Friday, 29 May 2020 13:41

นโยบายการฝึกศึกษาของ ทบ. ไปสู่การปฏิบัติตามภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบ

Rate this item
(0 votes)

 

นโยบายการฝึกศึกษาของ ทบ. ไปสู่การปฏิบัติตามภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบ
 โดย :  กองพัฒนาหลักนิยม ศูนย์พัฒนาหลักนิยมและยุทธศาสตร์ กรมยุทธศึกษาทหารบก (กพล.ศพย.ยศ.ทบ.)

 กองทัพบกยึดถือหลักนิยมหลัก(Capstone) ในเรื่องของหลักนิยมการรบอากาศ-พื้นดิน รส.100-5 เช่นเดียวกับ กองทัพบกสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีจุดเด่นในเรื่องของการสนธิพลังอำนาจการรบร่วม และการรบผสมเหล่า จึงมุ่งเน้นการเป็นฝ่ายครองความริเริ่ม มีความว่องไว และการประสานความสอดคล้องในการปฏิบัติ, การขยายผล และดำรงความลึก ความหนุนเนื่อง ตลอดพื้นที่โครงร่างสนามรบ รวมถึงระบบอากาศ-พื้นดินของ ทบ. หรือ Army Air-Ground System ซึ่งเป็นที่มาของการรบที่มีเครือข่ายศูนย์กลาง อย่างไรก็ตามสภาพแวดล้อมของโลกที่มีความสลับซ้อนและภัยคุกคามรูปแบบผสมเข้ามาเป็นปัจจัยนำเข้า (Input) ซึ่งเป็นความท้าทายต่อภารกิจและความรับผิดชอบในการจัดการเรียนการสอนกระบวนการคิดและวางแผนของโรงเรียนเสนาธิการทหารบกการเรียนการสอนจึงจำเป็นต้องได้รับการพัฒนาปรับปรุงและประยุกต์หลักนิยมที่ทันสมัย สอดคล้องกับภารกิจของกองทัพบกในยุคปัจจุบันเข้ามาเสริม เพื่อให้ครอบคลุมและรองรับต่อภัยคุกคามทางพื้นดินทุกรูปแบบรวมถึงภัยคุกคามรูปแบบผสม ซึ่งเป็นภัยคุกคามที่พัฒนาขึ้นมาท่ามกลางสภาพแวดล้อมของโลกที่มีความสลับซับซ้อน

 

 

อ่าน "นโยบายการฝึกศึกษาของ ทบ. ไปสู่การปฏิบัติตามภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบ" ฉบับเต็ม >>> คลิกที่นี่ <<<

HNN2

 

Read 619 times Last modified on Friday, 07 August 2020 12:24
Login to post comments
4.png4.png3.png2.png9.png1.png

จำนวนผู้เข้าชม

A- A A+

Follow Us      

11861718316439    

X

Right Click

No right click