ทำเนียบอดีตผู้บัญชาการทหารบก

พลเอก สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ
( 8 เม.ย. 2430 – เม.ย. 2433 )

จอมพล เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี      ( เจิม แสง-ชูโต )
( 15 เม.ย. 2433 – 27 มี.ค. 2435 )

จอมพล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงษ์
( 1 เม.ย. 2435 – 16 มี.ค. 2439 )
( 1 เม.ย. 2442 – 8 ส.ค. 2444 )

พลเอก สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์
( 16 มี.ค. 2439 – 1 เม.ย. 2442 ) 

จอมพล พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงนครไชยศรีสุรเดช
( 8 ส.ค. 2444 – 11 ธ.ค. 2453 )
( 11 ธ.ค. 2453 – 4 ก.พ. 2456 )

จอมพล เจ้าพระยาบดินทรเดชานุชิต (หม่อมราชวงศ์ อรุณ ฉัตรกุล)
( 1 เม.ย. 2457 – 25 ส.ค. 2464 )

พลเอก เจ้าพระยาบดินทรเดชานุชิต (แย้ม ณ นคร)
( 1 เม.ย. 2465 – 3 ส.ค. 2469 )

จอมพล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์
( 3 ส.ค. 2469 – 31 มี.ค. 2471 )

พลเอก พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบวรเดช
( 25 ต.ค. 2471 – 16 มิ.ย. 2474 )

พลเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงสิงหวิกรมเกรียงไกร
( 8 พ.ย. 2474 – 28 มิ.ย. 2475 ) 

พลเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา (พจน์ พหลโยธิน)
( 6 ก.ค. 2475 – 18 มิ.ย. 2476 )
( 24 มิ.ย. 2476 – 4 ม.ค. 2481 )
( 24 ส.ค. 2487 – 29 มี.ค. 2489 )

จอมพล หลวงพิบูลสงคราม    (จอมพล แปลก พิบูลสงคราม)
( 4 ม.ค. 2481 – 5 ส.ค. 2487 )
( 9 พ.ย. 2490 – 25 พ.ย. 2490 )
( 25 พ.ย. 2490 – 15 พ.ค. 2491 )

พลโท พิชิต เกรียงศักดิ์พิชิต
( 26 มิ.ย. 2489 – 8 พ.ย. 2490 )

พลเอก อดุล อดุลเดชจรัส 
( 26 มิ.ย. 2489 – 8 พ.ย 2490 )

จอมพล ผิน ชุณหะวัณ
( 18 พ.ค 2491 – 23 มิ.ย. 2497 )

จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์
( 23 มิ.ย. 2497 - 8 ธ.ค. 2506 )

จอมพล ถนอม กิตติขจร
( 11 ธ.ค. 2506 – 1 ต.ค. 2507 )

จอมพล ประภาส จารุเสถียร
( 1 ต.ค. 2507 – 1 ต.ค. 2516 )

พลเอก กฤษณ์ สีวะรา
( 1 ต.ค. 2516 – 30 ก.ย. 2518 )

พลเอก บุญชัย บำรุงพงศ์
( 1 ต.ค. 2518 – 30 ก.ย. 2519 )

พลเอก เสริม ณ นคร
( 1 ต.ค. 2519 – 30 ก.ย. 2521 )

พลเอก เปรม ติณสูลานนท์
( 1 ต.ค. 2521 – 25 ส.ค. 2524 )

พลเอก ประยุทธ จารุมณี
( 26 ส.ค. 2524 – 30 ก.ย. 2525 )

พลเอก อาทิตย์ กำลังเอก
( 1 ต.ค. 2525 – 27 พ.ค. 2529 )

พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ
( 27 พ.ค. 2529 – 28 มี.ค. 2533 )

พลเอก สุจินดา คราประยูร
( 29 มี.ค. 2533 - 6 เม.ย. 2535 )

พลเอก อิสระพงศ์ หนุนภักดี
( 7 เม.ย. 2535 – 31 ก.ค. 2535 )

พลเอก วิมล วงศ์วานิช
( 1 ส.ค. 2535 – 30 ก.ย. 2538 )

พลเอก ประมณฑ์ ผลาสินธุ์
( 1 ต.ค. 2538 – 30 ก.ย. 2539

พลเอก เชษฐา ฐานะจาโร
( 1 ต.ค. 2539 – 30 ก.ย. 2541 )

พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์
( 1 ต.ค. 2541 – 30 ก.ย. 2545

พลเอก สมทัต อัตตะนันทน์
( 1 ต.ค. 2545 – 30 ก.ย. 2546 )

พลเอก ชัยสิทธิ์ ชินวัตร
( 1 ต.ค. 2546 – 30 ก.ย. 2547 )

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ
( 1 ต.ค. 2547 – 30 ก.ย. 2548 )

พลเอก สนธิ บุญยรัตกลิน
( 1 ต.ค. 2548 – 30 ก.ย. 2550 )

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา
( 1 ต.ค. 2550 – 30 ก.ย. 2553 )

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
( 1 ต.ค. 2553 – 30 ก.ย. 2557 )

พลเอก อุดมเดช สีตบุตร
( 1 ต.ค. 2557 – 30 ก.ย. 2558 )

พลเอก ธีรชัย นาควานิช
( 1 ต.ค. 2558 – 30 ก.ย. 2559 )

พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท
( 1 ต.ค. 2559 – 30 ก.ย. 2561 )

พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์
( 1 ต.ค 2561 – 30 ก.ย. 2563 )

พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้
( 1 ต.ค 2563 – ปัจจุบัน )

4.png4.png3.png2.png2.png4.png

จำนวนผู้เข้าชม

A- A A+

Follow Us      

11861718316439    

X

Right Click

No right click