กองทัพบก Royal Thai Army


ประกาศกรมข่าวทหารบก เรื่อง รับสมัครคัดเลือกกำลังพลช่วยราชการ สน.ผชท.ทหาร (ทบ.) ไทย/ปารีส ประจำปี ๒๕๖๑
  • ๑. ขว.ทบ.จะดำเนินการคัดเลือกกำลังพลไปช่วยราชการ ณ สน.ผชท.ทหาร (ทบ.) ไทย/ปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส ประจำปี ๒๕๖๑ จำนวน ๑ นาย
  • ๒. นขต.ทบ. ไม่ต่ำกว่าระดับกองพลหรือเทียบเท่า รวบรวมใบสมัครพร้อมหลักฐานส่งให้ ขว.ทบ. ระหว่าง ๖ - ๒๙ ธ.ค. ๖๐ (๒๙ ธ.ค. ๖๐ เวลา ๑๖๓๐ ปิดรับสมัคร)
  • ๓. ขว.ทบ. จะแจ้งรายชื่อผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบถ้วนให้หน่วยทราบภายใน ๕ ม.ค. ๖๑
  • ๔. ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบถ้วน รายงานตัวเพื่อทำการทดสอบภาษาอังกฤษ (รอบที่ ๑) ณ ศภษ.ยศ.ทบ. ใน ๙ ม.ค. ๖๑ เวลา ๐๙๐๐
  • ๕. ดาวน์โหลดระเบียบการ และเอกสารประกอบการรับสมัครได้ที่ dint.rta.mi.th
  • ๖. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กทบ.สวส.ขว.ทบ. โทร.๙๘๒๕๘

...ดาวน์โหลดเอกสารคลิกที่นี่...

จำนวนผู้เยี่ยมชม

RTA.MI.TH Placeholder image
กองบัญชาการกองทัพบก ถนนราชดำเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
Royal Thai Army Headquarters Ratchadamnoen Nok Rd. Bangkok 10200 Thailand
สอบถามหมายเลขภายในกองทัพบก โทร. 0-2241-0404
e-mail : webadmin@rta.mi.th
สงวนลิขสิทธิ์ © 2016 โดย กองทัพบก Copyright 2016 © Royal Thai Army. All Rights Reserved.
พัฒนาโดย กรมการทหารสื่อสาร กองทัพบก