Welcome to กองทัพบก เพื่อชาติ ศาสตร์ กษัตริย์ และประชาชน   กรุณาคลิกเลือกและกดไอคอนลำโพงเพื่อฟังข้อความในเว็บไซต์! Welcome to กองทัพบก เพื่อชาติ ศาสตร์ กษัตริย์ และประชาชน GSpeech
วันจันทร์, 16 ธันวาคม 2562
A- A A+

มทบ.25/ศบภ.มทบ.25 จัดรถบรรทุกน้ำร่วมกับส่วนราชการจังหวัดสุรินทร์ แจกจ่ายน้ำช่วยเหลือประชาชน

Print Friendly, PDF & Email

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 
กิจกรรม : 

เมื่อวัอังคารที่ 6 ส.ค.62 เวลา 0900-2400 
มทบ.25/ศบภ.มทบ.25 จัดรถบรรทุกน้ำร่วมกับส่วนราชการจังหวัดสุรินทร์ แจกจ่ายน้ำช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค จำนวน 3 หมู่บ้านคือ หมู่บ้านการเคหะสุรินทร์ หมู่บ้านโคกปลัดเมืองใหม่ หมู่บ้านเทพวิรุฬห์ และ รพ. จำนวน 1 แห่ง คือ รพ.ค่ายวีรวัฒน์โยธิน อ.เมืองสุรินทร์ จว.ส.ร. จำนวน 2 คัน รวม 7 เที่ยว ปริมาณน้ำรวม จำนวน 42,000 ลิตร สามารถบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนได้จำนวน 250 ครัวเรือน

ภาพข่าวจาก :
 มทบ.25
วันที่ :
 6 ส.ค.62
ผู้บันทึก :  จ.ส.อ.เอกพล บรรจง
   

bottom logo only

สถานที่ติดต่อ


กองบัญชาการกองทัพบก ถนนราชดำเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทร. 0-2241-0404 แฟกซ์. 0-2297-8063
Royal Thai Army Headquarters Ratchadamnoen Nok Rd. Bangkok 10200 Thailand Tel. 0-2241-0404 Fax. 0-2297-8063

Email:webadmin@rta.mi.th

 

 

QRCode rta

กรุณาคลิกเลือกและกดไอคอนลำโพงเพื่อฟังข้อความในเว็บไซต์! GSpeech