Welcome to กองทัพบก เพื่อชาติ ศาสตร์ กษัตริย์ และประชาชน   กรุณาคลิกเลือกและกดไอคอนลำโพงเพื่อฟังข้อความในเว็บไซต์! Welcome to กองทัพบก เพื่อชาติ ศาสตร์ กษัตริย์ และประชาชน GSpeech
วันพฤหัสบดี, 23 มกราคม 2563
A- A A+

พลเอก สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ

Print Friendly, PDF & Email

ให้เรตสมาชิก: 4 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

 อดีตผู้บัญชาการทหารบก ลำดับที่ 1

past commander1

 พลเอก สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ
ผู้บัญชาการทหารบก ลำดับที่ 1
( เจ้าพนักงานใหญ่ ผู้ช่วยบัญชาการทหารบก ระหว่าง 8 เมษายน 2430-2433 )


ประสูติ 21 มิถุนายน 2405 สิ้นพระชนม์ 1 ธันวาคม 2486
ทรงเป็นพระราชโอรส ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และเจ้าจอมมารดาชุ่ม ทรงเสกสมรสกับหม่อมเฉื่อย

การศึกษา
- ทรงศึกษาภาษาไทยเบื้องต้นที่สำนักคุณแสง และคุณปาน ราชนิกุล ในพระบรมมหาราชวัง ทรงศึกษาภาษาบาลีในสำนักพระยาปริยัติธรรมธาดา (เปี่ยม) และหลวงธรรมานุวัติจำนง (จุ้ย) ทรงศึกษาภาษาอังกฤษในโรงเรียนหลวง ซึ่งมีมิสเตอร์ ฟรานซิส ยอร์ช แพตเตอร์สันเป็นครู และทรงศึกษาประวัติศาสตร์สากลโบราณคดีจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จกรมพระยาบำราบปรปักษ์ (พระราชโอรสในรัชกาลที่ 2)
- พ.ศ.2418 ทรงศึกษาวิชาทหารในโรงเรียนนายร้อยทหารบก ที่ กรมทหารมหาดเล็ก (ขณะนั้นเรียกกันว่าคะเด็ตทหารมหาดเล็ก) 

ประวัติรับราชการ (ยศและตำแหน่งสำคัญทางทหาร)
- พ.ศ.2420 นายร้อยตรี ทหารมหาดเล็ก ทรงรับตำแหน่งผู้บังคับกองแตรวงของกรมทหารมหาดเล็ก
- พ.ศ.2422 นายร้อยโท ผู้บังคับทหารม้าในกรมทหารมหาดเล็ก และเป็นนายร้อยเอก ในปีเดียวกันนี้
- พ.ศ.2423 นายพันตรี ผู้รับพระบรมราชโองการในกรมทหารมหาดเล็ก
- พ.ศ.2424 ย้ายไปสังกัด กรมทหารปืนใหญ่ (เรียกครั้งนั้นว่า กรมกองแก้วจินดา)
- พ.ศ.2428 นายพันโท ราชองครักษ์ ผู้บังคับการทหารมหาดเล็ก
- พ.ศ.2430 เจ้าพนักงานใหญ่ผู้ช่วยบัญชาการทหารบก ในกรมยุทธนาธิการควบคุมกิจการทั้งปวงของทหารบก (พระสถานะเทียบเท่าตำแหน่งผู้บัญชาการทหารบกในปัจจุบัน)
- พ.ศ.2431 นายพลตรี (ข้ามชั้นพระยศนายพันเอก)
- พ.ศ.2433 อธิบดีกรมศึกษาธิการ
- พ.ศ.2435 - 2458 เสนาบดีกระทรวงมหาดไทย
- พ.ศ.2466 เสนาบดีกระทรวงมุรธาธร และเป็นนายพลเอกในปีเดียวกันนี้
- พ.ศ.2468 อภิรัฐมนตรีราชการพิเศษ หรือตำแหน่งพิเศษ
- พ.ศ.2432 สภานายกหอพระสมุดวชิรญาณครั้งแรก
- พ.ศ.2433 ข้าหลวงต่างพระองค์ไปรับซารวิชรัชทายาทรุสเซีย ที่เมืองสิงคโปร์
- พ.ศ.2434 ราชทูตพิเศษต่างพระองค์ไปยุโรป อียิปต์ และอินเดีย
- พ.ศ.2458 สภานายกหอพระสมุดวชิรญาณสำหรับพระนคร ครั้งที่ 2
- พ.ศ.2465 กรรมการตรวจชำระกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
- พ.ศ.2466 กรรมการองคมนตรีตรวจจัดงบประมาณการรับจ่ายเงินของแผ่นดิน
- พ.ศ.2466 เนติบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และสมาชิกวิเศษสภาเนติบัณฑิตสยาม
- พ.ศ.2469 องคมนตรีในรัชกาลที่ 7 และนายกราชบัณฑิตยสภา (ทรงดำรงตำแหน่งพิเศษอื่น ๆ อีกหลายตำแหน่งในสมัยรัชกาลที่ 5 - รัชกาลที่ 8)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญที่ได้รับพระราชทาน
- พ.ศ.2421 ทุติยจุลจอมเกล้า
- พ.ศ.2423 ตรามงกุฎสยามชั้นที่ 4 และทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ
- พ.ศ.2425 มัณฑนาภรณ์
- พ.ศ.2429 มหาจักรีบรมราชวงศ์ และจุลสุราภรณ์
- พ.ศ.2431 มหาสุราภรณ์
- พ.ศ.2433 เหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยาทอง และจุลวราภรณ์
- พ.ศ.2436 ปฐมจุลจอมเกล้า, เหรียญดุษฎีมาลา เข็มราชการแผ่นดิน,มหาวราภรณ์ และเหรียญจักรมาลา
- พ.ศ.2441 เหรียญราชินี และเหรียญดุษฎีมาลา เข็มราชการในพระองค์
- พ.ศ.2443 ปฐมจุลจอมเกล้าวิเศษ
- พ.ศ.2444 นพรัตนราชวราภรณ์ และเหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่ 5 ชั้นที่ 2
- พ.ศ.2446 เหรียญทวีธาภิเศกทองคำ
- พ.ศ.2447 เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 4 ชั้นที่ 2
- พ.ศ.2450 เข็มประพาสยุโรป และเหรียญรัชมงคลทองคำ
- พ.ศ.2451 เหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่ 5 ชั้นที่ 1
- พ.ศ.2452 เข็มพระชนมายุชั้นที่ 1
- พ.ศ.2453 เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 6 ชั้นที่ 1
- พ.ศ.2454 ตราวชิรมาลา และตรารัตนวราภรณ์
- พ.ศ.2456 มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก
- พ.ศ.2466 มหาวชิรมงกุฎ
- พ.ศ.2468 เหรียญศารทูลมาลา (เสือป่า 15 ปี)
- พ.ศ.2469 เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 7 ชั้นที่ 1 
(ทรงได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์/เหรียญต่างประเทศอีกจำนวนมาก)

ผลงานที่สำคัญ (ระหว่างเป็นผู้บัญชาการทหารบก)
- การปราบอั้งยี่ในกรุงเทพฯ เมื่อ พ.ศ.2432 ขณะทรงดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานใหญ่ ผู้ช่วยบัญชาการทหารบก (ผู้บัญชาการทหารบก)

ผลงานสำคัญอื่น ๆ
- การตั้งกรมแผนที่ เมื่อ พ.ศ.2428 
- ทรงจัดระเบียบการบริหารราชการของกรมศึกษาธิการ และโรงเรียนใหม่ โดยจัดตั้ง “วัดมหรรณพาราม” เป็นโรงเรียนหลวงแห่งแรก ทรงปรับปรุงหลักสูตรตำราเรียน คือตำราแบบเรียนเร็ว
- ทรงจัดระบบการปกครองส่วนภูมิภาค เรียกว่า “ระบบเทศาภิบาล”
- ทรงริเริ่มและวางรากฐานการดำเนินงานของกิจการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหอสมุดแห่งชาติ และหอจดหมายเหตุแห่งชาติ

 

bottom logo only

สถานที่ติดต่อ


กองบัญชาการกองทัพบก ถนนราชดำเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทร. 0-2241-0404 แฟกซ์. 0-2297-8063
Royal Thai Army Headquarters Ratchadamnoen Nok Rd. Bangkok 10200 Thailand Tel. 0-2241-0404 Fax. 0-2297-8063

Email:webadmin@rta.mi.th

 

 

QRCode rta

กรุณาคลิกเลือกและกดไอคอนลำโพงเพื่อฟังข้อความในเว็บไซต์! GSpeech