หน้าแรก
คุยเฟื่องเรื่องต่าง ๆ
เรื่องแปลจากแบบเรียนภาษาไทย
เรื่องแปลจากภาษาอังกฤษ
เกี่ยวกับประเทศจีน
เรื่องแปลจากแบบเรียนภาษาจีน
ประวัติผู้แต่ง
 

mungmit.chukiat@gmail.com

ลำดับ
ชื่อเรื่อง
วันเดือนปี(ที่แต่ง)
1
เรื่องแปลจากแบบเรียนภาษาอังกฤษ
1 พ.ย. 2547
2
Two Davy Crockett Stories
1 พ.ย. 2547
3
The Talking Mule
2 พ.ย. 2547
4
The Stingy Old Woman
4 พ.ย. 2547
5
Crazy
9 พ.ย. 2547
6
The Cure
16 พ.ย. 2547
7
The Dream
21 พ.ย. 2547
8
The Son Who Went to College
22 พ.ย. 2547
9
The Lesson
23 พ.ย. 2547
10
She Is His
23 พ.ย. 2547
11
Mr. Brown’s Weakness
23 พ.ย. 2547
12
Mrs. Simpson and Her Soup
23 พ.ย. 2547
13
The Tar Baby
23 พ.ย. 2547
14
Hans the Butterman
23 พ.ย. 2547
15 Alex Karlsso 10 ต.ค.2557
16 Everyday English 10 ต.ค.2557
17 Jenny Boland 10 ต.ค.2557
18
Welcome to St. Regis
10 ต.ค.2557
19 Amelia Mary Earhart 18 ต.ค.2557
20 Information of each individual 18 ต.ค.2557
21

Sending signals

18 ต.ค.2557
22

The Fantastic Writer

18 ต.ค.2557
23 The Soul Singer 18 ต.ค.2557
24 Tudor Bowen-Jones 18 ต.ค.2557
25 America’s Soldiers 3 พ.ย.2557
26 Belgium Congo 3 พ.ย.2557
27 CAT scan 3 พ.ย.2557
28 Frida Kahlo 3 พ.ย.2557
29 Nylon 3 พ.ย.2557
30 Passage Skimming 3 พ.ย.2557
31 Raising Cain 3 พ.ย.2557
32 Safety Commission 3 พ.ย.2557
33 Social Promotion 3 พ.ย.2557
     
     Copyright © Information Warfare Department. 2004 Allright Reserves
Website By Cpt. Siraphop Charuhangsin Operation Officer IWARMY