

ประวัติการทำงาน - ประจำศูนย์การทหารราบ พ.ศ. 2508
- ผู้บังคับหมวดปืนเล็ก กองพันทหารราบที่ 1 กรมผสมที่ 31 พ.ศ. 2509
- ผู้บังคับชุดปฏิบัติการ กองร้อยรพิเศษ กองรบพิเศษ (พลร่ม)ที่2 พ.ศ. 2513
- ครูโรงเรียนสงครามพิเศษ ศูนย์สงครามพิเศษ พ.ศ. 2515
- ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 4 กรมผสมที่ 23 พ.ศ.2521
- ผู้บังคับการกรมรบพิเศษที่ 1 กองพลรบพิเศษที่ 1 พ.ศ.2526
- ผู้บัญชาการกองรบพิเศษที่ 1 พ.ศ.2532
- ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ พ.ศ.2535
- แม่ทัพภาคที่ 2 พ.ศ.2537
- ที่ปรึกษาพิเศษ กองทัพบก พ.ศ. 2540
- ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก พ.ศ.2540
ตำแหน่งพิเศษ - ราชองค์รักษ์เวร พ.ศ. 2526
- นายทหารคนสนิท นายกรัฐมนตรี (พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์)
- นายทหารพิเศษ ประจำกรมทหารราบที่ 31 รักษาพระองค์ พ.ศ. 2531
- สมาชิกวุฒิสภา ครั้งที่ 1 และ 2 พ.ศ. 2535 และ 2539
  เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญกล้าหาญ
- เหรียญพิทักษ์เสรีชน ชั้นที่ 1 พ.ศ. 2517
- เหรียญกล้าหาญ รามาธิบดี (รามมาลา) พ.ศ. 2533
- มหาวชิรมงกุฏ พ.ศ. 2535
- มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก พ.ศ. 2538
- ตติยจุลจอมเกล้าวิเศษ พ.ศ. 2539