กองทัพบก Royal Thai Army


รายละเอียดการประชาสัมพันธ์
การสอบคัดเลือก เสมียนประจำ สน.ผชท.ทหาร (ทบ.) ไทย/ต่างประเทศ
ประจำปี ๒๕๖๑
          ๑. ขว.ทบ.จะดำเนินการคัดเลือกตัวบุคคลไปดำรงตำแหน่ง เสมียนประจำ สน.ผชท.ทหาร (ทบ.) ไทย/ต่างประเทศ ประจำปี ๒๕๖๑ (เดินทาง ๑ ต.ค. ๖๓) รวม ๖ ตำแหน่ง ดังนี้
               ๑.๑ เสมียนประจำ สน.ผชท.ทหาร (ทบ.) ไทย/มอสโก
               ๑.๒ เสมียนประจำ สน.ผชท.ทหาร (ทบ.) ไทย/ปักกิ่ง
               ๑.๓ เสมียนประจำ สน.ผชท.ทหาร (ทบ.) ไทย/อิสลามาบัด
               ๑.๔ เสมียนประจำ สน.ผชท.ทหาร (ทบ.) ไทย/เวียงจันทน์
               ๑.๕ เสมียนประจำ สน.ผชท.ทหาร (ทบ.) ไทย/ฮานอย
               ๑.๖ เสมียนประจำ สน.ผชท.ทหาร (ทบ.) ไทย/พนมเปญ
          ๒. นขต.ทบ. ระดับกองพลหรือเทียบเท่าขึ้นไป สามารถส่งผู้สมัครได้จำนวนไม่เกิน ๒ เท่าของตำแหน่งที่ เปิดสอบทั้งหมด โดยรวบรวมใบสมัครพร้อมหลักฐานส่งให้ ขว.ทบ. ระหว่าง ๙ ก.ค. – ๓ ส.ค. ๖๑ ภายในเวลา ๑๖.๓๐
          ๓. ดาวน์โหลดระเบียบการ และเอกสารประกอบการรับสมัครได้ที่ www.rta.mi.th และ dint.rta.mi.th
          ๔. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กทบ.สวส.ขว.ทบ. โทร. ๙๘๒๕๘

...ดาวน์โหลดเอกสารคลิกที่นี่...

จำนวนผู้เยี่ยมชม

RTA.MI.TH Placeholder image
กองบัญชาการกองทัพบก ถนนราชดำเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
Royal Thai Army Headquarters Ratchadamnoen Nok Rd. Bangkok 10200 Thailand
สอบถามหมายเลขภายในกองทัพบก โทร. 0-2241-0404
e-mail : webadmin@rta.mi.th
สงวนลิขสิทธิ์ © 2016 โดย กองทัพบก Copyright 2016 © Royal Thai Army. All Rights Reserved.
พัฒนาโดย กรมการทหารสื่อสาร กองทัพบก